Publicēto ziņu arhīvs

Šajā sadaļā skolas WWW lapā ievietotā informācija ir sagrupēta pa mācību gadiem un to mēnešiem.

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Ziņu arhīvs"

2009./2010. mācību gada notikumu hronika.

septembris     oktobris     novembris     decembris

janvāris     februāris     marts     aprīlis

maijs     jūnijs     jūlijs     augusts

 

Projekta
"
Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā"
publicitātes materiāli.

 

# Projekta aktivitātes. (Ievietots 14.09.2009.)

# Renovētie kabineti. (Ievietots 6.12.2009.)

# Iegādāta mācību literatūra (Ievietots 12.04.2010.)

# Iekārtu piegāde un uzstādīšana. (Ievietots 10.06.2010.)

# Apgāda "Lielvārds" rīkotajs seminārs. (Ievietots 10.06.2010.)

 
JŪlIJS
 

Šā gada 23. augustā 53 skolas Latvijā vēra durvis ikvienam, kurš vēlējās piedalīties daudzveidīgos dabaszinātnēm un matemātikai veltītos pasākumos un uzzināt, kā šodien norit mācību process skolā. Arī mūsu skolas skolotāji devās uz Vecumnieku vidusskolu, lai piedalītos dabaszinātņu un matemātikas nedēļas "Domā citādāk! Eksaktāk!" atvērto durvju dienas pasākumos. Dienas kārtība bija ļoti piesātināta ar dažādiem pasākumiem. (Darba kārtība). To, kā viss norisinājās, varam apskatīt fotoalbūmā.

Materiālu ievietoja R.Orups
 

Jūlija pēdējā nedēļā IU"ForeversG" darbinieki veica projekta  "Viesītes vidusskolas informatizācija" realizācijas pirmajā posmā paredzētos LAN pilnveides darbus. Rezultātā tika pilnveidota LAN topoloģija kā arī modernizēta tā tehniskā bāze. Tagad praktiski visos kabinetos ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Tas ļaus skolotājiem intensīvāk izmantot mūsdienīgas mācību metodes un daudzveidīgākus mācību materiālus savās stundās. Kā noritēja darbi vari skatīt nelielā fotoalbūmā.

Koordinators Viesītes vidusskolā R.Orups
 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  mirkļu foto galerija

 Vasaras siltajā jūlija sākumā Viesītes novada izglītības iestāžu četri tautas deju kolektīvi (vad. A. Kivlenieks, M. Kivleniece un S. Ziemāne) un 5.-9.klašu meiteņu koris (vad. Z. Pomjalova) piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Kopā 116 dalībnieki un 12 pavadošie skolotāji.

 Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, pavadošajiem skolotājiem un dalībniekiem, kā arī visiem vecākiem, radiem, draugiem, kuri palīdzēja, atbalstīja, skatījās koncertus un juta mums līdzi.

   Direktora vietniece audzināšanas darbā - S.Ratiņa

Jau pagājuši gandrīz divi mēneši no šīs vasaras lielākā notikuma - Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Bet daudziem, droši vien, šī nepilnā nedēļa būs iespiedusies atmiņā uz ilgu laiku. Gan ar karstumu, kad dejojot caur pastalām un pat kurpju zolēm svila kājas uz stadiona seguma, gan ar grūtajiem mēģinājumiem, gan ar brīvajiem brīžiem - citiem garākiem, citiem īsākiem.

Mūzikas skolotāja M.Zariņa

Centāmies izveidot arī foto dienasgrāmatu (foto - M.Zariņa un S.Ratiņa) ar jaukiem mirkļiem, ko piedāvājam aplūkot šeit.
 

     

6.jūlijā firmas "ATEA" pārstāvji atveda uz skolu ilgi gaidītās projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā" gaitā pasūtītās iekārtas. Līdz ar to skolas materiāli tehniskā bāze matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetos tika ievērojami papildināta ar mūsdienīgiem interaktīviem risinājumiem. Par šīm iekārtām vienlīdz priecīgi būs gan skolēni, gan arī skolotāji. "ATEA" darbinieki ne tikai piegādāja iekārtas, bet gan veica arī to uzstādīšanu, noregulēšanu  un testēšanu. Kā tas norisinājās var redzēt bildēs.

Projekta asistents R.Orups
 

5.jūlijā apgāds "Lielvārds" rīkoja skolotājiem - projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā" dalībniekiem - apmācības semināru. Šajā seminārā mēs tikām iepazīstināti ar piegādājamās tehnikas izmantošanas specifiku. Uzsvars tika likts tieši uz interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Skaidrs, ka vienas dienas seminārā aptvert visas nianses nav iespējams. Sapratām, ka mūs gaida interesants darbs šo iekārtu "pieradināšanā". Bildes no semināra ir šeit.

 
JŪNIJS

Ir bērzu meiju elpa svētku zālē

Un svinīgums tāds valda neparasts,

Jo skola jāatstāj, lai dotos tālē,

Kur savu laimes taku katram rast.

 

Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala,

Ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,

Lai veldzes būtu gana ceļam tālam,

Lai tā kā avots cauri mūžam stīdz...

O.Gailums

 

18.jūnijā notika 12.klases skolēnu atvadu vakars no skolas. Ir saņemti ziedi, laba vēlējumi, panākumus apliecinošie dokumenti. Par paveikto ir gandarīti ne tikai paši audzēkņi, bet arī skolotāji. Jauniešus sveica skolas direktors, novada domes priekšsēdētājs, vecāki, draugi. Sirsnīgus vēlējumus saviem audzēkņiem veltīja audzinātājas Sarmīte Stumbiņa un Janīna Kivleniece.   Aiz muguras 12 mācību gadi, ieskaites un eksāmeni, bet priekšā "gaidīšanas svētki" - eksāmenu rezultātus apliecinošie sertifikāti. Vēlam veiksmi tālākajās gaitās!

 

Tvan zālē meijas, mulsinoši smaržo un visā savā krāšņumā dzirkstī ziedi. Darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība svin pirmo lielo uzvaru - ir pabeigta 9. klase! Viens pakāpiens aiz muguras, nu sekos nākamie. Atcerieties, sapņos un pārdomās paiet jūsu dienas. Nebaidieties sapņot, pasaulē vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji, taču visvairāk vajadzīgi sapņotāji, kas dara. 

Liec savā šodienas mugursomā visu,

ko vēlies,

vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam,

ka sapņi piepildīsies.

                                   /M.Laukmane./

 

Gandarījums par padarīto pašiem audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem un viņu audzinātājiem - Valentīnai Korsietei un Jānim Kudiņam.

Uz sākumu

maIJS

Uzmanību skolēniem un viņu vecākiem!

 

Skolas vadība jūs informē, ka 2010./2011. mācību gadam jums jāiegādājas sekojošus mācību līdzekļus:

1. - 4. klasēm

5. - 9. klasēm

10. - 12. klasēm

Lai redzētu sarakstu - klikšķiniet uz atbilstošās klašu grupas!

 

Pēdējās šī mācību gada skolas dienas bildes vari skatīt albūmā!
 

X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā

mūsu skolu pārstāvēs 112 dalībnieki no 5 kolektīviem. Oficiālais apstiprinājums mūsu kolektīvu dalībai svētkos ir skatāms šeit!

 


Lai redzētu pēdēja zvana fotoalbūmu klikšķini uz bildes!

Kad mācību gads met loku, gribas atskatīties uz dienām, kas aizgājušas, un uz darbiem, kas padarīti. Tie sienas kā varavīkšņainas pērles rotā, zied kā krāšņi ziedi, jo par visu paveikto ikvienam prieks un gandarījums - gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolēniem.

Šodien, 21.maijā, skanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9-to un 12-tās klašu audzēkņiem. Veiksmi eksāmenos un ieskaitēs izlaiduma klašu audzēkņiem!

 

 

Arkādija Kasinska balva dibināta 2008.gadā pēc biedrības ”Sēlijas palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar mērķi godināt skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska piemiņu un veicināt skolēnu radošo darbību tēlotājā mākslā un ar to saistītās kultūras jomās.

Šī gada A.Kasinska balva jau tradicionāli tika pasniegta pēdējā zvana līnijā. Šogad balvu saņēma Laura Fedotova (12.klase), Elīna Zariņa (9.a klase) un Kristaps Dravenieks (9.b klase). Balvas laureātiem pasniedza mūsu skolas absolvente, māksliniece Ligita Caune. Pateicamies māksliniecei L.Caunei par sarūpētām balvām un atbalstu konkursa realizācijā. Apsveicam balvu ieguvējus! Kā tas notika vari skatīt fotoalbūmā.

 

Mēs lepojamies!

Mācību gadu noslēdzot, publicējam novadu, valsts un atklāto olimpiāžu, skolēnu reģionālo ZPD  lasījumu sasniegumus, kā arī novadu konkursu un dažādu institūciju organizēto konkursu rezultātus.

 

    

Rite un Viesīte realizē kopēju projektu

 

Šī gada janvārī Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/548 ”Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas informatizācija”  īstenošanu. Projekta ietvaros ir plānots ieviest sekojošas aktivitātes: stacionāro datoru iegāde un lokālo datortīklu attīstība - Viesītes vidusskolā, un stacionāro datoru iegāde, portatīvo datoru iegāde, multimediju tehnikas iegāde un lokālo datortīklu attīstība – Rites pamatskolā. Projekts ilgs līdz 2011. gada 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 17094,03 LVL, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14529,92 LVL jeb 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta finansējums ir 2564,11 LVL jeb 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Viesītes vidusskola paredz 6352,21 LVL aktivitāšu īstenošanai, no kuriem 929,59 LVL tiek paredzēti lokālo datortīklu attīstībai. Savukārt Rites pamatskola paredz 10741,82 LVL aktivitāšu īstenošanai, no kuriem 929,59 LVL tiek paredzēti lokālo datortīklu attīstībai. Tuvojas atskaišu laiks – pirmais projekta pārskata periods noslēgsies šī gada 31. maijā. Šobrīd ir noslēgts līgums ar  IU „ForeversG” par lokālo datortīklu attīstību Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. Uzņēmums paredzētos darbus sāks veikt vasarā.

 Projektu administratore A. Kalniņa

Koordinators Viesītes vidusskolā R.Orups

 

15.maijā Jēkabpilī mūsu skolas 1. - 3. klašu skolēni tika apbalvoti par labiem rezultātiem kristīgās mācības konkursā "Ko tu zini par Dievu?"

Zane Zeltiņa - 1.a klase - 1.vieta (skolotāja N.Ribicka)

Viesturs Zaļakmens - 1.b klase - 2.vieta (skolotāja N.Ribicka)

Kristaps Moļs, Matīss Mols - 1.a klase un Ilva Aldiņa - 1.b klase - 3.vieta(skolotāja N.Ribicka)

Tīna Korsakovska - 2. klase - 1.vieta (skolotāja D.Vanaga)

Paula Ļahtiņina - 2.klase - 2.vieta (skolotāja D.Vanaga)

Didzis Gerstenbergs - 3.a klase - 1.vieta (skolotāja N.Ribicka)

Diāna Beļavska un Juris Skutelis - 3.a klase - 2.vieta (skolotāja N.Ribicka)

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās bērni ar savām ģimenēm, jo pasākums bija veltīts Ģimenes dienai.

1.a klases audzinātāja N.Ribicka

         

 

 

Māte caur cilvēka dzīvi iet nemirstīga.

Visu mūžu ar gaismas staru rokā.

/I.Rismane/

 

Sveicam Mātes dienā!

Bildes no šī pasākuma var skatīt šeit!

 

7.maijā Jēkabpils Tautas namā notika X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa otrā kārta.

Žūriju pārstāvēja Dziesmu svētku virsdiriģenti - J.Ērenštreits, A.Platpers, M.Klišāns.

Katrs koris izpildīja trīs dziesmas. Mūsu, 5. - 9. klašu koris, dziedāja obligāto dziesmu "Caur sidraba birzi gāju" A.Jurjāna apdarē un izlozes dziesmas - Ē.Ešenvalds "Manas mājas", R.Pauls "Mosties, celis, strādā Latvija!".

Koris ieguva OTRĀS pakāpes diplomu. Rezultāti par dalību svētkos būs zināmi 18.maijā. Komisijas priekšsēdētājs virsdiriģents J.Ērenštreits uzteica mūsu kori kā labu, korektu kolektīvu.

Ļoti ceram, ka arī mūsu balsis ieskandinās Meža parka Lielo estrādi!

Mūzikas skolotājas Z.Pomjalova un M.Zariņa

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme.

4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas svinīgā līnija notika arī mūsu skolā. To atklāja skolas direktors A. Baldunčiks un ieskatu vēstures gaitā sniedza sk. V. Rūrāne. Svinīgo uzrunu noslēdza 12.klases audzēkņu dziesma, kas radīja patīkamu svētku noskaņu.

