Publicēto ziņu arhīvs

Šajā sadaļā skolas WWW lapā ievietotā informācija ir sagrupēta pa mācību gadiem un to mēnešiem.

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Ziņu arhīvs"

2008./2009. mācību gada notikumu hronika.

septembris     oktobris    novembris     decembris

janvāris     februāris     marts     aprīlis

maijs     jūnijs     jūlijs     augusts

 
 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis nosūtījis pateicības vēstules labākajiem Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12.klašu absolventiem, izsakot pateicību par teicamām sekmēm, izcilu radošo un organizatorisko darbu, kā arī panākumiem valsts un starptautiskā mēroga olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un konkursos visdažādākajās jomās.

Labākos skolēnus izvirzīja republikas pilsētu un rajonu izglītības pārvaldes sadarbībā ar skolām.

Plašāka informācija un 2008./2009. mācību gadā Ministru prezidenta pateicības saņēmušo skolēnu saraksts pieejams Ministru kabineta mājas lapā   (Informācija no www.izm.gov.lv) Apbalvoto vidū ir arī mūsu skolēni -
     Everita Lūse,
     Ieva Feldmane,
     Mārtiņš Kokainis un
     Jānis Linītis.

 

     Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē, - Tu esi gatavs iet pāri slieksnim: vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā plauksta uz durvju roktura vai kājas solim. Jo sirds zina mērķi. Tātad: durvis ir atvērtas, un Tu esi ceļā. Turpat vēl aiz muguras cilvēki un apstākļu sakritība, kas Tev norādījuši virzienu, atklājuši, ka durvis vispār ir, stāstījuši, cik skaisti pasaule pārvērtīsies, ja Tu iesi... Jā, Tu to visu turi prātā, - bet šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams, tagad pieder Tev - līdz apvārsnim viss. Ej un domā ar sirdi! Lai Tev labi klājas... /M.Laukmane/

Bildes no pasākuma ir šeit .

20.jūnijā 12-to klašu skolēni svinīgajā pasākumā atvadījās no skolas un savām audzinātājām - Sarmītes Stumbiņas un Ilzes Laizānes.
     Paldies sakām audzinātājām, audzēkņiem, vecākiem par skaisto pasākumu.
 

Pārkāpjam slieksni,
Iznākam pirmo reiz rasā.
Pārkāpjam slieksnim,
Ieejam pirmo reiz pasaulē,
Kas aicina, projām māna...

                              /N.Kalna./

Izlaiduma bildes ir šeit .

    
     Izskanējuši apsveikuma vārdi, izsmaržojušas izlaiduma meijas... Paliek atmiņas par skolā kopā ar klasesbiedriem pavadītajiem deviņiem gadiem, pēdējo zvanu, eksāmeniem, izlaidumu. Paldies sakām audzinātājām Mārītei un Maijai, audzēkņu vecākiem par skaisto un svinīgo izlaidumu.    

     2009.gada 9.jūnijā Jēkabpils rajona padomē tika organizēts 2008./2009.m.g. mācību priekšmetu valsts olimpiāžu uzvarētāju, sporta čempionu, konkursu uzvarētāju godināšanas pasākums. Sveicam arī mūsējos!!! Bildes skati šeit ===>>>

 

Uz sākumu


maijs
 

     Kā jau ierasts pavasaris ir tas laiks, kad skolu jaunatne gatavojas mācību gada noslēgumam, ieskaitēm un eksāmeniem. Arī pašdarbības kolektīvi dažādās skatēs savu sniegumu rāda skatītājiem un žūrijai. Jēkabpils rajona skolu tautas deju kolektīvu skate šogad notika 29. aprīlī. Līdz ar citu skolu kolektīviem tajā piedalījās arī Viesītes vidusskolas 10.- 12. klašu deju kolektīvs „Augšzemīte” I (vad. Andris Kivlenieks), 9. klašu deju kolektīvs „Augšzemīte” II (vad. Sanita Ziemāne un Andris Kivlenieks).
     Skati vērtēja IZM VJIC galvenā speciāliste dejas mākslas jautājumos Ilze Mažāne, kā arī Jēkabpils rajona kultūras darba koordinatore Ludmila Bērziņa un skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāja Mārīte Kivleniece. Tāpat kā pārējo skolu deju kolektīvi arī mūsu skolas dejotāji ir uzsākuši gatavošanos 2010. gada Latvijas skolu jaunatnes X Dziesmu un deju svētkiem. Šī gada skatē „Augšzemīte” I dejoja Imanta Magones deju „Alsungas polka” un Daces Adviljones meiteņu deju „Es meitiņa kā rozīte”, bet „Augšzemīte” II savā izpildījumā rādīja Jāņa Ērgļa „Govju kazaku” un Jāņa Purviņa deju „Pavasars”. Abi kolektīvi par savu sniegumu saņēma I pakāpes vērtējumu. Tomēr līdz nākamā gada svētkiem darāmā vēl ļoti daudz - jāapgūst vairākas jaunas dejas un jānoslīpē jau apgūtais.
     Kolektīva vadītāju vārdā paldies dejotājiem par labu sniegumu skatē. Īpaša pateicība skolas absolventiem - Sanitai Baklānei, Ievai Upesjurei, Ingai Siliņai, Laurim Vītolam, Elvijam Bērziņam un Edžum Prokofjevam, kas dejai veltījuši vairākus gadus. Lai arī turpmāk jums vēlme, iespējas un prieks darboties kādā pašdarbības kolektīvā!                                                       
                                                                                                                                     A.Kivlenieks

 

Šī mācību gada pēdējā mācību dienā tika darīti zināmi konkursa
"Labākā klase - 2008/2009" uzvarētāji atbilstošajās klašu grupās.

