Publicēto ziņu arhīvs

Šajā sadaļā skolas WWW lapā ievietotā informācija ir sagrupēta pa mācību gadiem un to mēnešiem.

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Ziņu arhīvs"

2010./2011. mācību gada notikumu hronika.

septembris     oktobris     novembris     decembris
janvāris     februāris     marts     aprīlis
maijs     jūnijs     jūlijs     augusts
 
 
Projekta
"
Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā"
publicitātes materiāli.

Sekmīgi ir noslēgusies projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā" realizācija. Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Viesītes novada dome.

Vairāk par projekta gaitu:

2009./2010.m.g.

2010./2011.m.g.

2011./2012.m.g.

Viesītes vidusskolā tuvojas noslēgumam projekta

„Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā”
īstenošana.

 Viesītes vidusskolā, izmantojot ERAF finansiālos līdzekļus (85% no projekta kopsummas) un Viesītes novada līdzfinansējumu (15% no projekta kopsummas), tuvojas noslēgumam darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā.” realizācija. Tā īstenošana ir sākusies 2009. gada pirmajā ceturksnī.

Šis projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un  matemātikas apguves iespējas, motivētu audzēkņus lielāku uzmanību pievērst šiem mācību priekšmetiem gan skolā, gan arī izvēloties studiju programmas. Projekta ietvaros Viesītes vidusskolā ir realizētas sekojošas aktivitātes:

1. Četru prioritāro mācību priekšmetu kabinetu telpu renovācija.

2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.

3. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēkas, mācību video un multimediju materiālu fondu pilnveide.

Kopējās projekta izmaksas veido visai ievērojamu summu – Ls 98392.

Pilnu tekstu skatīt šeit:  raksts laikrakstā "Brīvā Daugava"

Projekta asistents R.Orups

# Ķīmijas skolotāja Sanita Berģe par projekta realizācijas rezultātiem un guvumiem.

 

Cilvēks var sasniegt jebkuru reālu mērķi,

ko viņš sev nosprauž,

svarīgi ir, lai šis mērķis

viņam pašam būtu skaidrs

un viņš būtu gatavs ilgam ceļam

(B.Treisijs)

18.jūnijā notika divpadsmitās klases absolventu atvadas no skolas. Vēlam veiksmi!!!

     


Tu jaunības pilns esi
kā medus kāre
ar agrīno ziedu nesumu.
Kaut kas ir varēts,
bet pašam - vēl miklai spārei,
kam spārnos trīs lidot kāre,-
ar savu skatienu jāredz,
cik daudz kas vēl nepārvarēts.

(Z.Purvs)

11.jūnijā notika devīto klašu izlaidums. Sveicam devītos pamatskolu beidzot!!!

       

31.maijs, un  skat, vēl viens radošs un darbīgs mācību gads aizlidojis vēja spārniem skolas dzīvē.  9.,11. un  12.klasēm  turpinās eksāmenu laiks, bet sākumskolas, pamatskolas  un vidusskolas citu klašu audzēkņi un skolotāji piedalījās svinīgajā līnijā, kurā tika apbalvoti olimpiāžu un konkursu  uzvarētāji. Skolēni ar gandarīta darba sajūtu  varēs doties vasaras brīvlaikā. Skolotājiem mazdrusciņ jāpaciešas ar vasaras atpūtu, jo palikuši dokumentācijas darbi. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem! Paldies skolēniem par  velmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, ko veiksmīgi izmanto startējot olimpiādēs un konkursos. Svinīgo pasākumu noslēdzām ar Svētbrīdi. Mūsu skaistajā baznīcā  mācītāja  Ulda Cēsnieka   vadībā visi kopīgi skaitījām Tēvreizi un saņēmām svētību vasaras brīvdienām. Ceram, ka šī kļūs par skaistu tradīciju mūsu skolā.

Saulainu un atpūtas bagātu vasaru mums visiem, lai jauniem spēkiem, gaišām domām  un radošām idejām  uzsāktu jauno mācību gadu!

     

Direktora vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa
 

26.maijā Viesītes kultūras pilī Viesītes novada pašvaldības aicināti pulcējās Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas skolēni - olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvēji. Atzinības balvas saņēma skolēni un skolotāji, kuri sagatavoja skolēnus dalībai olimpiādēs un konkursos. Viņus sveica domes priekšsēdētājs Juris Līcis, priekšsēdētāja vietnieks Ivars Vingris un kancelejas vadītāja Daina Vītola.

     

Skaistais un spraigais laiks skolā

Ceriņu un ābeļu ziedu smaržas pildītas ielas un māju pagalmi. Dzeltenie pieneņu paklāji sedz laukus. Putnu balsis skan no agra rīta līdz vēlām vakaram. Tiek sēti mazdārziņi un lielie tīrumi. Cilvēki strādā, lai rudenī novāktu bagātīgo ražu. Skolā  olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību rezultātu  grozs  jau piepildīts maijā. Nu vēl palikusi „maza astīte”, t.i., 3.kl. un 6.kl. ieskaites, 10.kl. skolas matemātikas eksāmens, 9.kl., 11.kl. un 12.kl. eksāmeni.

     

20. maijā skolā izskanēja pēdējais zvans 9.kl.un 12.klasei. Tika apbalvoti olimpiāžu un konkursu uzvarētāji. (Apkopotie rezultāti ir skatāmi šeit, klikšķini!) 1.klases skolēni sarūpēja apsveikumu 12.klasei.  Savukārt, 12.klases audzēkņi skolas rožu dobi papildināja ar jaunām un skaistām rozēm. Paldies par skaisto dāvanu skolai! Šinī dienā tradicionāli tika nominēti arī A. Kasinska konkursa balvas saņēmēji.  Māksliniece L. Caune pasniedza slavenu mākslinieku darbus 5.b kl. audzēknei – Eivai Kristai Dronkai. Meitene ir aktīva sabiedriskas dzīves līdzdalībniece, vizuālās mākslas konkursu laureāte, radoša un sadarbībai atvērta personība. Arī iesniegtie darbi A. Kasinska konkursam bija atbilstoši tēmai „Mans Viesītes novads” un ar savu personīgo mākslas tehniku risinājumu.  Balvu saņēma arī 11.b kl. Agnese Ribāka par pētījumu sociālo zinātņu jomā, kas ir jauns un nozīmīgs pienesums Viesītes novadpētniecībā. ZPD tēma „Viesītes likteņi varu maiņas apstākļos 20.gadsimta 40.gados”. Apsveicam! Klikšķini un skaties notikumus fotoalbūmā !!!
 

17.maijā 3. un 4. klases devās uz pasākumu Zasā „Todo drošā māja”. Tur mūs sagaidīja Todo un viņa draugi, kuri iepazīstināja ar savu māju.

Paciemojāmies garāžā, kurā bija liela nekārtība, kopīgi to sakārtojām, noliekot katru lietu savā vietā. Uzzinājām, kur pareizi jāstāv ugunsdzēšamajam aparātam un ka ar to nedrīkst spēlēties. Salikām kastes, uz kurām bija dažādi simboli, pareizos plauktos.

Tālāk nonācām pagalmā, kur bija jāsaskata nepilnības. Kamēr bērni pildīja uzdevumu, atnāca SVEŠINIEKS un gandrīz aizvilināja prom dažus bērnus. Labi, ka Todo draugi ieraudzīja un viņu aizturēja. Sapratām, ka svešiem cilvēkiem, lai arī ko viņi mums solītu, līdzi iet nedrīkst! Mācījāmies pareizi apieties ar šūpolēm.

Nonākuši virtuvē sapratām, ka kaut kas nav kārtībā. Izlietnē atradās pie strāvas pievienots mikseris un uz gludināmā dēļa ieslēgtam gludeklim virsū bija uzmests dvielis. Bija arī citi drošības noteikumu pārkāpumi, kurus bērni tūlīt pamanīja. Tie kopīgi tika novērsti.

Istabā, skatoties TV, iepazināmies ar dažādiem detektoriem un sensoriem – dūmu, kustību u.c., ar kuru palīdzību varam pasargāt sevi un savu īpašumu.

Noslēgumā bērni Todo atkārtoja, ko ir iemācījušies un uzzinājuši no jauna. Viņš dāsni apdāvināja skolēnus ar dažādām balviņām.

Skolēniem Todo māja ļoti patika, jo tur bija interesanti – ar pārdomātām aktivitātēm un izzinošiem materiāliem. Skaties bildes arī fotoalbūmā !!!

     

Materiālu sagatavoja skolotāja I.Bantauska.
 

16.maijā ļoti veiksmīgi nostartēja skolas visu vecumu grupas lielo skolu novadu vieglatlētikas sacensībās. Uz skolu tika atvestas visas godalgas no 1.-3.vietai. Paldies sportistiem par izciliem rezultātiem un sk. J.Kudiņam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!
 

