Paziņojumi

Skolas pašvērtējums 2016./2017.m.g.

Skolas darba plāns 2017./2018.m.g.

Pielikumi skolas darba plānam 2017./2018.m.g.


ĒDIENKARTE

1. - 4. klasēm    5. - 9. klasēm


2018./2019.mācību gada

stundu saraksti:

1. - 2. klasēm

- programmas 21011111, 21015611 un 21015811*;

3. - 12. klasēm

- programmas 21011111, 21015611*, 31011011 un 31011013;

- programma 21015811.

Papildu nodarbību saraksts

 

2018./2019. mācību gada individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultāciju) grafiks.


Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas (prēmijas) Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 9.-12.klašu  izglītojamiem par konkursa rezultātiem mācību procesā


Mūsu skolēnu labākie mācību sasniegumi 2017./2018.m.g.

I semestrī

1. - 3. klases

4. - 9. klases

10. - 12. klases

 

2018./2019. mācību gada
VPD grafiks

IZM diagnosticējošo darbu grafiks

VPD komisijas un norises grafiks

Eksāmenu sesijas

konsultāciju grafiks.

 


Novadu izglītības iestāžu 2018./2019.mācību gada darba plāns:

novembris

oktobris (papildus-1, papildus-2, papildus-3, papildus-4)

septembris (papildus-1)

 

2018./2019.m.g. skolas

kalendārais darba plāns pa mēnešiem:

novembris

oktobris

septembris

 


Skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2017./2018.mācību gadā

 

Informācija par OLIMPIĀŽU norisi:

   - rīkojums (pdf datne);

   - organizēšanas kārtība (pdf datne);

   - grafiks (pdf datne);

   - pieteikuma veidlapa (xls datne);

   - pieteikuma veidlapa krievu valodas

     (svešvalodas) olimpiādei (xls datne);


 

Viesītes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs - VPVKAC (video)Viesītes Mūzikas un mākslas skola

 

Angļu valoda skolēniem un skolotājiem.


http://www.biblioteka.lv/Libraries/viesites-vidusskolas-biblioteka/default.aspx - klikšķini, un tu uzzināsi vairāk par skolas bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu hronika

 

 

ZELTA RUDENS skolēnu darbos.

Rudenī koku lapas ir interesants pētniecības objekts. Tās krāsojas, sāk birt un virpuļot vējā. Īstais laiks tās lasīt un pētīt, tāpēc 7.-9.klašu zēniem mājturības un tehnoloģiju stundā tika uzdots mājas darbs: izveidot Latvijā esošo koku lapu herbāriju. Mājas darba mērķis – radīt skolēniem interesi par tuvākajā apkārtnē augošajiem kokiem, izmantot stundās gūtās zināšanas par koku sugu atpazīšanu pēc lapām. Noformējums pēc pašu ieskatiem, darbojoties ar materiāliem, kas atrodami dabā vai pašu mājās.

   

Cik liels bija pārsteigums, ieraugot zēnu mājas darbiņus! Izdomas bagāti, cits par citu interesantāki, tāpēc tapa ideja  izveidot izstādi “Zelta rudens “,  ko visi varēja aplūkot skolas vestibilā pie sporta zāles. Par ideju un izpildījumu īpaši gribētu uzslavēt Edgaru Popkovu – 7.a klase, Dāgu Niku Bruņenieku , Dānielu Kivlenieku,  Kristu Murānu -  8.a klase, Kristapu Ratnieku – 9.a klase.  Paldies  visiem zēniem,  viņu vecākiem  par  kopīgu ieguldīto darbu!

Skolotājs G.Grieķeris


Viesītes vidusskolas 12. skolēnu Saeima ir ievēlēta!

12.10.2018. Viesītes vidusskolā notika skolēnu Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanās piedalījās 202 skolēni no 3. klases līdz 12.klasei. Bija izvirzīti divdesmit  8. līdz 11.klašu kandidāti, no kuriem 10 tika ievēlēti Viesītes vidusskolas 12.skolēnu Saeimā. Vēlēšanu procesu uzraudzīja un vadīja ievēlēta vēlēšanu komisija: Jautrīte Grunte, Daiga Malce, Roberts Orups, Juris Skutelis un Elīna Liepiņa.

17.10. notika jaunās skolēnu Saeimas sanāksme, kurā tika ievēlēts Skolēnu Saeimas prezidents un ievēlēti dažādu jomu ministri.

     

Apsveicam jauno skolēnu Saeimu, lai daudz radošu ideju un panākumi darbā!

Direktora vietniece ārpusklases darbā S.Milakne


12. oktobrī skolas skolēnu Saeimas vēlēšanas!

Kandidātu saraksts

Viesītes vidusskolas skolēnu Saeimas reglaments

Viesītes vidusskolas Skolēnu Saeimas vēlēšanu Kārtības rullis


Karjeras nedēļas aktivitātes Viesītes vidusskolā

2018.gada 8.-12.oktobrim Latvijā tika atjaunotas Karjeras nedēļas tradīcijas. Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) aicināja izglītības iestādes pievērsties Karjeras izglītības atbalsta aktivitātēm.

Skolā 7.-12.kl. izglītojamie pildīja Karjeras aktivitāšu aptaujas. Savukārt, 1.-4.klašu skolēni ar klašu audzinātājiem darbojas pie VIAA rekomendētās 60.metodikas Prāta vētra „Profesijas apzināšana” aprobācijas, kura tiks iekļauta jaunajos metodikas materiālos, kuri tiks izdoti karjeras projekta ietvaros. Sākumskolas bērni  centās analizēt darba nozīmi cilvēka dzīvē un identificēt  dažādu profesiju nozīmīgos aspektus.  1.-12.klašu  izglītojamie atbilstoši vecumposmam klašu stundās pildīja Karjeras izpētes darba lapas. 8.-12.klases pasākuma „Būvē savu karjeru pats!” ietvaros tikās ar Viesītes novada domes pārstāvjiem: A.Žuku, I. Ponomarenko un D. Salu. Diskusijā tika pārrunāta mūžizglītības tendence un nepieciešamība. Izprastas nianses dažādās  profesionālajās jomās. Noskaidroti ikdienas pienākumi un atbildības slieksnis, darba vide un personības iezīmes karjeras izaugsmē.  Paldies domes pārstāvjiem par atbalstu Karjeras nedēļas pasākuma organizēšanā!

    

31.oktobrī notiks  Karjeras izglītības  atbalsta  pasākums projekta  ietvaros  sākumskolas grupai.

Pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Skolotāju diena 2018 mūsu skolā!

FOTOALBŪMS

     


Mācību vizīte Energoefektivitātes centrā

Ir zināms, ka, pilnveidojot energoresursu lietošanas paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt vismaz par 10%, vienlaikus nemazinot savu komforta līmeni.

Lai saņemtu padomus par elektrospuldžu izvēli, telpu apsildi, sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu, jaunākajām tehnoloģijām un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem,  8.-9. klašu skolēni 20.septembrī projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību izpētes braucienā uz Energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Centrā aktīvā darbībā tika pavadītas aptuveni divas stundas. Skolēni darbojās četrās grupās, iepazīstot, izzinot, atbildot uz jautājumiem. Aktivitātes noritēja četrās dažādās stacijās. Lai atbildētu uz jautājumiem, nepietika tikai ar attiecīgā objekta apskati un izpēti, bija arī jādomā, jāanalizē un jāsecina. Tā šī daļa izvērtās par produktīvu mācību stundu tiem, kas gribēja darboties un uzzināt. Diemžēl bija skolēni, kuri darbā iesaistījās pasīvi vai nedarbojās vispār. Tā kā tā bija arī sacensība, tika noskaidrota uzvarētājkomanda, kuras dalībnieki saņēma Energoefektivitātes centra balviņas.

Mācību vizītes otrajā daļā skolēniem tika piedāvāta izglītojoša ekskursija pa centru.

Lūk, galvenās skolēnu atziņas par šo mācību vizīti.

Uzzināju, kā taupīgi lietot elektrību, tas man noderēs mājās. Pārrunāšu elektrības taupīšanas jautājumus ģimenē. Izrādās, ka taupīšana ir ērta un vienkārša.

Tagad zinu, kādas elektrospuldzes labāk izvēlēties. Mēģināšu mājās pārbaudīt, vai lietojam ekonomiskāko variantu.

Ieguvu derīgu informāciju par dārza tehniku, kas darbojas ar elektrību. Tas man ļoti noderēs.

Tagad zinu, kādus ūdens krānus vislabāk iegādāties. Iepriekš par to nemaz nebiju domājis.

Atklāju, ka elektroenerģijas taupīšana nemaz nav tik sarežģīta.

Ļoti patika, ka varēja apskatīt un testēt dažādas elektroierīces.

Bija interesanti strādāt grupā un meklēt atbildes uz jautājumiem. Šajā grupu darbā daudz uzzināju.

Uzzināju jaunāko tehnoloģiju priekšrocības.

Skolotāja R.Sirmoviča


Rudens ekskursijā uz Rīgu!

Siltā, saulainā rudens rītā 2. - 3. klašu skolēni ar klases audzinātājām, priecīgi satraukti, devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

Vispirms apmeklējām SIA Skrīveru Pārtikas kombinātu, kurā ražo mums tik pazīstamās, garšīgās konfektes “Gotiņa” - konfektes, kas daudziem asociējas ar “bērnības garšu”. Šeit mums visiem bija lieliska iespēja tās izbaudīt un pārliecināties, kā top slavenā konfekte “Gotiņa”. Uzņēmuma gide mūs sagaidīja ar kārumu - konfekti “kažociņā” jeb vietējo “Rafaello”. Gide pastāstīja par konfekšu ražotnes vēsturi, ka Skrīveru Pārtikas kombināts ir bijis pirmais uzņēmums Latvijā. Tas sācis darbu 1957. gadā, ražojot tik iecienīto piena konfekti “Gotiņa”.

 

Katrs ekskursants varēja apskatīt konfekšu “Gotiņa” ietinamo papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus. Tam sekoja praktiskā darbošanās - konfekšu ietīšanas darbs. Tas nebija viegli. Kad ietīšanas darbi paveikti, katrs dalībnieks saņēma sertifikātu, kas apliecināja iegūto konfekšu tīšanas prasmi. Visi dalībnieki, nobaudījuši konfekšu ražotnes garšīgo dzērienu, ar konfekšu maisiņiem un sertifikātiem rokās devās tālāk uz Rīgu.

   

 

Tur mēs apmeklējām Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Ieejot zooloģiskajā dārzā, mūs priecīgi sagaidīja roņi, kuri demonstrēja savu lielisko peldētprasmi. Redzējām arī dažādus ūdensputnus - flamingo, pelikānus u.c. Pārsteigums bija lielie grifi, kuru spārnu atvērums sasniedz pat trīs metrus.

Interesanti vērot bija pērtiķus, lemurus, lūšus, meža ziemeļbriežus, ēzeļus, lamas, ledus lāci un negausīgos, lielos bruņurupučus. Patika arī vērot dzeloņcūkas, kuru dzeloņi bija gari un asi. Mūsu uzmanību piesaistīja zebras, kuru strīpainais raksts bija dažāds.

Visilgāk vērojām zvēru karali – lauvu, kurš mūsos izraisīja cieņu un bijību. Ilgāk nekā citur mēs uzturējāmies pie kamieļu mājas un jaunās žirafu mājas, kurā lieliski varēja novērot žirafes. Viena no žirafēm izrādīja lielu interesi par mums, piesaistot mūsu uzmanību sev, it kā sakot - redziet, cik es gara un skaista! Viņa mums lieliski demonstrēja savas garās kājas, kaklu un proporcionāli mazo galvu. Savukārt milzīgie nīlzirgi gulēja, dibenus pagriezuši pret mums, nelikdamies traucēti par mūsu čalošanu. Tā arī mums neizdevās redzēt nīlzirgus visā savā lielumā.

Visiem arī patika vērot mazo lapsiņu rosību savā mītnē.

Tropu mājā mūsu interesi piesaistīja krokodils, lielās čūskas, dažādās vardes un dažāda lieluma kukaiņi.

Tā, piekusuši un piedzīvojumiem bagāti, mēs atvadījāmies no dzīvniekiem un devāmies atpakaļ uz mājām.

Ieklausīsimies, ko saka 2. klases ekskursanti:

Vairumam skolēnu patika Zooloģiskā dārza apmeklējums. Vislielākās simpātijas izpelnījās žirafes, jo tās bija neparasti lielas, ar skaistām acīm un ragiem, kuri atgādina staltbriežu ragus (tā domā Madara).

Ievai patika lūši: “Viņi gulēja tik mīlīgi, un actiņas bija tik mīļas!”

Oskars satika savu mīļāko dzīvnieku - lauvu. Renātam un Liānai visvairāk patika mazās lapsiņas, kuras izskatījās kā mazi, draiskulīgi kucēni.

Samanta un Vendija apgalvo, ka visi dzīvnieki bija interesanti un tā vērti, lai apskatītu, jo dabā tādus dzīvniekus meitenes nekur nav redzējušas.

Ričards un Vendija priecājās par iespēju redzēt Rīgas skaistos namus un parkus. Kaut Viesītē būtu tādi parki!

Un kā var nepatikt konfekšu ražotnes apmeklējums?

Patrīcija: “Es tagad uzzināju, kā taisa konfektes “Gotiņa”.”

Martai patika iespēja iegādāties un mājiniekiem aizvest Skrīveru konfektes “Gotiņa”. Kādam likās pārsteigums, ka gotiņas ir tik lipīgas.

Noteikti katram ekskursantam bija kāds stāsts, kurš tika izstāstīts savās mājās.

Pateicamies programmai “Latvijas skolas soma”, kura mums sniedza finansiālu atbalstu rudens ekskursijai. Šī ekskursija mums visiem sniedza jaunas atklāsmes un zināšanas, kas noderēs gan ikdienas mācību procesā, gan nākotnē.

2. un 3. klašu skolotājas

E. Kalniešas foto


Miķeļdiena atnākusi

Katru gadu septembra nogalē skolā tiek svinēta Miķeļdiena, tādējādi saglabājot, godājot un nākošajām paaudzēm nododot mūsu senču gudrību, pieredzi un sapratni par dzīvi. Šogad, kad mūsu valsts svins savas pastāvēšanas simtgadi, tas liekas sevišķi aktuāli.