1. - 4. klašu grupā

5. - 8. klašu grupā

9. - 12. klašu grupā

1.vieta - 2. klasei
2.vieta - 4a. klasei
3.vieta - 4b. klasei

1.vieta - 8a. klasei
2.vieta - 7b. klasei
3.vieta - 7a. klasei

1.vieta - 9b. klasei
2.vieta - 9a. klasei
3.vieta - 11. klasei

    
     29.maijā Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs ielūdza uz pieņemšanu skolēnus - olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus:
     Mārtiņu Kokaini,
     Didzi Pučinski,
     Arvi Pastaru,
     Jāni Linīti,
     Ievu Bērziņu,
     Mārci Milakni,
     Sintiju Pastari,
     Kristiānu Laizānu,
     Sintiju Grīsli-Grīsniņu,
     Jāni Berģi,
     Māri Čaču,
     Agnesi Ribāku,
     Melāniju Jaksteviču,
     Viktoriju Capu.

     Kopā ar skolēniem uz pieņemšanu tika aicināti arī skolotāji, kuri ieguldīja lielu darbu gatavojot audzēkņus olimpiskiem startiem.
     Selgu Bruņenieci,
     Vinetu Tutāni,
     Pāvelu Jefimovu,
     Jāni Skuteli,
     Maiju Gabužu,
     Sarmīti Ratiņu,
     Rutu Aukšpoli,
     Ilutu Bantausku,
     Mārīti Kivlenieci,
     Sanitu Berģi,
     Ilzi Paegļkalni,
     Intu Cauni,
     Ausmu Brūveri,
     Ilzi Laizāni.
     Klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs kā arī domes
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un reliģijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sarmīte Stumbiņa. Bildes no "notikumu vietas" skati šeit - ===>>>
 

      29.maijā - pēdējā mācību diena šajā mācību gadā! Skolas līnijā tika sumināti labākie skolēni - olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji. Netika aizmirsti arī skolotāji, kuri sagatavoja viņus šiem startiem. Mācību pārzine novēlēja visiem jaukas brīvdienas un atgādināja būt uzmanīgiem un prātīgiem, sargāt sevi. Bildes skaties šeit - ===>>>    

    

Jēkabpils rajona sporta spēlēs vieglatlētikā četrcīņā "Draudzība" lielo skolu grupā mūsu komanda - Amanda Kļaviņa, Laura Jaškova, Guntra Bārdule, Diāna Platgalve, Santa Ivanova (7a.kl.) un Santa Ivanova (7b.kl.) - ieguva pirmo vietu. Komandu startam sagatavoja skolotājs J.Kudiņš. Apsveicam!
 

...Mani gadi un tavi gadi -
mirklis, kas mūžības zvaigznājos zied.
Paši mēs šodienā, paši mēs viducī
Stāvam starp "pirms" un stāvam starp "pēc".
Un pieder mums tikai
šis mirklis pa vidu,
kad dzīvības saules viss apspīdēts.

                                                        /J.Sirmbārdis/     

     22.maijā Latvijas skolās 9.-to un 12.-to klašu audzēkņiem izskanēja pēdējais zvans. Mūsu skolā arī... Tika sveikti šo klašu valsts un rajona olimpiāžu kā arī konkursu godalgoto vietu ieguvēji. Māksliniece L.Caune pasniedza piemiņas balvas A.Kasinska konkursa uzvarētājiem - Sintijai Pastarei, Signei Plītei un Linetai Liepiņai. Norisi attēlos vari skatīt šeit! >>>

    

Gatavojoties absolventu salidojumam skolotāja I.Svilāne apkopoja skolas muzeja fondos esošās izlaidumu fotogrāfijas. Tās var apskatīt pa gadu desmitiem izveidotajās prezentācijās, tās lejupielādējot izmantojot šīs saites.

1. - 10. izlaidumi

11. - 20. izlaidumi

21. - 30. izlaidumi

31. - 40. izlaidumi

41. - 50. izlaidumi

51. - 60. izlaidumi

Mirkļi no iepriekšējā - 55. salidojuma

    
     15.maijā Jēkabpils Tautas namā notika Latvijas vispārējās izglītības iestāžu zēnu koru un 5. - 9. klašu jaukto koru Jēkabpils rajona konkurss. Tajā skanēja dziesmas no 2010.gada skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāra. Otrās pakāpes laureātu goda nosaukumu ieguva mūsu 5. - 9. klašu koris. Trešās pakāpes laureātu goda nosaukumu ieguva mūsu vidusskolas jauktais koris. Korus skatei sagatavoja skolotāja Z.Pomjalova un M.Zariņa.

     Ar ko savu cieņu lai parādu
     Tev, mana mīļā, mana labā māt?
     Simt mūžus es nespētu parādu
     Par tavu mīlestību nomaksāt.

                                /A.Rancāne./
8.maijā skolā notika Mātes dienai veltīts koncerts. Bildes ir šeit!
==>>>


Uz sākumu
 

aprīlis

    
     28.aprīlī NATO informatīvās akcijas pasākumu gaitā pie mūsu skolēniem viesojās Latvijas Transatlantiskās Organizācijas (LATO) pārstāve Līga Bērziņa, ASV militārais atašejs Latvijā pulkvežleitnants Deivids Holahans, LR NBS pārstāvis Toms Lepsis un LR  Zemessardzes pārstāvis Laimonis Osis. Pasākuma norisi attēlos var aplūkot šeit.
===>>>
 

     Mūsu skolas komanda (Toms Broks, Jānis Zan, Mārcis Milaknis, Ieva Liniņa, Ilze Liniņa, Signe Davidāne un Edgars Līcis) Jēkabpils rajona skolu sporta spēļu sacensībās "Pavasara kross" 1993. - 1994. gada dzimušo grupā ieguva otro vietu, bet individuālajā vērtējumā Edgars Līcis izcīnīja trešo vietu. Komandu sacensībām sagatavoja skolotājs J.Kudiņš.

    

Viduslatvijas novada olimpiādē 9.klasei angļu valodā Didzis Pučinskis (9.a klase) izcīnīja atzinību. (Skolotāja V.Tutāne)    

 

Mūsu skolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā. Mēs strādājām sakopjot skolas apkārtni, Mīlestības taku un saliņu, stādījām mežu, uzkopām Stendera piemiņas vietu un Sunākstes baznīcas apkārtni, muzeja "Sēlija" un kempinga "Pērlīte" teritoriju, Riekstu mežu. Lielās talkas daļa bilžu ir skatāma šeit! ===>>>
 

     Rajona sociālo zinību konkursā Dāvim Oļševskim un Beātei Balodei - atzinība (I.Bantauska).    