 

         

         

Svinīgajā līnijā tika pasniegts skolotājam J.Kudiņam IZM Atzinības raksts par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Sveicam!!!

         

Direktora vietniece audzināšanas darbā S.Ratiņa.

 

Uz sākumu

APRĪLIS

 

2009./2010.m.g. skolēnu darbus vizuālajā mākslā var apskatīt šeit.

 

30.aprīlī lielajā skolas talkā piedalījās arī pirmo un otro klašu skolēni un audzinātājas. Bērni čakli strādāja uzkopjot Riekstu meža mežmalu. Kā viņiem veicās - skatāties bildēs. (Foto - E.Kalnieša)

 

Sestdien, 24.aprīlī, Rīgā Skonto hallē notika Lāses kausa finālsacensības volejbolā, kurās piedalījās arī mūsu skolas komanda: M.Melderis, D.Rubens, J.Valainis, J.Kerubīns, J.Sladzs un T.Prokofjevs.

Balvās saņēma sporta krekliņus ar Lāses logo. Tika dota iespēja degustēt Rīgas Piensaimnieka produkciju. Ar zēniem kopā sacensībās bija sporta skolotājs J.Kudiņš.

http://easyget.lv/foto/gallery/2444/ - skaties fotogaleriju no Lāses kausa finālsacensībām.

 

22.aprīlī 1. - 2. klašu skolēni klausījās ģimenes ārstes I.Jevtušenko lekciju "Higiēna un veselīgais dzīves veids". (Foto - E.Kalnieša)

         

 

8. a klases pārgājiens.

Mēs apskatījām Viesītes kultūrvēsturiskos objektus un Viesītes apkārtni. Apskatījām un iepazinām: Viesītes vidusskolu, Annas Brodeles ielu, Brīvības pieminekli, Viesītes Brīvības baznīcu, muzeju „Sēlija”, Eķengrāves kapus, Paula Stradiņa piemiņas plāksni un akmeni, Velnezeru.

Diāna par ekskursiju raksta šādi: "Ekskursija radīja jaunus iespaidus par Viesīti un tās dzīvi pagājušajos gadsimtos. Mēs guvām jaunu informāciju un zināšanas par mūsu dzimto pilsētu un tās apkaimi. Vislabāk atmiņā palicis tas, ka arī kādreizējos laikos ir bijis slikti un cilvēki cīnījušies par to, lai šī zeme vēl sauktos Latvija, Viesīte.

Pārdomas radās tad, kad tu lēnām, nesteidzoties aplūko visu pilsētu un saproti, ka tā ir ļoti sena, jo parasti ikdienas dzīvē, skrienot garām, nepamanām visu, kas mums ir.

Es tiešām novērtēju to cilvēku darbu, kuri tik daudz paveikuši mūsu pilsētas labklājībai. Viesītes vēsture patiesi it interesanta. Man nebija zināmi daudzie uzņēmumi un ielu nosaukumi. Kādreiz Viesītē bijušas četras galvenās ielas, ir bijis limonādes cehs, pulksteņu darbnīca un vēl daudz kas cits. Interesanti iedziļināties un padomāt, ko mēs esam devuši Viesītei un tās labklājībai."

Sintijas iespaidi par ekskursiju. "No sākuma, dodoties pārgājienā pa Viesītes vēsturiskajiem objektiem, domāju, ka neieraudzīšu neko interesantu, jo tomēr tik daudz uzturos Viesītē un esmu te, manuprāt, lielāko tiesu redzējusi visu, bet izrādās, ka es maldījos, jo pārgājiens bija izglītojošs un ļoti interesants. Skolotāja Valda Rūrāne ļoti interesanti pastāstīja par katru vēsturisko - šī senāk sauktā "Āžu miesta" - objektu. Gan par bānīti, kuru pat varētu nosaukt par Viesītes sirdi, gan par cilvēkiem, kas te ir dzīvojuši. Bija interesanti dzirdēt un prātā uzburt ainas par to, kā Viesīte ir izskatījusies senāk. Mums tika pastāstīts pats svarīgākais, sākot ar vēsturiskajiem faktiem un beidzot Viesītes daudzveidīgajām teikām. Man kopumā ļoti patika šis pārgājiens, tuvāk iepazīstot Viesīti, jo prieks ir uzzināt, ko jaunu par sev tik tuvo pilsētu.

Bet šis pārgājiens mani nesaviļņoja tikai izvēlētā maršruta dēļ, bet arī tāpēc, ka pēc ilgiem laikiem mēs visi, viss klases kolektīvs, kopā un draudzīgi kaut kur devāmies. Bija jauki tā parunāt, tā teikt "iz skolas" arī par kaut ko citu, ne tikai atzīmēm un skolas palaidņu blēņām.

Ja projektu nedēļā kaut kas bija patiešām izdevies, tad tā bija tieši šī klases pārgājienu, ekskursiju diena."

 

Projektu nedēļā 5.a, 5.b, 6. un 4.b klašu skolēni un audzinātājas brauca ekskursijā pa maršrutu Viesīte - Preiļi - Aglona - Viesīte. 4.b klases izveidoto ekskursijas aprakstu vari lasīt šeit!

 

5.b klases skolēni par ekskursiju...

Man ļoti patika Leļļu muzejā. Tik skaistas lelles redzēju pirmoreiz. Ļoti patika, ka meitenes pārģērbās princešu tērpos. Saldi jauka bija nodarbība Maizes muzejā. Tagad zinu, ka maizīte nenāk viegli un to, cik ļoti tā jāgodā. Pirmo reizi izgaršoju siltu rudzu maizi. Tik gardi! Es vēl gribu turp aizbraukt. Samanta.

Man patika viss, bet visvairāk noskaņa Karaļkalnā. Aļona.

Mākslinieces Jeļenas Mihailovas darinātās lelles bija iespaidīgas un ļoti daudzveidīgas. Katra no tām ar savu raksturu. Un tik daudz! Interesanti šķita mākslinieces veidotais prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu. Bet visvairāk patika baltā lellē atveidotā mākslinieces mīļā kaķene. Aglonas Bazilikā biju dziedājusi konkursā, bet tagad bija iespēja klausīties gides stāstījumu. Ekskursija man ļoti patika. Vēlos turp aizbraukt kopā ar mammu un tēti. Diāna.

Daudz uzzināju par rudzu maizi un tās vērtību. Apbrīnoju muzeja vadītāju Viju Ancāni par viņas uzņēmību un enerģiju. Henrijs.

Maizes muzejā garšojām siltu rudzu maizi, ābolmaizi, zāļu tēju, uzdancojām polku, ļoti daudz uzzinājām. Pamēģināju griezt dzirnakmeņus. Smagi. Jā, miltu malšana senāk nebija nekāda jokošanās. Marika.

Tēlnieks Ē.Delpers ļoti labi pastrādājis Karaļkalnā jeb topošajā Dieva dārzā. Iespaidīgi. Mani ļoti saistīja arī no bruģa veidotā sirds. Maizes muzejā redzēju, kā kādreiz labību kūla ar spriguli. Viss, kur bijām un ko darījām, bija forši. Man ļoti patika. Melānija.

Apbrīnoju Leļļu muzeja pagalmā izveidotās pilis. Kolosāli! Muzejā man ļoti patika rokeri uz motocikla, kas pagatavots no pildspalvu uzgaļiem un serdītēm. Kristiāns.

Visinteresantākais bija Vijas Ancānes emocionālais stāstījums par rudzu maizīti. Man patika, ka mūs cienāja ar siltu rudzu maizi. Tā bija īpaši garšīga. Divus klaipiņus nopirku aizvest mājās. Ļoti patika!. Dāvis.

Ha! Tagad zinu – kā tās princešu kleitas turas tik kuplas! Bija skaisti. Vīlips.

Ekskursijas foto mirkļi skatāmi šeit!

 

Pārgājiens ”Mēs savam novadam.”

21.aprīlis 4.a klasei bija izturības un kolektīvisma pārbaude, jo viņi devās pārgājienā ar nakšņošanu. Galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar vienu no tiem pagastiem, kurš ietilpst Viesītes novadā. Šoreiz tas bija Elkšņu pagasts. Šajā dienā skolēni iepazina Elkšņu pagasta ievērojamākās  vietas – Elkšņu pamatskolu, kurai ir 130 gadi, Elkšņu baznīcu, centru un Dižozolu, piemiņas liepas. Aktīvās atpūtas vietu – Tālivalža gravu. Pārbaudīja savu izturību, jo bija daudz jāstaigā, uzmanību, jo bija jāklausās un jāiegaumē, pašiem ar se4vi jātiek galā, jo vakariņas un brokastis jāgādā pašiem, arī savas mantas jāprot savākt. Lielu  paldies gribam teikt Elkšņu pagasta pārvaldniekam Dainim Černauskim par mūsu sagaidīšanu, rūpēm un pretimnākšanu, nodrošinot mums naktsmītni Elkšņu pamatskolā. Paldies arī skolas strādniekiem par siltajām un tīrajām telpām. Iespaidi tiek pārrunāti vēl joprojām, lūk ko raksta Erlends:

„Man vislabāk patika Tālivalža gravas apmeklējums. Tur mēs piedalījāmies spēka pārbaudījumos – iešana pa virvēm, Tarzāna lēciens, tiltiņš, kurš šūpojas.

Skolotāja iepazīstināja ar apkārt esošo. Neiztikām protams arī bez desiņu cepšanas un futbola spēlēšanas ar vietējiem bērniem. Vakariņās, kuras gatavoja meitenes, mielojāmies ar spageti un cīsiņiem.

Šajā pārgājienā baudījām dabas skaistumu un meža mieru. Bijām vienoti kā nekad. Tas tiešām bija jauki!’

4.a klases audzinātāja Baiba Masuleviča

         
         

Viesītes vidusskolas 8.b klases pārgājiens

(21.04.2010.)

Maršruts: Viesīte - Lone („Bincāni”) - Viesīte.

Pārgājiena mērķis: Iepazīt Lonē iekārtoto atpūtas vietu un baudīt tās piedāvājumus.

 „Velniņu taka” – „Bincānos”

Atbraucot mūs sagaidīja jauks vadītājs, kurš mūs izvadīja pa taku. Pirms takas mēs izmēģinājām „slēpošanu”. Tas notika tā, ka četri cilvēki kopīgi virzījās uz priekšu. Dažiem tas izdevās pat ļoti labi.

Ieejot takā, varēja vērot dažādas velniņu figūras, kas takai deva īpašu noskaņu. Tur bija dažādi šķēršļi, kurus bija interesanti pārvarēt. Pozitīvi tas, ka visas atrakcijas bija veidotas no koka pašu rokām. Visam ne vienmēr jābūt dārgam un kaitīgam dabai, lai labi izklaidētos.

Kā jau katrā pārgājienā vienmēr ir kaut kas īpašs. Šajā reizē tā bija kopības un vienotības sajūta. Viens otram palīdzējām uzklāt galdu, iekurt ugunskuru, taču vissaliedētākie tomēr bijām volejbolā. Tā bija interesanta spēle ar spraigām cīņām un vārtīšanos smiltīs. Katrs parādīja savas spējas, kā arī attieksmi. Kopumā pārgājiens izdevās, mēs jauki pavadījām laiku!

 

Mūsu izstrādātais atpūtas vietas biznesa plāns.

Sākumā mēs nopirksim zemes gabalu pie LOLS ezera. Uzrakstīsim tāmi. LOLS pašvaldībā mēs iegūsim vajadzīgās atļaujas un reizē centīsimies piesaistīt ES finansējumu. Tālāk, kad dabūsim atļaujas, noasfaltēsim ceļu. Sāksim būvēt reģistrācijas punktu un viesu namu. Būs ļoti labas istabas un apkalpe. Sāksim arī celt pirti un laipu. Visticamāk būs vairākas laipas, lielas, stabilas un drošas. Ja kāds negribēs iet pirtī, tur blakus būs duša un vanna, kurā varēs baudīt mirkļus divatā vai jaukā vienatnē. Vēl izraksim dīķi un sāksim audzēt zivis. Zivis varēs zvejot, žāvēt, varēs arī makšķerēt ar atļaujām.

CENAS

Pirts - 13 Ls/h

Viesu nams - pēc ilguma un apmeklētāju skaita.

Būs pieejams boulings, kazino, azartspēles, biljards un daudz kas cits.

Pārgājiena fotoalbūms!

Video:

slēpošana

 

21. aprīlī 3a. un 3b. klases un divas mammas devās pārgājienā pa Viesīti. Audzinātājas katram bērnam iedeva Viesītes kartes - maršruta atzīmēšanai.