Mazajā skoliņā (1.-2. klases) šos rudens svētkus atzīmējām 28. septembrī. Gatavojoties Miķeļdienai skolēniem bija jāveic dažādi radoši, audzinoši un izglītojoši uzdevumi. Jāteic, ka daba mums apkārt ir vislabākā mācību grāmata. Tā rosina vērot , uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

Skolēni vēroja un pierakstīja, kādas izmaiņas notiek dabā, kādas dabas parādības paši novērojuši, kādi dārzeņi un augļi ienākas dārzos, kur palikuši kukaiņi un kāpēc putnu balsis pieklusušas?

Visu klašu skolēni kopā ar vecākiem mājās gatavoja dārzeņu kompozīcijas. Klasēs tika sanesti gan ābolu tārpiņi un kastaņu vai cukīni čūskas, gan burkānu autobraucēji un kabaču kuģotāji, gan ķirbju karietes un pilis, gan …., gan… . Var apbrīnot un priecāties par dārzeņu un augļu formu un krāsu dažādību un par skolēnu radošumu šīs dārzeņu daudzveidīgās formas pārvērst mākslas darbos.

     

Viens no skolēnu uzdevumiem bija iztēloties, kādu viņi iedomājas rudens vīriņu – Miķeli, kurš savā vārdadienā – Miķeļdienā pārlūko laukus, vai visa raža ir novākta. Pasākuma laikā bērnu zīmējumi rotāja svētku norises telpu.

Skolēni kopā ar skolotājām soli pa solim pasākuma laikā izgāja cauri dažādām aktivitātēm. Skolotāju stāstījums par tautas tradīcijām mijās ar bērnu skandētajām tautasdziesmām, mīklu minēšanu, dziedāšanu, rotaļās iešanu un visbeidzot pienāca brīdis mieloties ar vecāku sarūpētajām dārza veltēm.

Gribas skolēniem un vecākiem novēlēt arī turpmāk būt atraisītiem un aktīviem, iesaistoties mācību un audzināšanas procesā. Lai ar labiem darbiem un gaišām domām sagaidām Latvijas simtgadi!

2.a klases skolotāja N.Ribicka


Viesītes vidusskolai savs Laimes koks

Visā Latvijā 15. septembrī iedzīvotāji tika aicināti piedalīties brīvprātīgo kustības Lielā Talka ierosinātajā Laimes koku stādīšanā. Ideja ir ikvienu iedzīvotāju, ģimeni, pašvaldību vai organizāciju iesaistīt sava koka stādīšanā. Pēc tam laika gaitā vērot, kā tas no mazas sēkliņas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādējādi visi tika aicināti savas labās domas un vēlējumus nodot nākamajām paaudzēm.

Mūsu skola kopā ar citām novada iestādēm piedalījās ar pašvaldības atbalstu organizētajā koku stādīšanā līdzās skolas sporta laukumam.  Viesītes vidusskolas Laimes koka stādīšanu uzticējām skolotājai Sarmītei Stumbiņai. Šobrīd viņas ražīgo darba gadu skaits iekrājies lielāks kā pārējiem kolēģiem. Mēs varam tikai ar cieņu un apbrīnu vērot viņas enerģisko darbu, erudīciju un dzīvesprieku. Ticam, ka skolotājas Sarmītes Stumbiņas stādītais koks katram dos pozitīvu enerģiju un domas.

Skolotājas Zina un Sanita


Septembris – dzejas mēnesis

14. septembrī 1. un 2. klases skolēni pulcējās uz Dzejas dienas pasākumu “Dzejas kamolīti ritinot…” Klasē skolēnus sagaidīja “dzejnieks” Linards, iegrimis dziļā, radošā procesā, atklājot atnācējiem, ka dzejas rakstīšana nav joka lieta.

Skolas bibliotekāre Gunta Plēsuma sniedza ieskatu Dzejas dienu rašanās vēsturē. Stāstījumu papildināja grāmatu izstāde, kurā bija mūsu novadnieka G. Godiņa tulkotās bērnu grāmatas, jo pats viņš dzeju bērniem neraksta. Ar šo grāmatiņu palīdzību latviešu bērni iepazīst igauņu un somu autoru darbus. Interesanti klausītājiem bija uzzināt, ka ir grāmatas, kurās iespiesti dažāda vecuma bērnu dzejoļi no visas Latvijas, un viens no krājumiem ir izdots tepat Jēkabpilī. Lasot šos dzejoļus, arī mūsu skolnieces Z. Zaļakmenes dzejoli, kurš arī jau iespiests grāmatā, bibliotekāre centās bērnos radīt pārliecību, ka katrs var mēģināt savas domas, izjūtas vai redzējumu izteikt dzejā.

Gatavojoties šim pasākumam, 2. klašu skolēni latviešu valodas stundā arī bija iemēģinājuši savu roku dzejošanas mākslā. Bērni rakstīja savus dzejoļus par tēmu “Es gribu pateikt…” Pasākums bija iespēja katram nolasīt savu dzejoli un citiem parādīt savu veikumu. Skolēni savos dzejoļos stāstīja par sev tuvām lietām: skolu, draugiem, mīļdzīvniekiem, ģimeni.

Lai arī pirmklasnieki šoreiz bija tikai viesi – klausītāji, uz pasākumu viņi neatnāca “tukšām rokām”. Pirmklasnieki “jaunos” dzejniekus sveica ar nelielu uzvedumu.

Pasākuma noslēgumā savus dzejoļus lasīja arī 1. klases audzinātāja Daina Vanaga. Arī viņas dzejoļi jau ir iespiesti un izdoti grāmatiņā. Viens no tiem lai izskan kā vēlējums mums visiem:

nav svarīgi cik

dienas mēs dzīvosim

bet cik iz-dzīvosim

cik noklusēsim

un asu vārdu plūdus

apturēsim

sirds aizsprostā

pārkausēsim.

2. a klases audzinātāja R. Ribicka

D. Vanagas foto


Sēlijas novadu skolēnu sporta svētki 2018


     


     


2018.gada 3.septembris - ZINĪBU DIENA!


Foto - Dita Sala
2018.gada 15.jūnijā notika 9-to klašu izlaidums.

„Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi.

Tātad: durvis ir atvērtas, un TU esi ceļā. Turpat vēl aiz muguras cilvēki un apstākļu sakritības, kas (kuri) TEV norādījuši virzienu, atklājuši, ka durvis IR, stāstījuši, cik skaista pasaule pārvērtīsies, ja (kad) TU esi... Jā, Tu to visu turi prātā, - bet šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams (un jūtams), tagad pieder Tev – līdz apvārsnim viss.

Līdz pat tālum tālumiem viss tagad ir Tevis paša iepazīstams, iemīlams, atklājams, sajūtams, atgrūžams vai sirds tuvumā sasildām: viss tas, ko vien Tu pats atradīsi par sirds siltuma vērtu. Stāvēt uz sliekšņa un būt gatavam ceļam vienmēr nozīmē ne tikai burtiski iet, bet arī dzīvot izvēli... Dīvaini, bet aizvien biežāk sapratīsi, ka Tev pieder NE TIKAI tas, kas acīm saredzams, bet arī tas, ko var tikai sajust: nemiers, atrastprieks, zaudētmāka...”

M.Laukmane....


Ministru prezidenta M.Kučinska atzinības raksti 12. klases labākajiem!

2018.gada 9.jūnijā Viesītes KP mūsu 12-tie atvadījās no skolas.

Izskanējis 12.klases izlaidums

Pateicoties neparasti siltajam pavasarim, jasmīnu un visu neiespējamo vasaras sākuma ziedu smaržās izskanēja 12.kl.izlaidums. Ziedēja viss un arī 12-to sapņi.

9.jūnijā norisinājās 12.klases izlaidums. Viesītes vidusskolu absolvēja 22 jaunieši ar lieliem sapņiem, labām zināšanām, praktiskajām iemaņām un prasmēm. 

Izglītojamie saņēma piemiņas fotoalbūmus, jo savu zināšanas dokumentu –sertifikātu varēs saņemt tikai 29. jūnijā. Tika aicināti saņemt arī skolas zelta diplomus – 2 jaunieši, sudraba – 4, bronzas -2 par labām un izcilām sekmēm mācību darbā.

Latvijas Republikas Ministru prezidenta  Māra Kučinska goda rakstus, kā arī  Viesītes novada pašvaldības goda rakstus saņema 6 absolventi.

Par daudzajiem sasniegumiem olimpiādēs jaunieši tika apbalvoti jau 31.maijā skolas noslēguma pasākumā KP. Paldies Viesītes novada pašvaldībai par šo pozitīvo momentu jauniešu apbalvošanā.

Daudz sasniegts, bet daudzreiz vairāk darāmā un sasniedzamā. Viens no tiem lielā izvēlē, kur krustcelēs pagriezties. Lai gan mūsdienu progresīvajā, globālajā un mainīgajā darba tirgus vidē vairs tā īsti nevar izvēlēties to vienīgo un pareizo profesiju, lai visu dzīvi tikai soļotu pa zināmu ceļu. Tālā izglītība un profesijas jomu paplašināšana nav nekas neiespējams. Tas nav slikti! Vienmēr jaunas prasmes un zināšanas cilvēkam nāk par labu. Tā ir viņa neatņemama bagātība.

Paldies gribās teik vēlreiz vecākiem par viņu sadarbību ar mani. Nesautīgo mīlestību, palīdzot ikdienā saviem bērniem. visus gadus kolēģu plecs bija liels atbalsts un viņu neliegto padomu krātuve.

Mani Latvijas simtgades izlaiduma jaunieši – Lai viss izdodas! Jā. Arī Viesītes 90.gadskārtas  absolventi.

Ir teiciens, ka nevainojiet sapni, ja tas neizdodas. Vienkārši pārliecinošāk ticiet tam. Nepiemirstiet, ka sapniem klāt jāpievieno sava atbildība, darbaspars, griba, vēlme, zināšanas un prasmes. Neaizmirstiet iegriezties skolā, lai aprunātos . bet ja nesanāks, tad ļoti ceru, ka starojoši studentu statusā visi ar mani tiksieties 2019.gada pavasarī, kā 70. izlaiduma absolventi.

12. kl. audz. S.Ratiņa


Simtgades loterijas stipendija Viesītes vidusskolas absolventei

Finanšu ministrija izlaidumu laikā īsteno līdz šim nozīmīgākā Latvijas nacionālās momentloterijas projekta Simtgades loterija tālejošo mērķi – atbalsta programmas stipendiju izmaksu spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem visā Latvijā. Simtgades loterijas vērienīgā stipendiju atbalsta programma paredz, ka, sākot no 2018. gada, atbalsta stipendiju 500 eiro apmērā saņems katras Latvijas vidējās izglītības iestādes labākais absolvents visu izlaiduma klašu vidū.

Atbalsts talanta pilnveidošanai tiek piešķirts par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Latvijas Loto organizētajā Simtgades loterijā, pērkot biļetes tirdzniecības vietās un piedaloties loterijā vietnē www.latloto.lv.

Uz Simtgades loterijas stipendiju vidusskolēniem tika izvirzīta absolvente Ance Kalniņa. 10. jūnijā tika apstiprināta atbilstība visiem vērtēšanas kritērijiem un piešķirta stipendija.

Apsveicam un lepojamies!

Klases audzinātāja un klasesbiedri


Labdien, pēdējā skolas diena pirms brīvlaika!

 

Absolventiem novēlu - veiksmi un izturību eksāmenos, bet visiem mums kopā – krāsainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

 

Jauku, pozitīvām emocijām pilnu dienu vēlot,

Rainelda Muižniece

Izglītības un kultūras pārvaldes

galvenā speciāliste izglītības jautājumos

Skati apsveikumu šeit!


31. maijs - mācību gada pēdējā diena!


18. maijs - izskan pēdējais zvans divpadsmitās un devīto klašu skolēniem.

Lai veicas eksāmenos!!!


“Augšzemīte” dejo Daugavpilī

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” šogad dalībniekus pulcēja Daugavpilī 26.maijā un Jelgavā 2.jūnijā. Saulainajā maija pēdējā sestdienā Daugavpilī festivāla pasākumos iesaistījās vairāk nekā 5000 Latvijas skolu jaunatnes tautas deju dejotāju. Ar savu deju programmu festivālā piedalījās arī Viesītes vidusskolas deju kolektīvs “Augšzemīte”. Festivālā dalībnieki sniedza ielu koncertus uz trim skatuvēm Vienības laukumā un Rīgas ielā. Viesītes dejotāji kopā ar Ābeļu pamatskolas deju kolektīvu savu programmu izdejoja Rīgas ielas Skulptūrdārza estrādē. Festivāla kulminācija bija dalībnieku gājiens, pirms kura visi dalībnieki pulcējās Vienības laukumā. Svinīgās uzrunas dalībniekiem teica festivāla organizatori un Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Pēc gājiena Daugavpils Ledus hallē tika izdejotas festivāla lielkoncerta deju programmas.

Par dalību festivālā deju kolektīvs “Augšzemīte” tika apbalvots ar Valsts izglītības satura centra Pateicību. Arī kolektīva vadītāji pateicas dejotājiem par līdzdalību festivālā un aizvadīto deju sezonu.


      

Komandu rezultāti “FIZMIX Eksperiments” 23. sezonas finālā

 

Konkursa finālā iekļuvušo komandu sacensības klātienes finālā norisinājās trīs kārtās:
1.     Pirmajā kārtā startēja katra reģiona un Rīgas visas finālā iekļuvušās komandas. Nākamajai kārtai no katra reģiona kvalificējās 5 komandas ar augstāko punktu skaitu.
2.     Otrajā kārtā piedalījās 5 komandas no katra reģiona un Rīgas (kopumā 30). Lielajam finālam no katra reģiona kvalificējās 1 komanda ar augstāko punktu skaitu.
3.     Lielajā finālā 6 komandas (pa vienai no katra reģiona un Rīgas) sacentās par 1. vietu Latvijas mērogā.

Atgādinām, ka pirmajā un otrajā kārtā komandu gūtie punkti tika summēti kopā. Savukārt Lielajā finālā punkti katrai komandai tika skaitīt no jauna.

Finālā komandu sniegumu izvērtēja konkursa eksperti un īpaši pieaicinātas žūrijas pārstāvji.

Vairāk lasi:

https://www.fizmix.lv/eksperiments/jaunums/komandu-rezultati-fizmix-eksperiments-23-sezonas-finala

Vērienīgi izskanējis Latvijā pirmais fizikas festivāls

14.05.2018.