     Zemgales novada matemātikas olimpiādē Mārcis Milaknis (9.b.klase) ieguva otro vietu (I.Laizāne), Viktorija Capa (8.a.klase) - pirmo vietu, Paula Liepiņa (7.b.klase) un Edgars Līcis (7.b.klase) ieguva atzinību (A.Brūvere).    

     1.aprīlī 12.klases skolēns Mārtiņš Kokainis piedalījās valsts matemātikas olimpiādē un izcīnīja tajā pirmo vietu (skolotājas A.Brūvere un S.Bruņeniece). Sveicam ar gūto panākumu!!!


Uz sākumu
 

marts

     Jānis Berģis ieguva otro vietu rajona 4.klašu matemātikas olimpiādē (I.Bantauska), bet Melānija Jaksteviča - trešo vietu (I.Caune). Latviešu valodas rajona olimpiādē 4.klasēm atzinību ieguva Dāvis Oļševskis (D.Kamišova).
 

     27.martā angļu valodas rajona olimpiādē pirmo vietu 9.klašu grupā ieguva Didzis Pučinskis (skolotāja V.Tutāne), otro vietu - Kristiāns Laizāns un trešo vietu - Agnese Ribāka. (skolotāja R.Aukšpole)

     27.martā Jēkabpilī notika rajona vācu valodas zināšanu konkurss. Tajā skolas 6.klases komanda - Amanda Kļaviņa, Ieva Meldere, Ralfs Vingris - ieguva trešo vietu bet 7.klases komanda - Uģis Pučinskis, Paula Liepiņa un Laura Jaškova - ieguva otro vietu. (skolotāja M.Lasmane)
 

     24.martā Koknesē notika Vidzemes (Daugavas) novada volejbola sacensības, kurās mūsu zēnu komanda - Juris Zan, Didzis Rubens, Toms Prokofjevs, Matīss Melderis, Jānis Jodguds, Jānis Valainis, Jānis Sladzs un Jānis Kerubīns - izcīnīja trešo vietu. (skolotājs J.Kudiņš)
 

     21.martā rajona skolu skolēnu ZPD lasījumos piedalījās Ārija Kļaviņa - atzinība, Signe Plīte - atzinība (skolotāja S.Stumbiņa), Sintija Pastare - 3.vieta (skolotāja S.Berģe).

     19.martā Jēkabpils VĢ norisinājās radošo darbu konkurss "Cilvēks un daba krievu kultūrā" krievu valodā 10.-12.klašu skolēniem. Nominācijā - zīmējums - atzinību izpelnījās Baibas Krodzinieces darbs. (skolotāja I.Eiduka)
 

     10.klases skolēns Arvis Pastars piedalījās mājturības/mājsaimniecības 16.valsts olimpiādē un tika apbalvots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu. (skolotājs P.Jefimovs)
 

     Mūsu skolas zēnu volejbola komanda - Juris Zan, Didzis Rubens, Toms Prokofjevs, Matīss Melderis, Jānis Jodguds, Jānis Valainis, Jānis Sladzs un Jānis Kerubīns - Jēkabpils rajona skolēnu sporta spēlēs volejbolā ieguva pirmo vietu. (skolotājs J.Kudiņš)
 

     17.martā Preiļos notika  piedzīvojumu un izaicinājuma spēles "Jaunie Rīgas sargi" Latgales novada posms. Skolas komanda "Viesītieši" (kapteinis - Edijs Bērziņš un komandas biedri - Laima Griškena, Ilze Liniņa, Agnese Ribāka, Jānis Mežaraups, Kristaps Noviks) ieguva 2.vietu un izcīnīja tiesības piedalīties finālā 4.maijā kino pilsētā "Cinevilla" Tukuma rajona Slampes pagastā. (skolotājs J.Kudiņš)
                


Uz sākumu
 

februāris

     27.februārī Jēkabpilī tika organizēts konkurss angļu valodā 7.klašu skolēniem. Tajā Uģis Pučinskis ieguva 3.vietu (skolotāja V.Tutāne).

     27.februārī Jēkabpilī norisinājās rajona ģeogrāfijas olimpiāde. Mūsu skolu tajā pārstāvēja 11.klases skolniece Laima Griškena un ieguva atzinību (skolotāja S.Stumbiņa).

     26.februārī 9.- 12.klašu skolēni un skolotāji kolektīvi apmeklēja izstādi "Skola 2009"
 

     Skolā norisinājās sacensības basketbolā klašu komandām. Vidusskolēnu grupā pirmo vietu ieguva 10.klases komanda. 6. - 7.klašu grupā zēniem pirmā vieta 6.a klasei, 2.vieta - 7.b klasei bet 3.vieta - 7.a klasei. Tai pašā klašu grupā meiteņu komandu turnīrā 1.vietu ieguva 7.a klase, 2.vietu - 6.a klase bet 3.vietu - 7.b klase.
     4. - 5.klašu grupā strītbola turnīrā 1.vieta 4.a klasei. Informāciju par sacensību rezultātiem sniedza skolotājs J.Kudiņš.
 

     21.februārī notika Jēkabpils rajona vizuālās mākslas olimpiāde. Tajā piedalījās mūsu skolnieces Viktorija Capa un Elīna Zariņa, Sintija Pastare un Sintija Grīsniņa-Grīsle ieguva otro vietu. (skolotāja S.Ratiņa)

     Mūsu vidusskolas zēnu komanda (E.Prokofjevs, L.Vītols, E.Grigs, A.Bubnovičs, K.Igaunis, E.Demjanovs, N.Krastiņš, A.Malcs) piedalījās "Lāse -2000" rajona sacensībās volejbolā un ieguva ceturto vietu. (skolotājs J.Kudiņš)

     Skolas jaunsargi piedalījās Latvijas čempionāta Latgales zonas sacensībās virves vilkšanā. Iegūta ceturtā vieta, Virvi vilka - R.Bērziņš, I.Lapiņš, Ē.Jaundalders, E.Demjanovs, E.Bērziņš, K.Eiduks, J.Mežaraups, A.Kalačinskis un A.Groms.
 