5.maijā Viesītes vidusskolas zālē notika skolas vecāku kopsapulce. Sapulci sākām ar skolēnu koncertu vecākiem. Paldies dejotājiem, dziedātājiem un dzejas kompozīcijas izpildītājiem! Liels paldies kolektīvu vadītājiem un kl. audzinātājiem! Sapulces turpinājumā psiholoģe no Jēkabpils biedrības „Tilts” I. Zarkeviča vadīja lekciju par tēmu „Mīlestība. Ģimene”. Līdztekus pasākumam vecāki, balsojot, ievēlēja jauno skolas padomi –   V. Narkevičina, V. Zaļakmens, S. Skutele, P. Līcis, D. Pastare, V. Broničs, E. Melderis, S. Stumbiņa, I. Bantauska un D. Strause. Veiksmīgu, radošu un jaunām idejām bagātu darbošanos! Fotoalbūms -
 

Lai pietiktu spēka mācību darbam maijā 12.klase skolā noorganizēja „Veselības dienu”  5.-12.klasēm, kurā galvenais akcents  bija uz  sporta aktivitātēm. Liels dalībnieku skaits piedalījās galda hokejā. Labāko četrinieks – E. Bērziņš, A. Nažinskis, D. Pučinskis un E. Bērziņš. Savukārt, vingrošanas  elementu izlases  uzvarētāji – A. Balodis, A. Kalačinskis, D. Piekuss un J. Kalniņš. Nebijis piedāvājums armreslings ļāva zēniem izmēģināt spēkus laušanās sacensībās. Uzvarētāji  5.-8.klašu grupā - I. Kuklis, R. Tīrumnieks, J. Berģis un H. Zālītis, bet 9.-12.klašu grupā – A. Pastars, M. Sauskis, E. Grava un E. Līcis. Tas bija labs piemērs, kā vidusskolas klase var noorganizēt kvalitatīvu pasākumu vienaudžiem. Paldies 12.klasei par pamatīgo darbu, sākot no afišām līdz pat tiesāšanai un apbalvošanai! Fotoalbūms -
 

29.aprīlī KP norisinājās deju kolektīvu skate. Skolas deju kolektīvus  „Augšzemīte –I” un „Augšzemīte –II” žūrija novērtēja ar  augstākajiem vērtējumiem –I pakāpēm. Paldies dejotājiem par raito dejas soli un milzīgs paldies vad. A. Kivleniekam un M. Kivleniecei par ieguldīto darbu!

Sag.d.v.audz.d.: S. Ratiņa
 

Šī gada 14. maijā mūsu skolas 1.- 2. klašu kristīgās mācības skolēni devās uz Jēkabpili, lai svinētu Ģimeņu dienu kopā ar Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu skolu skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Svētkus organizēja kristīgās mācības skolotāju MA ar vadītāju M. Bērziņu. Šajos svētkos notika arī 1.-3. klašu kristīgās mācības konkursa “Dievs manā un manas ģimenes dzīvē” uzvarētāju apbalvošana.

Svētki sākās ar bērnu dievkalpojumu, ko vadīja mācītājs Ē. Bērziņš. Sekoja konkursa uzvarētāju apbalvošana. Bērni saņēma diplomus un nelielas piemiņas balvas. No mūsu skolas svētkos piedalījās prāvs skaits skolēnu un viņu vecāki: Aldiņu, Zaļakmeņu, Liepiņu, Brūveru, Koļesņiku ģimenes. Prieks, ka vecāki atbalsta savus bērnus gan mācību darbā, gan tad, kad ir jāsaņem apbalvojumi par labiem sasniegumiem. Svētku dalībniekus priecēja skolēnu priekšnesumi. Arī mūsu skolas pirmklasnieki J. Kustričs un M. Bīmanis uzstājās ar skanīgu dziesmu. Noslēgumā svētku dalībnieki tika cienāti ar siltu tēju un kliņģeri.

Konkursa uzvartāji no mūsu skolas:

1. klase:  Aleksandrs Koļesņiks – 1 vieta, Zanda Zaļakmene – 2 vieta, Ardis Liepiņš - 3 vieta, Armands Jancukovičš – 3 vieta. (Skolotāja Daina Vanaga)

2. klase: Ilvija Aldiņa – 1 vieta, Andreta Madara Brūvere – 2 vieta, Kristaps Moļs – 2 vieta, Ina Lodziņa 2 - vieta, Vladislavs Pupeļs – 3 vieta, Zane Zeltiņa – 3 vieta, Viesturs Zaļakmens – 3 vieta. (Skolotāja Nellija Ribicka)

   

Prieks par diplomiem. -- Uzstājas Jānis Kustričs un Madars Bīmanis. -- Bērni saņem mācītāja svētību

 

Te valdīja īsts sadraudzības gars. -- Ceļā uz mājām

Materiālu sagatavoja skolotāja Nellija Ribicka.
 

Uz sākumu

29.aprīlī notika skolas apkārtnes sakopšanas talka. Ieskats notikumu gaitā - fotoalbūmā, skaties! 
 

29. aprīlī 4. klases sakopa savu teritoriju. Tā kā tā bija pietiekami liela un vieni, čakli strādājot, netikām galā, mums talkā nāca arī 3. klase. Paldies par čaklajām, izpalīdzīgajām rokām.

28. aprīlī 4.a klase devās pārgājienā ar mērķi iepazīt un apskatīt Viesīti pavasarī un uzzināt, kur dzīvo klasesbiedri. Pārgājienu sākām no Viesītes vidusskolas un noslēdzam pie BJC, kur apskatījāmies, kā daži skolēni piedalījās filmēšanā.

   
     
   

27. aprīlī 4.a klase devās brīvprātīgajā darbā uz Siņķeļkalnu, savācām vienkopus šoziem salauztos zarus. Tā kā darba bija daudz, bet augumā vēl esam mazi, visu sakopt nepaguvām. Paldies skolotājai Innai Eidukai, kura mums palīdzēja.

   

Uz sākumu

26. aprīlī, saulainajās trešajās Lieldienās, skolas pagalmā pulcējās 3., 4. klases uz nelielām Lieldienu aktivitātēm. Iepriekšējā nedēļā skolēni tika iepazīstināti ar garīgā satura - Kristus augšāmcelšanās - svētkiem, bet otrdien bibliotekāre skolēnus iepazīstināja ar latviešu tautas tradīcijām.

Skolēnu saeimas meitenes skolēnus iesaistīja dažādās aktivitātēs. Klašu grupām bija jāsacer dzejoļi par Lieldienām, jāizkrāso papīra olas, bet noslēgumā katrs varēja ripināt olas, tā sacenšoties un iegūstot vai zaudējot Lieldienu olu.

   

   

Ziņas sagatavoja 4.a klases audzinātāja Iluta Bantauska.
 

2011.g. 17.- 18. martā Rīgā norisinājās Valsts olimpiādes 3. posms un papildsacensības matemātikā 9.-12.klašu skolēniem. Mūsu skolu šajā olimpiādē sekmīgi pārstāvēja Mārcis Milaknis un izcīnīja tajā 3.vietu. Apsveicam Mārci ar gūto panākumu!!! Startiem matemātikas olimpiādē viņu sagatavoja skolotāja Ilze Martuženoka. Paldies par izcilu darbu!!!

Manas sajūtas...

Valsts matemātikas olimpiāde notika Rīgā, Valsts 1. ģimnāzijā. Dodoties uz olimpiādi biju uztraucies, jo tāda līmeņa olimpiādē piedalījos pirmo reizi. Nonākot Valsts 1. ģimnāzijā, redzēju, ka uz olimpiādi ieradušies ļoti daudzi dalībnieki, uzreiz sapratu, būs liela konkurence. Tomēr viss jau atkarīgs no tā , vai spēšu atrisināt olimpiādes uzdevumus. Biju daudz gatavojies šai olimpiādei, tomēr, nepameta sajūta, ka palikšu pēdējais. Visi dalībnieki izskatījās gudri un pārliecināti.

Saņemu uzdevumus, izlasīju tos un sākumā neko nesapratu. Tad lēnām izlasīju visus uzdevumus vēlreiz un sāku saprast, kas uzdevumos tiek prasīts. Izdevās atrisināt divus uzdevumus un jutos apmierināts, jo tas bija vairāk kā sākumā biju cerējis. Kad nodevu darbu un devos prom sākās rezultātu gaidīšanas laiks. Tikai vēlu vakarā paziņoja tos, kuri tikuši nākamajā kārtā,  manis tur nebija... Mierināju sevi ar domu - galvenais ir piedalīties.

Nākamajā dienā devos uz uzdevumu analīzi un noklausījos kā pareizi tie bija jāpilda. Pēc analīzes jutos pārsteigts, jo uzdevumu atrisinājumi bija samērā viegli, žēl, ka nebiju to izdomājis. Vēlāk mums deva iespēju aplūkot savus darbus. Biju ieguvis 22 punktus, pēc manām domām, tas bija visai vidējs sasniegums. Kad apbalvošanā nosauca manu vārdu, biju  satraukts un pārsteigts. Tikai nedaudz vēlāk aptvēru, ka esmu izcīnījis trešo vietu valsts matemātikas olimpiādē, un tad tiešam jutos priecīgs.

Šī olimpiāde bija ļoti laba pieredze un stimuls mācīties matemātiku dziļāk un vairāk. Par saviem panākumiem saku, lielu paldies, savai matemātikas skolotājai Ilzei Martuženokai, kura daudz brīvā laika veltīja man, lai palīdzētu izprast dažādus āķīgus un sarežģītus uzdevumus.

Tā par notikumiem raksta pats Mārcis.

  

Pavasaris darba steigai sniedz jaunus spēkus

  

Dzīvība, kas ledū iesala un  sniegos dusēja, nu pamostas no putna skaļās balss un saules spēka. Siltums pārvērš sniegu ūdeņos... Saule zemei un mums jaunu spēku dod. Un, kur bija nesen sniegā viss, tagad galvu izslej sniegpulksteņi, kuru  zvani iezvana sirdī pavasari. No bērzu pumpuriem, vizbulēm un pūpoliem šis laiks ir austs. Tas mūs aicina gan priecāties, gan mīlēt un pašiem mīlestību paust. Lai mums izdodas!

 

Martā skolā tika organizēta Vecāku diena. Individuāli tikties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī apmeklēt  stundas bija ieradušies vairāk kā 30 vecāki.   Jāsaka gan, ka pārsvarā tie bija 1.-6.klašu audzēkņu vecāki. Saprotam arī to, ka daudziem vecāki strādā un tāpēc nevar izmantot šo piedāvāto iespēju. Paldies visiem, kas apciemoja skolu vecāku dienā un nāk runāties, ja rodas nepieciešamība. Tikai sadarbojoties un runājoties gūsim pozitīvu rezultātu. Paldies arī par nopietnu attieksmi pret MK noteikumu papildinājumiem, t.i.,  par kavējumu uzskaiti un savlaicīgu ziņošanu, ja bērna nebūs skolā. Tas ļauj katru dienu neattaisnoto kavējumu uzskaites procesu veikt precīzi un bez starpgadījumiem.