Pārgājiens iesākās no Viesītes vidusskolas. Tad tika apskatīts tuvākais objekts - Viesītes Brīvības baznīca. Tā celta 1939. gadā.

Tad pārgājām pāri Valeskalniņam un pa Kaļķu ielu devāmies līdz Brīvības piemineklim. Tur ar klusuma brīdi pieminējām kritušos.

Tālāk pa Brīvības ielu nonācām pie Viesītes Mūzikas un mākslas skolas. Uz šīs ielas vēl apskatījām bijušās Viesītes pamatskolas, bērnu bibliotēkas, pasta un veikalu ēkas. Piestājām pie P. Stradiņa piemiņas akmens.

Tad mēs nonācām uz Raiņa ielas un, nogriežoties uz Kārļa ielas, nonācām pie Viesītes sociālās aprūpes centra. Līdzi mums bija paņemti pašgatavotas dāvaniņas, ar kurām mēs iepriecinājām šīs iestādes iemītniekus.

Ejot atpakaļ, nonācām pie autoostas. Tālākais ceļš mūs veda pa bruģēto Biržu ielu.

Nogriežoties uz Kalna ielu sasniedzām, Lejas ielu, kurai bija sākums, bet nebija turpinājuma. Tur bija zaļa zāle, koki un dīķis. Apejot tos, atradām arī šīs ielas beigas.

Uz P. Stradiņa ielas atrodas K. M. Puras māja, kurai ir skaisti sakopta apkārtne un izveidoti apskates objekti. Tur mēs visi nofotografējamies.

No P. Stradiņa ielas nogriezāmies uz Lapu ielu un nonācām uz Viesītes galvenās Raiņa ielas.

Ejot garām Vecajiem kapiem, nonācām pie Miera ielas, kas ir īsākā iela.

Tad pa A. Brodeles ielu gājām līdz Stacijas laukumam, kur vēl var redzēt fragmentu no šaursliežu dzelzceļa. Tālumā ir redzamas Muzeja ēkas.

Pa Kaļķu ielu nonācām uz Sporta ielas, kas vienā posmā ir vienvirziena iela. Ejot tālāk nonācām pie skolotājas D. Kamišovas mājas. Viņa mūs visus uzaicināja pie sevis ciemos.

Tur cepām desiņas, lecām pa batutu, šūpojāmies, spēlējām bumbu un darījām dažādas interesantas lietas.

Pārgājiens mums visiem patika, īpaši ciemošanās pie skolotājas D. Kamišovas. Nepatika tikai, ka bija daudz jāiet, jo piekusa kājas.

3.a.b. klases skolēni un audzinātājas I. Bantauska un D. Kamišova

         
         

 

7.b klases pārgājiena apraksts 2010.g 21.aprīlī.

Dalībnieku skaits: 11

Ekskursijas vadītājs: V. Rūrāne

1. Ekskursijas sākums – pie skolas

Skola radusies 1933.g. Piebūve – 1962.g.

2. Kā pilsēta nonāca pie sava nosaukuma

Sākotnēji : Eķengrāve, tad Āžu miests, beidzot Viesīte

3. A.Brodeles iela un māja :

A.Brodele  sarakstījusi grāmatu par Viesīti „Klusā pilsētiņa’’

4. Brīvības piemineklis

1936.g. 18.novembrī uzstādīja pieminekli „Brīvība –tautas dzīvība”. 1944.g. šim piemineklim priekšā novietoja padomju armijas kritušo karavīru pieminekli. Atjaunojoties Latvijas valsts neatkarībai, padomju laika piemineklis tika pārvietots sāņus.

5. Brīvības baznīca.

Uzcelta 1939.g. padomju laikā baznīcu izdemolēja.

Nosaukums "Brīvības baznīca", jo no baznīcas saskatāms Brīvības piemineklis.

6. Bānītis un Viesītes muzejs.:

1916.g. sāka darboties un beidza 1972.g. Bānīša ātrums 33km stundā. Tagad mūsu bānītim ir 94 gadi. Muzeja ekspozīcija vēl tikai top.

7. Pilsētas kapi

Radās 18.gs. Krusti stāv kā karavīri rindās. Katram krustam ir savs numurs.

8. P.Stradiņa piemiņas akmens

Šeit atradās māja, kurā dzimis izcilais ķirurgs un akadēmiķis P.Stradiņš (1896-1958)

Šeit Latvijas neatkarības atjaunošanās laikā notika mītiņi, šeit pacēla sarkan-balt-sarkanu karogu.

9. Dodamies uz Mīlestības saliņu garām Mazajam ezeriņam, ar kuru saistās dažādas teikas.

10. Ekskursija noslēdzas pie skolas.

Vērtējums : Ekskursija patika, uzzinājām daudz jauna.

Aprakstu veidoja Lolita Radziņa un Laura Ņikitina.

 

21.aprīlī projektu nedēļas laikā pirmo klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās pārgājienā uz Viesītes dārzniecību "Ratniekos".

Diena bija pavasarīgi jauka. Izvēlējāmies maršrutu pāri Valeskalniņam, lai iepazītu pilsētas kultūrvēsturiskos objektus - Brīvības baznīcu un Brāļu kapus. Vienlaicīgi vērojām arī mostošos dabu - darbīgās skudriņas, čaklās bitītes ziedošajos kārklos un putnu rosīšanos vēl nesalapojošajos kokos.

Šajās fotogrāfijās (foto - E.Kalnieša) var redzēt bērnu iespaidus gan dārzniecībā, gan ceļā uz dārzniecību un atpakaļ.

Pirmo klašu audzinātājas N.Ribicka un E.Kalnieša.

 

16.aprīlī pirmo klašu skolēni kopā ar audzinātājām N.Ribicku un E.Kalniešu devās ekskursijā uz Viesītes muzeju "Sēlija". Ekskursijas bildes var apskatīt šeit.

 

Šī gada 16.aprīlī Jēkabpilī notika X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa 1.kārta. Konkursā izpildījām trīs dziesmas. Obligātā dziesma - Imanta Kalniņa „Kā putni dzied”, izlozes dziesma – Ēriks Ešenvalds ”Garais starpbrīdis” (solisti –Ārija Kļaviņa un Raivis Bērziņš), kā arī tautas dziesma Pāvula Jurjāna apdarē „Caur sudraba birzi gāju”. Pavisam jāapgūst 21 dziesma.

Korī dzied Kristiāna Lisecka, Ilva Mašinska, Linda Mazure, Amanda Pastare, Sanija Petraite, Jeļena Sebeža, Sindija Vecumniece, Aiva Bruņeniece, Elīna Erta, Elīna Griškena, Anna Paula Kuzņecova, Daina Laizāne, Liāna Linda Līce, Paula Liepiņa, Imanda Livčāne, Sintija Mazure, Una Pavāre, Rūta Skreble, Līga Daģe, Renāte Krišjāne, Beāte Balode, Kristīne Līce, Evija Kovrigo, Diāna Grigorjeva, Līva Šķimele,Laura Bandare, Ieva Milakne,, Evelīna Bantauska, Līga Treimane, Kristiāna Meļehova, Eiva Dronka, Sabīne Grinciuna, Roberta Juškevica, Diāna Frolova, Ance Kalniņa, Daiga Buceniece, Natālija Doļinovska.

Vēl priekšā ļoti svarīgs posms - 7.maijā koru konkursa 2.kārta, kuru vērtē Dziesmu svētku virsdiririģenti. Lai pietiktu spēka un izturības! Lai veicas!

Mūzikas skolotāja Zina Pomjalova.

Skolas kora ikdienā un svētkos kopā ar koristiem ir mūzikas skolotājas ZinaPomjalova un Maruta Zariņa. Paldies viņām!

         

Projekts "Mēs savam novadam"

21.aprīlī pārgājienu dienā abas devītās klases devās uz Cīrulīšu kapiem ar mērķi sakopt to apkārtni.

Vispirms zēni un skolotājs J.Kudiņš nazāģēja liekos, sausos kokus ap kapu valni, bet meitenes nogrāba sausās lapas kapu teritorijā. To visu sametām kaudzē, kura izveidojās neparedzēti liela. To pašvaldības transports vēlāk aizvedīs prom.

Strādājot abas klases vēl vairāk satuvinājās un sadraudzējās.

Ejot mājās, izrakām septiņas priedītes un kopīgi iestādījām tās uz Valeskalniņa, lai izdaiļotu arī mūsu skolas apkārtni un atjaunotu priežu audzi.

Kopumā šis bija lietderīgs un patīkams pārgājiens. Kopā ar klašu skolēniem strādāja audzinātāji V.Korsiete un J.Kudiņš.

11.klase iepazīstot sava novada kutūrvēsturi, ekskursijā apmeklēja Sērpiņu pilskalnu, Vārenbrokas muižu, Vecā Stendera atdusas vietu, Sunākstes baznīcu.

Aktīvus, darbīgus cilvēkus iepazina Pilszemnieku mājās, kā arī Pūpolu mājās.

   
   

 

Vecāku un skolēnu uzmanībai!

 

Vecāku nedēļa  „Būsim kopā!” 19. - 23.04.

 • 19. - 20. aprīlī stundu apmeklējumi pēc stundu saraksta.

 • 22.aprīlī 17.00 skolas vecāku kopsapulce.

  • skolas direktors A.Baldunčiks

  • bāriņtiesas priekšsēdētāja S.Grigorjeva

  • sociālā dienesta vadītāja S.Matačina un pārstāve S.Nikolajeva.
   Vecāku kopsapulces gaitu attēlos var skatīt šeit!

Projektu nedēļa „Mēs savam novadam” 21. - 23.04.

Sīkāku informāciju par norisēm pa klašu grupām var skatīt klikšķinot uz atbilstošās klašu grupas dokumenta saites:

1. - 2. klase          3. - 4. klase        5. - 6. klase       7. - 9. klase         10. - 12. klase

 

Projektu nedēļas vienas dienas notikumu atspulgs bildēs skatāms šeit!

 

16. aprīlī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē norisinājās valsts vizuālās mākslas 48.olimpiāde kuras tēma bija "Priekšmetu kompozīcija. Klusā daba." Olimpiādes uzdevums 9. - 12. klasēm - "Priekšmetu kompozīcija. Sirreālisms." Beidzot darbu skolēniem bija jānodod: radošais darbs, 1 - 3 skiču varianti, darba nosaukums un idejas apraksts. Mūsu skolu valsts olimpiādē vizuālajā mākslā pirmo reizi pārstāvēja 12.klases skolniece Laura Fedotova.

Lauras olimpiādes darbs.

Laura olimpiādē ieguva atzinību. Priecājamies kopā ar Lauru!!!

Sagatavoties  olimpiādei viņai palīdzēja skolotāja S.Ratiņa.

 

         

Tiek īstenots projekts

 

Viesītes vidusskolā, izmantojot ERAF finansiālos līdzekļus (85% no projekta kopsummas) un Viesītes novada līdzfinansējumu (15% no projekta kopsummas), tiek realizēts darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā.”. Turpinoties projekta realizācijas gaitai tiek veikta projekta aktivitātes "Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēkas, mācību video un multimediju materiālu fondu pilnveide" realizācija. Tās īstenošanas laikā ir paredzēts apgūt Ls 3044.

Prioritāro mācību priekšmetu skolotāji - S.Berģe, M.Kivleniece, I.Martuženoka un R.Orups - izpētot izdevniecību ("Pētergailis", "Lielvārds", "RAKA" un "Apgāds Zvaigzne ABC") piedāvājumus, veica nepieciešamās mācību un uzziņu literatūrās apzināšanu. Rezultātā, sadarbībā ar skolas bibliotekāri G.Plēsumu, tika sastādīti iegādājamo grāmatu saraksti. Līdz ar to skolas bibliotēkas mācību literatūras krājumi tiks papildināti par 309 vienībām, tai skaitā bioloģijā - 134 eks., ķīmijā - 37 eks., matemātikā - 73 eks., un fizikā 65 eks.. 

Grāmatu iegādei tika iztērēti Ls 1233,64. Skolotāji ir gandarīti par iespēju papildināt mācību un uzziņu literatūras klāstu, jo valsts piešķirtais finansējums šim mērķim ir ļoti pieticīgs.

Atlikušo naudas summu - Ls 1810,36 - paredzēts izlietot mācību programmatūras, mācību video un multimediju materiālu iegādei. Lai to paveiktu skolotājiem ir jāprecizē nepieciešamo materiālu klāsts.