     20.februārī Jēkabpilī norisinājās rajona matemātikas olimpiāde 5. - 8.klasēm. 5.klases skolēns Dāvis Toms Dārziņš tajā ieguva atzinību (skolotājas A.Brūvere un A.Prokofjeva).

     13.februārī Jēkabpilī notika rajona matemātikas olimpiāde 9. - 12.klašu skolēniem. Mārcis Milaknis (9.kl., skolotāja I.Laizāne) ieguva otro vietu bet Mārtiņš Kokainis (12.kl., skolotāja S.Bruņeniece) - pirmo vietu. Apsveicam!

     13.februārī skolotāja Nellija Ribicka pasniedza skolēniem, kuri apgūst kristīgo mācību, Latvijas Kristīgās misijas sarūpētās dāvanas.

   

    

13.februārī notika 5., 6b. un 7b. klašu skolēnu tikšanās ar Viesītes policijas iecirkņa inspektoru A.Liepiņu.

     13.februārī skolā notika Valentīna dienai veltītais pasākums.

    

    

11.februārī angļu valodas skolotājas V.Tutāne un R.Aukšpole organizēja olimpiādi 9.klašu skolēniem. Tajā pirmo vietu ieguva Kristiāns Laizāns, otro - Didzis Pučinskis bet trešo - Agnese Ribāka.

     10.februārī Jēkabpilī norisinājās rajona olimpiāde vēsturē 9. un 12. klašu skolēniem. Skolu tajā pārstāvēja Ieva Bērziņa - 2.vieta un Didzis Pučinskis (gatavoja skolotāja M.Gabuža), Everita Lūse un Jānis Linītis (gatavoja skolotāja V.Rūrāne).

     7.februārī skolā notika Žetonu vakars. Daļu no E.Kalniņa foto materiāla var apskatīt
fotoalbūmā .
Paldies par piedāvātām fotogrāfijām!

     7.februārī notika Jēkabpils rajona vizuālās mākslas olimpiāde. No mūsu skolas tajā piedalījās Mazure Linda (olimpiādei gatavoja skolotāja S.Ratiņa) un Jevgēnijs Gruņins (olimpiādei gatavoja skolotāja A.Bērziņa).

     6.februārī skolā norisinājās angļu valodas konkurss 7.klases skolēniem. Uģis Pūčinskis - 1.vieta, Laura Jaškova - 2.vieta, Paula Liepiņa - 3.vieta. Konkursu organizēja angļu valodas skolotājas V.Tutāne un R.Aukšpole.

    

5.februārī notika "Lāse 2009" kausa izcīņa skolu komandām volejbolā. Mūsu komanda - Didzis Rubens, Matīss Melderis, Juris Zan, Jānis Kerubīns, Jānis Jodguds, Jānis Sladzs, Jānis Valainis un Toms Prokofjevs - izcīnīja otro vietu pirmā posma sacensībās.

     5.februārī notika Jēkabpils rajona ķīmijas olimpiāde: Didzis Pučinskis - atzinība, Arvis Pastars - 3.vieta,  Mārtiņš Kokainis  - 3.vieta, Jānis Linītis - (olimpiādei gatavoja skolotāja S.Berģe), Mareks Margaļiks - atzinība, (olimpiādei gatavoja skolotāja R.Kivleniece). Paldies par ieguldīto darbu!

     2.februārī notika Jēkabpils rajona latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Viktorija Capa (olimpiādei gatavoja skolotāja V.Korsiete), Ieva Bērziņa - 3.vieta (olimpiādei gatavoja skolotāja I.Paegļkalne), Didzis Pučinskis (olimpiādei gatavoja skolotāja I.Paegļkalne).


Uz sākumu
 

janvāris

     30.janvārī norisinājās Jēkabpils rajona fizikas olimpiāde. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Mārcis Milaknis - atzinība (olimpiādei gatavoja skolotāja L.Blumbeka) un Arvis Pastars (olimpiādei gatavoja skolotājs R.Orups)    
    

No 26.01. līdz 30.01. skolā norisinājās vizuālās mākslas olimpiāde. Tajā pateicības tika izteiktas:
     3.-4. klašu grupā - Līvai Šķimelei, Jevgēnijam Gruņinam, Līvai Kielbickai, Kristīnei Līcei.
     5.-9. klašu grupā - Lindai Mazurei, Sintijai Grīsniņai-Grīslei, Aivai Bruņeniecei, Dainai Laizānei, Liānai Lindai Līcei, Paulai Liepiņai, Elīnai Zariņai, Viktorijai Capai, Kristapam Draveniekam, Didzim Pučinskim. Olimpiādi rīkoja skolotāja Sarmīte Ratiņa.

    

23.janvārī krievu valodas un literatūras ietvaros tika organizēts pasākums "Tatjanas diena". Pirmo vietu ieguva Guna Šolmane, otro vietu - Arturs Kalačinskis bet trešo - Anna Botvinova. Savukārt atzinības - Baibai Grieķerei, Everitai Lūsei, Elīnai Zenkovai un Jevgēnijai Beļinskai. Pasākumu organizēja skolotāja Inna Eiduka.
    
     Rajona skatuves runas konkursā vidusskolām pirmās pakāpes diplomu ieguva Ārija Kļaviņa, bet otrās pakāpes diplomu - Ieva Upesjure. Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāja V.Korsiete.
    