   Bet nu par aktīvu dalību novadu olimpiādes.

21.02. – Vēstures olimpiāde Arvis Pastars (12.kl.) ieguva 3.vietu (sag.sk. M. Gabuža).

23.02.- Biznesa ekonomikas pamatu olimpiāde Didzis Pučinskis (11.a)  ieguva Atzinību (sag. sk. J. Skutelis).

25.02. – Viesītes vidusskolas tautas deju kolektīvi „Augšzemīte-I” un  „Augšzemīte –II” piedalījās „Lustes dienās„ Līvānos. Mājās tika pārvesti  Atzinības raksti par aktīvu darbošanos un teicamu dejas meistarību ”Lustes dienās”, kā arī 1.vietas  diplomi sporta aktivitātēs (vad. A. Kivlenieks un M. Kivleniece).

2.03. -  Vācu valodas olimpiādē Ieva  Meldere (8.a) ieguva 2.vietu  un Amanda Kļaviņa (8.a) Atzinību (sag.  sk. M. Lasmane).

4.03. – Ģeogrāfijas olimpiādē Matīss Vecumnieks (10.kl.) ieguva atzinību (sag. sk. S. Stumbiņa).

9.03. – Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādē Mārtiņš Sauskis (9.b) ieguva 1.vietu (sag.sk. G. Grieķeris).

10.03. – Mūsu skolas audzēknes Diāna Grigorjeva (6.b) un Kristīne Līce (6.a)piedalījās Jēkabpils reģionālajos  Slāvu kultūras svētkos. Diānai tika izteikta pateicība par atraktīvu mājas darba prezentāciju ( koordinēja sk. I. Eiduka).

10.03.- Salas novadā tika organizēts skatuves runas konkurss un teātru izrāžu skate. IV Latvijas skolu un jaunatnes teātru festivāls „Kustību turpinājums” izteica  pateicību Viesītes vidusskolas dramatiskajam pulciņam (režisore V. Korsiete) par piedalīšanos teātru izrāžu skates I kārtā. Savukārt, skatuves runas konkursa I kārtā I. Bērziņa (11.b kl.) tika nominēta kā Laureāts, I. Aldiņa (2.a.kl.) ieguva I pakāpes pateicību, J. Dubrovina (4.b.kl.) II pakāpes pateicību, J. Skutelis (4.a.kl.) III pakāpes pateicību, A. Vītola (3.kl.), L. Jaškova (9.a.kl.) un A. Bruņeniece (9.bkl.) pateicības.

  18.03.- Brīvdienas sagaidot un pavasara mīlestības laiku akcentējot, skolā notika pavasara ieskaņu ballīte.

  Sagatavoja - direktora vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa
 

Uz sākumu

Zemgales reģiona SZPD konference - konkurss Jelgavā.

17. martā no visiem 20 Zemgales novadiem Jelgavā pulcējās skolēni uz ikgadējo SZPD konferenci - konkursu. Darbs notika 22 sekcijās, kurās ar saviem darbiem uzstājās 156 jaunie zinātnieki. To vidū arī divi mūsu skolas skolēni - Veselības zinātņu sekcijā - Mārtiņš Liepkalns, Vides zinību sekcijā - Arvis Pastars. Šo abu skolēnu darbu vadītāja - skolotāja Sanita Berģe.

Jauniešu un skolotājas ieguldītais darbs vainagojās ar panākumiem - Mārtiņš ieņēma 3. vietu savā sekcijā un pārstāvēs Zemgales novadu valsts 35. SZPD konferencē - konkursā. Arī no Vides zinību sekcijas Arvja darbs tika novērtēts ļoti augstu - izvirzīts uz valsts konferenci konkursu, lai Vides zinībās pārstāvētu Zemgales reģionu.

Sveicam Mārtiņu, Arvi un skolotāju Sanitu Berģi, vēlot panākumus valsts konferencē - konkursā aprīlī Rīgā.

Viesītes vidusskolas skolēnu zinātniskā darba koordinātore S.Stumbiņa.

   

 

Slāvu kultūras svētki

 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 10. martā risinājās slāvu kultūras svētki 6.-9 klašu audzēkņiem, kuros piedalījās skolēni un pedagogi no citām pilsētu un novadu skolām. Šo pasākumu koordinēja un vadīja pedagoģe, krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ingrīda Maurāne, sadarbībā ar citu skolu svešvalodu skolotājiem.

Pasākumā tika pārstāvētas Aknīstes, Salas, Zasas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Sūnu, Krustpils, Gārsenes, Rubenes pamatskolas, kā arī Viesītes vidusskola.

Slāvu svētkus svin katru gadu 24. maijā, pēc slāvu baznīcas kalendāra šī diena tiek veltīta svētā Kirila un Metodija piemiņai, kuri 9.gadsimtā ieviesa slāvu alfabētu.

Pasākumā varēja tuvāk iepazīties ar slāvu kultūru, to godiem un, protams, baudīt skolēnu sagatavotos priekšnesumus, kā arī noklausīties pietiekoši garus un sarežģītus lasījumus. Cits runāja klusām un kautrīgāk, cits – skaļāk un pārliecinošāk, taču visos viņos bija jaušama dziļa interese par literatūru, daiļdarbā izteikto tēlu. Arī vienu un to pašu dzejoli katrs runāja atšķirīgi, varēja just katra cilvēka individuālo sapratni par šī daiļdarba tēlu.

No mūsu skolas piedalījās divas skolnieces, Diāna Grigorjeva – 6.b klase, kura skaitīja Agnijas Barto dzejoli ”Ļubočka” un Kristīne Līce – 6.a klase, kura skaitīja Genādija Krotova dzejoli ”Pavasara vējš ”. Viņas visus skatītājus iepriecināja ar dzejoļu skaitīšanu, kā arī visi varēja baudīt Diānas dziedāto dziesmu.

Abas meitenes ieguva uzslavu par veiksmīgu skatuves runas sniegumu slāvu kultūras svētkos un arī saņēma pateicības.

Katrs konkurss, kurā piedalās ar sirdi un interesi, ļauj cilvēkam atvērties un gūt pārliecību, kā arī gandarījumu sevī, kas padara stiprāku un ļauj atvērt mūsos slēptos talantus, kā arī papildināt zināšanas ar kaut ko jaunu!

 Paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu!

Materiālu apkopoja Viesītes vidusskolas 10. klases skolniece Renāte Stahovska.
 

Šī gada 16.februārī Jēkabpils VĢ notika olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās (zēniem) novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5.-7.klašu skolēniem. Olimpiādē savu dalību bija pieteikušas 16 skolas.  Mūsu skolu pārstāvēja 7.klases skolnieks Viktors BISTROVS, kurš ieguva godalgoto 1.vietu. Savukārt 9.martā šāda olimpiāde bija noorganizēta arī 8.-9.klašu skolēniem, un atkal mūsu skolai godpilnā 1.vieta, kuru ieguva 9.b klases skolnieks Mārtiņš SAUSKIS.  Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Guntars GRIEĶERIS.  Apsveicam olimpiādes dalībniekus!

Paldies zēniem un skolotājam par ieguldīto darbu, laiku un pacietību!

     

 

Pārbaudi savas zināšanas IT jomā izmantojot IT barometru!!!

Mūsu skola piedalās e-prasmju nedēļas pasākumos. Šogad e-prasmju nedēļa norisināsies laikā no 28.februāra līdz 5.martam. Šajā laikā organizētāji piedāvā dažādus pasākumus, kuros var piedalīties online pārraižu laikā. Detalizēta informācija par pasākumu norisi atrodama dokumentos, saites uz kuriem ir šeit:

- Interaktīvo tiešraižu grafiks

- Pasākumu saraksts un pieejamie materiāli

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pasākumi

Viarāk informācijas par šo pasākumu varat atrast šeit:
http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/e-prasmes2011.aspx

Šī gada pirmajos mēnešos ar labiem panākumiem starpnovadu sacensībās startēja mūsu skolas volejbola komandas. Pirmās vietas izcīnīja 1995. - 1996.gadā dzimušo meiteņu komanda, kā arī vidusskolas zēnu komanda.

Meiteņu komandā skolas godu aizstāvēja: Laura Jaškova, Amanda Kļaviņa, Ieva Meldere, Viktorija Capa, Anete Gailīte, Santa Ivanova, Laura Zubkova un Monta Tiltiņa.

Jauniešu komandā spēlēja: Rihards Broničs, Matīss Melderis, Elvijs Demjanovs, Jānis Valainis, Didzis Rubens, Kristians Igaunis un Jānis Kerubīns. Apsveicam ar gūtajiem panākumiem!!!

Komandas startiem sagatavoja skolotājs J.Kudiņš
 

Uz sākumu

26.janvārī skolā norisinājās matemātikas olimpiādes pirmais posms, kurā piedalījās 30 skolēni, kuriem patīk risināt matemātikas uzdevumus. Labākie no labākajiem tika izvirzīti uz matemātikas olimpiādes otro posmu.

11.februārī 9. - 12. klašu grupā Jēkabpilī mūsu skolu pārstāvēja Uģis Pučinskis (9.a klase), Mārcis Milaknis (11.b klase) (skolotāja I.Martuženoka), Viktorija Capa (10 klase), Didzis Rubens (11.a klase), Matīss Melderis (11.a klase) (skolotāja A.Brūvere).

Ļoti labus rezultātus šajā olimpiādes posmā uzrādīja Mārcis Milaknis - iegūta 1. vieta! Līdz ar to viņš tika izvirzīts startam valsts matemātikas olimpiādes 3. posmā, kas notiks 17. - 18. martā.

18.februārī notika matemātikas olimpiādes 2. posms 5. - 8. klašu skolēniem. Šajā klašu grupā piedalījās Ance Kalniņa (5.a klase) (skolotāja A.Brūvere), un Jānis Berģis (6.a klase) (skolotāja A.Prokofjeva), kurš ieguva 3. vietu.