Projekta vadītājs – Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks

Projekta asistents R.Orups

 

1.aprīlī Jēkabpils valsts ģimnāzijā notika Zemgales novada 9.matemātikas olimpiāde. Šajā olimpiādē mūsu skolu pārstāvēja Jānis Berģis - 5.a klase (startēja 6.klašu skolēnu grupā) ieguva atzinību (skolotāja A.Prokofjeva) , Uģis Pučinskis - 8.a klase (skolotāja I.Martuženoka), Sintija Mazure - 8.b klase (skolotāja A.Brūvere), Ieva Grigaloviča - 9.a klase 3.vieta (skolotāja A.Brūvere), Viktorija Capa - 9.a klase 3.vieta (skolotāja A.Brūvere). Suminām!

 

Uz sākumu

marts

Nenopietni – nopietna diena Jelgavā.

31.marts – Jelgavā notiek Zemgales reģiona SZPD konference – konkurss. No mūsu skolas tajā piedalījās 12.klases skolnieces -  Sintija Pastare un Ārija Kļaviņa – tādas nu bija mūsu skolas piešķirtās kvotas – 2 dalībniekiem.

Atklāšana pasākumam notiek Jelgavā Pieaugušo izglītības centrā (PIC). Konferenci – konkursu sponsorē Jelgavas reģiona PCI, LLU, Jelgavas Dome – tāpēc arī runātāju daudz, kuri visi vēl labus panākumus, bet mūsu meitenes tik smaida ....

Konferencē – konkursā piedalās 142 skolēni 22 sekcijās, tāpēc skolotājai Sanitai Berģei nopietns skats un no viņas nāk dīvains starojums, bet varbūt blakus ir NLO...

Darbs sekcijās ir nopietns, vērtēšanas komisijas prasīgas.

Pēc konkursa pusdienas LLU ēdnīcā, iepazīšanās ar LLU auditorijām, mācību procesu.

Ekskursija Jelgavas pils vēstures muzejā, kurā ļoti nenopietni uzvedās skolotāja Sarmīte Stumbiņa, pretstatā Sintijas un skolotājas Sanitas Berģes nopietnībai.

         

Noslēgumā studentu TDK „Kalve” un LU senioru TDK „Kalves zelta smiltis” koncerts un, protams, rezultātu paziņošana.

Nerunāsim par citiem, bet sauksim „Urrā!!!” mūsu Sintijai Pastarei (sk. S.Berģe), kura Zemgales novadu pārstāvēs valsts konferencē, un Ārijai Kļaviņai (sk.S.Stumbiņa), kura savā zinātņu sekcijā ieguva 3.vietu un no LLU rektora Jura Skujāna saņēma apliecinājumu par iespēju ārpus konkursa par valsts finansējumu studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē (ja ir tāda vēlēšanās).

         

31.marts -  saulainākā un siltākā diena ilgu gadu laikā. Saulaina, darbīga un pozitīva bija arī mūsu darba diena Jelgavā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē – konkursā.

Viesītes vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu koordinatore – S.Stumbiņa.

 

31.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu sociālo zinību konkurss 4.klašu skolēniem. No mūsu skolas konkursā piedalījās Markuss Jaškovs - 2.vieta (skolotāja B.Masuleviča) un Egīls-Arvīds Skrūzmanis (skolotāja A.Bērziņa). Sveicam!

 

31.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu" 9. - 12. klašu skolēniem. 12.klases skolēns Mareks Margaļiks šajā konkursā ieguva atzinību. Viņu konkursam sagatavoja skolotāja M.Kivleniece. Sveicam!

 

30.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu latviešu valodas olimpiāde 4.klašu skolēniem. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās Rihards Kivlenieks (skolotāja B.Masuleviča) un Andris Līcis (skolotāja A.Bērziņa). Sveicam!

 

30.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās Ance Kalniņa - 3.vieta (skolotāja B.Masuleviča) un Egīls-Arvīds Skrūzmanis - 2.vieta (skolotāja A.Bērziņa). Sveicam!

 

27.martā Rīgā Franču licejā notika publiskās runas konkurss ar devīzi "Vārdi kā izšautas pistoles", kurā piedalījās mūsu skolas skolnieces A.Kļaviņa - 12.klase un S.Grīsle - Grīsniņa - 8.a klase. Savās grupās viņas ieguva labus rezultātus - Ārijai pirmā vieta, Sintijai trešā vieta un abām "Skatītāju simpātiju" balvas. Priecājamies līdzi!!!

Skolēnus konkursam gatavoja skolotājas I.Daņiļeviča un V.Korsiete.

 

Šī gada 26.marta pēcpusdienā 1. - 4.klašu skolēni priecīgā noskaņojumā brauca uz Jēkabpili, lai kopīgi noskatītos muzikālu teātra izrādi bērniem "Karlsons, kas dzīvo uz jumta".

Izrāde ar izcilo aktieru spēli un košajiem, krāsainajiem tērpiem iepriecināja visus skatītājus.

Visvairāk bērni sajūsminājās un smējās par Karlsona un Bokas jaunkundzes jautro spokošanās ainu.

Šī izrāde bija pamācoša, rosinoša. Tā lika mums visiem padomāt par saviem draugiem, par viņu uzvedību, attieksmi.

Skolotāja A.Bērziņa.

 

Kļūsti par Superpuiku 2011.!

 

24.martā sākusies pieteikšanās konkursam Superpuika 2011, kas 1998. un 1999.gadā dzimušos zēnus kopā aicinās jau 20.reizi. Tu vari pieteikties mājas lapā www.tjn.lv ( sadaļā „Superpuika” ) un Tehniskās jaunrades namā „Annas 2” ( Annas ielā 2, Rīgā ). Papildus informācija pa tālruni: 67374093.

 

Tas ir ekstrēms, radošs, tehnisks, aizraujošs un praktisks pasākums bērniem un jauniešiem mācību gada ietvaros, kur 11 un 12 gadīgi zēni izaicina un pierāda sevi tehnisku, radošu, praktisku, amatniecisku un fizisku uzdevumu veikšanā.

23.martā Rīgas cirkā notika konkursa Superpuika 2010. fināls, kuru kā skatītāji vērojām arī mēs, 4. un 5.klašu skolēni.

2010. gadā Superpuika tika meklēts, veicot ceļojumu uz Zemes centru ar mērķi izpētīt un iepazīt pašiem sevi, kā arī noskaidrot, kā saglabāt veselīgu, drošu un draudzīgu planētu Zeme nākamajām paaudzēm. Lai to paveiktu, puikām bija jāpārvar vairāki grūtību un šķēršļu līmeņi, ceļojot cauri gaisam, zemei, ūdenim un ugunij.

Mēs bijām aculiecinieki grandiozajām Pazemes Olimpiskajām spēlēm.

No 170 dalībniekiem, kas bija konkursam pieteikušies, finālā startēja 10 stiprākie un veiklākie puikas no Rīgas, Ādažiem, Jelgavas, Riebiņiem, Taurenes un Aizupes.

Vērojām zēnu cīņu, jutām līdzi saviem favorītiem, klausījāmies spēļu komentētāju Ufo un lieliski atpūtāmies.

 Daži 4. un 5.klases puikas šobrīd pārdomā: varbūt arī es varu pieteikties konkursam un mēģināt kļūt par Superpuiku 2011. Uzdrošinies, piesakies, startē un pārbaudi sevi!

5.b klases audzinātāja R.Sirmoviča

         
         
         

 

Arkādija Kasinska

balvas piešķiršanas komisija un biedrība ”Sēlijas palete”

 izsludina konkursu uz Arkādija Kasinska balvu - 2010.

Arkādija Kasinska balva dibināta 2008.gadā pēc biedrības ”Sēlijas palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar mērķi godināt skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska piemiņu un veicināt skolēnu radošo darbību tēlotājā mākslā un ar to saistītās kultūras jomās.

Darbi Arkādija Kasinska balvai iesniedzami divās nominācijās:

1. Talantīgākais, radošākais un uzcītīgākais skolēns tēlotājā mākslā.

Pretendenti balvai:

-Viesītes pilsētas (novada) mācību iestāžu 1.-12.klašu skolēni, kas pēdējā gada laikā aktīvi darbojušies vizuālās mākslas un lietišķās mākslas pulciņos un citās radošās ar mākslu saistītās darbnīcās.

-Viesītes pilsētas (novada) skolēni, kas guvuši atzinību mākslas konkursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu saistītās citās pilsētas, novada un valsts aktivitātēs.

2. Labākā un kultūrvēsturiski nozīmīgākā pētījuma autors.

Pretendenti balvai:

-Viesītes pilsētas (novada) skolēni, kas dotajā mācību gadā pabeiguši izstrādāt un aizstāvējuši zinātniski - pētniecisku darbu, kas saistīts ar skolotāja, mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska darbību un viņa piemiņas saglabāšanu.

-Viesītes pilsētas (novada) skolēni, kas veikuši nozīmīgu pētījumu un aizstāvējuši zinātniski – pētniecisko darbu par Sēlijas novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Pēc nolikuma pretendentus izvirza un pieteikumus iesniedz:

 pulciņu vadītāji, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, skolēnu vecāki, pilsētas

(novada) iestāžu un organizāciju pārstāvji.

Pieteikumu iesniedz persona(as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot skolēna izvirzīšanas pamatojumu. Pieteikumu noformē uz A4 lapas datordrukā.

Prasības iesniegtajiem darbiem:

-tēlotājas mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu uz baltas A5 zīmēšanas lapas. Tajā jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes gads un konsultanta vārds, uzvārds.

-lietišķās mākslas darbiem jābūt sagatavotiem izstādīšanai, klāt pievienojot baltu A5 zīmēšanas lapu ar iepriekšminētajām ziņām;

-rakstveida darbi tiek iesniegti oriģinālā vai to kopijas;

-darbiem jābūt izstrādātiem ne agrāk kā gada laikā.

Balvas piešķiršanas komisija pieņem pieteikumus un pretendentu darbus no konkursa sludinājuma publicēšanas dienas līdz 1.aprīlim.

 

 

MĒS SAPNI PAR DZIMTENI

PAGALVĪ LIKĀM...

25.martā mūsu skolas 9. - 12.klašu skolēni un skolotāji piedalījās atceres brīdī un ziedu nolikšanā pie Piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem.

 

24.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu mājturības un tekstiltehnoloģiju olimpiāde. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās 7.klases skolēns Matīss Kļaviņš (skolotājs I.Aizupietis).

 

20.martā Viesītes bibliotēkas telpās notika abu devīto klašu skolēnu tikšanās ar mūsu skolas bijušo skolotāju G.Godiņu. Mēs vēlējāmies uzzināt kaut ko vairāk par tiem tālajiem notikumiem 1949.gada 25.martā.

Skolotāja pastāstīja par to savas dzīves daļu, kad viesītiešus šajā briesmīgajā naktī  veda prom no dzimtenes, par to, kā tas notika.

Stāsts bija interesants un aizraujošs, jo skolotāja stāstīja par tām emocijām , kādas izraisīja reālie piedzīvojumi un notikumi.

Mēs sapratām, ka šis laiks bija tik tiešām briesmīgs un baiļu pilns.

Viktorija Capa 9.a klase.
 

Piektdien, 19.martā, Viesītes vidusskolas abas 9.klases un Sunākstes pamatskolas skolēni sapulcējās uz draudzības vakaru jaukajā Sunākstes Saieta namā.

Mājinieki mūs sagaidīja ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem. Savukārt Eva un Ieva nolasīja dzejoli par pavasari un sudraba pūpolīti, jo mūsu sadraudzības vakars notika pavasara iestāšanās priekšvakarā.

Tad sekoja interesantākā daļa – atrakcijas un spēles. Vienā spēlē abu skolu 8 dalībnieki saņēma aploksnes ar ticējumiem, kuros iztrūka daži vārdi. Protams, tie bija jāzina un jāievieto attiecīgajā ticējumā.

Pēc tam  visi dalībnieki tika sadalīti divās komandās, un pārējie konkursi noritēja spraigā un jautrā gaisotnē.

Neizpalika arī dejošana un karaokes dziedāšana, kas bija visaizraujošākā.

Sadraudzības vakars bija ļoti jauks, un mēs ieguvām jaunus draugus. Liels paldies Sunākstes skolēniem un pasākuma organizatoriem!

Ieva Grigaloviča.

Foto: Ieva Pakule.
 

18.martā mēs, 8.b klases skolnieki, devāmies ekskursijā uz Rīgu. Ekskursija bija ļoti jauka, jo varējām apskatīt Saeimu un Pataloģijas muzeju, bija iespēja skatīties filmu uz lielā ekrāna.

Saeimā mēs apskatījāmies telpas, kur uzturas deputāti. Bija iespēja sēdēt zālē un vērot  Saeimas sēdi.

Pusdienas baudījām „Lido”. Kompleksā arī slidojām.