 

Nedēļas nogalē, 12.maijā, ar plašu bērnu, jauniešu un vecāku interesi Rīgā izskanējis Latvijā pirmais fizikai veltītais festivāls “FIZMIX Eksperiments”. Iespēja aizraujošā veidā iepazīt fizikas pasauli Latvenergo koncerna rīkotajā festivālā pulcēja vairāk nekā divus tūkstošu apmeklētāju, kā arī teju 500 jauniešus – 8. un 9. klašu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālistus un viņu līdzjutējus no visas Latvijas.

Lasi visu publicitātes rakstu:

https://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/12791-verienigi-izskanejis-latvija-pirmais-fizikas-festivals 

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv


Es vienmēr būšu parādā tev, māt...

„ Gliemezim ir sava māja, kuru viņš tik ļoti sargā, ka nekad no tās nešķiras. Skudrai – sava māja – liels skudru pūznis mežā, kur dzīvo miljoniem skudru. Mājas strazdu, kad viņš pavasarī atgriežas no siltajām zemēm, gaida būrītis ābelē, ķīvītei ir sava ligzda laukā, lapsai – ala, līdakai – sava upe. Mums katram – savas mājas, kur mūs gaida mamma, tētis, lielais brālis, mazā māsa, varbūt vecmāmiņa un vectētiņš. 

Es vienmēr būšu parādā tev, māt,

par rūpēm, mīlu, silto glāstu.

Kaut pateicību nevar dāvināt,

to šodien lieku tavās plaukstās,” tā 11.maija pēcpusdienā sākās ģimenei, mājai un mātei veltītais koncerts, kurā uzstājās visi čaklie pašdarbnieki: „Augšzemīte”, „Danceri”, „Hip – hop” dejotāji, koris, sirsnīgie 1. un 2.klašu skolēni, skatuves runas konkursa dalībnieki, vidusskolas meiteņu ansamblis, mazie dziedātāji.

     

Informācija medijiem

2018. gada 27. aprīlī

Aicina just līdzi Viesītes jauniešiem un piedalīties pirmajā fizikas festivālā

Iekļūstot Zemgales labāko komandu desmitniekā, Viesītes vidusskolas jaunieši 34 reģiona komandu konkurencē ir kvalificējušies erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” finālam, kurā 12. maijā Rīgā tiksies visu Latvijas reģionu spēcīgākās komandas. No Zemgales par fizikā zinošākās komandas titulu valsts mērogā un iespēju doties uz aizraujošu vasaras nometni sacentīsies arī Jelgavas, Aizkraukles, Vecumnieku un Dobeles 8. un 9. klašu skolēni.

Šogad konkursa fināls būs reizē arī Latvijā pirmais fizikas festivāls ar plašu izglītojoši izklaidējošu programmu ne vien pašiem finālistiem, bet arī līdzjutējiem un visiem zinātkārajiem bērniem un jauniešiem. Iespēja klātienē sekot līdzi konkursa lielā fināla izspēlei, kurā vienuviet tiksies 360 skolēnu no visas Latvijas, būs festivāla centrālais notikums. Vairāk informācijas par festivāla programmu www.fizmix.lv/festivals.

Lasi visu rakstu šeit!


Tālākizglītības  piedāvājums

     

11.aprīlī skolā ciemojās  Jēkabpils agrobiznesa koledžas dir. v. audz. jomā S. Strušele un jaunieši iepazīstināja ar mācību iestādes programmām, dažādām iespējām piedalīties ārpusnodarbību jauniešu aktivitātēs, pasākumiem un tālākizglītības iespējām karjeras izaugsmei. Ļoti pozitīvi ir fakts, ka mūsu sadarbība ilgst jau vairākus gadus. Jaunieši šo iespēju izmanto, un gandrīz katru gadu ir izglītojamie, kuri turpina savu izglītību Jēkabpils agrobiznesa koledžā pēc 9.klases. Izglītojamiem patīk uzklausīt savu vienaudžu pieredzi un skaidrojumu. Informatīvie baneri un jauninājumi palīdz nostiprināt dzirdēto informāciju un izvērtēt to.

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Globāla mēroga darba tirgus profesijas

    6.aprīlī  Viesītes vidusskolā  tika organizēta interaktīva diskusija - tikšanās ar A/S "Sadales tīkls" Mācību centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni enerģētikā, kā arī ieskicēt tuvākās nākotnes aktualitātes - IT tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz par silikona ieleju. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.

     

Tika strukturēti secīgi  uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras plānošanas prasmes.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Radošie procesi izglītojamos vienmēr aizrauj!

29.martā Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās meistardarbnīcas “Karjeras ceļš Sēlijas profesiju klāstā” Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 1.-7.klasēm.   

  

Skolēniem bija iespēja iedziļināties tirdzniecības sektorā strādājošo, uzņēmējdarbības un pārdevēja profesijas niansēs, apzaļumošanas un daiļdārzniecības speciālista darba laukā, pašnodarbinātās personas un amatniecības nozaru cilvēku darba iespējās, IT un robotikas virzienu iespējas, dekorēšanas un floristikas jomas karjeras ceļi. Meistardarbnīcas - ”Lieldienas gaidot!” /Olita Baklāne un Evita Kilbauska/;  ”Es savai pilsētai pavasarī!” /Rudīte Feldmane/; ” Es un Latvijai 100 “/Santa Driba/;  “Robotikas mači” /Raimonds Driba/.

Lasi visu rakstu šeit!

Fotoalbūms! 

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Viesītes vidusskolai izcili sasniegumi Ekonomikas valsts olimpiādē

Šī gada 7. martā trīs Viesītes vidusskolas skolēni - Juris Skultelis, Egīls Arvīds Skrūzmanis un Andris Līcis devās pārstāvēt Viesītes vidusskolu Ekonomikas valsts olimpiādē un sasniedza izcilus rezultātus.

Šo iespēju viņi ieguva, sasniedzot augstus rezultātus novada olimpiādē - savā klašu grupā Juris Skutelis ieguva 1. vietu, Andris Līcis 3. vietu un Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu. Kopumā valstī novadu olimpiādēs startēja teju 900 dalībnieki.  Visu novadu ekonomikas olimpiāžu rezultāti tika apkopoti pēc iegūto punktu skaita un no šī saraksta labākie 80 tika aicināti piedalīties Ekonomikas valsts olimpiādē.

Valsts olimpiāde norisinājās 3h garumā Rīgā, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF). Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegtie rezultāti ir izcili - Juris Skutelis ieguva atzinību, Andris Līcis 3.vietu, bet Egīls Arvīds Skrūzmanis 2. vietu un garantētu budžeta vietu Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF).

Jaunieši izsaka lielu pateicību savam ekonomikas skolotājam Jānim Skutelim, kurš veltīja savu brīvo laiku un izcili sagatavoja savus audzēkņus Valsts olimpiādei.

Lepojamies!

 

Jaunatnes lietu un sabiedrisko att.spec. Austra Saturiņa

Foto: A. Saturiņa


Izglītojamie apmeklē Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018’”

23. februārī, Ķīpsalā atklāja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” un grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”. Šie pasākumi allaž guvuši lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju.

Arī mūsu jauniešiem izglītības izstāde „Skola 2018”ir viens no nozīmīgākajiem  notikumiem Latvijas pasākumu klāstā. Ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm, ļauj jauniešiem iepazīsties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.

Šogad uz izstādi devās 9.-12.kl. izglītojamie. ESF Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ieejas kartes tika segtas 41 izglītojamam. Skola sedz transporta izdevumus.

Līva 12.kl.: Izstāde ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un bieži vien palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.

Evelīna un Elīna 12.kl.: Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām mācību iestādēm; to piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu.

Annija 9.kl.: interesanti arī  iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


Erudīcija  biznesa pasaulē

23.februārī norisinājās Latgales reģiona pusfināla Biznesa spēļu konkurss “Ceļš uz bagātību”. To organizēja Latvijas Uzņēmējdarbības un  menedžmenta akadēmija projekta “Esi Līderis” ietvaros.

No mūsu skolas piedalījās divas 10. klases komandas – “Mega Biti” /Kristaps M., Andžela H., Paula T./ un “Euro Tops” /Kate Katrīna J.,Rodrigo L./.

Konkursā piedalījās 15 komandas: Ilūkstes 1.vsk., Kaunatas vsk., Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Andreja Upīša Skrīveru vsk.,Varakļānu vsk.,Aglonas vsk., u.c.

Komandām vajadzēja erudīciju un ātru reakciju lēmumu pieņemšanā. Bija jāpiedalās izsolē, jāiepērk un jāpārdod dažādu kategoriju un gadu sportisti, jāsadarbojas ar konkurentu komandām, jāsacenšas spēlē un jātiek galā ar matemātiskiem aprēķiniem - bankas procentiem, iegūto peļņu, izsolē iztērētajiem finanšu līdzekļiem u.c.j. Spēlēs bija jāizspēlē desmit gadi pa 8.min.

Mūsu jaunieši biznesa spēlēs piedalījās pirmo reizi un finišēja 5. un 6. vietā. Guva labu pieredzi un zināšanas biznesa pasaulē par personīgās karjeras izaugsmes iespējām. Jaunieši izprata savas stiprās un vājās puses, kas palīdzēs turpmākajā izaugsmē.

 Projekta  “Esi Līderis” skolotāja  S.Ratiņa


XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss

“Es dzīvoju pie jūras 2018”

Ir noslēdzies XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras 2018".

Konkursa tēma “TILTS”.

Tika iesūtīti 4653 darbi no 661 izglītības institūcijām no 29 valstīm - Horvātijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Gruzijas, Igaunijas, Indijas, Indonēzijas, Kazakstānas, Krievijas, Ķīnas, Lietuvas, Moldovas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Singapūras, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Vācijas un Latvijas. No citu valstu skolām tika saņemti 1182 darbi, bet no Latvijas - 2300 darbi.

Žūrija kopumā piešķīra 4 "Lielās balvas", 21 zelta medaļu, 31 sudraba medaļu, 41 bronzas medaļu un 218 pateicības. Tika piešķirti arī UNESCO LNK un biedrības "Lat-InSea" diplomi.

Konkursa rezultāti ir pieejami Jūrmalas Mākslas skolas mājas lapā: http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/konkurss/es_dzivoju_pie_juras/

No mūsu skolas konkursam tika iesniegti trīs darbi:  

Tīnas Kosakovskas /10.kl.„ DZĪVES LĪMEŅU KONTRASTU TILTS” /bagātība un nabadzība;

Eivas – Kristas Dronkas /12.kl. „NATURE & CIVILIZACIJA”;

Ances Kalniņas /12.kl. „DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETA TILTI”.

Laureātu vidū ir Ances Kalniņas darbs, kurš tika atzinīgi novērtēts - ATZINĪBA. Apsveicam!

Vizuālās mākslas skolotāja: S.Ratiņa


Skolēni ar interesi apmeklē 3D mobilo planetāriju

Viesītes vidusskolā pirmo reizi viesojās viens no dažiem Baltijas valstīs esošajiem trīsdimensiju (3D) mobilajiem planetārijiem - Continent PLANETAARIUM – Sfēriskais kinoteātris  ar izglītojošu un interesantu programmu 1.- 12.klašu skolēniem. Šo pasākumu Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 93 izglītojamie varēja apmeklēt karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Kopumā planetāriju apmeklēja vairāk kā 160 izglītojamie.

Izbraukuma apmācības programma - “Virtuālais planetārijs”  ir ar astronomiju un dabaszinātnēm saistīta aizraujoša mācību vide izglītojamiem. Sfēriskais  kino  ir pasaule,  kur dzimst jauna realitāte! 3D efekts bez brillēm.

Pārvietojamais PLANETĀRIJS tā ir mūsdienu cipartehnoloģija, kompakta un viegla ierīce, kuru ātri un viegli var uzstādīt jebkurā piemērotā telpā. Tā kupola diametrs ir 5,5m, augstums 4,0m un tajā vienlaikus var atrasties līdz pat 30 cilvēkiem, tas ļauj aplūkot  aizraujošas 3D programmas. Kupola projekcijas formāts (360º), piedāvā pilnīgi jaunu un unikālu vizuālo panorāmu. Speciāli planetārijam izstrādātas mācību un uzziņas programmas tiek demonstrētas uz sfēriska ekrāna ar mūsdienu cipartehnoloģijas palīdzību. Pateicoties tam tiek sasniegts „virtuālās klātbūtnes” efekts. Filmas demonstrēšana notiek mūzikas un mācību stāstījuma pavadījumā. Skolēni pēc savas izvēles varēja noskatīties vairākas filmas. Seanss ilga aptuveni 25 - 40 minūtes.

Madara 9.kl.: Tas bija neierasti un interesanti. Labprāt vēl apmeklētu planetāriju un noskatītos vairākas filmas.

Rendijs, Valērijs un Kristiāns 5.kl.: Filma bija interesanta un saprotama. Tikai ātri beidzās. Tā var daudz interesanta ieraudzīt debesīs.

Loreta un Denija 3.kl.: Ļoti patika. Teltī interesanti un jauki. Īpaši debesis ar zvaigznēm.

Mēs katrs esam unikāli. Mums katram apkārt ir unikāla vide un unikāli cilvēki. Neviens nekad nebūs tāds pats kā citi. Visas šīs lietas veido mūsu dzīvi un karjeru - dzīves ceļu. Katram ir iespēja izvēlēties to kas raksturīgs tieši viņam. Katrā no mums ir ielikts potenciāls. Tāds kurš ir tikai tavs! Un kurš ir teicis, ka tas nav saistīt ar varenā debess juma profesijām?

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


2018.gada 3. februāris - ŽETONU VAKARS

Viesītes vidusskolas Žetonu vakars “Uz Rīgu!”

“Dzīve ir svētki. Tai izrotājumi nav vajadzīgi. Cilvēks, kas pārpilns esamības prieka, pārvērš par svētku rotājumiem visu, ko Viņš redz!”/M.Mižo/

3.februārī, Latvijas simtgades zīmē norisinājās 12.klases  Žetonu vakars “Uz Rīgu!”2018.

Viss sākās ar pārdomām. No kā tad darina dzīvi? No mirkļiem, no sajūtām, no cerībām, no ceļiem, no strupceļiem, no saules gaismas un lietus lāsēm, no pienākumiem un atbildības, no izdarīšanas vai neizdarīšanas, no drosmīgas ieskatīšanās acīs un godīgas atbildes, no ilgām, no iegūtā, no zaudētā un izcīnītā, no asarām acīs,  no sniega kupenām un pavasara bērzu pumpuriem, no mūsu dziesmām, dejām un  tradīcijām, no ticības. No maziem nieka mirklīšiem dažkārt sarodas tik brīnumas lietas, ka aizraujas elpa. Bez tam: šie mirkļi neko nemaksā un atskrien par baltu velti, tikai jāatdara sirds durvis to uzņemšanai – tik vien piepūles! Tieši tā! No tā visa. Un vēl tamlīdzīgām blēņām. Darina dzīvi.