Ziņas apkopoja skolotāja I.Martuženoka

Viss tev ir dots,

pašam jāizšķir,

ko sevī atstāt par akmeņiem,

ko vērst par dārgakmeņiem.

                                   /O.Vācietis/

5.februārī Viesītes KP notika skolas 12.klases Žetonu vakars. Divpadsmitie uzveda lugu "Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties" (pēc K.Štrāles) Nelielu ieskatu žetonu vakara norisē varat gūt apskatot fotoalbūmu

 

     

2. un 3. februārī Viesītes KP konferenču zālē notika ikgadējie P.Stradiņa lasījumi. Lasījumu laikā 11.-to klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Lasījumus 2.februārī atklāja Viesītes muzeja "Sēlija" P.Stradiņa memoriālā muzeja daļas vadītāja skolotāja Ilma Svilāne. Viņa, demonstrējot unikālus fotouzņēmumus, iepazīstināja klausītājus  ar P.Stradiņa dzīves gājumu,  tādejādi parādot paša profesora un viņa dzimtas devumu Latvijas zinātnei, jo īpaši medicīnai.

Tad sekoja skolēnu ZPD aizstāvēšana un to prezentācija. Šajās divās dienās vērtēšanas komisija mācību pārzines Aijas Vanaģeles vadībā noklausījās 27 skolēnu darbu prezentācijas. Kopējais komisijas secinājums par darbiem un to prezentācijām ir tāds, ka salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu darbu un prezentāciju kvalitāte ir augusi. Tas liecina par 11.-to klašu skolēnu atbildīgu attieksmi pret šo darbu izpildi. Liels paldies ir jāsaka arī darbu vadītājiem - Ilzei Paegļkalnei, Mārītei Kivleniecei, Sanitai Berģei, Maijai Gabužai.

Paldies visiem un uz tikšanos nākošgad kārtējos P.Stradiņa lasījumos un SZPD aizstāvēšanā! Ieskatu lasījumu norisē gūstiet aplūkojot fotoalbūmu !

Skolēnu ZPD izpildes koordinators - skolotāja Sarmīte Stumbiņa
 

Kuru grāmatu lasot ir izliets visvairāk asaru? (Latviešu tautas mīkla) Ābeci!

 

       

     

Šī ir viena no grāmatām, kuru pat kūtrākais lasītājs ir izlasījis. Un tā, gadu no gada, mūsu skolas 1. un 2. klašu skolēni svin svētkus ĀBECEI - mīlētajai, bet dažkārt asaru plūdus izraisītājai, grāmatai. Tas parasti notiek janvārī, kad pirmklasnieki ir izbūrušies cauri ĀBECĪTEI. Šogad tas bija 28.janvārī.

Kā tradīcija ir kļuvusi sadarbība starp pirmklasniekiem un otrklasniekiem, kad pirmie ir gaviļnieku lomā, un otrie - sveicēju lomā.

Svētku gaviļnieki centās parādīt, ka ĀBECĪTI mācīties nemaz nav bijis tik grūti un pa pirmo mācību pusgadu ir paveikts milzum daudz labu darbu - apgūti lasīt un rakstīt prasmes pamati, apgūta māka uzstāties, darboties kopā un vēl citas neskaitāmi daudzas labas lietas.

Savukārt otrklasnieki, gatavojoties svētkiem bija iejutušies "lielo gudro" lomā. Viņi cītīgi izvērtēja katra veikumu ĀBECĒ, kā izkrāsota, cik pareizi un glīti rakstīti burti un vai nav palikuši nepadarīti darbiņi. Par savu veikumu mazie pirmklasnieki saņēma "lielo gudro" brīnišķīgus pašdarinātus diplomus ar īpašu ierakstu, kurš atspoguļoja viņu labākos sasniegumus. Arī sveicienam katru gadu tiek meklēts jauns radošs piegājiens, lai tas neatkārtotos un būtu interesants. Šogad otrklasnieki svētkos ieradās kā leļļu teātra aktieri ar J.Sproģes "Joka pēc alfabēts" inscenējumu.

Visi bija apmierināti, gan gaviļnieki, gan sveicēji, jo pasākums norisinājās draudzīgā gaisotnē. Pēc svinīgā brīža maziem svētki turpinājās savās klasēs, kur viņus sagaidīja svētku kliņģeris un jautras rotaļas.

Bet "lielie gudrie"? Kā jau tas pienākas, atgriezās klasē un turpināja kļūt vēl lielāki un gudrāki.

2.a klases audzinātāja N.Ribicka
 

22.decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākumi:

1. - 4. klašu skolēniem - "Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni"

5. - 12. klašu skolēniem - "Dziedam, dejojam un klausāmies dzeju Ziemassvētkus sagaidot!"

Svētku norisi vari skatīt albūmā -
 

Uz sākumu

Par veselīgu uzturu sākam runāt jau 1.klasē gan sociālo zinību, gan dabaszinību, gan latviešu valodas stundās.

To, ka uzturā jālieto veselīgus produktus, zina katrs, bet, vai to ir viegli ievērot ikdienā? Sevišķi, ja izvēle ir jāizdara pašam.

Tāpēc 2.a klases skolēni, audzinātājas pamudināti, nolēma iesaistīties konkursā "Paņem līdzi pusdienas", lai pārliecinātos, vai spējam savas zināšanas izmantot praktiski. Konkursā piedaloties bija iespēja likt lietā skolā apgūtās gudrības par veselīgu uzturu un, patstāvīgi sastādot ēdienkarti, pierādīt, ka runas par veselību nav tika tukši vārdi vien.

Konkursā piedalījās visa klase. Skolēni patstāvīgi sastādīja pusdienu kastītes receptes iekļaujot tajās arī svaigus augļus un dārzeņus.

Tas, ka skolēniem ir izpratne par to, kas ir veselīgs un ieteicams, liecina saņemtie atzinības raksti no konkursa rīkotājiem. Atliek vien arī ikdienā to ievērot! Novēlu, lai labi sokas!

Klases audzinātāja - skolotāja N.Ribicka
 

Decembrī notika starpnovadu sacensības basketbolā. No komadām, kuras pārstāvēja mūsu skolu šajās sacensībās, vislabāk veicās 8. - 9.klašu meitenēm, kas izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja Laura Jaškova, Santa Ivanova, Diāna Platgalve, Amanda Kļaviņa, Anete Gailīte, Gaļina Capa un Guntra Bārdule. Apsveicam!!!

Vidusskolu grupā gan jaunietes gan jaunieši izcīnīja 3.vietu, tāpat trešie bija zēni 4. - 5.klašu grupā un zēni 6. - 7.klašu grupā.

Ziņas sniedza un komandas sacensībām sagatavoja sporta skolotājs J.Kudiņš.
 

9.decembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tika rīkots krievu valodas (svešvalodas) konkurss, veltījums Sergeja Jeseņina 115.gadadienai un Aleksandra Bloka 130.gadadienai. Konkursā piedalījās 10.klases skolniece Renāte Stahovska un 11. klases skolnieces Ieva Bērziņa un Agnese Ribāka.

Pasākuma dalībnieki pildīja dotos uzdevumus saistībā ar S.Jeseņina un A.Bloka daiļradi. Starplaikos rādija muzikālas, literāras kompozīcijas. Bija arī tādi dalībnieki, kas paši sacerēja veltījumus dzejniekiem.

Pēc konkursa dalībnieki izteicās šādi: "Katrs konkurss ir kā mazs izaicinājums, lai noskaidrotu un pārbaudītu savu erudīciju, attapību un prasmes. Arī šis S.Jeseņinam un A.Blokam veltītais pasākums nebija izņēmums.

Pozitīvi šķita tas, cik daudzpusīgi sevi varēja parādīt katrs dalībnieks gan lasot dzeju, gan pildot uzdevumus, kas pārbaudīja zināšanas krievu valodas gramatikā, tās izpratnē un pielietošanā. Man pašai bija interesanti un vērtīgi iedziļināties S.Jeseņina dzejā un iemācīties izjusti nodziedāt un nospēlēt krievu romanci, ko līdz šim nebiju darījusi." (Agnese Ribāka, 11.b)Mūsu skolas 10.klases skolniece Renāte Stahovska šajā konkursā ieguva 3. vietu.

Materiālu sagatavoja R.Stahovska, 10.klase.

 

8.decembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu vācu valodas olimpiāde vidusskolām (10. - 12.klašu skolēniem), kurā piedalījās 14 dalībnieki. No mūsu skolas tie bija 11.klašu audzēkņi Toms Broks un Didzis Pučinskis. Pirmo reizi atsevišķi tika vērtēts Jēkabpils pilsētas skolu un novadu skolu skolēnu sniegums. Novadu skolu konkurencē 1.vietu izcīnīja Toms Broks, bet 2.vietu - Didzis Pučinskis. Mūsu audzēkņus olimpiādei sagatavoja skolotāja M.Lasmane.

Apsveicam ar gūto panākumu!!!
 

Talantu vakars

3.decembrī skolā Skolēnu saeima rīkoja jauniešu talantu konkursu. Pasākums bija izdevies.

Dalībnieku varēja būt, protams, daudz vairāk, jo talantīgu jauniešu ir daudz. Tomēr viņus var saprast, jo uzstāties vajadzīgs gribasspēks, prezentācijas prasmes un vēlme parādīt citiem savu vaļasprieku. Mēs ceram, ka arī tie, kuri šogad nepiedalījās darīs to nākamgad.

1.vietu žūrijas vērtējumā un skatītāju simpātiju balvu izcīnīja 12.klases jaunieši A. Balodis, E. Bērziņš, E. Grava un D. Piekusis (ielas vingrotāju grupa „VIVSB”).

2.vieta 9.b klases meitenēm A. Bruņeniecei un L.L.Līcei  par skaisto skaņdarbu izpildījumu klavierspēlē.

3. vieta 10.klases skolniecei R. Stahovskai par austrumniecisko deju. Godalgotās vietas balvās saņēma saldumus un akcijas kuponu kartes par bezmaksas skolas pasākumu apmeklējumu. Apsveicam!