21. un 22.janvārī notika gadskārtējie skolēnu ZPD lasījumi, kuru norisi fotoattēlos vari skatīt šeit! ===>>>

    

22.janvārī skolā notika rajona sociālo zinību skolotāju seminārs, kurā skolotāji vēroja skolotājas Sarmītes Stumbiņas vadīto sociālo zinību stundu. Skolotāja S.Stumbiņa iepazīstināja ar skolēnu ZPD organizēšanas pieredzi mūsu skolā, dalījās iespaidos par Eiropas integrācijas biroja Latvijas nodaļas rīkoto konkursu Latvijas skolām - veltītu ES 50.gadadienai - Eiropas dienas skolā. (Šajā konkursā piedalījās ar saviem projektiem vairāk nekā 80 skolu komandas. 12 projekti tika atzīti par labākajiem un šo skolu komandām, kuras veidoja 12 skolēni un divi skolotāji, bija iespēja apmeklēt Strasbūrā Eiroparlamentu. Šo skolu vidū bija arī Viesītes vidusskolas komanda.) Rajona sociālo zinību skolotājiem bija iespēja klātienē klausīties un vērot izstrādāto darbu aizstāvēšanu.

    

No 19.01. līdz 23.01. skolā notiek matemātikas, fizikas un informātikas nedēļas pasākumi - olimpiādes, pēcpusdienas, filmu skates.

     

17.janvārī Jēkabpilī risinājās Jēkabpils rajona skolēnu sporta spēļu sacensības basketbolā 1993./1994.gadā dzimušajām meitenēm. Skolas komanda (Madara Bērziņa, Ieva Liniņa, Lineta Liepiņa, Ilze Liniņa, LAura Maculeviča, Agnese Ribāka un Ilvija Krivko) izcīnīja otro vietu. Skolēnus startam sagatavoja skolotājs Jānis Kudiņš.

   

16.janvārī skolā tika organizēti Ābeces svētki pirmo klašu skolēniem. Bildes no pasākuma ir skatāmas šeit!. ===>>>>

    

14.janvārī Jēkabpilī notika rajona mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde, kurā no mūsu skolas piedalījās:
   Arvis Pastars - 1.vieta, (skolotājs Pāvels Jefimovs),
   Viktorija Capa, Santa Ivanova, Laura Hmeļevska un Agate - Santa Erta (skolotāja Ligita Liepiņa)

    

12.janvārī notika rajona olimpiāde mācību priekšmetā Biznesa ekonomiskie pamati. Jānis Linītis - 1.vieta, Māris Čačs un Mareks Margaliks - atzinība. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Jānis Skutelis. Apsveicam ar gūtiem panākumiem!

 

1. - 4. klašu skolēni (saraksts) un 5. - 12. klašu skolēni (saraksts), kuriem 2008./2009. mācību gada 1-jā pusgadā izteiktas pateicības par labu un teicamu mācību darbu.


Uz sākumu
 

decembris

 

Nu ir garām skolas egļu laiks. Paliek atmiņas un fotogrāfijas. Tās var aplūkot šeit:
17.decembrī  1. - 4. klasēm;
19.decembrī 5. - 12. klasēm.
 

    Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām - pa skaistu, baltu ceļu, kurš ved uz gaismu, nebeidzamu gaismu. Tikai neaizmirsīsim, ka mēs visi ejam pa šo ceļu kopā, tādēļ pasniegsim roku, atbalstīsim nogurušu ceļinieku, dalīsimies ar maizes riecienu un ūdens malku. Un neaizmirsīsim, ka katrs labais darbs, ko veicam šajā ceļā, veldzē dvēseli. Un visi labie darbi, ko veltām citiem, pārvēršas par zvaigznēm, kuras rāda ceļu.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU VĒL 12-TO KLAŠU SKOLĒNI UN AUDZINĀTĀJAS ILZE UN SARMĪTE

 

     1. - 4. klašu skolēni (saraksts) un 5. - 12. klašu skolēni (saraksts), kuriem 2008./2009. mācību gada    1-jā pusgadā izteiktas pateicības par labu un teicamu mācību darbu.
 

     Decembrī notika rajona skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.
1.-4.klašu grupā:
     1.vieta - Juris Skutelis (skolotāja N.Ribicka)
     2.vieta - Jana Dubrovina (skolotāja D.Kamišova)
     2.vieta - Amanda Vītola (skolotāja D.Vanaga)
     3.vieta - Kristaps Melderis (skolotāja E.Kalnieša)
5.-9.klašu grupā:
     1.vieta - Ieva Bērziņa (skolotāja V.Korsiete)
     2.vieta - Laura Jaškova (skolotāja V.Korsiete)
     2.vieta - Aiva Bruņeniece (skolotāja I.Daņiļeviča)
Apsveicam uzvarētājus! Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu skatuves runas konkursam.
 

     4.decembrī mūsu skolas skolēni - Viktorija Capa, Eva Laizāne (olimpiādei sagatavoja skolotāja S.Berģe), Kristiāns Laizāns, Mārcis Milaknis (atzinība), Elīna Pērkone, Māris Čačs (3.vieta), Māris Margaļiks un Jānis Linītis (olimpiādei sagatavoja skolotāja M.Kivleniece) - piedalījās rajona bioloģijas olimpiādē.


     4.decembrī Jēkabpilī mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās Jēkabpils rajona sporta spēļu basketbola sacensībās vidusskolām un ieguva trešo vietu. Komanda - I.Siliņa, I.Feldmane, E.Zenkova, N.Nikolajeva, I.Kalnieša, J.Raščevska, S.Dronka un Z.Pura.
 

Uz sākumu
 

novembris

 

    29.novembrī Jēkabpilī mūsu skolas komanda piedalījās Jēkabpils rajona sporta spēļu basketbola sacensībās vidusskolām un ieguva trešo vietu. Komanda - U.Salenieks, E.Demjanovs, E.Vītols, K.Igaunis, E.Bērziņš.

   

28.novembrī skolā norisinājās 3. - 5.klašu komandu  tautas bumbas sacensības. Rezultātu tabula ir šāda:

meitenēm

1.vieta - 5.klase
2.vieta - 4.a klase
3.vieta - 4.b klase
4.vieta - 3.a klase
5.vieta - 3.b klase

zēniem

1.vieta - 4.a klase
2.vieta - 5.klase
3.vieta - 3.b klase
4.vieta - 4.b klase
5.vieta - 3.a klase

     Turpinājās skolas sacensības volejbolā meitenēm (9. - 12.klases).