Mēs šajā atskaites posmā arī likām vienu puzles gabaliņu savas dzīves darināšanā. Jaunieši  uzdrīkstējās, un ceru, ka spējā aiznest līdz jums savas pārdomas, sajūtas un redzējumu par studiju laiku, pieaugušo bezgalīgo pienākumu un atbildības dzīvi, atmiņas par klases dzīvi, mīlestību uz dzimto pusi no kurienes nākam. Jauniešu ieceres un velmes ir globālas. Taču izrādās, ka pieaugušo dzīve nav vienkārši rožu dārzs un bezgalīgas brīvības zona. Galvaspilsētas spožums un iespējas ir vilinošas, bet ir daudz bet… Beigās šķiet labi tur, kur mūsu nav, bet izrādās -vislabāk mājās…..

Paldies gribu teikt saviem 22 jauniešiem par uzdrīkstēšanos. Viss, ko redzēja skatītāji bija pašu radīts, iestudēts un novests līdz finālam. Dažiem tā bija pirmā loma un debija uz lielās KP skatuves. Paldies vecākiem par smaidiem un mirdzošām acīm. Jūsu atbalstu jutām ik uz soļa un sirdīs! Paldies kolēģiem par padomu, atbalstu, sapratni un labiem vārdiem!

12.kl. audzinātāja S. Ratiņa


Skolēnu ZPD lasījumi 2018

Sniega diena – ko lo-sā-la!!!

Paldies jums, mani 8.b ekstrēmie aktīvisti, par to, ka nobalsojāt par maziņo pārgājienu šajā trakā puteņa dienā. Sniegs bija visur: zemē, gaisā, acīs, ausīs, sejā, mutē, kabatās, šķiet – pat domās. Man ļoti patika mūsu gājiens, skrējiens, pikošanās un „ķereņu” spēlēšana Mīlestības saliņā. Nekad iepriekš tā nebijām kopā izbaudījuši SNIEGU. Sen nebija kopā pabūts tā brīvi, draiski un bez problēmām. Vai jums patika? Un kādi atgriezāmies skolā? Sārtiem vaigiem, saelpojušies svaigu un spirgtu gaisu, piesniguši balti, izskrējušies, arī patīkami noguruši. Cerams, šī baltā diena dos jaunu enerģiju un baltas domas mūsu kopīgajā klases dzīvē.

Audzinātāja.


Izglītojamie pilnveido kompetences Dailes teātrī

   Viesītes vidusskolas jaunieši projekta 8.3.2.2/16/1/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros  17.janvārī apmeklēja Dailes teātri un izrādi „Zēni’. 

   Jauniešiem bija iespēja ne tikai iepazīt klātienē teātra ēku un vērot izrādi, bet arī pilnveidot savas prasmes šāda rakstura pasākumu apmeklēšanā.

  * Dailes teātris - teātris ar visspožāko režijas teātra vēsturi Latvijas kultūrā, kura stilu vairāk nekā četrdesmit gadus veidoja tā dibinātājs aktieris un režisors Eduards Smiļģis. Pašlaik Dailes teātris ir lielākais profesionālais repertuārteātris Latvijā ar trim skatuvēm - Lielā zāle, Kamerzāle un Mazā zāle. Katru gadu publikai tiek piedāvāti 15-18 jauniestudējumi. Teātra stilistika vienmēr ir bijusi atšķirīga no t.s. naturālpsiholoģiskās ievirzes teātru stilistikas. Dailes teātrī mākslas realitāte vienmēr ir bijusi svarīgāka par dzīves realitāti. Iespējams, ka tieši tādēļ teātrī vienmēr strādājuši sava laika talantīgākie mākslinieki - Pēteris Pētersons, Kārlis Auškāps, Dž.Dž.Džilindžers u.c.

* Izrādes “ZĒNI” - režisors Dmitrijs Petrenko Dailes teātra Mazajā zālē stāsta par kādu dienu četru zēnu un divu meiteņu dzīvē drīz pēc eksāmenu beigām – pieaugušo dzīves priekšvakarā. Benijs, Maks, Timps un Kems ir labi pavadījuši laiku. Eksāmeni ir garām, draugiem jāpamet studentu laiku dzīvoklis, un priekšā ir pieaugušo dzīve. Benijs cenšas sakārtot savu draugu dzīves, kamēr nav par vēlu. Bet varbūt katram pašam ir jāuzņemas atbildība par savu dzīvi? Ielās valda neciešams karstums un nav gaisa. Turklāt visur ir atkritumi, kas jāsavāc. Tikai bardaks diemžēl ir ne tikai fizisks, bet arī emocionāls. Izrādās, ka jaunība var būt arī sāpīga, kāds jau ir piedzīvojis vilšanos, un smiekli bieži ir nežēlīgi.  Kāda ēra ir beigusies. Viņus gaida beigu sākums. Bet priekšā vēl ir ellīga ballīte. Galvenais izrādes noslēpums, ko pustumsā izkliedz Benijs, – kāpēc ar viņa brāli notika tas, kas notika, un kāda ir viņu atbildība par to, – bez atminējuma tiek pavadīts…. Skatītājam pašam ir jāveic analītiskais darbs.

 * Jauniešu atsauksmes.

-Es šo izrādi ieteiktu skatīties citiem, jo izrāde ir par to, ka mēs visi vēlamies dzīvot kaut kur prom no mājām, jo tur ir labāk. Realitātē nekur nav tik labi kā mājās.

-Pavisam noteikti! Regulāra kultūras baudīšana, manuprāt, ļoti attīsta tavu domāšanu.

-Izrāžu apmeklējums palīdz jaunietim domāt, salīdzināt redzēto ar savu dzīvi un varbūt kādas labas atziņas paņemt sev. Turklāt tas ir labs veids, kā atslēgties no ikdienas dzīves, skolas darbiem, no telefona lietošanas.

-Tā ir iespēja atvērt jaunas kultūras durvis un biežāk iet uz tādām. Es domāju, ka vajadzētu braukt ne tikai uz teātri, bet arī uz operu un baletu.

-Šo izrādi iesaku noskatīties visiem jauniešiem, lai spētu sagatavoties savam nākamajam dzīves posmam. Kā arī jauniešu vecākiem un vecvecākiem, lai novērstu konfliktus, kas var rasties dažādās situācijās.

 Materiālu apkopoja: sk.V.Tutāne, I.Daņiļeviča un S.Ratiņa


Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+  projekta otrais gads

Erasmus+ stratēģiskais projekts Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 “The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management” tiek īstenots kopš 2016.gada septembra, tas noslēgsies 2018.gada jūlijā.

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzībām.

Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepieciešamām inovācijām metodoloģijā, lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Līdz šim notikušas divas starptautiskas projekta sanāksmes – Turcijā un Beļģijā, divas skolotāju apmācību sesijas Tamperē un Viesītē. Gatavojoties apmācībām, skolotāji ir izstrādājuši un prezentējuši savas izstrādātās metodes. Kā viens no svarīgākajiem projekta rezultātiem plānots izstrādāt skolotāju treniņprogrammu, kura ir domāta pedagoģiskā personāla atbalstam, pielāgojot skolotāju kompetences balstoties uz nepārtrauktām izmaiņām sabiedrībā. Projekts dod iespēju saskatīt problēmas no plašākas starptautiskas perspektīvas, kā arī mācīties pieeju dažādību. Skolotāju atbalstam no projekta budžeta ir īstenoti divi izglītības pasākumi.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Lasi visu rakstu!


Viesītes novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"- PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem vērojams risks pamest skolu, kā arī veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās. Projekta atbalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni.

Viens no projekta mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādas ir pazīmes, ka bērns varētu pamest mācības un kādi riski to izraisa.

Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

Austra Niķe

Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste


1.- 4. klašu Ziemassvētku eglītes koncerts.

5. - 12. klašu Ziemassvētku eglītes pasākums.

Vējš logos sniegpārslu
mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst
egles zars,
Un klusiem soļiem,
rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj
Svētvakars.

Gada nogalei tuvojoties, tapa telpisko radošo darbu izstāde „Mana Ziemassvētku egle”.

Darbus izgatavoja 8. un 9.klašu skolnieces, brīvi izvēloties no kādiem materiāliem un kādā tehnikā izgatavot savus darbiņus, tad arī tapa darbi gan no dabas materiāliem, no papīra, kā arī no mākslīgajiem materiāliem.

Skolnieču radošos darbus varēja apskatīt skolēni un skolotāji, kā arī darbiņi lieliski papildināja priekšsvētku gaisotni skolā, jo pirmssvētku laikā skolēni ar skolotājiem bija rūpīgi un skaisti izdekorējuši skolas telpas.

Izstādes darbiņi tika arī novērtēti ar nelielām pateicībā, novērtētājiem pats simpātiskākais darbiņš šķita egle no priežu čiekuriem, ievērību ieguva arī darbs, kurš bija izgatavots no kreppapīra- rūpīgi locīts un līmēts tas bija, ne bez ievērības bija arī darbiņš no diezgan netradicionāla materiāla- makaroniem.

Milzīgu paldies vēlos izteikt visām skolniecēm, kuras piedalījās ar saviem darbiņiem šīs izstādes tapšanā, kā arī pateicos skolnieču ģimenēm par viņu atbalstu.


Uzņēmēji papildina jauniešu zināšanas

par profesijām, nozaru specifiku un karjeras izaugsmi

 

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 13.decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Starts uz veiksmīgu karjeru” Viesītes vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem.

Interaktīvā lekcija – tikšanās ar uzņēmējiem un to pārstāvjiem no farmaceitiskās un žurnālistikas  nozarēm. Tika aktualizēta izglītojamo pašvērtējuma veikšana un karjeras lēmumu pieņemšana.

Interaktīvās lekcijas pirmo daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kristīnes Viesītes aptieka” valdes locekle Aina Pečauska. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes būtiskus faktorus (personības iezīmes un pamatīgu pašdisciplīnu), uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast aptiekāra, farmaceita, pārdevēja un citu profesiju, kuras saistītas ar aptiekas darbības specifiku. Tikšanās otro daļu vadīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BRĪVĀ DAUGAVA” valdes locekle Sarmīte Rutka un galvenais redaktors Jānis Apīnis. Diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izprast karjeras izaugsmes iespējas dažādās pakāpēs un līmeņos žurnālistikā, uzklausīt uzņēmuma veiksmes stāstu, izprast žurnālista, publicista, redaktora, fotogrāfa un daudzu citu profesiju, kuras saistītas ar laikrakstu izdošanu karjeras izaugsmi.

Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvs skatījums uz savas dzīves strukturēšanu veiksmīgai karjeras attīstībai. Jaunieši iepazina divu nozīmīgu nozaru profesijas, darba specifiku un karjeras izaugsmes iespējām. Diskusijā jaunieši sakārtoja savas domas un varēja noskaidrot interesējošos jautājumus. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes). Arī gluži pretēji, kāds saprata, ka noteikti nevēlas kādu no šīm profesijām. Tomēr tas arī nav slikti, ja ir ar ko salīdzināt, iedziļināties un izprast līdz galam, kā rezultātā savlaicīgi pagriezt savas karjeras stūres ratu pareizā gultnē.

Jauniešu domas par interaktīvo lekciju:

Ieva  (12.kl.).: Tikšanās ar uzņēmējiem bija interesanta. Noteikti uzzināju daudz vairāk informācijas par šim nozarēm un profesiju klāstu.

Tīna (10.kl.): Paplašināju savu redzesloku, bet šīs profesijas man nav saistošas. Tomēr diskusija bija noderīga.

Markuss (12.kl.): Domāju, ka par žurnālistikas jomu varu iesaistīties sarunā, jo sekoju līdzi norisēm valstī. Svarīgi ir izprast viedokļus un arī izteikt tos. Darba un informācijas plūsma ir milzīga, kā arī atbildība. Tiešām ir par ko aizdomāties.

   

Sasniegtais rezultāts:

- jaunieši uzklausīja pozitīvus pieredzes piemērus un veiksmes stāstus par Latvijas uzņēmumu darbību  un personīgo izaugsmi. Uzņēmēji dalījās savā pieredzē un uzņēmuma darbības ilgtspējas noslēpumā. Izglītojamie izprata pašdisciplīnas un pašvērtējuma nozīmi.

- Izprata karjers izaugsmes attīstības plāna izveides aktualitāti un nepieciešamību.

- Iepazina profesiju klāstu konkrētā jomā un aktualizēja savas izglītības tālākās iespējas.

- Izglītojamie diskutēja ar lektoriem par savas karjeras attīstības secīgu strukturēšanu, līderības faktoru, menedžmentu, darba specifiku un ikdienu, kā arī izaicinājumiem. Ievadīja sarunas par ēnu dienām.

- Izglītojamie izvērtē karjeras attīstības nozīmi un savas iespējas. Iedvesmojās no pozitīvās pieredzes. Iedziļinājās profesiju klāstā un izglītības iespējās dažādās jomās.

Izdevumi par karjeras pasākumu “Starts uz veiksmīgu karjeru”  tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Materiālu sagatavoja: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums jauniešiem

ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 30.novembrī notika pirmais pasākums „Karjeras izaugsme – Tava izvēle” Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 7.-9. klašu jauniešiem.

Pasākuma mērķis – treniņprogramma “Karjeras izaugsme – Tava izvēle”. Treniņprogrammu vadīja trenere/moderātore Anda Kļaviņa no  SIA “Studio Hermansons” reģistrācijas Nr. 40103376232 /Rīga, kura specializējusies attiecīgajā jomā. Tika aktualizēta izglītojamo izpratne par pašvērtējuma veikšanu un karjeras lēmumu pieņemšanu.    Pozitīvā psiholoģija piedāvā efektīvus veidus, kā apzināties savas stiprās puses un kā tās pielietot, lai izveidotu sev atbilstošu karjeru. Šis treniņš iespējams deva pirmos impulsus un iespējams palīdzēja  jauniešiem apzināties savas iekšējās pārliecības un fokusēties uz tām, kas savukārt ikdienā palīdz sasniegt vēlamos rezultātus mācībās un vēlāk – savā karjerā.

Jaunieši izgāja četru pakāpju modeli:

1. Noteica savas top spējas, izmantojot VIA pozitīvo rakstura īpašību testu. Praktizēja labāko spēju identificēšanu sevī un citos.