Veicināšanas balvas un pateicību par dalību konkursā saņēma 6.a klases florbolisti: M. Kamišovs un J. Berģis, kā arī 11.b klases basģitāras muzikālā priekšnesuma autors K. Laizāns.

Žūrijas komisijā bija pieaicināti skolotāji/eksperti: sk. J.Osis (sportā), sk. V.Korsiete (teatrālais sniegums), sk. Z. Pomjalova (muzikālais sniegums), sk. I. Paegļkalne (valoda un vizuālais tēls). Skolotāji vērtēšanu veica ļoti, ļoti nopietni un tikai analītiski izvērtējot priekšnesumus nonāca pie rezultātiem. Paldies skolotājiem par darbu!

Par simpātiju balsu un ieejas maksas ziedojumiem  tiks iegādātas Ziemassvētku dāvanas Viesītes novada pansionāta ļaudīm. Paldies visiem par atbalstu!

Ziemassvētki – labdarības laiks!

Vislielāko paldies, kādu nu vien var pateikt, mēs sakām Annas Paulas Kuzņecovas vecākiem par sarūpētiem dekoratīvajiem materiāliem Ziemassvētku pasākumiem!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Ratiņa.
 

4.decembrī R.Blaumaņa memoriālais muzejs Brakos pulcēja R.Blaumaņa literārās prēmijas 6.konkursa laureātus. No mūsu skolas konkursā piedalījās pamatskolēni: Sintija Grīsniņa-Grīsle (sagatavoja V.Korsiete), Anna Paula Kuzņecova un Daina Laizāne (sagatavoja R.Sirmoviča). Šogad konkursa organizatori aicināja piedalīties arī skolotājus, uzrakstot par tēmu „Mans Rūdolfs Blaumanis”. Piedalījās skolotāja Rita Sirmoviča.

Konkursam tika iesniegti 218 skolēnu un 25 skolotāju darbi. Prieks, ka Sintija bija laureātu vidū un saņēma Atzinību par godīgumu tēmas atklāsmē. Skolotāja saņēma literatūrkritiķes, R.Blaumaņa pētnieces L.Volkovas dāvanu par interesanti ieskicētu ietekmju apmaiņu starp skolotāju un skolēniem un muzeja Pateicību. Visiem godalgotajiem tika dāvināts lielisks Braku kalendārs. Žūrijas komisijas Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma A.P.Kuzņecova un D.Laizāne.

Pasākums pulcēja skolēnus un skolotājus no visas Latvijas, arī no tik tālām vietām kā Liepāja, Daugavpils, Talsi, Jelgava.

Mierīgā, radošā un emocionālā gaisotnē trīs stundas aizritēja nemanāmi. Braku muzeja darbinieki balvu pasniegšanai bija aicinājuši ievērojamus cilvēkus: J.Streiču, L.Volkovu, A.Grāpi, P.Liepiņu un daudzus citus. Šo cilvēku uzruna, īsa darbu analīze un pārdomas arī mūs rosināja un iedvesmoja jaunām idejām un aktivitātēm.

Par to, ka varējām uz Ērgļiem aizbraukt, paldies jāsaka skolas tehniskajam darbiniekam J.Brūverim, kurš mūs vakarā pat izvadāja pa mājām, un 9.b klases skolniecei P.Liepiņai, kura neatlaidīgā cīniņā panāca, ka tika atrisināts transporta jautājums.

Materiālu sagatavoja skolotāja R.Sirmoviča.

   

 Uz sākumu

     

Vasaras brīvlaikā viesojāmies Vecumnieku vidusskolā, iepazināmies ar DZM projekta veikumu šajā skolā. Pasākuma vadmotīvs bija  L. Kerola grāmatas „Alise brīnumzemē” varoņi un atziņas. Mani īpaši uzrunāja doma: „Ir ļoti ātri jāskrien, lai paliktu uz vietas”.

Tā arī mēs – Viesītes vidusskolas skolotāji skrienam, lai spētu palikt savās vietās, lai varētu organizēt mācību procesu efektīvāk un mūsdienīgāk. DZM projekta ietvaros iegādātais jaunākais aprīkojums vispirms liek mācīties man pašai.

Ķīmijas un bioloģijas mācību procesā ļoti noder dators, datu kamera un video projektors. Tagad ir iespējams uz ekrāna parādīt mācību prezentācijas, attēlus, kustīgus molekulu un atomu modeļus, mācību filmas utt. Tā kā klasē ir arī bezvadu internets, tad arī visi internetā pieejamie mācību materiāli bez grūtībām ir viegli izmantojami jebkurā mācību stundā.

Dabaszinātņu neatņemama sastāvdaļa ir pētījumi. Šo pētījumu veikšanai mums tagad ir dažādi digitālie sensori - vides pH līmeņa noteikšanai, temperatūras, spiediena, skābekļa un ogļskābās gāzes mērīšanai u.c. Tie visi ir savienojami ar datoru un datu apstrāde notiek elektroniski. Datus var saglabāt, izdrukāt, aplūkot uz ekrāna un kopīgi izdarīt secinājumus. Šādus pētījumus skolēni veic gan parastās mācību stundās, gan tas paplašina iespējas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.

Sākums lielajai zinātnei vispirms sēd skolas solā. Šodien es vēl nezinu, kura vārds būs zelta plāksnītē iegravēts pie skolas durvīm, ka tieši šajā skolā mācījies izcilais zinātnieks, bet kāds būs noteikti!

Sanita Berģe, ķīmijas skolotāja.

Projekta asistents R.Orups

 

 

Raugies, bērns, ar savām gaišām acīm,

savu tēvuzemi vēro tā,

Ka lai viņas mīļā, mīļā seja,

mūžam paliek atmiņā....

                         / Jānis Jaunsudrabiņš/

Aizvadīts nu jau viens no tumšajiem mēnešiem siltā un sirsnīgā darba steigā. Novembris ir tas laiks, kad ejam Mārtiņdienas rotaļās un zīmējam  krāšņus gaiļus, izzinām Latviju nopietnos konkursos, sacenšamies Lāčplēša dienas spēka mačos, apmeklējam  piemiņas vietas, lai aizdegtu sveces un, protams, sākam gatavošanās darbus klusajam, siltajam un baltajam Adventes laikam. Un  re nu! Palicis mazs solis līdz Ziemassvētkiem un pirmā semestra beigām.

    

    

17.novembrī skolā notika svinīgais pasākums veltīts valsts svētkiem. Uzstājās skolas meiteņu koris un skolēni ar dzejas kompozīciju. Svinīgi tika apbalvoti skolēni un skolotāji par veikumu šajos mēnešos.

Ir novadīti Latvijas konkursi, ar tradīcijām un rotaļām sagaidītās Miķeļdiena un Mārtiņdiena. Notika šaušanas sacensības, basketbola turnīri, bet sacensību fināls bija Lāčplēšu spēka vingrojumi.

Pamatskolas Lāčplēši 2010 – E. Līcis, R. Tīrumnieks, M. Līcis.

Vidusskolas Lāčplēši 2010 – E. Grava, A. Pastars, J. Zans.

Sveicam mūsu skolas spēkavīrus!

Visu aktivitāšu un pasākumu iniciatori un koordinatori  ir skolotāji, tāpēc mēs pasniedzām pateicības par aktīvu, radošu un daudzpusīgu darbošanos ārpusstundu pasākumos, mūsu skolas un latvisko tradīciju pilnveidošanā un saglabāšanā arī skolotājiem: A. Bērziņai, D. Vanagai, N. Ribickai, E. Kalniešai, B. Masulevičai, I. Bantauskai, D. Kamišovai, M. Zariņai, A. Brūverei, V. Korsietei, Z. Pomjalovai, J. Kudiņam, A. Prokofjevai, S. Stumbiņai un skolas bibliotekārei G. Plēsumai. Paldies visiem vidusskolas skolotājiem par apzinīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu!

Lielu paldies visu mūsu vārdā vēlos teikt Kuzņecovu ģimenei par smaržīgo, krāšņo un milzīgo rožu klēpi valsts svētkos!

Paldies Anna Paula, Jūsu rozes mūs ļoti, ļoti priecēja svētkos!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Ratiņa.
 

5. - 6. novembrī Lubānas novadā notika O.Kalpaka kausa izcīņa tūrismā 20km distancē. Mūsu skolu šajās sacensībās pārstāvēja divas jaunsargu komandas un abas sekmīgi beidza distanci. Mārcis Milaknis un Aigars Groms ar panākumiem piedalījās "Vīru spēlēs". Ir noslēgusies arī orientēšanās sporta "Orientieris 2010" sezona. Kopvērtējumā 2.vietu ieguva Mārcis Milaknis bet 3.vietu - Jānis Milaknis. Apsveicam!!!

 Uz sākumu

Rudens brīvdienās skolas jauniešu komanda piedalījās "Lāses" kausa izcīņas priekšsacīkstēs volejbolā. Izcīnot uzvaras par Jēkabpils3.vsk., Jēkabpils ABK, Zasas un Salas vidusskolu komandām mūsējie ieguva tiesības spēlēt finālā Rīgā. Komandā spēlēja Didzis Rubens, Jānis Sladzs, Jānis Valainis, Rihards Broničs, Jānis Kerubins, Elvijs Demjanovs, Matīss Melderis un Toms Prokofjevs. Malači!!!

Informāciju sagatavoja sporta skolotājs Jānis Kudiņš.
 

VIESĪTES VIDUSSKOLAS  9. SKOLĒNU SAEIMA

 Septembra beigās skolā notika 9. Skolēnu saeimas vēlēšanas. Vēlēšanās piedalījās 220 skolēni no 5. - 12.klasēm. Oktobra mēnesī darbu uzsāka jaunā skolēnu saeimas pašpārvalde 12 cilvēku sastāvā. Ar pārliecinošu balsu skaitu un jaunās komandas atbalstu prezidentes krēslu ieņem 10. klases audzēkne Viktorija Capa (149.b.) un vietnieces posteni 9.b. klases audzēkne Paula Liepiņa (125.b.).