Rezultāti ir šādi:

1. vieta - 12.b klase
2. vieta - 11. klase (1. komanda)
3. vieta - 11. klase (2. komanda)
Bildes ir šeit
===>>>

„Ar stopiem pa ceļu labirintiem!”

     27.novembrī 7a,b klašu komandas piedalījās Jēkabpils rajona BJC Jauniešu kluba „13. pirmdiena” rīkotajā konkursā „Ar stopiem pa ceļu labirintiem!”.
Komandās piedalījās: 7a.klase - Santa Ivanova, Laura Jaškova, Sintija Grīsle-Grīsniņa, Diāna Platgalve un Laura Zubkova; 7b.klase – Aiva Bruņeniece, Liāna Linda Līce, Paula Liepiņa, Anna Paula Kuzņecova, Elīna Erta.
     Komandām bija jāstartē piecos posmos: atpazīsti ceļa zīmes, pirmā palīdzība, ar stopiem pa ceļu labirintiem, policista jaunai tērps, ja nezini - tad mini. Līdzi tika vests mājas darbs: trīs jaunas ceļa zīmes un to prezentācija.
     Mūsējie izcīnīja 2. un 3. vietas no septiņām startējušām rajona komandām. Apsveicam ar šiem panākumiem un iegūto jauno pieredzi, kā arī zināšanām ceļa satiksmes noteikumos un pirmās palīdzības sniegšanā. Komandas startiem sagatavoja skolotājas S. Ratiņa un A. Brūvere. Foto no no "notikuma vietas" var skatīt šeit.
===>>>

    
     No 24.novembra līdz 28.novembrim skolā notiek O.Vācieša 75.gadu jubilejai veltīts pasākums.

    
     22.novembrī notika skolas volejbola turnīrs. Tajā startēja 6. - 8.klašu grupas komandas, kā arī 9. - 12.klašu komandas. Foto jau var aplūkot šeit.
===>>>

Sacensību rezultāti:

9. – 12.klašu grupā

1.vieta – 9a. klasei

2.vieta – 10. klasei

3.vieta – 12a. klasei

6. – 8. klašu grupā    meitenēm

1.vieta – 8a. klasei

2.vieta – 7a. klasei

3.vieta – 6a. klasei

6. – 8. klašu grupā    zēniem

1.vieta – 8a. klasei / I komanda/

2.vieta – 6a. klasei

3.vieta – 8a.klasei /II komanda/

     21.novembrī rajona vācu valodas olimpiādē piedalījās Jānis Linītis, Ārija Kļaviņa un Nora Nikolajeva. Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotāja M.Lasmane.


     Skola iesaistās Swedbank, LDF un Papīrfabrikas "Līgatne" Vislatvijas makulatūras vākšanas akcijā.

Swedbank un Latvijas Dabas fonda kopīgi organizētajā makulatūras vākšanas akcijā tikai viena mēneša laikā pieteicies rekordliels Latvijas skolu skaits – 448! Makulatūras vākšanas akcija un konkurss “Zaļākā klase” turpināsies līdz pat pavasarim, kad tiks noteiktas aktīvākās un videi draudzīgākās skolas un klases.
Lasīt tālāk

     Ar katru gadu palielinās kopējais atkritumu skaits kā arī papīra un kartona īpatsvars tajā. Katra savāktā tonna makulatūras izglābj vidēji 13 kokus! Bet par katru savākto tonnu makulatūras skola saņems 10kg otrreizēji pārstrādāta zīmēšanas papīra.


    15.novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika IZM un VJIC rīkotā koncertakcija "Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem`" Mūsu rajonu un skolu pasākumā pārstāvēja skolēni - Ārija Kļaviņa, Raivis Bērziņš un skolotājas Valentīna Korsiete, Sanita Ziemāne un Mārīte Kivleniece.


    14.novembrī Jēkabpils BJC notika konkurss "Lāčplēsim un Laimdotai - 120" un LR 90.gadadienai veltīts svinīgais pasākums. Konkursā piedalījās sešas komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 9.b klases skolēni: Jānis Čačš, Toms Broks, Aigars Groms, Jānis Grahoļskis, Kristiāns Laizāns, Salvis Puķītis, Ieva Bērziņa, Madara Bērziņa, Ieva Liniņa, Ilvija Krivko, Agnese Ribāka un Laura Maculeviča. Skolēniem bija jāizpilda dažādi pārbaudes uzdevumi, kuri bija saistīti gan ar intelekta pārbaudi, gan ar dažādām radošām nodarbēm. Komandu kopvērtējumā Lāčplēša kausu ieguva Jēkabpils valsts ģimnāzijas komanda "Čiekuri". Mūsu skolēnu komandai "Desmit auši" - 2.vieta. Bildes skati šeit ===>>>
                                                                                                               Skolotāja - Maija Gabuža

    14.novembris skolā - Latvijas 90.gadadienai veltīts pasākums. Pasākuma norisi bildēs var skatīt šeit. ===>>>

  

Atzīmējot Lāčplēša dienu skolā notika svinīga līnija, kurā tika apbalvoti skolas šaušanas sacensību uzvarētāji. Rezultātu tabula ir šeit. (PDF dok.)
Pēc līnijas 7. - 12.klašu skolēni piedalījās Lāčplēša dienas atceres pasākumā.

3.novembrī Viesītē risinājās Jēkabpils rajona skolu komandu piedzīvojumu un izaicinājuma spēle "Jaunie Rīgas sargi" Mūsu skolu pārstāvēja "Viesītieši" - Laima Griškena, Ieva Bērziņa, Agnese Ribāka, Jānis Mežaraups, Kristaps Noviks un komandas kapteinis Edijs Bērziņš. Apsveicam ar izcīnīto uzvaru!!!
Fotoskice
===>>>

 

Laikā no 4.11. līdz 12.11. skolā notiek galda dekoru konkurss "Manai Latvijai"


     6.novembrī Jānis Linītis, Dainis Nažinskis un Laura Fedotova piedalījās rajona vidusskolas angļu valodas olimpiādē. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Ruta Augšpole un Vineta Tutāne.