Pataloģijas muzejā mēs apskatījāmies cilvēku orgānus. Mums stāstīja un rādīja, kādu ļaunumu cilvēkam nodara smēķēšana, alkohola un neveselīgas pārtikas lietošana. Protams, uzzinājām daudz ko jaunu.

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz tirdzniecības centru ”Alfa” un kinoteātri "Cinamon", kur noskatījāmies filmas, kuras paši bijām izvēlējušies.

Ekskursija bija izdevusies!

Anna Paula Kuzņecova 8b.klase.
 

5.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu olimpiāde angļu valodā 9.klašu skolēniem. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās Monta Tiltiņa (3. vieta) un Viktorija Capa. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja V.Tutāne. Sveicam!!!

 

3.martā Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu olimpiāde vācu valodā 8.klašu skolēniem. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās Paula Liepiņa (2. vieta) un Uģis Pučinskis (3.vieta). Abi dalībnieki ir deleģēti nākošajam olimpiādes posmam. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja M.Lasmane. Sveicam!!!

 

Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 2. martā Viesītes kultūras pilī notika skolēnu tautu deju kolektīvu deju lielkoncerta dalībnieku atlases skate. Gandrīz divu mēnešu garumā dažādās Latvijas vietās notiks 40 skates. Un šoreiz tieši Viesītē uzsākās garais dejotāju pārbaudījumu maratons, kur savu sniegumu žūrijai rādīja Aknīstes, Jēkabpils, Salas, Viesītes novadu, Jēkabpils pilsētas un Jaunjelgavas novada Sunākstes pamatskolas dejotāji. Žūrijā bija horeogrāfi, gaidāmo Deju svētku virsvadītāji Baiba Rasma Šteina – žūrijas priekšsēdētāja, Olga Freiberga, Gints Baumanis, Ilmārs Dreļs, Agris Daņiļevičs un Ilze Mažāne.

Skatē piedalījās 23 deju kolektīvi, dejojot divas sava svētku repertuāra dejas- izlozes deju un izvēles deju. Kā parasti deju kolektīvu sniegums tika vērtēts pēc 50 punktu sistēmas, kas sevī ietver vērtējumus par dejas tehniku un horeogrāfiskā teksta precizitāti; dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi; izpildījuma muzikalitāti; tautas tērpu valkāšanas kultūru un pareizību; skatuves kultūru un kolektīva kopiespaidu.

Jāteic, ka deju kolektīvi, gatavojoties skatei bija ieguldījuši lielu darbu, dejotāji centās un arī žūrija bija labvēlīga. Kolektīvu sasniegtie rezultāti var apmierināt gan dejotājus, gan kolektīvu vadītājus. Viesītes novadu skatē pārstāvēja pieci deju kolektīvi. Viesītes BJC deju kolektīvs „Danceri” Sanitas Ziemānes vadībā 1.-2. klašu grupā ieguva 43.75 punktus un 5.-6. klašu grupā 43.50 punktus. Skolotājas Lilitas Bārdules vadītais Rites pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs ieguva 36.00 punktus.

Viesītes vidusskolu pārstāvēja Andra un Mārītes Kivlenieku vadītie abi  „Augšzemītes” sastāvi, kuros darbojas vecāko klašu audzēkņi. „Augšzemīte”I dejotāji saņēma 44.75 punktu vērtējumu un „Augšzemīte”II – 44.38 punktus. Lai gan līdz svētku dalībnieku paziņošanai aprīļa beigās vēl daudz laika, Viesītes kolektīvi var būt droši, ka mēģinājumos ieguldītais darbs vainagosies ar līdzdalību nākamās vasaras svētkos Rīgā.

Laikā, kad daudz kas mainās, tiek reorganizēts un pat pazudināts, daudzviet sarūk arī skolu jaunatnes aktivitātes pašdarbībā, sportā un citās jomās. Bieži vien mazinās skolēnu vēlme sevi noslogot, pilnveidot, sasniegt augstākus rezultātus. Taču to nevar teikt par Viesītes vidusskolas vecāko klašu dejotājiem, jo neskatoties uz salīdzinoši nelielo audzēkņu skaitu jau vairākus gadus vidusskolā darbojas divi deju kolektīva „Augšzemīte” sastāvi.  Paldies gan ieguldīto darbu, pašatdevi un sasniegtajiem rezultātiem „Augšzemītes” jauniešiem. Paldies arī  „Danceru” dejotājiem un vecākiem par savu bērnu atbalstu. Jācer, ka daudzu gadu garumā iedibinātās tautas deju tradīcijas Viesītē turpmāk nesaruks un ar izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un vecāku atbalstu atjaunosies visu vecuma grupu bērnu deju kolektīvi.

Bildes no deju skates - šeit!!!  

Viesītes novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītājs A. Kivlenieks
 


2.martā Preiļos notika Latgales novadu skolu kausa izcīņa telpu futbolā. Mūsu skolas komanda - E.Demjanovs, E.Vītols, A.Kalačinskis, M.Marķīzs, E.Grava, K.Igaunis, R.Dzikovičs, E.Skrupskis un J.Zans - startēja vecākajā grupā (10. - 12.klases) un izcīnīja 3.vietu. Komandu startam sagatavoja skolotājs J.Osis.
 

Uzskates līdzekļi – muzejā

            5.klasē literatūrā lasām novadnieka Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” fragmentus. Nupat ar 5.b klases skolēniem klausījāmies fragmentu „Klibais Jurks”. Tūlīt sāksim lasīt Jāņa Poruka stāstu „Kauja pie Knipskas”. Tāli, seni laiki... Lai pilnībā saprastu un uztvertu tekstu, piektklasniekiem pa rokai vajadzīga vecvārdu vārdnīca. Līdzīga situācija veidojas, minot mīklas, kas saistītas ar senākiem darbarīkiem. Svarus zina visi, bet, piemēram, bezmēnu dzīvē redzējuši tikai daži. Ja Jurka tēvs zirgam uzšauj ar grožiem, tad skaidrojams jautājums, kas ir groži un ko ar tiem dara. Protam rīkoties ar gludekli, bet...kas ir pletīzers? Tās ir tikai dažas pēdējās stundās skaidrotās lietas.

            Bet lielisks palīgs daudzu vecvārdu uzskatāmai apguvei mums ir tepat Viesītē – tā ir seno darbarīku ekspozīcija Sēlijas muzejā.

            Tā 5.martā audzināšanas stundā abas klases apvienojāmies un devāmies uz muzeju iepazīt darbarīkus. Mūs uzņēma Ilma Svilāne un iespēju robežās rādīja un stāstīja, dažus eksponātus atļāva arī izmēģināt vai paturēt rokās. Stāstījums saistīja, un laiks aizritēja nemanot. Visu pamatīgi aplūkot nemaz nepaspējām. Ir skaidrs, ka stundas muzejā jāturpina. Bet arī vienā stundā bērni daudz redzēja. Lauku bērni darbarīkus vēl kaut cik atpazīst, bet pilsētniekiem pat šķietami vienkāršas lietas liekas tālas un svešas. Tagad daudzas lietas ir noskaidrotas, bet priekšā vēl daudz nezināmā, ko mēģināsim uzzināt.

Teksts un foto - skolotāja R.Sirmoviča

Uz sākumu
 

februāris

Visā Latvijā notiks „E-prasmju nedēļa”

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) no 2. līdz 5.martam rīko „E-prasmju nedēļu”, kuras laikā visā Latvijā notiks informatīvi semināri, diskusijas un pasākumi pašvaldībās, izglītības iestādēs, bibliotēkās ar mērķi veicināt iedzīvotāju integrāciju informācijas sabiedrībā. Lasīt vairāk.  >>>>

 

Vērot "E-prasmju nedēļa" norises gaitu tev palīdzēs portāls

www.apollo.lv

Sīkāka informācija ir atrodama pievienotajā dokumentā.

 

Novērtē savas zināšanas un prasmes IKT jomā  izmantojot

LIKTA izstrādāto tiešsaistes rīku

IT barometrs.

 

26.februārī Jēkabpils valsts ģimnāzijā notika radoša darbnīca - konkurss "Песня - душа народа". Konkursā piedalījās 8.b klases skolnieces: Aiva Bruņeniece, Elīna Erta, Elīna Griškena un Daina Laizāne.

Konkursā uzstājās krievu biedrība "Родник". Šīs biedrības mērķis ir saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu un tautas tradīcijas. Skolotājs Juris Zamarajevs sagatavoja prezentāciju par senkrievu dziesmām un to izcelšanos, žanriem, kompozīciju un stiliem.

Dalībnieces dalījās iespaidos par konkursu. Bija jauka atmosfēra, draudzīgi cilvēki! Visiem bija ļoti skaisti priekšnesumi, prieks, ka visi atrada laiku piedalīties. Pasākums bija pieredzes bagāts, vadītāji atsaucīgi. Nenožēlojam par piedalīšanos. Paldies krievu valodas skolotājai Innai Eidukai ka arī mēs varējām piedalīties šajā pasākumā. Daina, Aiva un Elīnas.

Mūsu meitenes saņēma uzslavas rakstu par aktīvu piedalīšanos konkursā. L.Maculeviča, 10.b klase.

 

20.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu vizuālās mākslas olimpiāde 5. - 12. klašu skolēniem. Sintija Grīsle-Grīsniņa (8.a klase) ieguva 2.vietu, Kristaps Dravenieks (9.b klase) ieguva 3. vietu, Laura Fedotova (12.klase) ieguva 1.vietu, olimpiādē piedalījās arī Paula Liepiņa (8.b klase). Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja S.Ratiņa. Apsveicam ar gūtajiem panākumiem!!!

 

19.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu matemātikas olimpiāde 5. - 8. klašu skolēniem. 5.a klases skolēns Jānis Berģis izcīnīja 2.vietu (skolotāja A.Prokofjeva), vēl skolu olimpiādē pārstāvēja 8.a klases skolēns Uģis Pučinskis (skolotāja I.Martuženoka) un 8.b klases skolniece Sintija Mazure (skolotāja A.Brūvere). Sveicam!!!

 

18.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu politikas un tiesību olimpiāde 12. klašu skolēniem. Mūsu skolas 12.klases skolniece Laima Griškena ieguva pirmo vietu un tiesības piedalīties valsts olimpiādē. Laimu olimpiādei sagatavoja skolotāja V.Rūrāne. Apsveicam!!!

 

Turpinot iepazīšanos ar vecāku profesijām, 19.februārī piekto klašu skolēni tikās ar uzņēmēju Pēteri Līci.

Tikšanās laikā nozīmīgākā gūtā atziņa – mūžizglītības nepieciešamība. Uzņēmējs P.Līcis (divu augstskolu students), manuprāt, pārliecinoši pierādīja izglītības lomu karjeras veidošanā.

Pirmā tikšanās ar vecākiem notika 15.janvārī, kad skolēni iepazinās ar pārdevēja profesijas problēmām, ikdienu, pienākumiem un aktualitātēm. Par savu darbu stāstīja Kristīne Zālīte, Anita Betkere un Solvita Dāboliņa.

Abās tikšanās reizēs skolēni jautāja gan par profesijām, gan par citiem viņiem svarīgiem jautājumiem. Šādas sarunas ar vecākiem par karjeru un konkrētām profesijām esam iecerējuši turpināt.

5.b klases audzinātāja Rita Sirmoviča

 

17.februārī Neretā notika Trīszvaigžņu spēles basketbolā. Mūsu skolas jaunieši (E.Demjanovs, E.Vītols, N.Krastiņš, J.Kerubins, J.Zans M.Milaknis, E.Bērziņš, T.Broks, K.Igaunis un A.Bubnovičs) izcīnīja pirmo vietu, bet meitenes - trešo vietu.

 

12.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu matemātikas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Ieva Grigaloviča (9.klase, skolotāja A.Brūvere), Matīss Melderis (10.a klase, skolotāja A.Brūvere), Didzis Pučinskis (10.klase, skolotāja A.Brūvere) - 3.vieta, Mārcis Milaknis (10.klase, skolotāja I.Martuženoka) - 3.vieta, Laima Griškena (12.klase, skolotāja A.Brūvere). Sveicam!!!

 

10.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu vēstures olimpiāde 9. un 12. klašu skolēniem. Skolas godu šajā olimpiādē aizstāvēja  skolotājas V.Rūrānes sagatavotie skolēni - Matīss Vecumnieks (9.a klase) - 3.vieta un Laima Griškena (12.klase) - 3.vieta. Paldies par ieguldīto darbu!!!

 

No 8. līdz 12. februārim skolā notika klašu sacensības basketbolā. Vidusskolas klašu grupā pirmo vietu izcīnīja 11.klases komanda (E.Demjanovs, E.Vītols,  K.Igaunis, A.Bubnovičs), otrā vieta - 10.klasei bet trešā - 12.klasei.