Pārējos, nemazāk nozīmīgos, ministru krēslus ieņem: Eīna Pērkone, Ieva Bērziņa, Agnese Ribāka, Līva Lūse, Lineta Liepiņa (11.kl.), Monta Tiltiņa(10.kl.), Santa Ivanova, Sintija Grīsniņa – Grīsle, Laura Jaškova, Anna Paula Kuzņecova (9.kl.).

Jau ir organizēti un notiks arī turpmāk Kino vakari, kurus apmeklēja liels skaits skolēnu. Meitenes saka paldies seansu apmeklētājiem, jo viss tiek rīkots mūsu atpūtai un priekam. Novembra beigās notiks tematiskā balle „Talantu vakars”. Līdz pirmā semestra beigām visi darbi un pūles tiks veltītas Labdarības akcijai un priekšnesumu gatavošanai.

 Mūsu skolas radošo un aktīvo dzīvi vadīs jaukas un atraktīvas meitenes. Jauki! Lai meitenēm veicas pulcējot domubiedrus un neapsīkst idejas!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Ratiņa.
 

Gleznainā un teiksmainā Sigulda

Miglas vāli vēl tina mežmalas laukus, kad 13. oktobra rītā tālajā ceļā uz gleznaino Siguldu devās skolēni no 3., 4.a, 4.b un 5.a klasēm. Ceļš vijās caur rudenīgajiem Latvijas laukiem, gar Daugavas krastu, pāri Ķeguma HES ūdens krātuvei. Šur tur vēl bija redzami aizkavējušies gājputnu kāši. Bērni nepacietīgi taujāja „Cik vēl jābrauc? Vai vēl tālu? „ Skolotāji savukārt rēķināja vai visas ieceres izdosies īstenot, jo izskatījās, ka pamalē draudīgi velkas negaisa mākoņi, tādi melni, kupli un bagāti ar sniegu. Bet daba saprata, ka mazajiem ceļotājiem jāļauj baudīt ekskursijas prieku – kopā būšanu atpūtā, gūstot jaunus iespaidus, un tādu bija daudz.

Vēsturiskiem nostāstiem un teikām apvītā Sigulda, tās pilsdrupas un pils parka masīvs, baznīca ar ievērojamo nostāstu par iemūrēto jaunavu.  Zeltaino kļavlapu noklātnie ceļi un takas, kas ved pie jauna un atkal jauna objekta. Vēlāk Turaida ar siltajām pils telpām un jaunajām ekspozīcijām. Tik daudz aizraujošu un nepazīstamu lietu bērni vēl nebija redzējuši. Turaidas pils tornis ar tālskati, kurā visa Sigulda un Gaujas senleja kā uz delnas pārskatāma.

Plašā mākslas pasaule, sākot ar T. Zaļkalna pieminekli Atim Kronvaldam, I. Rankas skulptūrām Dainu kalnā, Turaidas koka baznīca ar  biezo 15.gs Bībeli, kuru bērni nebeidza apbrīnot.

Turaidas rozes kaps un leģenda par mūžīgo uzticību. Iespaidu daudz, bet laiks steidzināja mājupceļā. Vēl visiem nav izgaisušas asās izjūtas pēc Panorāmas rata, galvu reibinošais nobrauciens rodeļos un pacēlājos. Vērtīgā iepirkšanās suvenīru tirdziņā.

Daudzi no bērniem atzina, ka tā ir bijusi tālākā un skaistākā no ekskursijām skolā.

Paldies visiem vecākiem, kas spēja saviem bērniem sagādāt šo prieku, kā arī klašu audzinātājām par ieguldīto darbu!

Materiālu sagatavoja sk. Baiba Masuleviča

     

Izmantojot pēdējo silto un saulaino rudens dienu, mēs – 5.b (sk.Sanita Berģe) un 6.a (sk.Maruta Zariņa) klases, 8.oktobrī devāmies ekskursijā uz mūsu tuvāko kaimiņu novadu – Neretas novadu.

Pa ceļam piestājām un tuvumā aplūkojām  Šmuļu kalnā uzstādīto vēja ģeneratoru, par kuru vairāk mums pastāstīja Mārtiņš Kamišovs. Sēlijas novadā tas ir vienīgais!

Tad jau drīz vien sasniedzām J.Jaunsudrabiņa mājas - muzeju „Riekstiņi”, kur pagāja dienas lielākā daļa, gan klausoties interesantajos stāstījumos par pašu J.Jaunsudrabiņu, gan apskatot iekārtotās klēts telpas, gan izpildot uzdevumus, gan sacenšoties stafetē.

Uzzinājām daudz par Jāni Jaunsudrabiņu, viņa  bērnību, staigājām pa takām, sadzirdējām un redzējām daudz ko tādu, kam ikdienā paietu garām un neievērotu.

Liels paldies muzeja „dvēselei”  Ilzītei  par stāstījumu, labiem un arī stingriem vārdiem. Paldies arī Ingai par ekskursijas turpinājumu un stafetēm.

Ļoti noderēja karstā tēja, ko sarūpēja abas „Riekstiņu” saimnieces, jo, lai arī saule spīdēja, bet kājas bija nosalušas.

Pašās beigās mums katram uzdāvināja mazu brošūriņu- muzeja izdotu „Baltās grāmatas” fragmentu.

Paldies par visu!

Ekskursija beidzās ar ciemošanos Mārtiņa vecvecāku mājas pagalmā, kur sarīkojām īstu pikniku! Brauciens bija izdevies!

6.a klases skolniece Liene Kļaviņa.

     
   
   

Rudens krosa rezultāti skolas un novadu sacensībās.

Meitenes

10. - 12.klases

1. Renāte Stahovska

2. Viktorija Hritoņenko

3. Ilze Liniņa

8. - 9.klases

1. Diāna Platgalve

2. Aneta Gailīte

3. Gaļina Capa

6. - 7.klases

1. Marika Lisecka

2. Ņina Capa

3. Krista Upīte

4. - 5.klases

1. Sabīne Grinciuna

2. Līva Kielbicka

3. Līga Treimane

2. - 3.klases

1. Ludmila Sebeža

2. Kate Jaškova

3. Evija Mikušāne

Zēni

 

1. Juris Zans

2. Mārcis Milaknis

3. Edijs Bērziņš

 

1. Pēteris Striks

2. Gundars Bravackis

 

 

1. Dāvis Oļševskis

2. Jānis Širokovs

3. Henrijs Zālītis

 

1. Jevgenijs Gruņins

2. Markuss Jaškovs

3. Eduards Skvarnovičs

 

1. Raivis Stumbiņš

2. Kristians Dāboliņš

3. Dāvis Ašaks

Mūsu skolas skolēni piedalījās Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils un Viesītes novadu sacensībās krosā. Jevgenijs Gruņins (5.b klase) ieguva 1.vietu 4. - 5.klašu grupā, Mārcis Milaknis (11.b klase) 3.vietu vidusskolu grupā. Kopvērtējumā mūsu skola ieguva 2.vietu 4. - 5.klašu grupā. Malači!!!

Ziņas sniedz sporta skolotājs J.Kudiņš

Bez pulksteņa, bez barometriem,
Bez burvības vārdiem, bez kā...
Kāpj oktobris kalnā
Un pārvēršas pasakā.
Sviež ozols pret vēju rokas,
Bet rītu, bet rītu patiesi
Gan vēja, gan ozola plaukstās
Rudi zeltainas zīles zied.

Bildes no Skolotāju dienas pasākuma var skatīt šēit!

 

     

Jau vairākus gadus Latvijā tiek realizēts projekts dabaszinātnēs un matemātikā.

Pateicoties projektam "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā" Viesītes vidusskolā ienākušas interaktīvās tāfeles, fizikas stundās izmantojams datu uzkrājējs, sensori un daudzas citas tehnoloģijas. Lai nodrošinātu mācīšanos, kas stimulē ikviena skolēna attīstību, skolēnam pieejama papildliteratūra, interaktīvie diski, interneta materiāli. Skolotājam projekts piedāvā daudz un dažādas iespējas kā uzlabot mācību procesu. Lūk, neliels ieskats manās gūtajās atziņās projektu īstenojot.

 

Mans redzējums

Vizuālie materiāli

Jaunās vielas izklāstā esmu izmantojusi vizuālos materiālus. Tie palīdz stundu dažādot un vizualizēt apgūstamo vielu.

Drukātie materiāli

Visi projekta ietvaros iespiestie drukātie materiāli („Mūsdienīgs mācību process”, „Pētnieciskā darbība”, „Darba lapas skolēniem”, „Pārbaudes darbi”) man atvieglo gatavošanos mācību stundām. Katram skolotājam ir sava pieeja mācību procesa organizēšanai un tāpēc arī es, izmantojot drukātos materiālus, tos tomēr nedaudz izmainu, koriģēju.

Mācību filmas un raidījumi

Mācību procesā visbiežāk izvēlos demonstrēt mācību raidījumus. Priekšrocības:

- to saturs tiešāk saistīts ar mācību programmu;

- raidījumi ir īsāki un līdz ar to demonstrēšana aizņem tikai daļu no stundas.

Transparenti

Stundās esmu izmantojusi transparentus, kas paredzēti, lai vizualizētu jaunās vielas izklāstu, uzdevumu risināšanai vai atkārtojumam.  Transparenti palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par parādībām un procesiem fizikā. Atzīstu, ka transparentu izmantojums mācību stundās varētu būt lielāks.

Izdales materiāli skolēniem

Izdales materiāli ir praktiski un ērti lietojami. To nodrošina materiāls, no kura veidoti izdales materiāli.

Visbiežāk izmantots tiek plastikāts „Fizikas formulas”, kas ir paredzēts izmantošanai fizikā 10., 11. un 12. klasē.

Strādājot ar šo formulu lapu, skolēniem veidojas prasmes atrast vajadzīgo formulu.