     5.novembrī notika skolas bioloģijas olimpiāde 7. - 9.klasēm.

 

Uz sākumu

 

oktobris

 

2.oktobrī mūsu skolas skolēnu komanda piedalījās Hanzas Maiznīcas Latvijas Skolu krosa stafetes finālsacensībās Rīgā. Rezultātu kopvērtējuma tabula ir šeit - http://www.lssf.lv/userdata/File/Rezultati_62/rez_skkr021008_kopv.pdf

 

3.oktobrī notika Skolotāju dienas svinības. Paldies 12-to klašu skolēniem par skaisto pasākumu! Kā tas notika - skaties šeit! (Albums)

 

Šoruden daudzu klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās ekskursijās. lai labāk iepazītu Latvijas interesantākās vietas.

15.oktobrī 3.b klase devās mācību ekskursijā, kuru saņēmām kā balvu par pirmo vietu skolas konkursā "Labākā klase" 1. - 4. klašu grupā pagājušajā mācību gadā. Mēs apmeklējām Aiviekstes HES muzeju, Kalsnavas arborētumu, Jaunkalsnavas klūdziņu pinējus, modernāko trušu audzēšanas fermu Baltijā "Sveķi", kazu fermu "Līvi" un kazu siera ražotni, viesojamies pie keramiķa J.Seiksta Madonā. Šīs mācību ekskursijas vērtējums - teicams, jo skolēni uzzināja, vēroja un darbojās praktiski - tādejādi kļūdami gudrāki, zinošāki. Būt radošam, gudram un aktīvam - tāds ir mūsu mērķis! Iesakām šo maršrutu visiem skolēniem. Nenožēlosiet! Bildes ir šeit.

 (Albums)

Skolotāja A.Bērziņa

 

16. - 17. oktobrī 8.a klase brauca ekskursijā uz Kurzemi, apskatot tās skaistākās vietas - Ventspili, Usmas ezeru, Kuldīgu. Protams, ka vislielāko iespaidu atstāja Ventspils pilsēta, tās Olimpiskais centrs un Ventas rumba.

 

7.b  un 9.a klašu skolēni devās ekskursijā pa maršrutu Viesīte - Rauna - Cēsis - Āraišu vējdzirnavas - Ieriķi. Raunā apskatīja baznīcu, pilsdrupas un Raunas staburagu, Cēsīs - pilsdrupas, Ieriķos - dabasparku, un "Meža kaķi"

 

6.a klases audzēkņi devās ekskursijā uz Rīgu, Jūrmalu, apmeklēja "Līvu akvaparku".
 

5.klases skolēni ar audzinātāju Z.Pomjalovu devās ekskursijā uz Daugavpili. Pa ceļam aplūkoja Nīcgales Lielo akmeni un Sventes kara tehnikas muzeju.

 

21.oktobrī 1. - 4.klašu skolēniem tika organizēts "Zāļu tēju un Omas ievārījumu" degustācijas pasākums.

 

23.oktobrī notika skolas angļu valodas olimpiāde.
 

23.oktobrī Jēkabpils rajona sporta spēļu sacensībās peldēšanā skolas komanda izcīnīja trešo vietu. Komandas sastāvs - Ieva Liniņa, Laura Maculeviča, Matīss Melderis, Jānis Čača un Kristaps Noviks, kurš izcīnīja trešo vietu individuālajā vērtējumā.

 

24.oktobrī  28 10.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Ivetu Daņiļeviču papildināja vidusskolēnu saimi.

24.oktobrī skolā notika ugunsdrošības mācības, kuru gaitā skolēniem un skolotājiem bija jāevakuējas no skolas.

 

20. - 24. oktobrī notika skolas apkārtnes sakopšanas darbi.

 

Laikā no 22.10. līdz 7.11. skolā notiek fotokonkurss veltīts Latvijas dzimšanas gadadienai. Darbus var iesniegt skolotājai S.Ratiņai.

 

Oktobra beigās notika skolas 8.Skolēnu saeimas vēlēšanas.
Pienākumu sadalījums ir šāds:

Ārija Kļaviņa

Saeimas prezidente

Ieva Bērziņa

Saeimas prezidentes vietniece

Nora Nikolajeva

Kultūras ministre

Sabīne Žuka, Elīna Pērkone

Kultūras ministra vietnieces

Edijs Bērziņš

Sporta ministrs

Arvis Pastars

Sporta ministra vietnieks

Māris Čačs

Iekšlietu ministrs

Guna Šolmane

Iekšlietu ministra vietniece

Elīna Zariņa

Preses ministre

Viktorija Capa, Līva Lūse

Saeimas sekretāres

 

Uz sākumu

 

septembris

 

1.septembris - Zinību diena skolā. Nu ir pagājusi pirmā jaunā mācību gada diena. Kāda  bija tās norise mūsu skolā var aplūkot šeit! (Albūms)

 

11.septembrī notika ikgadējais konkurss "Zelta sietiņš". Tas norisinājās Berķenelē - Raiņa dzimtajā mājā. Arī mūsu skolu pārstāvēja dzejas mīļotāji un piedalījās šajā skatuves runas konkursā (Jānis Berģis, Laura Jaškova un Ārija Kļaviņa). Panākumi un gūtās emocijas bija visnotaļ pozitīvas, jo mūsu skolas pārstāve Laura Jaškova tika nominēta par "Zelta sietiņa" laureāti, savā īpašumā saņemot skaistu keramikas mākslas darbu - sietiņu. Šī bija jauka tikšanās visiem dzejas mīļotājiem, kā arī jauniegūta pieredze dzejas lasīšanā un skatuves runā. Paldies skolotājai Valentīnai Korsietei par ieguldīto darbu konkursantu sagatavošanā.

 

17.septembrī notika tradicionālais Rudens kross.

Apsveicam labākos:

 

1.vieta.

2.vieta.

3.vieta.

1.klase

Aiva Lahtiņina

Viktorija Strode

Paula Tīrumniece

Jānis Rumjancevs

Mareks Ašaks

Valērijs Sebežs

2.klase.