2. Uzzināja par stipro pušu nozīmi karjeras izvēlē un tās izaugsmē, kā arī to attīstīšanas ietekmi uz mācību procesu, veselību un vispārējo dzīves apmierinātību.

3. Trenējās stāstu stāstīšanas mākslā, lai atklātu savas veiksmes formulas jauniem sasniegumiem un izveidotu „Manas karjeras veiksmes stāstu.’’

4. Saņema individuālu koučingu.

Šie bija daudziem janiešiem pirmie soļi  sevis kā personības pašizpētē. Aktualizējās pašvērtējuma nozīme un pozitīvo rakstura īpašību fokuss. Jaunieši aizdomājās par savu karjeras izglītības struktūrēšanu un mērķu noteikšanu, kā arī  iespējamo karjeras virzienu vispār. Diskusijā sakārtoja savas domas. Papildināja savas iemaņas, kas palīdzēs turpināt būvēt savu sapņu karjeru. Izglītojamie uzklausīja  padomus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei (gribu , varu, vajadzību apzināšanās, resursi un personības iezīmes).

Jauniešu domas par treniņprogrammu:

Zanda (8.kl.).: Karjeras izaugsmes treniņprogramma bija vērtīga. Savu pozitīvo un stipro rakstura pušu apzināšanās ir tiešām svarīga. Man ļoti patika šāda aktivitāte. Ceru, ka šādas nodarbības notiks biežāk.

Aleksandrs (8.kl.): Man patika treniņprogramma. Es priekš sevis sapratu kādas ir manas “Superspējas”, kuras man varētu palīdzēt karjeras plānošanā.

Elīna (8.kl.): Bija interesanti un uzzināju jaunu par personīgajām stiprajām pusēm. Domāju, ka tas man noderēs. Saprotu, ka šoreiz nebija tik daudz par skolām un profesijām, bet noteikti apmeklēšu citas nodarbības, lai noskaidrotu sev vēlamo informāciju.

Evija (9.kl.). Patika. Varēju aizdomāties par vērtībām un savām spējām, kuras ikdienā neliekas svarīgas.

     

     

Izdevumi par karjeras pasākumu ”Karjeras izaugsme – Tava izvēle”  tiks segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Atbildīgais par pasākumu: pedagogs karjers konsultants Sarmīte Ratiņa


 

 

Sniegotajos Brakos pie Rūdolfa Blaumaņa

Rita Sirmoviča:

2.decembrī Braki mūs sagaida balti sniegoti. Piestājam pie O.Skaraiņa skulptūras „Rozes mātei”, ar acīm noglāstām Blaumaņa stādīto mežrozīšu audzi un veram vaļā mājas durvis... Kuras krāsns, skan mūzika, kūp tēja un kafija, smaržo pīrādziņi... Ir silti, mājīgi, dzirdamas klusas sarunas. Izstaigājam Brakus, cienājamies, sarunājamies un baudām to īpašo gaisotni, kas man joprojām neļauj šurp atvest kādu trokšņainu bariņu. Manī dzīvo pietāte pret Braku mājām, pret Blaumani un ienest šajā svētsvinīgajā mierā skaļumu un trokšņus  es neuzdrošinos. Brakos vienmēr esmu kādā mazā, omulīgā kompānijā kopā ar cilvēkiem, kuriem Blaumanis nav vienaldzīgs. Tā ir arī šoreiz. Te ir skolotāji, muzeja darbinieki, vecāki un skolēni, kuri rakstījuši domrakstus Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursam.

Esmu kopā ar 8.b klases skolnieci Zandu Zaļakmeni un viņas vecākiem – Sigitu un Vilni. Zanda rakstīja par savu ceļu pie Blaumaņa (emocionāli, spraigi, atklāti, saistoši ) un kļuva par konkursa prēmijas laureāti – godam pelnīta 1.vieta. Brakos viņa bija pirmoreiz, tāpēc par piedzīvoto un pārdzīvoto vislabāk var uzrakstīt viņa pati.

Zanda Zaļakmene:

Mani sajūsmināja miers, kas valdīja Brakos. Šķita - varētu tur sēdēt stundām ilgi un neapniktu. Braki ir tik silta un mīļa miera pilni - nebrīnos, ka Blaumanim ļoti patika tur rakstīt. Sapratu, ka tik tiešām jāatbrauc kādreiz vēl. Braki izstaroja mieru un prieku, kas arī redzami Blaumaņa darbu pamatā. Pēc māju apskates un svecīšu nolikšanas ģeniālā rakstnieka atdusas vietā devāmies uz Ērgļu saieta namu, kur jau pulcējās pasākuma dalībnieki ar ģimenēm un skolotājiem. Biju nedaudz nobijusies, jo nezināju, vai darbu vērtētāji būs sapratuši un uztvēruši to, cik ļoti Blaumaņa darbi ietekmējuši manu dzīvi. Kad apbalvoja manas klašu grupas atzinību ieguvējus, biju nobažījusies, jo mani neizsauca. Klusībā cerēju, ka būs sapratuši... Un jā! Mani godināja kā 1.vietas ieguvēju! Gribu pateikties skolotājai Ritai Sirmovičai, kas man palīdzēja domu apkopošanā un domraksta tapšanā.


FIZIKA UN ĶĪMIJA ikdienā un eksperimentos.

Viesīte, 2017.gada 1.decembrī.


LATVIJAI - 99


 

11.novembris - lāpu gājiens.
Mārtiņtirgus skolā!

10. klases “iesvētības” Viesītes  vidusskolā

  

16. – 20. oktobris Viesītes vidusskolā tika pakārtots  gan 10-tajiem, gan mums, 12-tajiem. Tā bija "iesvētību”  nedēļa, kad mēs, vecākās klases skolēni, mēģinājām desmitajiem radīt īsto vidusskolas atmosfēru, protams, ievērojot noteikumus.

Pirmdiena Sprīdīšu diena. Desmitie iejutās zinātkārā, gudra un izdarīgā Sprīdīša lomā. Jāatzīst, ka attēlos pasaku varoni desmitajiem izdevās ļoti veiksmīgi. Divpadsmitie pārliecinājās, ka vidusskolas „fukšiem” ar bērnības pasaku varoņu attēlošanu viss kārtībā.

Militārā diena. Dienas garumā desmitie uzraudzīja skolas kārtību un sargāja 12 - tos. Viņiem šis pienākums bija jāveic pēc reglamenta, jo bija taču formās. Mums divpadsmitajiem jāatzīst, ka militārā forma „ fukšiem” piestāvēja.

Trešdiena Biznesa haizivju diena.  10-tie noteikti izcēlās ar klases ārējo izskatu. Gluži kā sabraukuši uz biznesa ideju konferenci Briselē. Šarmanti, biznesa stilā iznesības iemiesojumi.

Ceturdien Profesiju un dzīves situāciju tēli. Nu bija raiba diena. Skolas gaiteņos staigāja autoatslēdznieki, līgava, panda, spoks  un daudzi citi personāži. Bija jautri visiem, jo īpaši mazajiem, kuri mēģināja atpazīt gan profesijas, gan tēlus.

Piektdienā - lielais fināls. Pēcpusdienā desmitie skolas zālē parādīja savu priekšnesumu vairāk kā 20 minūšu garu, kurš sastāvēja no 12 muzikālo iestudējumu fragmentiem. Mums, 12- ļoti patika, jo „ fukši” bija apzinīgi un centīgi. Pēc priekšnesuma 10-tie sapulcējās uz Vales kalna, kur izgāja īpaši veidoto  šķēršļu joslu. Iesvētības noslēdzās ar svinīgo vidusskolas zvērestu.  Izcietuši visus sportiskos pārbaudījumus un noguruši, bet ar smaidu sejā un humora devu  desmitie tika atzīti par pilntiesīgiem vidusskolēniem. Pasākums noslēdzās ar diskotēku.  

Skaties albūmu!

Mēs, divpadsmitie, pateicamies jums par paklausību, sadarbību un ceram, ka jums šī nedēļa bija īpaša un atmiņā paliekoša.Katra diena tika fotogrāfēta, lai šīs atmiņas saglabātu arī vēsturiskos dokumentos. Neaizmirstiet savu zvēresta solījumu!

12.klase ar audzinātāju S.Ratiņu


Kopā jautrāk

Pagājušā gada rudenī mēs labo darbu nedēļā bijām palīdzēt uzkopt  muzeja „Sēlija ” teritoriju. Par šo notikumu mums ir jautras atmiņas un tāpēc arī šogad piedāvājām savu palīdzību. Tā nu 18. oktobrī  mēs visi pēc mācību stundām devāmies gan pastrādāt, gan atpūsties. Kaut arī laiks bija vēss un vējains, mums izdevās savākt milzīgu lapu kaudzi un papriecāties par savu veikumu. Skaistā muzeja teritorija ir viena no mūsu pilsētas vizītkartēm un mums bija gandarījums par paveikto darbu. Palīdzēja strādāt un  skolēniem par paveikto darbu paldies teica muzeja vadītāja Ilma Svilāne. 

6.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita


Vidusskolēni apmeklē teātra izrādi „ Svina garša”

4.oktobrī Viesītes vidusskolas klases devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pēc jauniešu ierosinājuma  tika organizēta ekskursija uz čekas ēku Rīgā, Brīvības ielā 61, ko tautā sauc par Stūra māju. Tajā kopā ar gidu  izstaigājām iekšējā cietuma kameras, gaiteņus, pagrabu un pagalmu un apmeklējām arī izstādi. To piedāvā Latvijas Okupācijas muzejs. Izstāde ir par baisākā PSRS varas instrumenta - čekas (pēdējais oficiālais nosaukums - Valsts drošības komiteja) darbību Latvijā. Jauniešiem bija daudz jautājumu un pārdomas par tā laika notikumiem.

Interesenti apmeklēja arī mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas multimediālā formāta izstādi “Sapņu upe”, kurā ar skaņas, gaismas un animācijas efektiem tika “iedzīvināti” vairāk nekā 100 darbu. Šī izstāde bija papildināta ar pēdējo divu gadu laikā tapušajiem darbiem. Izstādes iekārtojums, skaņas, gaismas un animācijas efekti speciāli izstrādāti un pielāgoti jaunajām telpām. Tas bija vēl neizjusts mākslas baudījums arī tiem, kas “Sapņu upē” jau reiz kavējušies.
Multimediālās izstādes “Sapņu upe” radošo komandu veidoja  gleznotāja Kristīne Luīze Avotiņa, idejas autore un izstādes kuratore Sandra Jonāne, video mākslinieks un režisors Roberts Rubīns, scenogrāfs Didzis Jaunzems un skaņu mākslinieks Uģis Vītiņs. To pat varētu nosaukt par Priekšnesumu, kas jāredz ikvienam! Izstāde kā malks svaiga gaisa ar atelpas brīdi! Tā  ļauj atgriezties bērnības varoņu un tēlu pasaulē  un noticēt, ka sapņus iespējams īstenot!  

Vakarā tika apmeklēta Nacionālā teāra izrāde „ Svina garša”. Cilvēka skaudrais liktenis vēstures lappušu ritējumā. 1940. un 1941. gadā Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju.

Nav jau noslēpums, ka jaunākais LATVIJA. XX gs. sērijas romāns - Māra Bērziņa “Svina garša” - tūlīt pēc iznākšanas nokļuva apspriestāko un pirktāko grāmatu vidū. Dēku un piedzīvojumu romāns, no vienas puses, traģikomisku notikumu virkne, kas maina cilvēku dzīves, no otras puses.

Jauniešu izvēle redzēt tieši šo izrādi mūs padara drošus par viņu dzīves vērtībām, vēstures interesi  un vēlēšanos izprast lietu gaitu, būtību un noteicošajiem faktoriem. Noteikti turpināsim izrāžu apmeklējumu un citas izzinošās mācību ekskursiju aktivitātes.

Materiālu sagatavoja: viz.m. sk. S.Ratiņa


FOTOALBŪMS - "Novada Skolotāju dienas pasākums Viesītes KP"
FOTOALBŪMS - "Skolotāju dienas pasākums skolā"

 

Mūsu skola piedalās

“The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management”

projektā.

19. - 22. septembrī Beļģijā notika partnervalstu (Beļģijas, Dānijas, Latvijas, Somijas un Turcijas) dalībnieku pieredzes apmaiņas sanāksme Erasmus+ stratēģiskā projekta Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 “The Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment management”.  Klātienē tika izrunāts par paveikto un sasniegtajiem rezultātiem projekta gaitā. Notika pieredzes apmaiņa skolas mācību darba, metožu pilnveidošanā, darba formu dažādošanā  un radošu aktivitāšu organizēšanā. Aktivitātes darba grupās ļāva iepazīt partnervalstu metodes skolas darba procesos, kā arī kolēģu un jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs: intervijās, diskusijās, praktiskās nodarbībās, projektu aktivitātēs u.c. Sanāksmē tika izrunātas idejas par training programme (treniņprogrammu) variācijām. Partnervalstis, piemēram, Dānija praktizē Smartschool programmas jauniešiem un skolotājiem, kuras vairāk vai mazāk vērstas uz praktiskās darbošanās metodi (prāta, veiklības u.c.) ar domu “Kādam jābūt 21. gs. skolotājam?”. Mums ir pieredze ar izaugsmes treniņiem jauniešiem un pedagogiem, piemēram Stendera biedrības pārstāvjiem, ko par vajadzīgu un veiksmīgu atzina uzrunātie. Partnervalstu dalībnieki izstrādāja projekta kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Uz doto situāciju jau var secināt, ka projektā aptverto dalībnieku loks ir sasniegts ap 6000 cilvēku.

Projekta gaitā plānots izstrādāt Website projekta mājas lapu ar savu dizainu, saturu un rezultatīvo pienesumu mācību procesa papildināšana ar toolbox (metožu mapi) pedagogiem partnervalstīs un citiem intresentiem.  Bāzes materiālu sākums tiek apkopots Google Drive  un eTwining.net vidē.

Turpmākā procesā tiks strādāts pie metožu plānu izveides un to pilnīgas apkopošanas, materiālu un dokumentu sagatavošanas Website projekta lapai, veiktas intervijas, rīkotas diskusijas, sagatavots pilotprojekts/prezentācija par treniņprogrammas procesu, lai veiksmīgi piedalītos sanāksmē februārī Dānijā.

Materiālu sagatavoja: S.Ratiņa un L.Levinska


Ziedu paklāju veidošana

Ziedi vienmēr sagādā prieku. Ar savu krāsu bagātību uz ziedlapu ritmisko izvietojumu aizkustina un ienes prieku dvēselē.