Lamināts „Dabaszinātņu vēsturiskā attīstība – fizika”, kas ir paredzēts kā izdales materiāls, lai iepazītos ar nozīmīgākajiem fizikas atklājumiem un pētījumiem ir veiksmīgi izmantojams jo tajā ievērota hronoloģiskā secība.

Didaktiskās spēles skolēniem

Mācību procesā esmu mēģinājusi izmantot spēli “Fundamentālās daļiņas un mijiedarbības”. Nebiju apmierināta ar spēles nosacījumu aprakstu.

Didaktiskās spēles 8.-9. klasei ir vienkāršas, bet mācību procesā vēl nav bijis iespējams pārbaudīt.

Papildliteratūra skolēniem

Par papildliteratūru esmu īpaši priecīga.

Mācību procesa organizēšanā bieži izmantoju „Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca” (SIA Apgāds „Norden AB”). Šī grāmata ļauj skolēniem pašiem atrast vajadzīgo informāciju.

Krāsaina, pārskatāmi sakārtota un interesanta ir „Fizikas rokasgrāmata”. Šī grāmata ir labs palīglīdzeklis fizikas papildus apgūšanai.

Noderīga ir arī pārējā papildliteratūra.

Interaktīvais kurss skolēniem pašmācībai

Teorijas izklāsts bieži pārāk īss. Tāpēc uzskatu, ka teorijas apguvei labāk kalpo mācību grāmata. Laba lieta – fizikālo procesu vizuāla attēlošana.

Interesanti ir arī uzdevumi gan ar atrisinājumiem, gan patstāvīgai risināšanai.

Mudinu skolēnus pašiem pārbaudīt zināšanas ar testa palīdzību. Testus pati esmu izmantojusi sastādot ieskaites darbus.

Kabineta aprīkojuma uzlabojumi projekta ietvaros

Jāatzīst, ka mana profesionālā kompetence man neļauj pilnībā vēl izmantot tās iespējas, ko man sniedz, piemēram, digitālās tāfeles izmantošana.

Tāpat man daudz laika prasīs pilnīga datu uzkrājēju un sensoru darbības apguve.

Protams, ka kabineta aprīkojums man ļauj mācību stundā izmantot:

- stundai sagatavotu prezentāciju;

- projekta materiālus;

- interneta resursus;

- audzēkņu pašu veidotas prezentācijas mācību stundai u.t.t.

Secinājumi:  Projekts ir mainījis manu skolotājas darbu, jo man kā skolotājai ir ne vien jāseko līdzi attīstības tendencēm fizikas mācību priekšmetā, bet arī nemitīgi jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un jāspēj tās prasmīgi pielietot mācību procesā.

Fizikas skolotāja Līga Blumbeka

Projekta asistents R.Orups

 

     Uz sākumu

Trešdien, 29.septembrī, mūsu skolā tika svinēta Miķeļdiena. Tā iesākās ar Miķeļdienas gadatirgu, kur jaunāko klašu skolēni varēja pārdot savus darinājumus. Pēc tam mēs, desmitā klase, rīkojām Miķeļdienas pasākumu, kurā piedalījās 3. - 6. klašu skolēni. Mūsu uzdevums bija sagatavot dažādus uzdevumus saistībā ar Miķeļiem. Likām viņiem minēt mīklas, vīt vītenes, lasīt Miķeļdienas ticējumus, kā arī zīmēt Jumi. Skolēni bija atraktīvi un ar prieku pildīja uzdotos uzdevumus. Visi uzdevumi bija jāpilda visai klasei kopīgi un, par pareizi izpildītu uzdevumu, klases saņēma konfektes. Beigās, lai noskaidrotu uzvarētājklasi, mēs skaitījām, cik konfektes katra klase bija savākusi, un, ar 10 nopelnītām konfektēm uzvarēja divas klases - 6.b un 4.b.

Desmitās klases skolniece Signe Davidāne.

   

   

     

Pateicoties projektam  "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā", ķīmijas un bioloģijas stundas ir kļuvušas interesantākas pat tiem,  kuriem šie priekšmeti nepadodas vai neliekas saistoši, un tās tiešām ļoti bieži paiet nemanot un ar lielu aizrautību. Pateicoties mūsdienīgajām tehnoloģijām, kas pieejamas šajā kabinetā, mācību vielu izprast un uztvert ir daudz vieglāk, jo salīdzinot ar pagājušo gadu, tiek aplūkoti dažāda veida attēli, video materiāli, animācijas, īsfilmas, u.c. Tā rezultātā vielu var izprast ne tikai teorētiski, bet arī viegli pielietot praktiski. Arī prezentāciju rādīšana tagad vairs nesagādā problēmas, un ne skolotājai, ne pašiem skolēniem nav jāuztraucas par to, kur un kā parādīt sagatavoto materiālu.

Tā kā pati esmu nolēmusi nākotnes profesiju saistīt tieši ar šīm zinātnēm, bieži uzturos šajā kabinetā konsultāciju laikos, un esmu iepriecināta, ka ir iespēja strādāt mūsdienīgā, izremontētā telpā ar brīvu pieeju internetam. Turklāt, esmu droša, ka piedāvātie materiāli un kvalitatīvās mācību stundas ir sekmējušas vēlmi uz padziļinātu apguvi arī bioloģijā, kaut gan pagājušajā mācību gadā manu uzmanību vairāk saistīja tikai ķīmija.

Ceru, ka piedāvātās iespējās spēs novērtēt visi un pieaugs to skolēnu skaits, kuri vēlēsies pievērst dabaszinātnēm lielāku uzmanību.

Paldies sk. Sanitai Berģei par piedāvāto atbalstu gan mācību stundās, gan ārpus tām, tāpat paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu projekta īstenošanā.

9.klases skolniece Paula Liepiņa

Projekta asistents R.Orups

 

24.septembrī pirms lielajām Saeimas vēlēšanām skolā norisinājās 9. Skolēnu Saeimas vēlēšanas. Balsošanā piedalījās 190 vēlētāji. Ar 149 balsīm prezidentes krēslu ieņem 10.klases audzēkne Viktorija Capa un padomdevējas/vietnieces vietu iegūst 9.b.klases audzēkne Paula Liepiņa ar 125 balsīm. Saeimas sastāvs: Elīna Pērkone, Monta Tiltiņa, Ieva Bērziņa, Agnese Ribāka, Santa Ivanova, Sintija Grīsle –Grīsniņa, Laura Jaškova, Līva Lūse, Lineta Liepiņa, Anna Paula Kuzņecova. Meitenes pārvalda pārējos vadošos posteņus, bet, ja tā nopietni, tas ir komandas darbs. Tikai strādājot draudzīgi, radoši un aktīvi būs rezultāti. Visa pamata ir vēlme darboties. Lai veicas!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Ratiņa.

 

Šī gada 24.septembrī norisinājās desmitās klases uzņemšana vidusskolā.

Kāda daļa šī pasākuma sākās jau iepriekšējā dienā. Notika iesvētāmo fotografēšana fotosalonā "Kolonija". Tas bija pārsteigums ikvienam, jo tika izmantoti arī kolonijas tēmai piederoši aksesuāri. Fotogrāfijas saņemot, katra sejā bija manāms smaids, jo tās bija izdevušās ļoti smieklīgas.

Nākamo, īsto iesvētību dienu, sākām ar rīta rosmi "majoru" pavadībā. Skriet ir grūti, bet apvienot to ar vienbalsīgu dziedāšanu bija vēl grūtāk.

Pēcpusdienā mums nācās rādīt priekšnesumu, kas arī bija pārsteigumu un jautrības pilns. Ovācijas bija lielas. Divpadsmitie, kā atbildi, sniedza arī savu priekšnesumu - pašsacerētu repa gabalu.

Tālāk stadionā mūs sagaidīja lielā šķēršļu josla ar interesantiem, netīriem un smagiem pārbaudījumiem. Mēs bijām netīri un noguruši, bet optimismu nezaudējām!

Pēc iesvētīšanas pārbaudījumiem norisinājās svinīgā daļa. Nodevām zvērestu. Šoreiz simboliskā uzņemšana ar iešūpošanu šūpolēs izpalika. Vakars noslēdzās ar diskotēku.

Visas klases vārdā vēlos pateikties divpadsmitās klases skolēniem. Viņi bija ieguldījuši tik tiešām daudz laika, darba un izdomas. Neskatoties uz to, ka mums nācās izciest šos pārbaudījumus, mēs esam patiesi priecīgi un par pasākumu mums ir palikušas tikai labas atmiņas. Liels, liels paldies! Bildes no notikumu vietas skatīt šeit!!!

Viktorija Capa, 10.klase.

24.septembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika Eiropas valodu dienai veltīts konkurss svešvalodās. Mērķis bija sekmēt svešvalodu apguves motivāciju, skolēnu prasmi darbā ar internetu, izmantojot angļu, krievu un vācu valodas, akcentēt patriotisma audzināšanu, liekot paskatīties uz savas zemes iespējām. Konkursa tēma - "Vasara Latvijā". Piedalījās sešas komandas, katrā 3 dalībnieki, kuri katrs pārstāvēja savu valodu. No Viesītes vidusskolas piedalījās A.Ribāka (angļu valoda), L.Maculeviča (krievu valoda) un T.Broks (vācu valoda). Mūsu skolas komanda izcīnīja trešo vietu, atpaliekot no pirmās vietas tikai par 0,8 punktiem. Katrā valodā tika atzīmēts labākais pārstāvis. Mūsu komandā tas bija T.Broks vācu valodā. Mūsu komanda tika uzteikta arī par atraktivitāti un personīgo attieksmi pret stāstīto. Skolēnus konkursam sagatavoja skolotājas V.Tutāne, I.Eiduka un M.Lasmane.

Informāciju sagatavoja skolotāja M.Lasmane.

     

Skola piedalās projektā

"Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā".

Mūsu ikdienas dzīvē arvien lielāku nozīmi ieņem modernās tehnoloģijas un to pielietošanas prasmes ikdienā. Modernās tehnoloģijas netiek radītas vien ar domu cilvēku izklaidēt - tās spēj arī mūs mācīt un palīdzēt mācīties.