7. - 9.klašu grupā uzvarēja 9.a klases zēnu komanda (T.Prokofjevs, M.Marķīzs, K.Noviks, M.Vecumnieks) un 9.a klases meiteņu komanda (G.Eihmane, R.Stahovska, K.Viese, S.Davidāne, V.Capa) otro vietu zēniem ieguva 7.a klase bet meitenēm - 9.b klase.

5. -6. klašu grupā pirmā vieta 5.a klases zēniem (M.Kamišovs, J.Berģis, A.Matulis, J.Širokovs) un 5.a klases meitenēm (B.Balode, Ņ.Capa, K.Līce, A.Viese).

Basketbola turnīra bildes ir šeit. >>>>

Sacensības organizēja un rezultātus sagatavoja skolotājs J.Kudiņš.
 

Žetonu vakara bildes var aplūkot šeit. >>>>

 

1.februārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9. klašu skolēniem. No mūsu skolas 8.klašu grupā olimpiādē piedalījās Liāna Linda Līce - 3.vieta un Liepiņa Paula (skolotāja Rita Sirmoviča). 9. klašu grupā piedalījās Viktorija Capa - atzinība un Matīss Vecumnieks (skolotāja Valentīna Korsiete).

 

Sveču dienas stāsts.

Mini nu!

"Balta baļķīte, baļķes galā sarkana micīte." Un vēl, ja tā sēž uz vietas, tad plok. Uzminēji? Nu protams - tā ir svece.

Sveču dienu kopš seniem laikiem svin 2. februārī. Sveču dienā lej sveces, tad tās labi un ilgi deg, vēsta ticējums. Senos laikos sveču liešanai izmantoja dzīvnieku taukus vai vasku, tagad parasti izmanto parafīnu. Arī 4.klases skolēni kausēja parafīna gabaliņus un lēja savas sveces, izmantojot formiņas. Sveces dzesēja sniegā. Ļoti svarīga detaļa svecei ir dakts - dakti savij no kokvilnas diegiem. Gatavās sveces likām somās un devāmies uz Viesītes pilsētas bibliotēku, kur mūs sagaidīja bibliotēkas darbinieces un mākslinieks - kokgriezējs Inārs Dreijers.

I.Dreijers bija izveidojis izstādi no sveču lukturiem (tā senāk sauca svečturus). Svečturi dažādas formas, no dažādiem kokiem, koku zariem, saknēm. Katram svečturim savs tapšanas stāsts. Skolēni ar apbrīnu vēroja šos siltos, apmīļotos darinājumus un jautāja daudz. Mākslinieks atbildēja un sniedza arī padomus un ieteikumus, ko vajadzētu ievērot pašiem darinot svečturus. Izrādās, ka pat neliels svečturītis prasa daudzas garas darba stundas. "Kas beigās sanāk, tā arī ir mīkla", smaidot saka meistars. Viņš izstādes veido kopš 2003.gada regulāri un priecājas par katru interesentu. Jauki, ka ir tādi atvērti cilvēki, kas dalās savā bagātībā ar apkārtējiem līdzcilvēkiem. Īpaši svarīgi tas ir skolēniem, jo šādi arī viņi kļūst redzīgāki un vērīgāk ielūkosies dabas grāmatā, kura spēj mums sniegt vēl daudz pārsteigumu.

Paiet Sveču diena ar saviem ticējumiem un paražām. Varam tos ievērot un ticēt, varam pasmaidīt, bet gaišāks kļūst ar katru dienu un var būt tieši no mazās sveces liesmiņas.

4.a klases audzinātāja Baiba Masuleviča

Uz sākumu

janvāris

 

29.janvārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu fizikas olimpiāde 9. - 12 klašu skolēniem. Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotājs R.Orups. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Mārcis Milaknis un Matīs Melderis.

 

28.janvārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu ķīmijas olimpiāde 9. - 12 klašu skolēniem. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Sanita Berģe. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Viktorija Capa, Mārcis Milaknis, Arvis Pastars (3.vieta), Mareks Margaļiks (2.vieta).

 

20.janvārī skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9. un 11. -12. klašu skolēniem. Olimpiādes rezultāti:

8.klase.

1.vieta

Paula Liepiņa

2.vieta

Liāna Linda Līce

3.vieta

Uģis Pučinskis

9.klase.

1. - 2. vieta

Viktorija Capa

Matīss Vecumnieks

3.vieta

Ieva Grigaloviča

12.klase.

1.vieta

Ārija Kļaviņa

2.vieta

Nora Nikolajeva

3.vieta

Laima Griškena

Māris Čačs

Mareks Margaliks

Aleksandrs Kiseļovs

Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotājas Rita Sirmoviča, Valentīna Korsiete un Iveta Daņiļeviča.

20.janvārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu Mājturības un tekstīltehnoloģiju olimpiāde 9. - 12 klašu skolēniem. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Ligita Liepiņa. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Elīna Zariņa (atzinība) un Eva Laizāne.

 

20. un 21. janvārī skolā notiek kārtējie 11.klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi.
 

Skolēnus skolas ķīmijas olimpiādei sagatavoja un olimpiādes norisi nodrošināja skolotāja Sanita Berģe. Olimpiādes rezultāti:

9.klase

1.vieta Viktorija Capa

2.vieta Monta Tiltiņa

3.vieta Ieva Grigaloviča

Atzinības

Renāte Stahovska

Jānis Kalniņš

Elīna Zariņa

12.klase

Atzinība

Raivis Bērziņš

10.klase

1.vieta Mārcis Milaknis

2.vieta Agate Santa Erta

3.vieta Aigars Groms

Atzinības

Jānis Sladzs

Matīss Melderis

11.klase

Arvis Pastars

Kaspars Ivanovs

Guna Šolmane

 

15.janvārī Jēkabpilī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas, Viesītes novadu Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde vidusskolu klašu skolēniem. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Jānis Skutelis. Sasniegtie rezultāti:

2.vieta    Māris Čačs

Atzinība  Mareks Margaļiks

 

7.janvārī Jēkabpils sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā telpās Diāna Platgalve (8.a klase) izcīnīja 3.vietu tāllēkšanā ar rezultātu 4,33m (1995.gada dzimušo grupā).

Skolotājs J.Kudiņš

Uz sākumu


decembris

1. - 4. klašu skolēni (saraksts) un 5. - 12. klašu skolēni (saraksts), kuriem 2009./2010. mācību gada 1-jā pusgadā izteiktas pateicības par labu un teicamu mācību darbu.

Ziemassvētku pasākumu bildes var skatīt šeit!

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo

Kāpj saule augstāk debess lokā,

Un eglē sveces deg kā Saules lokā.

Ir Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,

Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.

Mums cerība laimes pakavus

No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Vēlam baltus un mīļus Ziemassvētkus! Lai nākamais gads ir Viesītes vidusskolas kolēģiem, vecākiem, audzēkņiem un visiem novada iedzīvotājiem bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atpūtas brīžiem!

Viesītes vidusskolas administrācija.
 

Ar pirmās svecītes iedegšanu Adventes vainagā sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir klusēšanas un pārdomu laiks. Četras nedēļas ar četrām adventes svecēm, kas apspīd šo laiku - tie ir četri pakāpieni uz Ziemassvētkiem.

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. Aizdedzini sveci!

Lai skaista svētku gaidīšana!

Visiem sveicieni no sākumskolas skolotājiem un skolēniem.

 Pašlaik cītīgi gatavojamies Ziemassvētku pasākumiem. Gribam paciemoties katrā gada mēnesī. Domājam arī par dāvanām. Ceram, ka mammas, tēti un vecmāmiņas būs lepni par mūsu sasniegumiem mācību darbā.

Bet tagad gribam atcerēties, kādi darbi rudenī izdarīti.

Mārtiņdienu godam nosvinējām. Skandējām tautas dziesmas, minējām mīklas, gājām rotaļās. Mārtiņdienas saimniece Baiba visus laipni uzņēma un pacienāja ar cienastu.

Un, protams, tirgus! Āboli, pīrāgi, cepumi! Sanāciet, sanāciet! Un nāca arī! Mums prieks, ka lielie skolasbiedri novērtēja mūsu piedāvāto preci.

Latvijas dzimšanas diena arī mums ir svētki. 1.-2.klašu skolēni piedalījās lielajā skolas pasākumā, kurā skaitīja dzejoļus par mūsu zemi.

3.-4. klašu skolēni rakstīja atstāstījumu „Piemini Latviju”. Tas bija ļoti nopietns un atbildīgs darbs. Vislabākie darbi bija Kristai Martai Purai, Sandim Aldiņam, Evelīnai Bantauskai un Līvai Kielbickai.

Vēl mēs piedalījāmies skaistā izstādē. Zīmējām Viesītes Brīvības baznīcu. Tagad mūsu darbus var apskatīt baznīcā.

Skaistus, baltus Ziemassvētkus!

Skolotāja Dace Kamišova
 

1.klašu skolēni un audzinātājas ir sagaidījuši savus lielākos svētkus - ĀBECEs svētkus. Te var apskatīt skolotājas Elitas Kalniešas piedāvātās fotogrāfijas.     >>>>

 

Skolas mājturības un vizuālās mākslas olimpiāde notika 9.decembrī, neilgi pirms Ziemassvētkiem. Tās temats - Ziemassvētku atklātne. Olimpiādē varēja piedalīties 5. - 9.klašu skolēni. Izmantojamie materiāli, lai izgatavotu savu darbiņu, bija jāņem līdzi. 9.decembra pēcpusdienā 15 meitenes - visas labā garastāvoklī un vēlēšanos strādāt - ieradās lai piedalītos olimpiādē. Laika gaitā tapa ļoti daudz interesantu un tik tiešām neatkārtojamu darbu. Katra meitene, izgatavojot darbiņus, izmantoja savu kreativitāti, līdzi paņemtos materiālus un arī mazliet no mājturības un vizuālās mākslas kabinetu krājumiem. Olimpiādes laikā meitenēm bija iespēja izmantot Latvijas Pasta "Baltās pastkartes". Tas bija neliels papildus stimuls darba veikšanai, jo daļa izgatavoto kartīšu tika nosūtītas uz Ziemupi.

Visi darbi ( skati albūmu) tika rūpīgi izvērtēti. Vērtēšanas kritēriji olimpiādē - rezultāta atbilstība uzdevumam, idejas oriģinalitāte, materiālu dažādība, attieksme pret paveicamo. Izvērtēšanas komisijai nebija viegli izpildīt savu uzdevumu, bet pēc ilgiem strīdiņiem godalgotās vietas tika piešķirtas:

5. - 7.klašu grupā

1.vieta - Helēnai

2.vieta - Diānai

3.vieta - Samantai

Pateicība - Aļonai

8. - 9.klašu grupā

1.vieta - Viktorijai

2.vieta - Renātei

3.vieta - Elīnai

Pateicība - Evai

Olimpiādē piedalījās arī Evija, Agita, Monta, Guna un Kitija.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja L.Liepiņa

 

   

Tiek īstenots projekts

„Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā”

Projekta realizācijas gaitā skolas ķīmijas kabinetā un sagatavotavā, bioloģijas kabinetā un sagatavotavā, kā arī matemātikas un fizikas kabinetos ir veikti renovācijas darbi. Pēc šo darbu veikšanas un jauniegādāto mēbeļu izvietošanas kabineti ir kļuvuši gan vizuāli skaistāki, gan arī ērtaki. Ar nepacietību gaidām, kad skolā tik saņemti mūsdienīgie mācību tehniskie līdzekļi un modernās IKT.


Bioloģijas kabinets.


Bioloģijas kabinets.


Matemātikas kabinets.


Fizikas kabinets.


Ķīmijas kabinets.


Ķīmijas kabineta sagatavotava.


Ķīmijas kabineta sagatavotava.


Ķīmijas kabineta sagatavotava.

Projekta asistents R.Orups

 

4.decembrī Jēkabpils valsts ģimnāzijā notika vācu valodas olimpiāde. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Māris Čačs, Laima Griškena, Nora Nikolajeva un Laura Fedotova (12.klase), Toms Broks (10.klase). Toms Broks ieguva atzinību. Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotāja Maija Lasmane.

 

4.decembrī skolā norisinājās turnīrs tautas bumbā 4. - 5. klašu skolēniem. Rezultāti ir apkopoti tabulā, bet dažas bildes ir skatāmas šeit.

MEITENES

1.vieta - 5.b klase

2.vieta - 5.a klase

3.vieta - 4.a klase

4.vieta - 4.b klase

ZĒNI

1.vieta - 5.a klase

2.vieta - 4.b klase

3.vieta - 4.a klase

4.vieta - 5.b klase

Sacensības organizēja skolotājs Jānis Kudiņš.