No 18.septembra visi klašu skolēni piedalījās ziedu paklāju veidošanā. Skolas pagalmā izveidojās savdabīgs ziedu dārzs, kurš priecē skolēnus, skolotājus un katru garāmgājēju.

Savukārt skolā, no 25.septembra top Miķeļdienas izstāde. Skolēni iepriecina ar izdomas bagātām dārza krāšņumu kompozīcijām.

FOTOALBŪMS


Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work"

No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks Erasmus+ Programmas projekts "Mobile youth work". Tas bija apmācību kurss par mobilo darbu ar jaunatni- darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības un to kā tās pareizi īstenot. Viesītes novadu šajā projektā pārstāvēja mūsu skolēni - Andris Līcis, Elīna Liepiņa un Diāna Beļavska.

     

    Klikšķini un lasi visu rakstu!


 

ZINĪBU DIENAS norise mūsu skolā (fotoalbūms)

 

Starptautiskas apmācības "Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi"

 

No 22.-29. augustam Viesītes novada Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe un Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska apmeklēja starptautiskas apmācības "Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi". Apmācības norisinājās Kauņā un pulcēja 3O jaunatnes jomas pārstāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm- Norvēģijas, Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas un Latvijas. No Latvijas apmācībās piedalījās arī Priekuļu Jauntanes lietu speciāliste Elīna Krieviņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depatmamenta Sporta un Jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste Sanita Lāce.

     

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā strādāja pie vienotu "Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu"standartu un iniciatīvas "Jauniešiem draudzīgs" izstrādes. Dalībnieki dalījās ar savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti un iespējošanu, kā arī mācījās padziļinātāk izprast jauniešu vajadzības un psiholoģiju. Nedēļas garumā apmācības apmeklēja vairāki vieslektori, kuri dalījās savā pieredzē un zināšanās. Kauņas pašvaldības policists stāstīja par savu pieredzi darbā ar riska grupu jauniešiem- viņš ir izveidojis savu nevalstisko organizāciju, kurā jauniešiem ir iespēja iesaistīties un apgūt dažādas ar drošību saistītas prasmes. Viņa izveidotais NVO ir vienīgais valstī, kas ir saņēmis drošības sertifikātu un tajā darbojošie jaunieši var sniegt apsardzes pakalpojumus dažādu pasākumu laikā.

Jauniešu domes pārstāve Evelīna teic, ka viņas lielākais ieguvums no šīm mācībām ir iniciatīva negaidīt uz pārējiem, bet iet un darīt pašai. "Bieži vien iniciatīvas netiek atbalstītas, taču, iedvesmojoties no vieslektoriem sapratu, ka ir jāiet un jādara. Arī mazas idejas var pāraugt lielos projektos, kas aizrauj daudzus un izcils piemērs tam, ir Kauņā realizētais Šilainiai projekts, kura iniciatore, vietējā māksliniece, iesaistot jauniešus, pēta sava mikrorajona vēsturi un ar dažādu radošo darbnīcu palīdzību padara to skaistāku un pievilcīgāku visiem iedzīvotājiem.

   

Jauniešiem svarīga ir vide, kurā viņi dzīvo, tāpēc ir svarīgi nodrošināt transporta un darba iespējas, lai visi varētu piedalīties sev interesējošās aktivitātēs.

Liels ieguvums bija iepazīt citu valstu pārstāvjus un viņu praksi, idejas. Pārvarēt valodas barjeras, nebaidīties komunicēt, smelties idejas un iedvesmoties."

"Jauniešiem draudzīgu pakalpojumu" standarti nosaka, ka jaunatnes politika tiek veidota aptverot visas nozīmīgākās jomas, kas skar jauniešu dzīvi,- publisko pārvaldi un administrāciju; veselības aprūpes pakalpojumus; izglītību, neformālo un interešu izglītību; mājokļu politiku; sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitāti; sociālos pakalpojumus; jaunatnes darbu; kultūru; labklājību, infrastruktūru; sabiedrības drošību; piedalīšanos lēmumu pieņemšanā; nodarbinātību; uzņēmējdarbību; integrāciju; starpnozaru sadarbību. Pašlaik Latvijā šādi vienoti standarti vēl nav ieviesti.

Apmācības organizētas Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar Politikos tyrimų ir analizės institutas.

Jaunatnes lietu speciāliste Austra Niķe

Jauniešu domes pārstāve Evelīna Bantauska

 

10. jūnijā skolā notika:

- devītās klases izlaidums;

- 12. klases skolēnu atvadas no savas skolas.

 

Mūsu skolas audzēkņu šī mācību gada "olimpisko" sasniegumu kopsavilkums.

(Lasi PDF dokumentu)

 

Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem

plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos konkursos u.c. aktivitātēs

(Lasi PDF dokumentu)

 

"AUGŠZEMĪTE" - CĒSIS - 2017

Viesītes vidusskolas 6.-8. klašu tautas deju kolektīvs “Augšzemīte” aizvadījis kārtējo deju sezonu. Dejotāji šogad apguva vairākas jaunas dejas un labprāt piedalījās ne tikai skolas rīkotajos koncertos un projektos,  bet arī starpnovadu un valsts mēroga pasākumos. Šī mācību gada noslēgums “Augšzemītes” dejotājiem paliks atmiņā gan ar Mātes dienai veltīto koncertu Viesītes Kultūras pilī, gan ar piedalīšanos gadskārtējā VISC organizētajā Latvijas skolu jaunatnes deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs 27.maijā. Jau vairākus gadus “Augšzemītes” dejotāji kopā ar Salas, Jēkabpils, Krustpils un Aknīstes novadu un Sunākstes pagasta skolu jaunatnes dejotājiem iesaistās kopīgas programmas apguvē un festivāla norisēs. Tā ir laba iespēja ne tikai pabūt dažādās Latvijas pilsētās un iegūt jaunus draugus, bet arī pilnveidot savas dejotāju prasmes darbojoties lielā kolektīvu pulkā. Starp vairāk nekā pieciem tūkstošiem festivāla dalībnieku “Augšzemītes” dejotāji kopā ar minēto kaimiņu novadu skolēniem šogad Cēsīs festivāla lielkoncertā izdejoja Mārītes un Andra Kivlenieku veidoto programmu “Kad diena sākas”.  Neskatoties uz tālo ceļu, deju mēģinājumiem un lielo svētku gājienu, dejotāji vakara koncertā dejoja ar prieku un pēc tam varēja priecāties kopēja dalībnieku ballītē.

Kolektīva vadītājs un dejotāji pateicas par atbalstu vecākiem, skolotājiem un pašvaldībai. Pateicamies arī mūsu “mājvietas” - Viesītes Kultūras pils direktorei un citiem darbiniekiem par iespēju dejot sakoptās un mēģinājumu vajadzībām nodrošinātās telpās.

Mārīte un Andris Kivlenieki

Zemgales reģiona finālā uzvar Viesītes vidusskolas komanda

07.may.2017

Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” Zemgales reģiona finālā uzvar Viesītes vidusskolas komanda ENTROPIJA. Lai plūktu uzvaras laurus, skolēniem bija aktīvi jāapgūst fizika uz jāapsteidz pārējās 34 Zemgales reģiona komandas. Jau jūlijā jaunieši kopā ar pārējo Latvijas reģionu labākajām komandām varēs izbaudīt godam nopelnīto uzvaru īpaši organizētā vasaras nometnē.

Fināla kārtā komanda ENTROPIJA uzskatāmi demonstrēja savas zināšanas un prasmes, iegūstot 92 punktus. Savukārt otrās vietas ieguvējus – komandu ANIHILĀCIJA no Aizkraukles novada vidusskolas no uzvaras šķīra tikai 2 punkti – komanda kopā nopelnīja 90 punktus –, bet trešās vietas ieguvēji – komanda POLĀRZVAIGZNE no Jelgavas Valsts ģimnāzijas – ieguva 81 punktu. Vairāk informācijas par komandām, to dalībniekiem un finālā iegūtajām vietām

https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops

Raksts no projekta vietnes

Zemgales reģiona fināls bildēs.

 

Viesītes vidusskolas skolēniem – panākumi valsts priekšmetu olimpiādēs.

     

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Valsts izglītības satura centrs mācību priekšmetu olimpiādes norisi nosaka trīs posmos: skolā, starpnovadā, un valstī.

Šajā mācību gadā  no Viesītes vidusskolas uz valsts olimpiādēm dažādos mācību priekšmetos  tika uzaicināti  vairāki skolēni. Augsts sasniegums tika iegūts valsts ekonomikas olimpiādē, kur pirmās pakāpes diplomu un medaļu ieguva Jānis Berģis (12.kl.) ( sagatavoja skolotājs Jānis Skutelis), piedalījās arī Egīls Arvīds Skrūzmanis un Andris Līcis (11.kl.).

 Valsts matemātikas olimpiādē piedalījās Artūrs Kovrigo (9.kl.),  Egīls Arvīds Skrūzmanis  un Ance Kalniņa (11.kl.) Trešās pakāpes diplomu un medaļu ieguva Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.) (sagatavoja skolotāja Ilze Martuženoka).

Lasi visu rakstu

 

  

Pavasari sastapt ātrāk...

Pavasari sastapt ātrāk šogad izdevās Viesītes vidusskolas skolēniem Sanijai Betkerei, Paulai Eglītei, Alisei Maisakai un Aleksandram Koļesņikam. Viņi no 13. līdz 18. martam piedalījās ES Erasmus+ programmas projekta “WORDS UNITE US” starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā. Lai arī pirmajā mācību dienā Bulgārijā ziema vēl negribēja atkāpties, tomēr bulgāru, rumāņu, grieķu, lietuviešu un latviešu bērnu satikšanās prieks visus tik ļoti sasildīja, ka pavasaris iestājās arī dabā.

Pēdējā šī projekta tikšanās vieta bija Veliko Tarnovo – senā Bulgārijas impērijas galvaspilsēta, kurā saglabājusies vēsturiskā arhitektūra, bet tagad tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais un izglītības centrs. Mūs uzņēma bērnudārzā “Saulīte”, kura kolektīvs  lepojas, ka kopā ar skolēniem piedalās projektā.

     

ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts  “WORDS UNITE US” ir iegājis noslēguma etapā. Vēl ir daudz darāmā, bet jau tagad ir skaidrs, ka skolēnu ieguvums, piedaloties šajā projektā, ir bijis ļoti liels. Katra jauna tikšanās, iepazīšanās ir salīdzināma ar pavasari, kas vienmēr rada prieku un iedvesmo jauniem darbiem un piedzīvojumiem. (Lasi visu rakstu!)

Skolotāja Līga Blumbeka, foto - skolotāja Sarmīte Ratiņa

 

9.martā Rīgā norisinājās Valsts matemātikas olimpiādes 3.posms. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja 3 skolēni - Artūrs Kovrigo (9.kl.), Ance Kalniņa un Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.). Apsveicam Egīlu Arvīdu Skrūzmani ar iegūto 3. pakāpes diplomu! Skolēnus startiem matemātikas olimpiādē sagatavoja skolotāja Ilze Martuženoka.

 

Jaunā zinātniece Amanda Kļaviņa: "Programmēšana nav tikai čaļu profesija"

 

Pirms pusotra gada viņai bija blāva nojausma par programmēšanu, kodiem un lietojumiem. Kad pēc vidusskolas iestājusies Informācijas tehnoloģiju fakultātē (ITF) Jelgavā, to darījusi ģimenes tradīciju dēļ, jo savulaik Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) studējuši gan viņas vecāki, gan brālis un māsa. Šodien viņa jau ir pasaulē pirmās programmētājas, lēdijas Adas Lavleisas balvas ieguvēja, jaunā zinātniece, kura izveidojusi mikroklimata mērīšanas sistēmas prototipu, un topošā programmētāja, kura gatavo savu pirmo zinātnisko publikāciju. Stāsts ir par LLU ITF studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgi attīstībai” 2. kursa studenti Amandu Kļaviņu – dzīvespriecīgu, komunikablu, sievišķīgu un sociāli aktīvu jaunieti, kura ir pierādījums tam, ka ar milzīgu neatlaidību var sasniegt visu.

Lasi visu rakstu!

10. un 11. martā biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija organizēja Pavasara skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu, kas norisinājās tirdzniecības centrā Domina Shopping. 

     

Mūsu skolas skolēnu mācību uzņēmums GB Games arī bija pārstāvēts šajā gadatirgū. GB Games darbojas - Egīls Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Andris Līcis, Juris Skutelis, Jānis Berģis un Dāvis Kalējs.

Gadatirgū pārstāvēto skolu saraksts.

Ekonomikas valsts 18. olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni - Jānis Berģis (12.kl.), Andris Līcis un Egīls Arvīds Skrūzmanis (11.kl.). Apsveicam Jāni Berģi ar iegūto PIRMĀS pakāpes diplomu! Paldies skolotājam Jānim Skutelim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Rezultātu kopsavilkuma tabula.

  

Viesītes vidusskolas skolēni piedalīsies starptautiskajās mācībās Bulgārijā

ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7 ietvaros Viesītes vidusskolas četri skolēni no 2017.gada 13. līdz 18.martam piedalīsies starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā kopā ar skolēniem no Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas. No mūsu skolas uz Veļiko Turnovo pilsētu dosies Alise Maisaka, Sanija Betkere, Paula Eglīte, Aleksandrs Koļesņiks un līdzi skolēniem dosies skolotājas Līga Blumbeka, Sarmīte Ratiņa. Skolēni kopā ar skolotājām gatavo mājasdarbus, lai tos demonstrētu pārējiem partneriem mācību laikā. Bulgārijā arī notiks projekta starptautiskā sanāksme no 15. līdz 18. martam, kā tas ir paredzēts projekta aktivitāšu plānā. Šis jau ir otrais projekta gads, tādēļ visi partneri sanāksmē izvērtēs paveikto darbu, dalīsies pieredzē par rezultātu izplatīšanu un strādās pie noslēguma atskaites sagatavošanas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

 

Pirmklasnieku pirmās 100 dienas skolā!

4.februāris - 12. klases ŽETONU VAKARS

Katrs Erasmus + projekts paver kādu jaunu priekškaru uz neizzinātu pasauli

Astoņi Viesītes vidusskolas skolotāji no 30.janvāra līdz 3.februārim Somijā mācījās un dalījās pieredzē Erasmus+ projekta "The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” 2016-1-BE02-KA219-017374_3 ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt nepārtrauktu pedagoģiskā personāla attīstību, izstrādājot un organizējot apmācību programmu, kas balstīta uz nepieciešamām prasmēm nemitīgi mainīgajā sabiedrībā, un uzlabot migrantu un minoritāšu integrāciju attīstot apmācību rīkus skolotājiem, lai dažādotu darbu klasē.