Lidija Indāne

Egija Zandberga

Krista Marta Pura

Elvijs Gurkovskis

Artis Bindemanis

Edgars Ņikitins

3.klase

Diāna Frolova

Līva Ķielbicka

Sabīne Grinciuna

Evgēnijs Gruņins

Aigars Cišs

Rihards Kivlenieks

4.-5.klase.

Samanta Bērziņa

Mareka Lisecka

Ņina Capa

Henrijs Zālītis

Jānis Širokovs

Kristaps Pura

Māris Zvaigzne

6.-7.klase.

Diāna Platgalve

Guntra Bārdule

Amanda Kļaviņa

Edgars Līcis

Valērijs Pupeļ

Vitālijs Kudrjašovs

8.-9.klase.

Ilze Liniņa

Ieva Liniņa

Viktorija Hritoņenko

Juris Zan

Toms Broks

Mārcis Milaknis

10.-12.klase.

Ilze Izkalne

Zane Pura

Baiba Krodziniece

Lauris Vītols

Nauris Krastiņš

Arnolds Groms

Paldies skolotājam Jānim Kudiņam, kurš organizēja Rudens krosa norisi.
 

1. - 2. klašu skolēni audzinātāju vadībā ekskursijā apmeklēja Sunākstes baznīcu, Vecā Stendera kapa vietu, viesojās pie vīnogu audzētāja Pūpola kunga un baudīja tās puses pilskalnu skaistumu. - šeit bildes.
 

 

19.septembrī 10. - 11.klašu skolēni un skolotājas Iveta Daņiļeviča un Janīna Kivleniece piedalījās Grāmatu svētkos Jēkabpilī.
 

24.septembrī uz Strasbūru dodas mūsu un arodvidusskolas skolēnu grupa. Līdzi viņiem brauc skolotājas Valda Rūrāne, Sarmīte Stumbiņa un Ruta Aukšpole. Veiksmīgu braucienu!!!

26.septembrī Jēkabpilī notika rajona Rudens krosa stafete.
1.vieta 4 X 1000 m zēniem Jānim Kerubīnam, Mārcim Milaknim, Tomam Brokam, Jurim Zan.
2.vieta 4 X 800 m meitenēm Guntrai Bārdulei, Rūtai Skreblei, Elīnai Griškenai, Diānai Platgalvei.
3.vieta 4 X 1000 m meitenēm Ievai Liniņai, Agnesei Ribākai, Linetai Liepiņai, Ilzei Liniņai.
 

30.septembrī Jēkabpilī notika Jauno vieglatlētu kausa izcīņas sacensības. Komandu vērtējumā mūsu zēniem pirmā vieta, bet meiteņu komanda izcīnīja trešo vietu. Apsveicam!!! Apsveicam!!! Apsveicam!!!
Individuāli zēniem:
   Jānis Kerubīns - 1.vieta 100 m un 600 m skrējienā, 4 X 100 m stafetē.
   Matīss Melderis - 1.vieta 80 m/b, 4 X 100 m stafetē.
   Juris Zan - 1.vieta augstlēkšanā, 3.vieta šķēpa mešanā.
   Kaspars Fomins - 1.vieta lodes grūšanā, 4 X 100 m stafetē.
  Jānis Sladzis - 1.vieta 4 X 100 m stafetē, 2.vieta 3 km soļošanā,
                        2.vieta 80 m/b.
Individuāli meitenēm:
   Signe Davidāne - 2.vieta 2 km soļošanā.
   Ieva Liniņa - 2.vieta 80 m/b, 3.vieta 4 X 100 m stafetē.
   Ilze Liniņa - 2.vieta 600 m skrējienā, 3.vieta 100 m skrējienā,
                      3.vieta 4 X 100 m stafetē.
   Līva Lūse - 3.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta 4 X 100 m stafetē.
   Lineta Liepiņa - 3.vieta 4 X 100 m stafetē.
Sportistus startiem sacensībās sagatavoja skolotājs Jānis Kudiņš.

 

No 22.septembra līdz 26.septembrim skolā notika Drošības nedēļas pasākumi.
To norisi var skatīt šeit!
(Albums)

 

29.septembrī skolā notika Miķeļdienas pasākums 1. - 5. klasēm. To organizēja klašu audzinātājas sadarbībā ar bibliotekārēm. Un kāda Miķeļdiena bez tirgus? Bildes šeit! (Albums)

 

30.septembrī no Strasbūras atgriezās mūsu skolas un arodvidusskolas skolotāju un skolēnu grupa. Viņu ceļojuma iespaidi fotogrāfijās ir skatāmi šeit! (Albums)

 

Eiropas integrācijas biroja Latvijas nodaļa 2007./2008.m.g. otrajā semestrī rīkoja konkursu Latvijas skolām - veltītu ES 50.gadadienai - Eiropas dienas skolā. Šajā konkursā piedalījās ar saviem projektiem vairāk nekā 80 skolu komandas. 12 projekti tika atzīti par labākajiem un šo skolu komandām, kuras veidoja 12 skolēni un divi skolotāji, bija iespēja apmeklēt Strasbūrā Eiroparlamentu. Šo skolu vidū bija arī Viesītes vidusskolas komanda.
   26.septembrī ieradāmies Eiroparlamentā Strasbūrā un no 8.30 līdz 18.30 pavadījām pilnu darba dienu, kuru veidoja grupu darbs, ekskursija pa parlamenta kompleksu un noslēguma konference. Kopā ar Viesītes vidusskolu Latviju pārstāvēja arī Viesītes arodvidusskola. Šajā 26.septembra Eiroskolas pasākumā par Eiropas nākotni kopsummā sprieda, savās pārdomās dalījās un kopīgus lēmumus pieņēma 20 Eiropas valstu skolu pārstāvji. Par savu darbu skolēni saņēma Eiroparlamenta sertifikātus par iesaistīšanos ES veidošanā. Pēc tam mums kā balva Bambergas, Nirnbergas un Drēzdenes apmeklējums.
                                                                    Skolotāja - S.Stumbiņa

Uz sākumu