3.decembrī notika Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu bioloģijas olimpiāde. Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Viktorija Capa un Elīna Zariņa (9.klase), Mārcis Milaknis, Kristiāns Laizāns un Agate - Santa Erta (10.klase), Arvis Pastars (11.klase), Mareks Margaļiks un Māris Čačs (12.klase). Mareks Margaļiks ieguva trešo vietu. Paldies skolotājām Mārītei Kivleniecei un Sanitai Berģei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Uz sākumu

novembris
 

27.novembrī un 2.decembrī skolā notika volejbola turnīrs 7.- 9 .klašu un 10. - 12.klašu skolēniem.

Rezultāti:

Meitenes

Zēni

7. - 9. klases

1.vieta - 8.a.klase (Laura Jaškova, Diāna Platgalve, Laura Zubkova, Santa Ivanova)

2.vieta - 9.a.klases pirmā komanda

3.vieta - 9.a.klases otrā komanda

1.vieta - 7.a.klase (Kristaps Čibulis, Helmuts Zālītis, Ritvars Tīrumnieks, Ralfs Vingris, Raitis Marķīzs, Matīss Kļaviņš)

2.vieta - 9.a.klase

3.vieta - 8.a.klase

10. - 12. klases

1.vieta - 12.klases pirmā komanda(Laima Griškena, Inga Kalnieša, Santa Dronka, Laura Fedotova, Guna Jasinaite, Signe Plīte)

2.vieta - 10.b.klase

3.vieta - 12.klases otrā komanda

1.vieta - 10.a.klase (Matīss Melderis, Jānis Sladzs, Rihards Broničs, Didzis Pučinskis, Jānis Valainis, Didzis Rubens)

2.vieta - 12.klase

3.vieta - 11.klases pirmā komanda

Sacensību norises bildes skaties  šeit!

Sacensības organizēja skolotājs Jānis Kudiņš.
 

26.novembrī skolā notika angļu valodas olimpiāde 11. un12. klašu skolēniem. Pirmo vietu ieguva Aleksandrs Kiseļovs, otro - Mareks Margaļiks bet trešo - Māris Čačs. Ar atzinību tika atzīmēts Gunas Šolmanes un Arvja Pastara guvums.

Olimpiādi organizēja skolotājas V.Tutāne um M.Kivleniece.
 

Vecāku dienas gaitā tika veikta vecāku anketēšana. Iegūto informāciju apkopoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele. Ar anketēšanas rezultātiem var iepazīties atverot šo dokumentu.
 

17.novembra lietainajā, bet rudenīgi siltajā rītā, skolā notika svinīgais pasākums veltīts Latvijas 91 gadskārtai.

Svinīgo daļu ieskandināja un skaistām dzejas rindām piepildīja skolas koris,  dramatiskā kolektīva dalībnieki un mazie sākumskolas bērni.

Paldies interešu izglītības kolektīvu vadītājiem –Z. Pomjalovai, M. Zariņai,  V. Korsietei un sākumskolas klašu audzinātājām par koncerta sagatavošanu.

Tradicionāli tika apbalvoti skolas Lāčplēši un citu sportisku aktivitāšu uzvarētāji, kā arī skolas bioloģijas un vācu valodas olimpiāžu dalībnieki. Mazās klases saņēma pateicības par atraktīvajiem un jautrajiem pasākumiem Miķeļdienā un Mārtiņdienā.

Īpaši viesi bija Jēkabpils rajona policijas pārstāves –D. Stivriņa un  I. Fiļova, kuras apbalvoja „Drošības dienas 2009”uzvarētājus. Pie diplomiem un saldām balvām tika 1.a. un 1.b. klases.

Diplomus un grāmatiņas saņēma arī 2.- 5.klašu kolektīvi, kā arī klašu audzinātāji, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursiem.  Atzinīgi tika novērtētas  10.klašu audzēkņu esejas par datoratkarību un azartspēlēm. Mūsu skola bija vienīgā, kura atbalstīja šo konkursa posmu. 1.vietu ieguva A. Ribāka.

Paldies, skolotājiem un skolēniem, par ieguldīto darbu un radošajām aktivitātēm drošības dienu ietvaros.   Bildes.

Materiālu sagatavoja S.Ratiņa
 

16.novembrī skolā norisinājās vācu valodas olimpiāde vidusskolas klašu skolēniem. Tās rezultāti:

1.vieta - Toms Broks

2.vieta - Māris Čačs

3.vieta - Ārija Kļaviņa

4. DAUGAVPILS ZINĀTNES FESTIVĀLS

9-13.11.2009.

Skolēnu zinātniskais parlaments

 Skolēnu zinātniskais parlaments tiek rīkots, lai veicinātu skolēnu izpratni par dažādām pētījumu tēmām, kā arī veicinātu diskusiju un viedokļu apmaiņu. Diskusijas notiek par četrām iepriekš definētām tēmām, kā rezultātā tiek izstrādāta vienota rezolūcija par skolēnu attieksmi pret konkrētajiem pētījumiem un problēmjautājumiem.

Skolēnu zinātniskais parlaments 2009

Šogad norisinājās 4.Daugavpils zinātniskais festivāls, kura ietvaros notika skolēnu zinātniskais parlaments.

Daugavpilī skolēnu zinātniskais parlaments notika pirmo reizi. Pamattēma bija ģenētika. No mūsu skolas tika izvirzīti četri skolēni: Māris Čačš , Mareks Margaļiks, Mārcis Milaknis, Kristiāns Laizāns.

Visi parlamenta dalībnieki tika iedalīti četrās diskusiju grupās, katrā ar savu tēmu:

Cilmes šūnu izmantošana: svētība vai lāsts?

Ģenētisko testu rezultātu izmantošana: kādas sekas tas rada sabiedrībai?

Kad gēni veicina agresīvu uzvedību;

Personalizēta medicīna: vairāk diagnožu ar DNS analīžu palīdzību?

Parlaments norisinājās divas dienas, tā laikā notika diskusijas par attiecīgo tēmu, starp diskusijām notika lekcijas par ģenētiku un arī ekskursija pa Daugavpils universitātes bioloģijas pētījumu nodaļu.

Vakarā skolēni tika izmitināti DU dienesta kopmītnēs. Parlamenta otrajā dienā katra grupa izveidoja rezolūciju un prezentēja materiālus par savu tēmu. No katras grupas tika izvirzīts kandidāts braucienam uz Eiroparlamentu Briselē, no tiem četriem kandidātiem tika nobalsots par diviem veiksmīgajiem braucējiem, kuri dosies uz Briseli.

Kopumā zinātniskais parlaments bija interesants, iepazinu interesantus cilvēkus, guvu jaunu pieredzi.

Kristiāns Laizāns, 10.b klase

12.novembrī skolā notika vecāku diena. Vecāki varēja apmeklēt mācību nodarbības, tikties ar skolas vadību, atbalsta personālu, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Interesentiem bija iespēja Viesītes KP tradīciju zālē tikties ar mūsu skolas absolventu - dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu.

Paldies vecākiem par izrādīto atsaucību.

11.novembrī mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā "Gaismas zīme laikam..." - lāpu gājienā un piemiņas brīdī, ziedu, lāpu un svecīšu nolikšanā pie Viesītes Brīvības pieminekļa. Bildes.

Skolā norisinājās Lāčplēša dienai veltītas sacensības šaušanā un sporta sacensības - kurās noskaidroja labākos.

Te var aplūkot sacensību kopsavilkuma tabulu.
 

9.novembrī skolā notika bioloģijas olimpiāde 8. - 12.klašu skolēniem.

8-jās klasēs

9-jās klasēs

1.vieta - Paula Liepiņa

2.vieta - Diāna Platgalve

3.vieta - Laura Jaškova

atzinības - Sintija Grīsniņa-Grīsle, Uģis Pučinskis

1.vieta - Viktorijai Capai

2.vieta - Matīsam Vecumniekam

3.vieta - Elīnai Zariņai, Laurai Zvaigznei, Ievai Grigalovičai

atzinība - Mairim Baklānam

10. - 11. klašu grupā

12-tā klasē

2.vieta - Agate Santa Erta

3.vieta - Mārcis Milaknis, Arvis Pastars

atzinības - Aigars Groms, Kristiāns Laizāns, Sabīne Žuka, Kristīne Jankovska, Didzis Pučinskis, Matīss Melderis

1.vieta - Māris Čačs

2.vieta - Mareks Margaļiks

3.vieta - Laima Griškena

atzinība - Signe Plīte

Paldies skolotājām Sanitai Berģei un Mārītei Kivleniecei par olimpiādes sagatavošanu.

5.novembrī pēcpusdienā uz kopīgu sanāksmi pulcējās PII „Zīlīte” vadība, audzinātājas un Viesītes vidusskolas 1. -2. klašu skolotājas, direktora vietniece  mācību darbā, sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja.

Sanāksmes dienas kārtībā apspriedām jautājumus:

 • Skolēnu prasmju un zināšanu diagnostikas rezultāti, to izvērtējums ( PII audzinātājas, 1.-2.klašu audzinātājas);

 • 1.klašu adaptācijas laiks skolā (1.-2.klašu skolotājas);

 • Psihodiagnostikas izpētes rezultāti, to izvērtējums ( skolas psiholoģe D.Strausa, 1.-2.klašu skolotājas).

Sanāksmē savās atziņās un pieredzē dalījās PII audzinātājas un mūsu skolas 1.-2. klašu skolotājas.

Skolas psiholoģe D.Strausa runāja par saviem vērojumiem, veikto izpēti.

Šāda sadarbība turpinās jau trešo gadu un ir devusi labus rezultātus.


Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Aija Bērziņa.

 

Uz sākumu

oktobris

 

23.10. 9-to klašu audzēkņi piedalījās laikraksta "Diena" rīkotajā konkursā "Kas notiek?"

 

23.10. skolā notika 10-to klašu iesvētības. 

 

22.10. 4.a klase kopā ar audzinātāju Baibu Masuleviču devās uz Daugavpils teātra izrādi "Velniņi" Jēkabpilī.
 

20. -  21.10.

1. - 4.klašu audzēkņiem tika rīkotas „Zāļu tēju un omītes ievārījuma degustācijas” pēcpusdienas.

Programma:

     ◊◊ zāļu tēju vēsture un ārstnieciskās īpašības;

     ◊◊ aktivitātes, rotaļas;

     ◊◊ ievārījumu ( vairāk kā 16 veidu) degustēšana, izgaršošana un dalīšanās ar receptēm;

     ◊◊ tēju degustēšana un dalīšanās pieredzē tēju gatavošanā.

Paldies visiem vecākiem un omītēm par sagādātajiem ievārījumiem un zāļu tējām! Dažas bildes ir skatāmas šeit.

Direktora vietniece ārpusstundu darbā  – Sarmīte Ratiņa.
 

15.oktobrī Jēkabpilī notika „Latvijas avīzes” republikas rudens krosa stafetes. Skola  bija pārstāvēta ar 7 komandām dažādās vecuma grupās.

3.vietas izcīnīja:

6X1000m komanda 1993. – 95.g.dzim.

Ieva Liniņa, Ilze Liniņa, Ieva Bērziņa, Juris Zans, Mārcis Milaknis, Toms Broks.

6X1000m komanda 1990. – 92.g.dzim.

Santa Dronka, Jana Raščevska, Klinta Skrode, Alberts Balodis, Nauris Krastiņš, Edijs Bērziņš.

4X1500m meitenes

Ilze Izkalne, Viktorija Hritoņenko, Signe Davidāne, Renāte Stahovska.

Latvijas vidusskolu vērtējumā mūsu skolai – 5.vieta.

Sporta skolotājs Jānis Kudiņš
 

Skola risinājās Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīts konkurss, pēc tam tika izveidota no skolēnu darbiem – izstāde. Konkursa darbus izvērtēja žūrija un labākos apbalvoja ar pateicībām.

Vairāk informācijas fotoalbūmā un  kopsavilkuma tabulā.

Ziņas sniedza sk. Sarmīte Ratiņa

2.oktobrī mūsu skolā notika tikšanās ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru mūsu skolas absolventu Jāni Zariņu.

Viņš skolēnus iepazīstināja ar karavīru ikdienu un pienākumiem , atrodoties misijā Irākā.

Skolēni klausījās ar lielu interesi, jo stāstījums tika papildināts ar fotogrāfijām un videofilmu. Tāpēc radās pilnīgs priekšstats par mūsu armiju, tās aprīkojumu un darbību. Paldies Jānim!

9.a klases audzinātāja

Valentīna Korsiete

     10.oktobrī Jēkabpils VĢ notika 10. - 12. klašu skolēnu konkurss svešvalodās "Mēs Eiropā". Dalībnieku uzdevums - izstrādāt projektu un to aizstāvēt, pielietojot trīs valodas (vācu, krievu un angļu).
     No mūsu skolas piedalījās 12. klases skolēni - A.Kļaviņa, M.Margaļiks un N.Nikolajeva, un ieguva pirmo vietu.
     Prezentācijā vērtēja darba saturu, visu triju valodu pielietošanas prasmi, noformējumu, uzstāšanās prasmi un radošumu, saskaņotu rīcību valodu izvēlē.