(Lasi visu rakstu!)

Skolēnu ZPD lasījumi.

 

Sniega diena 2017

   

Pasaules Sniega diena  ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē.  Sniega dienas sauklis ir „Vediet bērnus uz sniega”, kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī citās jaukajās, sniegainajās dienās. Sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu.

 

Jau ceturto gadu arī Latvijā ik katrs tiek aicināts piedalīties Pasaules sniega dienas aktivitātēs. Viesītes vidusskolas skolēni jau trešo gadu iesaistījās Sniega dienas aktivitātēs.

1.,2. klašu skolēni piedalījās dažādās stafetēs. Stafetes notika komandās un individuāli ar ragaviņām un bez tām. Pēc sacensībām mazie devās uz tuvējo kalniņu un, skaļiem prieka smiekliem skanot, izmēģināja, kura ragutiņas skrien visātrāk un vistālāk.

Savukārt 3.-12.klašu skolēni iesaistījās radošās aktivitātēs. Pikojoties, dauzoties un nopietni strādājot, katra klase veidoja savu sniega skulptūru. Radošā darbā tapa pilis, sniegavīri, dinozauri, mīksts sniega dīvāns, tīģeris un pat Simsons ar visu TV ekrānu.

Negaidīsim tikai Sniega dienu, baudīsim ziemas sniegtos priekus arī citās dienās, vairāk laika pavadīsim kopā ar savām ģimenēm svaigā gaisā, un būsim veseli visu gadu.

 Direktora vietniece audzināšana darbā: S.Milakne

 

Viesītes vidusskolas skolēni izveidojuši galda spēli!

JA Latvija programmas ietvaros seši Viesītes vidusskolas skolēni ­- Egīls Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Andris Līcis, Juris Skutelis, Jānis Berģis un Dāvis Kalējs - nodibināja mācību uzņēmumu ''GB Games''.

     

Šobrīd viņi ir izveidojuši izglītojošu galda spēli ''Latvijas 100..'', kura ietver ģeogrāfisku sapratni un Latvijas nozīmīgāko personu, notikumu un vietu zināšanu pārbaudi.

Ja ir vēlme iegādāties mūsu spēli vai sekot līdzi mūsu darbībai, to ir iespējams izdarīt vietnē https://www.facebook.com/Latvijas100 , caur e-pastu gbgames@inbox.lv

     

 

Viesītes vidusskolai veiksmīgi sācies mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu posms šajā mācību gadā. Notikušas  tikai 3 olimpiādes, bet godalgoto vietu skaits jau ir vērā ņemams:

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

klase

Olimpiāde

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Aiva Ļahtiņina

9.

bioloģijas olimpiāde

1.

S.Berģe

2.

Artūrs Kovrigo

9.

bioloģijas olimpiāde

1.

S.Berģe

3.

Elīna Liepiņa

10.

bioloģijas olimpiāde

2.

S.Berģe

4.

Dāvis Kalējs

11.

bioloģijas olimpiāde

A

S.Berģe

5.

Ance Kalniņa

11.

vācu valodas olimpiāde

2.

M.Lasmane

Neretas novada matemātikas olimpiāde.

6.

Paula Eglīte

5.b

matemātikas olimpiāde

1.

A.Brūvere

7.

Sanija Betkere

5.b

matemātikas olimpiāde

2.

A.Brūvere

8.

Krists Murāns

6.a

matemātikas olimpiāde

2.

I.Martuženoka

9.

Zanda Zaļakmene

7.b

matemātikas olimpiāde

1.

I.Martuženoka

10.

Kristaps Ratnieks

7.a

matemātikas olimpiāde

3.

A.Brūvere

11.

Ilvija Aldiņa

8.b

matemātikas olimpiāde

3.

A.Brūvere

12.

Artūrs Kovrigo

9.

matemātikas olimpiāde

2.

I.Martuženoka

13.

Aiva Ļahtiņina

9.

matemātikas olimpiāde

3.

I.Martuženoka

Jāpiebilst, ka bioloģijas olimpiādes 1.vietas ieguvēju Aivas un Artūra sniegums ir augsts, jo abi ir uzaicināti uz valsts bioloģijas olimpiādi, kas notiks 2017.g. 25.-27.janvārim.

Olimpiāžu un konkursu „maratons” noslēgsies 2017.gada aprīlī. Lai skolēniem un skolotājiem izturība, pacietība un veiksme visās pārējās olimpiādēs!

Rezultātus apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele

 

Ķīmija kā prioritāte

Jau no 1999.gada Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte rīko semināru Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem “Ķīmija kā prioritāte”. Tā nav tikai semināra diena, bet arī godināšanas diena, jo godināti tiek skolotāji no Rīgas un visiem Latvijas reģioniem par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu savā priekšmetā.

Arī šogad 7.decembrī notika šis seminārs un 16 labāko skolotāju godināšana. Balvas bija sagādājusi saviem nominantiem Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS “Grindeks” un SIA “Sakret”.

Šogad laureātu godā bija arī mūsu ķīmijas un dabaszinību skolotāja Sanita Berģe, kura saņēma speciālo AS “Grindeks” balvu un RTU pateicības rakstu par spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU. Sveicam kolēģi Sanitu!

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu Mk kolēģi.

 

24. novembris - ”Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos “

Izcilais zinātnieks Alberts Einšteins ir teicis : “Var dzīvot divējādi: pieņemot, ka brīnumi nenotiek vai pieņemot: katrs notikums ir brīnums.”  Paliek jautājums : „Vai mēs spējam saskatīt brīnumu, kas var slēpties kādā eksperimentā, spējā uzdrīkstēties paust savu viedokli vai arī kādā atziņā par redzēto?”         

Veidot izpratni un interesi par fiziku un ķīmiju un rosināt skolēnus radošai darbībai – tāds bija 24.novembra pasākuma “Fizika un ķīmija ikdienā un eksperimentos” mērķis.

Šāda veida pasākums Viesītes vidusskolā kļuvis par tradīciju. Šogad tas notika jau piekto reizi.

Atskatīsimies šīs aktivitātes vēsturē:

2012./2013. mācību gads – pirmā fizikas eksperimentu video demonstrēšana notiek fizikas kabinetā, un tajā piedalās 10.- 12. klašu skolēni. Pēc šī pasākuma skolēni ierosina, šādu pasākumu rīkot pat divas reizes mācību gadā.

2013./ 2014. mācību gads- pasākuma norises vieta pārcēlusies uz Viesītes kultūras pili, un kā vērotāji piedalās pamatskolas klašu skolēni.

2014./ 2015. mācību gads zīmīgs ar to, ka pirmo reizi pasākumā tiek demonstrēti arī ar ķīmiju saistīti video. Savus veidotos video sāk demonstrēt arī devīto klašu skolēni.

2015. /2016. mācību gads - 17. novembris skolā tiek izsludināts par jauno fiziķu un ķīmiķu dienu. Skolā viesojas Fizmix. Paralēli kabinetos notiek aktivitātes, kas saistītas ar fiziku un ķīmiju. Neatņemama sastāvdaļa ir mācību video demonstrēšana. Pirmo reizi savu varēšanu demonstrē daži 8. klašu pārstāvji.

Nu jau aiz muguras arī 2016./ 2017. mācību  gada pasākums.

Ar ko šis gads atšķīrās no iepriekšējiem?

Šogad pasākumā piedalījās mūsu kaimiņu skolu pārstāvji: Rites pamatskola, Biržu pamatskola un Aizkraukles ģimnāzija.

 Pie mums ciemojās pārstāvji no “FIZMIX” un LU Fizikas fakultātes.

Šajā mācību gadā video iesniedza  visi 8. klases skolēni.

Šogad  vērtēšanai tika iesniegti 40 darbi: astoņus darbus iesniedz Rites pamatskola, četrus Biržu pamatskola, bet divus Aizkraukles vidusskola. Darbi tika vērtēti četrās kategorijās:

- mācību video fizikā (atspoguļo kādu fizikas tēmu);

- mācību video ķīmijā (atspoguļo kādu ķīmijas tēmu);

- fizikas eksperimenta video;

- ķīmijas eksperimenta video.

Darbus vērtēja:

- FIZMIX pārstāvis Edgars Korsaks,

- LU FMF Studentu padomes akadēmiskās darba grupas vadītājs Pēteris Ratnieks,

- piekto gadu darbu vērtēšanā piedalījās Viesītes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele,

- darbu vērtēšanā piedalījās informātikas skolotājs, bet fizikas lietās zinošais Roberts Orups,

- un matemātikas skolotāja Ilze Martuženoka, kas atbildēja arī par to, lai visi rezultāti tiktu precīzi apkopoti.

   

Iesniegtie video patiesi bija daudzveidīgi un interesanti. Labākos rezultātus uzrādīja:

Andris Līcis, Rodrigo Lūsis, Aiva Ļahtiņina, Egīls Arvīds Skrūzmanis, Ance Kalniņa, Kristers Kokins no Aizkraukles vidusskolas un Jānis Bite no Biržu pamatskolas.

Pasākuma otrajā daļā FIZMIX pārstāvis Edgars Korsaks un LU FMF Studentu padomes akadēmiskās darba grupas vadītājs Pēteris Ratnieks tikās ar skolēniem.

Visbeidzot gribas teikt paldies:

- kaimiņu skolām par atsaucību;

- Viesītes muzeja un kultūras pils darbiniekiem par atbalstu;

- Viesītes novada domei par sagādāto dāvaniņu;

- skolotājiem par izpalīdzību un līdzdarbošanos.

Fizikas skolotāja Līga Blumbeka

„Gudrs, vēl gudrāks”

Ceru, ka visi skatījāties ne tikai TV spēles „Gudrs, vēl gudrāks” 7.klašu 3.pusfinālu, bet arī finālu, kurā pārliecinoši ( ar 14 punktu pārsvaru ) uzvarēja Zanda Zaļakmene. Meitene, kura regulāri ar panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, ir „Zelta sietiņa” laureāte, veiksmīgi startē skatuves runas konkursos, ir aktīva un radoša projektos, organizē ballītes klasesbiedriem, daudz lasa, ar aizrautību dejo, spēlē teātri un krāj naudiņu, lai katru gadu klātienē skatītos R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”.

10.novembra pēcpusdienā devāmies uz TV spēles fināla ierakstu. Šoreiz atbalsta komanda bija lielāka – ne tikai klasesbiedri, bet arī draugi no 8.klases. Abos ierakstos Zandu pavadīja arī mamma un brālis. Braucot uz fināla spēli, Viesturs pat autobusā māsu nelika mierā – uzdeva visdažādākos jautājumus. Vārdu sakot, „trenēja” izšķirošajai cīņai.

Daudz grūtāk būtu visu padarīt bez atsaucīgiem un atbalstošiem kolēģiem. Mans paldies: Sarmītei Ratiņai, kura piekrita vizuālās mākslas stundas filmēšanai un palīdzēja sagatavot plakātus un sejiņas. Bez liekiem jautājumiem savu „jā” vārdu filmēšanai teica Zandas vaļasprieku vadītāji Mārīte un Andris Kivlenieki un Aija Rancova. Kamēr strādāju ar klasi un TV filmēšanas komandu, kā uz burvju mājienu Iveta Daņiļeviča, Ligita Liepiņa, Sarmīte Milakne saklāja kafijas galdu. Skolas direktors Andris Baldunčiks bez iebildumiem atbalstīja braucienus uz TV. Paldies sākumskolas skolotājām, kuras pamanīja talantīgo meiteni un mērķtiecīgi virzīja uz sasniegumiem. Zandas paldies visiem skolotājiem, kuri viņu mācījuši, strādājuši papildus un mudinājuši uz jaunām virsotnēm.

        

Ko ieguva atbalstītāji?

Gatavojoties ierakstiem un filmēšanai, saliedējās klases kolektīvs, jo kopīgi tika darīti daudzi darbi. Prieks, ka pat mani lielākie „razbainieki”  filmēšanā prata savākties un būt gandrīz vai paraugpuiši. Gatavošanās un studijā pavadītās garās stundas pierādīja – lai kaut ko sasniegtu, neatsverama ir šī kopības sajūta, ar kādu dzīvots visu spēles laiku. Pavadījuši ierakstu studijā 11 stundas, skolēni iepazinās un uz savas ādas izbaudīja, kā top ieraksti: brīžiem apnicīgi, garlaicīgi, ar vairākiem mēģinājumiem. Man tas bija skaists un emocionāls laiks, kad bijām vienoti, patīkami satraukti, nebārāmies un nestrīdējāmies.

Esam patiesi priecīgi un lepni par Zandas uzvaru. Meitenei vēlu saglabāt pozitīvismu, zinātkāri, neatlaidību un mērķtiecīgi doties uz priekšu, lai nākotnē sasniegtu savu iecerēto mērķi.

Rita Sirmoviča,

7.b klases audzinātāj

 

 

Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti

1.novembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) organizēja skolu pārstāvju tikšanos ar augstskolas vadību un studentiem. Viesītes vidusskola un vēl citas skolas, kuru absolventi sekmīgi turpina mācīties RSU, saņēma uzaicinājumu piedalīties. No mūsu skolas pasākumā piedalījās 10. klases skolnieces Elīna Liepiņa, Veronika Geroimova un skolotājas Mārīte Kivleniece, Sanita Berģe un skolas psihologs Jautrīte Grunte.

Pēc kopīgas tikšanās un RSU mācību prorektore, profesore Tatjanas Koķes uzrunas visi dalībnieki sadalījās darba grupās. Pedagogi grupā “Izglītības tilts” diskutēja par veiksmīgas pārejas nodrošināšanu starp vidusskolu un universitāti. ‘’ Izglītības kvalitātes’’ grupa apmainījās idejām kā vidējā un augstākā izglītība var viena otru papildināt. Par to kā veicināt skolēnus izdarīt piemērotāko karjeras izvēli sprieda ‘’Mērķtiecīga karjeras izvēle’’.

Interesantākās diskusijas bija skolēnu un studentu kopīgajā grupā ‘’No skolēna par studentu’’. Skolēni varēja iztaujāt pirmā kursa studentus par sev interesējošām tēmām un iesniegt savus priekšlikumus.

Pēc darba diskusiju grupās visi kopīgi tikās, lai apkopotu paveikto un RSU vadība uzklausītu priekšlikumus.