Eiropas Sociālā fonda finansiāli atbalstītā projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Viesītes vidusskolā" ietvaros arī  mūsu skola saņēma dažādus tehniskos aprīkojumus, tai skaitā arī divas interaktīvās tāfeles, kuras uzstādīja matemātikas un fizikas kabinetos.

Tā kā nekad nebiju strādājusi ar interaktīvo tāfeli, tad vispirms man vajadzēja izprast, kā tā tāfele darbojas, kādas funkcijas tā veic. Liels darbs bija jāpaveic,lai saprastu, ko no tā visa lielā piedāvājuma klāsta varētu izmantot matemātikas stundās, lai skolēniem būtu interesantāk mācīties un attīstīt viņu spējas izmantot skolā iegūtās zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās.

Tā kā tāfele ir interaktīva, tad tā dod iespējas tēmu apguves procesā iesaistīties arī  pašam  skolēnam. Šī tāfele ir kā liels datorekrāns, kurā, izmantojot tāfeles rīkus, var strādāt interaktīvi ar vizuālo materiālu. Aktivitāšu  klāsts,  salīdzinoši  ar  parasto  tāfeli, it īpaši mazākajās klasēs un pamatskolas skolēniem,  ir  krietni  vien lielāks,  jo  tāfele  piedāvā  ne  tikai  iespēju  rakstīt  uz  tās,  bet  arī  atvērt  slēptus risinājumus,  vai  pareizas  atbildes,  kā  arī  dažādu  papildus informāciju,  kas  nav redzama. Interaktīvajā tāfelē ir piedāvāti arī sagatavoti materiāli, kurus vislietderīgāk  ir  izmanot  stundās, kurās  ir  jāiedod  ļoti  liels  jaunas  informācijas  daudzums  –  tas  ir  stundās  pie  jaunās  tēmas  izklāsta.  Tāds  stundas  metodikas veids  dod  iespēju  bērniem  ar  dažādām uztveres spējām maksimāli uztvert jauno vielu. Vidusskolas klasēs pagaidām tāfele tiek izmantota vairāk kā ekrāns interneta materiālu projicēšanai jaunās vielas izklāstā.

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot šo tāfeli, rodas nepieciešamība pilnveidot savas prasmes kursos, pasniedzot skolēniem interesantas stundas, tā veidojot skolēnos motivāciju mācīties. Lai mums visiem izdodas!

Matemātikas skolotāja Ilze Martužonoka

Projekta asistents R.Orups

 

15.septembrī kopā ar skolotāju Ritu Sirmoviču devāmies uz Galvānu kapsētu pie Jāņa Jaunsudrabiņa tēva pieminekļa, lai vēsajā rudens pēcpusdienā ar sirsnību pieminētu un atcerētos gleznotāju, rakstnieku, mūsu novadnieku Jāni Jaunsudrabiņu. Piemineklis Jaunsudrabiņa tēvam atklāts pirms 22 gadiem. Skatījām to dienu fotogrāfijas un tikāmies ar cilvēkiem, kuri toreiz piedalījās tā atklāšanā: Veltu Lāci, Gunāru Spīdaini, Ilzi Līdumu. Klausījāmies Neretas vidusskolas skolēnu lasīto J.Jaunsudrabiņa dzeju un dziesmas, tikāmies ar rakstnieka attāliem radiniekiem. Spilgts un emocionāls bija tikšanās brīdis ar „Riekstiņu” muzeja vadītāju Ilzi Līdumu: viņa piedāvāja iespēju noklausīties rakstnieka runāto vēstuli „Manam tēvam debesīs”. Iespaidīgi rudenīgajā vējā izskanēja Laines dziedājums.

Pasākums ritēja Dzejas dienu gaisotnē. Tikāmies ar novadniekiem Vilni Vietnieku un Albertu Kreņevski. Par viņiem kā izcilām un ievērojamām personībām jau zinājām no literatūras stundas. Tagad bija iespēja tikties vaigā un klausīties. V.Vietnieks uzdāvināja skolai savu dzejoļu krājumu „Sēlijas vējš”, kurā detalizētāk esam nedaudz paspējuši ieskatīties literatūras stundā.

Atmiņā no šīs tikšanās mums palika pozitīvas emocijas, mierpilna un sirsnīga gaisotne, fotogrāfija pie J.Jaunsudrabiņa pieminekļa un G.Spīdaiņa teiktie vārdi:” Jānis Jaunsudrabiņš paliks dzīvs tikmēr, kamēr viņu pieminēs.”

Paula Liepiņa un Aiva Bruņeniece

Skolotājas R.Sirmovičas foto

   
 

Ir klāt rudens - ekskursiju laiks. Mūsu skolas 8.a un 10.klašu skolēni devās ekskursijā pa Ziemeļvidzemi. Par laimi mums šajā dienā arī uzspīdēja saule.

Ekskursiju atklājām ar Minhauzena muzeja apm eklējumu Duntē. Muzejā par Minhauzenu mums pastāstīja kāda atraktīva dāma, kura dažos nostāstos iesaistīja arī pašus skolēnus. Apskatījāmies kā dzīvojis Minhauzens. Šajā pašā muzejā bija apskatāma vaska figūru kolekcija. Starp kurām bija gan mūsdienīgas, gan seno laiku personības.

Tālāk devāmies uz Salacgrīvu, kur Salacas upes krastā varēja novērot nēģu tačus. Mums bija iespēja nobaudīt pašus nēģus. Pēc degustācijas saņēmām arī informāciju par nēģiem un to zveju. Noskatījāmies interesantu filmu par tača tapšanu, vēlāk arī paši uzkāpām uz tača.

Mūsu nākamais apskates objekts bija Mazsalaca, biosfēras rezervāts un Skaņais kalns. Gids pastāstīja, ka rezervātā viss ir bioloģisks, kā jau dabā. Gar takām bija izvietotas dažādas koka figūras. Bijām arī paša Velna alā, skābuma baļļā un pie Eņģeļu alas. Skaņā kalna pakājē visus pārsteidza interesantā akustika.

Maršruts bija ļoti jauks un interesants. Daudz ko jaunu uzzinājām par Minhauzenu, nēģu audzēšanu un biosfēras rezervātu. Ieteiktu arī citiem aizbraukt uz šīm vietām, jo tur tiešām ir interesanti.

Matīss Vecumnieks, 10.klase.

10.septembrī J.Raiņa muzejā Berķenelē jau 10 gadu notika skatuves runas konkurss "Zelta sietiņš".

Šajā Dzejas dienu pasākumā tika aicināti piedalīties arī iepriekšējo gadu laureāti. Mūsu skolas laureātiem Laurai Jaškovai, Jurim Skutelim un Ievai Bērziņai bija tas gods nopūst sveces jubilejas kliņģerim.

Konkursā šogad piedalījās Jana Dubrovina un Aiva Bruņeniece. Abu meiteņu sniegumu žūrijas komisija novērtēja kā ļoti labu, un "Zelta sietiņu" uz Viesīti atveda Jana Dubrovina.

Pasākuma nobeigumā visus priecēja Vītolu ģimene ar savām dziesmām.

Skolotāja Valentīna Korsiete

   Skolas sētā septembris...

 

Pagājis bezgala siltais vasaras brīvlaiks. Nu koku lapas sāk krāsoties košākās krāsās, stārķu bari gatavojas tālajam ceļam, rasa no rītiem kļuvusi vēsāka... Kas tad nu? Ar joni tuvojas septembris, un gaisā jau jūtama rudens elpa. Skolā sāksies jauns mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Rudens ziedu varavīksne piepildīs pirmo skolas dienu. Mazo pirmklasnieku smaidi būs kā saules stariņi plašajos skolas gaiteņos un klasēs. Septembra rītos pa krāsaino lapu paklāju atkal visi dosimies darba un mācību gaitās.

 

Pret visu esošo attiecieties ar labvēlību:

lai katrs Jūsu vārds būtu mierpilns, laipns un iejūtīgs,

lai katra Jūsu rīcība mazinātu slikto un vairotu labo.

Senindiešu teiciens

Veiksmīgu un radošu darba cēlienu mums visiem!

Skolēniem – vēlmi papildināt zināšanas un darboties radoši!

Vecākiem – pacietību un izturību atbalstot bērnus!

Skolotājiem – veiksmīgi koordinēt mācīšanas un audzināšanas procesus!

Direktora vietniece audzināšanas darbā - S.Ratiņa

Zinību dienas notikumi fotoalbūmā!

 

  

Rite un Viesīte realizē kopēju projektu!

Šī gada janvārī Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/548 ”Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas informatizācija”  īstenošanu. Projekta ietvaros ir plānots ieviest sekojošas aktivitātes: stacionāro datoru iegāde un lokālo datortīklu attīstība - Viesītes vidusskolā, un stacionāro datoru iegāde, portatīvo datoru iegāde, multimediju tehnikas iegāde un lokālo datortīklu attīstība – Rites pamatskolā. Projekts ilgs līdz 2011. gada 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 17094,03 LVL, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14529,92 LVL jeb 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta finansējums ir 2564,11 LVL jeb 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  Viesītes vidusskola paredz 6352,21 LVL aktivitāšu īstenošanai, no kuriem 929,59 LVL tiek paredzēti lokālo datortīklu attīstībai. Savukārt Rites pamatskola paredz 10741,82 LVL aktivitāšu īstenošanai, no kuriem 929,59 LVL tiek paredzēti lokālo datortīklu attīstībai. Tuvojas atskaišu laiks – pirmais projekta pārskata periods noslēgsies šī gada 31. maijā. Šobrīd ir noslēgts līgums ar  IU „ForeversG” par lokālo datortīklu attīstību Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. Uzņēmums paredzētos darbus sāks veikt vasarā.

 Projektu administratore A. Kalniņa

Koordinators Viesītes vidusskolā R.Orups

Uz sākumu