Valodu MK vadītāja Vineta Tutāne
 

     Nupat aizsācies rudens īstenais laiks. Kalendārs ir nepielūdzams. Par rudeni liecina sārtie mežrozīšu un pīlādžu ķekari. Kur nu bez krāšņās krāsu paletes kļavu lapās! Viss dabā liecina par rudens atnākšanu. Klāt ir oktobris. Oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Mūsu skolotāji svētku sveicienus saņēma no Viesītes novada pašvaldības, sevišķi mīļi sveicieni - no skolas skolēniem. Paldies visiem skolēniem, it sevišķi divpadsmitajiem par jaukiem mirkļiem. Kā tas bija var redzēt bildēs - skaties šeit!

Uz sākumu

septembris

Ekskursijā

       Pēc Skolotāju dienas svinībām skolā saujiņa skolotāju devāmies ekskursijā. Pabijām „Trušu pilsētiņā” Bauskas rajona Vecumnieku pagasta „Bērzēs”. Te apskatījām vairāk nekā 65 trušu šķirnes un garaušus cienājām ar burkāniem. Pilsētiņas īpašnieks izauklējis tikko dzimušu buciņu, kura māti malu mednieki bija nošāvuši. Nu jau buciņam trīs mēneši.

       Dziļi emocionālu stundu pavadījām Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā. Skaistkalnes Tēvu Paulīniešu klostera mūka Jāņa vadībā aizlūdzām par savām ģimenēm un domās laba vēlējumus sūtījām visiem tuvajiem un mīļajiem.

       Viesojāmies skaistajā Mazzalves pamatskolā, kur mūs patīkami pārsteidza šīs lauku skoliņas iekārtojums, tehniskais nodrošinājums un skaistā apkārtne.

       Atgriezāmies gandarīti, emocionāli piepildīti un priecīgi, ka nebijām slinki un devāmies izbraucienā. Tas sagādāja ne tikai prieku, bet arī dziļas emocijas un deva ticību labajam.

                Skolotāja Rita Sirmoviča, ekskursija viņas fotogrāfijās ir šeit!
 

29.septembrī pie Viesītes vidusskolas priecīgā noskaņojumā pulcējās 3. -4. klašu skolēni. Ieradās Miķelis ar rudens ražas interesantākajiem dārzeņiem un īpaši sagatavotiem uzdevumiem skolēniem.

Jautrā, rosīgā gaisotnē skolēni minēja mīklas, skandēja ticējumus un latviešu tautas dziesmas par Miķeļdienu.

Noslēgumā visi devāmies jautrā rotaļā. „Putras pods”.

Turpinājumā skolas foajē visi piedalījāmies Miķeļdienas tirdziņā. Mazie pārdevēji piedāvāja pašceptos gardumus, dabas veltes, dažādus rokdarbus.

Apmeklētība bija iepriecinoši liela. Visi bija apmierināti – gan pārdevēji, gan pircēji. Miķeļdienas pēcpusdiena radīja svētku gaisotni visiem Viesītes skolas skolēniem un pedagogiem.

Skolotāja Aija Bērziņa.

Klikšķini uz attēla - un skaties bildes!

Mācāmies dabā 

Viesītes vidusskolas 5.b klases mācību pārgājiens
Tālivalža gravas raganu lokā Ormaņkalnā (26.septembris)


Spilgtākie iespaidi

Ļoti patika brīvais lidojums ap milzīgo osi. Man no augstuma bail, bet uzdrošinājos „lidot”. Savas bailes pārvarēju. Man prieks. Ļoti saistīja raganas virtuvē darāmie darbi. Es klasesbiedrus „eksaminēju” raganas tēju atpazīšanā.

Pārsteigumi

Astoņu valstu studenti iesāka veidot šo gravu. Man jādomā – ko varu izdarīt es, lai kāda vieta manā novadā vai manā pilsētā, vai manas mājas pagalmā kļūtu īpaša?    

Lasīt vairāk ...

Skati bilžu albūmu!      

 

24.septembrī 14 labākie mūsu skolas skrējēji piedalījās Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils sporta skolas rīkotajā krosā. Lielā konkurencē (ap 60 dalībnieku) katrā vecuma grupas distancē mūsējie izcīnīja labas vietas. 1 km distancē uzvarēja Renāte Stahovska, 5.vieta - Viktorijai Hritonenko. 500 m distancē 4.vieta Henrijam Zālītim un Samantai Bērziņai, 5.vieta - Marikai Liseckai un Jānim Širokovam. 3 km distancē Mārcim Milaknim 7.vieta, bet 1500 m distancē Ilzei Liniņai 8.vieta. Sveicam ar gūtiem panākumiem.

Materiālu sagatavoja sporta skolotājs J.Kudiņš.

 

8.a klases pārgājiens uz Viesītes ezeru.

Atmiņas par pārgājienu ir jaukas un neaizmirstamas. Ir pelēka rudens diena. Pa brīdim debesīs uzplaiksnī tumši lietus mākoņi, pa brīdim parādās saule, bet tik pat ātri arī pazūd aiz biezajiem lietus mākoņiem, kas knapi satur savas
mirdzošās lietus lāses.

Ceļš likās garš, bet sarunājoties un vērojot debešķīgos skatus, ko mums piedāvāja pati daba, ceļš aizskrēja kā vēja spārniem.

Kad bijām nonākuši pie ezera, stiprs, rudenīgs vējš pūta pakausī, pār mums pārgāja daži drebuļi un likās - vajadzīga uguns. Zēni no turpat esoša meža sarūpēja malku, bet meitenes iekūra uguni. Uguns brīžiem dzisa, tad atkal cēlās. Sēžot pie ugunskura, sarunas "skrēja" viena pēc otras, tās nekad nebeidzās. Kamēr meitenes pļāpāja savā starpā, zēni spēlēja bumbu un sacentās dažādos sporta veidos.

Mūsu pārgājiens bija būšana pie dabas krūts, varēja vērot, kā lapas lēni un līgani laidās no kokiem, kas saģērbti biezos mēteļos, varēja vērot, kā smilgas vējā priecīgi dejoja, varēja iepazīt viens otru prom no cietajiem skolas soliem. Varējām visi būt kopā!
     Bildes no pārgājiena ir šeit
===>>>

Diāna Platgalve, 8.a klase
 

22.septembrī 12.klase ar abām savām audzinātājām - Sarmīti Stumbiņu un Janīnu Kivlenieci - devās pārgājienā. Lai gan sākotnēji šķita, ka nekur doties nevarēs, jo to mums neļaus laika apstākļi. Vēlāk sapratām, ka tieši mums par prieku laiks arī uzlabojās.

     Visi kopīgi devāmies atpūtā pie Saukas ezera. Tādejādi bija gan aktīva atpūta - braucām ar katamarānu, spēlējām kriketu -, gan vienkārši labi pavadījām laiku, gan izbaudījām Saukas skaisto dabu.

 Laima Griškena, 12.klase.

 

 

Foto - Guna Jasinaite, 12.kl.

     21.septembrī notika skolas rudens kross. Krosa rezultāti apskatāmi kopsavilkuma tabulā. Klikšķini uz attēla!

2009.gada 18.septembrī 6. klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Zinu Pomjalovu devās ar velosipēdiem izbraukumā uz atpūtas vietu „Pērlīte”. Tur tika pagatavots klases pirmais šašliks. Skolēni bija parūpējušies arī par mūziku un jauku laika pavadīšanu. Īsu brīdi arī pasmidzināja rudenīgs lietutiņš, bet tas netraucēja klases kolektīvam labi justies un draudzīgā atmosfērā pavadīt laiku. Klase ir ļoti apmierināta ar jauko izbraukumu!

   

Teksts un foto - Kristiāna Lisecka 6.klase
 

     18. - 19.septembrī Viesītes jaunsargi un viņu atbalstītāji (kopa 13 dalībnieki) devās 18 km garā pārgājienā līdz Zīlītes ezeram, kur kopā ar Jēkabpils un Rubeņu skolēniem piedalījās nometnē, apgūstot tūrisma tehnikas iemaņas: dažādu šķēršļu pārvarēšana ar virvēm, mezglu siešanu.
Viesītes jaunsargu vienības vadītājs - skolotājs J.Kudiņš.
 

   

Tiek īstenots projekts

„Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā”

 

Viesītes vidusskolā, izmantojot ERAF finansiālos līdzekļus (85% no projekta kopsummas) un Viesītes novada līdzfinansējumu (15% no projekta kopsummas), tiek realizēts darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā.”. Projekta realizācija ir sākusies 2009. gada pirmajā ceturksnī. To noslēgt paredzēts 2010. gada trešajā ceturksnī.

Šis projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un  matemātikas apguves iespējas, motivētu audzēkņus lielāku uzmanību pievērst šiem mācību priekšmetiem gan skolā, gan arī izvēloties studiju programmas. Līdz ar to tiktu radīti priekšnosacījumi valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Projekta ietvaros Viesītes vidusskolā plānotās aktivitātes:

1. Četru prioritāro mācību priekšmetu kabinetu telpu renovācija.

1.1. ķīmijas kabineta (ar sagatavotavu) renovācija – Ls 6310;

1.2. fizikas kabineta renovācija – Ls 2319;

1.3. bioloģijas kabineta (ar sagatavotavu) renovācija – Ls 10477;

1.4. matemātikas kabineta renovācija – Ls 4450.

2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana – Ls 50000.

2.1. izveidot un nodrošināt ar interneta pieslēgumu 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos;

2.2. izglītības programmas ķīmijā īstenošanai;

2.3. izglītības programmas fizikā īstenošanai;

2.4. izglītības programmas bioloģijā īstenošanai;

2.5. izglītības programmas matemātikā īstenošanai;

2.6. nodrošināt mācību priekšmetu kabinetus ar nepieciešamajām mēbelēm – Ls 11685.

3. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēkas, mācību video un multimediju materiālu fondu pilnveide – Ls 3044.

Kopējās projekta izmaksas veido visai ievērojamu summu – Ls 98392.

Uz šo brīdi jau iepirktas un skolai piegādātas nepieciešamās mēbeles. Iepirkuma konkursā uzvarēja firma SIA „MKLA”. Tuvojas noslēgumam atbilstošo mācību kabinetu renovācijas darbi, ko veic SIA „RANGO”. Īstenojot projekta aktivitātes, paaugstināsies skolēnu interese par prioritāro mācību priekšmetu apguvi, uzlabosies mācību stundu un praktisko nodarbību norises apstākļi, paaugstināsies atbilstošo studiju programmu izvēles motivācija.

Projekta vadītājs A. Baldunčiks
Projekta asistents R.Orups


 

11.septembrī mūsu skolas skolēni piedalījās Dzejas dienu pasākumā Raiņa muzejā Berķenelē. Šeit notika gadskārtējais skatuves runas konkurss "Zelta sietiņš". Šogad galveno balvu "Zelta sietiņu" uz Viesīti atveda Juris Skutelis  (3a klase) un Ieva Bērziņa (10b klase).

Skolotāja Valentīna Korsiete.

Sveicam balvu ieguvējus un pateicamies skolotājai par ieguldīto darbu konkursantu sagatavošanā.

 

11.septembrī Viesītē vēsturisks brīdis - pie mūsu Brīvības pieminekļa tika pacelts Eiropas savienības Kultūrvēsturiskā mantojuma zilais karogs. Šajā gadā, kad atzīmējam Brīvības cīņu 90-to gadadienu, šādi karogi tika pacelti visā Latvijā vietās, kur notikušas Brīvības cīņu kaujas un kur ir saglabājušies vēsturiskie pieminekļi par šī kaujām. Pasākumā piedalījās Viesītes jaunieši gan no vidusskolas, gan arodskolas, gan pedagogi un pilsētas iedzīvotāji. Domājams tieši šādos brīžos atdzimst un saglabāti tiek vārdi, kuri iekalti mūsu Brīvības piemineklī - "Brīvība - tautas dzīvība". Bildes skati šeit - ===>>>

 

Pēc asterēm septembris smaržo,

Pēc rudens skumjām mazliet.

Vējš dārzos ābolus garšo

Un kopā ar gājputniem dzied…

 

Zinību dienā ikvienam vēlam jaunajā mācību gadā iegūt jaunas zināšanas, gudrību un labestību. Lai veiksmīgas skolas gaitas!

Zinību dienas norisi attēlos vari apskatīt šeit. ===>>>

 

Uz sākumu