Kā patīkams pārsteigums bija pateicības raksts Viesītes vidusskolai par izcili sagatavotiem jaunajiem RSU studentiem. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Skolotājas M. Kivleniece un S. Berģe

 

Viesītes novada pašvaldība var lepoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola skolnieku Artūru Mucenieku

 

Artūrs mācās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 11. klasē un ir uzrādījis teicamus rezultātus, apgūstot eksaktos mācību priekšmetus. Artūrs pagājušajā mācību gadā ieguva atzinību Rīgas pilsētas ķīmijas mācību olimpiādē, kā arī 3. vietu Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē. Jaunietis atzīst, ka viņam patīk inženierzinātnes, jo tās ļauj izprast un redzēt, kādēļ dabā, eksperimentos un ikdienā notiek tieši tā, nevis citādāk. Ko Artūrs vēlētos paveikt, ja viņam būtu nepieciešamās zināšanas? Praksē saprast un izmēģināt, kā tiek iegūta enerģija no ūdens, bet nākotnē spēt uzkrāt zibens enerģiju baterijā. Mēs ticam, ka Artūrs kļūs par izcilu inženieri un, iespējams, arī topošo izgudrotāju. Viesītei ir ar ko lepoties! (IZV publicitātes materiāls)

 

Vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Esam uzsākuši jauna Erasmus+ programmas KA2 darbības ”Sadarbība inovācijām un labās prakses apmaiņai” skolu stratēģisko partnerību projekta “The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” īstenošanu.

Partneri:

- Heilig Graf, Turnhout pilsēta, Beļģija (projekta koordinators);

- Stensballeskolen, Horsens pilsēta, Dānija;

- Takahuhdin koulu, Tamperes pilsēta, Somija;

- Viesītes vidusskola, Viesīte, Latvija,

- Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa, Turcija.

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā, izveidojot apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām vajadzībām.

Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepieciešamām inovācijām metodoloģijā, lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Mēs gribam šo projektu realizēt sadarbojoties starptautiski, jo vēlamies paskatīties uz identificēto problēmu no plašākas perspektīvas un partneru starpā mācīties viens no otra. Galvenās aktivitātes – konkrētu vajadzību apzināšana, veicot aptaujas skolās, organizēt divas īstermiņa apmācības Somijā un Latvijā, kuru laikā tiks veidota un pielietota apmācību programma skolotājiem. Paredzēts piesaistīt Antverpenes Universitāti. Projekta sekmīgai vadībai un īstenošanai katrā skolā tiks izveidotas vadības, uzraudzības un īstenošanas grupas.

Sasniedzamie rezultāti – no mūsu skolas paredzēts iesaistīt astoņus skolotājus, kuri strādās pie metožu sagatavošanas un prezentācijas. Šie skolotāji dosies uz apmācībām Tamperē, Somijā, kur kopā ar kolēģiem no visām partneru skolām prezentēs savas izstrādātās metodes, diskutēs par to pielietošanas rezultātiem, uzlabos programmu, kuru vēlāk aprobēs savās skolās. Otro skolotāju apmācību plānots organizēt Viesītē. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt instrumentu kopumu (toolbox), kas būs atbalsts skolotājiem jaunu un inovatīvu metožu pielietošanai.

Mērķa grupa – pedagoģiskais personāls un izglītojamie.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši – no 01.09.2016. līdz 31.08.2018.

Laikā no 2016.gada 9.oktobra līdz 13.oktobrim Bursā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme. Tā kā vēlos iesaistīties jaunās aktivitātēs, papildināt savu profesionālo pieredzi, paplašināt redzesloku, tad pieteicos strādāt projektā un dalībai sanāksmē. Uz sanāksmi devāmies divatā – es un angļu valodas skolotāja G. Dimitrijeva. Iesaistīšanās Erasmus+ projekta īstenošanas plānošanā, man bija pirmā šāda veida pieredze. Sanāksmes laikā iemācījos kā izstrādāt projekta darbības un komunikācijas plānu, kā īstenot plānotās aktivitātes, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus. Tā kā sanāksme notika skolā, tad redzējām, kā mācās skolēni, kāds ir klašu iekārtojums un kāda ir stundu organizēšana, tikāmies ar skolotājiem un skolēniem. Bija iespēja arī pabūt privātskolā, kur skolēni padziļināti apgūst angļu valodu. Noteikti pastāv atšķirības starp skolām Turcijā un Latvijā, piemēram, tur zvans no un uz stundām ir kāda Turcijā slavena melodija.

     

 

Bez jaunām prasmēm darbam projektā uzlaboju savas komunikācijas prasmes, angļu valodu un sadarbību ar citu valstu cilvēkiem.  Angļu valoda starptautiskos projektos ir ļoti nepieciešama, tomēr Turcijā piedzīvojām gadījumus, kad cilvēki savā starpā var sazināties arī nezinot angļu valodu. Tas pierāda to, ka liels gribasspēks palīdz pārvarēt valodas barjeru un ir kā motivācija iemācīties konkrēto valodu. Īpašs saviļņojums bija, kad vakariņojot ISKENDER restorānā (İskender kebap,) tikāmies ar tā īpašnieku Yavuz İskenderoğlu, kurš ir arī Latvijas goda konsuls Bursā. Lepojāmies, ka bieži izskanēja mūsu valsts vārds, pabijām goda konsula darba kabinetā, kur ir materiāli un fotogrāfijas par Latviju. Man kā vēstures skolotājai nenovērtējama pieredze bija Turcijas kultūras iepazīšana un Turcijas vēstures dziļāka izpratne. Grāmatās lasītais ne vienmēr paliek atmiņā tik labi kā savām acīm redzētais un dzirdētais. Projekta tikšanās brauciens radīja vēlmi vairāk izpētīt visas projektā iesaistītās valstis, to kultūras un reliģijas. Esmu pārliecināta, ka saviem skolēniem spēšu dot savas jauniegūtās zināšanas un pieredzi.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Līvija Levinska, vēstures skolotāja Viesītes vidusskolā

 

Viesītes vidusskolas skolēni piedalās “Rīgas dzirnavnieka” rīkotajā  “Putras programmā.”

Jau vairākus gadus ”Rīgas dzirnavnieks” skolām piedāvā iespēju piedalīties “Vislatvijas putras programmā”.

Pirmais solis programmā bija iepazīties ar veselīgu uzturu. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  “Rīgas dzirnavnieks” ir sagatavojis prezentāciju par graudaugu nozīmi uzturā. Tās ietvaros soli pa solim 1. - 4. klašu skolēniem  un 5. - 8. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt, kāpēc svarīgi ēst putras un kāpēc tās ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.

Otrais solis: piedalīties  Vislatvijas Putras pavārgrāmatas veidošanā. Savas receptes ar bildēm gan ar bērniem, gan ar putru bija jāievieto  Putras programmas mājas lapā. To varēja izdarīt klase, un arī individuāli. No receptēm, kas tika ievietotas līdz 16. oktobrim, labākie Latvijas šefpavāri atlasīs 20, kuras saņems “Herkuless” specbalvas!

Trešais solis piedalīties putras šķīvju izstāžu veidošanā. Šogad “Rīgas dzirnavnieks” piedāvāja papildus aktivitāti, skolēni varēja  veidot savu mīļāko putas šķīvju izstādi, šķīvjus varēja gatavot paši vai atnest no mājām.

Skolotāja Sarmīte Milakne

 

Visu nedēļu no 17. līdz 21. oktobrim skolā notika piekto klašu uzņemšana skolas saimē. Sākumskolas posms ir noslēdzies, un nu esam lieli! Par dažādām aktivitātēm gādāja 9. klase. Pirmdien mēs sportojām, otrdien mainījām apģērbus -  zēni ģērbās kā meitenes, bet meitenes kā zēni. Trešdien Helovīnu tematika un fantastiskas maskas. Ceturtdien gatavojām priekšnesumus un gaidījām balli.

   

Beidzot gaidītā piektdiena un svinīgā zvēresta nodošana, kā arī atvadas no bērnības. Aktīvākie šīs nedēļas dalībnieki saņēma īpašus diplomus. Pateicamies 9. klases kolektīvam par jautrību, izdomu un ballīti!

5.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita

 

Labo darbu nedēļā Viesītes vidusskolā piedalījās daudzas klases. Arī 5.a un 5.b klases pēc stundām 20.oktobrī devās palīdzēt sakopt muzeja  “Sēlija” teritoriju.  Rudens krāsoto lapu paklāju cītīgi vācām lielā kaudzē. Gan strādājām, gan draiskojāmies, lēkājot pa milzīgo lapu kaudzi. Palīdzēt bērniem nāca arī Karīnas Zubkovas mamma un ar gardu ābolkūku talciniekus pārsteidza Rainera Daibes vecmāmiņa. Paldies par atbalstu!

Pēc darba nogurušos talciniekus muzeja darbinieces cienāja ar karstu tēju un cepumiem. Paldies par cienastu un sadarbību!

   

5.ab klašu audzinātājas Zina un Sanita

 

Putnu vērošanas ekskursija.

Vēl pagājušā gadsimta beigās putnus novēroja galvenokārt diplomēti ornitologi, savukārt pēdējos  gados putnu vērošana kļuvusi par «sportizāciju», kā to dēvē ornitologs Arnis Zacmanis. Lai pievērstos šādam vaļaspriekam, nav nepieciešamas fundamentālas zināšanas ornitoloģijā. Sākumā pietiek ar zinātkāri un pacietību (http://www.diena.lv/raksts/sodien-laikraksta/verojot-putnus-klusti-redzigaks-dzirdigaks-14091956).

             

14.oktobrī  mūsu skolas 8.a, b kl. skolēni, dabas eksperta, ornitologa Arņa Zacmaņa vadībā, devās putnu vērošanas ekskursijā pa Viesītes pilsētu. Ornitologs piedāvāja divas putnu vērošanas metodes - iet un meklēt vai apstāties piemērotā vietā un gaidīt. Tā kā laiks bija ļoti vēss, izvēlējāmies iet un meklēt. Nepilnu 2 stundu gājienā izdevās novērot un iepazīt 13 putnu sugas, ieklausīties ornitologa stāstījumā par dažādām putnu sugām. Izrādās, vēls rudens, kad kokiem lapas ir gandrīz nobirušas, daļa gājputnu jau ir prom, ir piemērots laiks putnu vērotājiem – iesācējiem, jo putnus var labi redzēt, kā arī saklausīt atsevišķu putnu balsis.

Skolotāja Aija Vanaģele

 

Erudīcijas, gudrības un atjautības spēle „Gudrs, vēl gudrāks”

 

Beidzot arī no mūsu skolas kāds ir sadūšojies piedalīties šajā spēlē. Tā ir 7.b klases skolniece Zanda Zaļakmene. Vidējā semestra vai gada atzīme nebūt nav noteicošā. Pieteikuma anketā jāatbild uz daudziem jautājumiem. Piemēram, jāuzraksta, ar ko varam lepoties Latvijā. Jāapraksta tavs redzējums uz Latviju pēc 30 gadiem. Jāpastāsta, ar ko tu atšķiries no saviem vienaudžiem.

     

Zanda tika uzaicināta. Un tā 13.oktobrī kopā ar atbalstītājiem – mammu, brāli, draudzenēm, klasesbiedriem un audzinātāju – devāmies uz TV uz raidījuma ierakstu.

Visi izbaudījām procesu, kā top raidījums. Tas joprojām atrodas tapšanas stadijā, jo 7.novembrī gaidām ciemos TV – filmēs Zandas vaļaspriekus un kādu stundu. Raidījumu TV varēsim skatīties decembrī. Bet 10.novembrī visus aicinu turēt īkšķus un domās Zandu atbalstīt, jo jāstartē finālā.

Kādam jābūt skolēnam, lai varētu piedalīties šajā spēlē? Protams, erudītam. Gudram visos mācību priekšmetos, atjautīgam, ar spēju koncentrēties stresa situācijās, radošam, atvērtam, daudz jālasa. Zandai tas viss piemīt.

Klausoties jautājumus un domājot līdzi, reizēm likās – nu kā to var nezināt! Bet daudz biežāk brīnījos – kā viņa to zina?!

Domāju, ka visi – gan Zanda, gan atbalstītāji – guva daudz jaunu zināšanu un pārliecinājās, cik darbietilpīgs ir raidījuma ieraksta un tapšanas process.

Zandas audzinātāja Rita Sirmoviča

 

  

Viesītes vidusskolā mācās skolēni no Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas

 

     

Septembra mēnesis skolā bija ne tikai pirmais mācību gada sākums, bet gan nozīmīgs ar aktivitātēm projektā. ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “WORDS UNITE US” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7 ietvaros Viesītes vidusskolā no 2016.gada 18.-23.septembrim starptautiskajās  skolēnu mācībās piedalījās partnervalstu - Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas skolu 23 jaunieši  un 7 pedagogi. Mācību sesijas jau ir notikušas Rumānijā, Grieķijā un Lietuvā. Šis krāsainais un ziediem bagātais rudens laiks bija plānotās mācības Latvijā. Sagatavošanas darbus skolā sākām jau augustā, lai nodrošinātu saturisku un interesantu darbu skolēniem, kā arī sasniegtu plānotos projekta rezultātus. Galvenais vadmotīvs un tēma bija valodas, to dažādība. Pateicoties skolotāju, skolēnu un viņu vecāku atsaucībai, spējām nodrošināt kvalitatīvas skolēnu mācības, izmitināšanu ģimenēs un citus kopīgus pasākumus.  Piecas pilnas dienas skolēni strādāja, veicot vairākus uzdevumus – veidoja starptautisku tematisku vārdnīcu, pētīja tautas tērpus, nacionālos simbolus, zīmes, dejas, dziesmas, gatavoja prezentācijas par noteiktām tēmām, deva savu novērtējumu par organizētajām aktivitātēm. Apmācību sesijas aktivitātes notika vairākās vietās – Viesītes vidusskolā, Viesītes kultūras pilī, Jēkabpilī, Rīgā.   (Lasīt visu rakstu)

 

Klāt 1. septembris!

Novēlu saglabāt 1. septembra pozitīvās emocijas, enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri visa mācību gada garumā!

Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem - neatlaidību, sapratni, spēku un panākumus, palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē!

Viesītes novada domes priekšsēdētājs J.Dimitrijevs

Sagaidot Zinību dienu, ir saņemts Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rakstiskais apsveikums un video sveiciens Latvijas izglītības iestādēm!

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis sirsnīgi sveic skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 1.septembrī – jaunā mācību gada sākumā. Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads!

Ministra apsveikums.

1.septembris ir klāt!

Zinību dienas norise mūsu skolā.

 
 

Lasi vairāk par 2015./2016.mācību gada notikumiem!