Publicēto ziņu arhīvs

Šajā sadaļā skolas WWW lapā ievietotā informācija ir sagrupēta pa mācību gadiem un to mēnešiem.

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Ziņu arhīvs"

2011./2012. mācību gada notikumu hronika.

septembris     oktobris     novembris     decembris
janvāris     februāris     marts     aprīlis
maijs     jūnijs     jūlijs     augusts

Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa apsveikums 2012.gada absolventiem.

2012. gada absolventi!

Sirsnīgi sveicot skolēnus, audzēkņus, studentus un viņu pedagogus, vispirms vēlos pateikties par katra ieguldījumu. Ieguldījums izglītībā nav tikai personisks ieguldījums, tas ir kas vairāk – Latvijas valsts ilgtspējas stiprināšanas un konkurētspējas veicināšanas virzītājs.

Aicinu ikvienu skatīties plašāk un sekmēt izpratni par izglītības valstisko nozīmi. Izglītība ir priekšnoteikums veiksmīgai un labklājīgai valstij.

Katram no Jums ir noslēdzies kāds posms izglītībā, un tas prasījis ne mazums pūļu. Taču aicinu uzlūkot grūtības kā jaunas iespējas un izprast, ka saņemtais izglītības dokuments nebūt nav galvenais ieguvums – daudz vērtīgākas ir zināšanas, prasmes un pieredze, kas ir Jūsu personības neatņemams ieguvums.

Aicinu neapstāties un sevī stiprināt iniciatīvas garu. Mēs visi kopā – un lielā mērā tieši jūs – veidojam šo valsti. Mums jābūt iniciatīvas bagātiem, radošiem, drosmīgiem un uzņēmīgiem savos lēmumos, lai profesionālajā, pilsoniskajā un personiskajā gājumā radītu vērtības.

Ticu, ka katrs sasniegums ir iespējams, pateicoties ieguldītajam darbam un arī apkārtējo atbalstam. Tāpēc saku paldies pedagogiem, ģimenei un draugiem, kuri uzmundrinājuši, iedrošinājuši un atbalstījuši, lai izlaiduma dienā visi būtu gandarīti par rezultātu un skolas laika pieredzi.

Apsveicu ar sasniegto, vēlu prieka pilnu izlaiduma dienu un aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis

Rīgā, 2012.gada jūnijā

12-tie atvadās no skolas.

Vasaras saulgriežu dienā 21.jūnijā Viesītes vidusskola pulcināja 12.klašu absolventus, viņu vecākus, draugus un radus uz skolas izlaiduma pasākumu Viesītes KP. Sertifikāti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vēl tikai tiek gatavoti un to saņemšana notiks jūlijā, bet jauniešu skati jau veras kaut kur tālumā, vēl nezināmā virzienā. VISS vēl tikai būs, bet šajā vakarā katrs no viņiem bija nopelnījis svētkus pēc labi padarīta darba. Skolas direktora vārdos izskanēja paldies par sasniegumiem mācību darbā-mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, par skolas goda aizstāvēšanu daudzveidīgās sporta sacensībās, par 12.klašu labiem rezultātiem starpnovadu un valsts mēroga tautu deju skatēs, aktīvu darbošanos mūzikas studijā. Trīs absolventi- Agnese Ribāka, Didzis Pučinskis un Līva Lūse saņēma Ministru prezidenta V.Dombrovska  pateicības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem un skolēnu zinātniski pētniecisko darbību.

12.klašu audzinātājas Maija Gabuža un Mārīte Kivleniece šajā vakarā mudināja absolventus tā mierīgi paklīst pa pļavām, laukiem un mežmalām, salasot jāņuzāles. Aicināja ar citām acīm palūkoties uz katru zālīti, ko Dievs radījis mums ne tikai par prieku, bet arī par svētību turpmākam ceļam. Katram jaunietim tika piemeklēta jāņuzāle, jo katram ziedam tāpat kā cilvēkam ir savs raksturs un enerģija. Bērzs, sarkanais āboliņš, kalmes, pelašķi, madaras, margrietiņas un ozola zari kārtojās kopīgā zāļu pušķī. To papildināja pīlādža zars- ģimenes miera un laimes simbols. Visbeidzot arī devītā jāņuzāle- svētā papērksnīte- visas pasaules gudrības sakopojums. Skaists zāļu pušķis no tik dažādām jāņuzālēm, tāds pats kā mūsu absolventi- 14 meitenes un 14 puiši- mērķtiecīgi, enerģiski, pārliecināti, neatkarīgi, lepni, dāsni un pašapzinīgi.

Ko novēlēt?

„Meklējiet katrs pats savas jāņuzāles. Nesteidzieties, izbaudiet!”

„Jaunība ir īsa kā Līgo nakts, bet tajā jāpaspēj atrast pašam sevi, draugus un mīlestību.”

Jau Žetonu vakarā jaunieši meklēja atbildi uz jautājumu „Kas ir mīlestība?” Arī turpmāk katrs radīs savu skaidrojumu un veidos savu stāstu.

Audzinātāju vēlējums: „Meklējiet savu taisnību, savu pārliecību, savu mīlestību”.

12.klases audzinātāja M.Kivleniece

no savas skolas atvadījās 12-to klašu absolventi vērojiet fotoalbūmā.

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Skolā sekmīgi ir noslēgusies 2010.gada janvārī uzsāktā projekta  3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/548 ”Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas informatizācija” īstenošana.  Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Novada abās skolās projekta kopējās izmaksas sastāda 19331,41 LVL, finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds.  Projekts tika īstenots divās kārtās:

  1. Lokālo datortīklu modernizācija.

  2. Datortehnikas un multimediju tehnikas piegāde.

Realizējot projekta pirmo kārtu IU „ForeversG” ir veicis lokālo datortīklu modernizācijas darbus Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. Rezultātā, izmantojot Wi-Fi risinājumu, interneta pieslēgumu var izmantot visās skolas mācību telpās. Šie darbi tika paveikti 2010.gada vasarā. (Fotoalbūms) Pirmās kārtas izmaksas Viesītes vidusskolā sastāda 929,59 LVL.

Otrās kārtas realizācija Viesītes vidusskolā noslēdzās 2012.gada 19.jūnijā, kad firmas "Capital" darbinieki veica deviņu datorkomplektu piegādi un uzstādīšanu. Šīs kārtas izmaksas mūsu skolā satāda 6269,58 LVL

   

Rezultātā Viesītes vidusskolas informātikas kabineta vecie PC tika nomainīti ar moderniem datorkomplektiem, kuros ir uzstādīts mūsdienīgs programmnodrošinājums - OS Windows 7, MS Office 2010, Tildes birojs u.c. Līdz ar to skolēni varēs informātikas stundās apgūt iemaņas darbā ar mūsdienu prasībām atbilstošu tehniku un programmnodrošinājumu.

 Projektu administratore A. Kalniņa

Koordinators Viesītes vidusskolā R.Orups

2012.gada 20.jūnijā, pateicoties Viesītes novada pašvaldības finansiālam atbalstam un ieinteresētībai skolas pilnvērtīgā nodrošinājumā ar mūsdienīgiem IT risinājumiem, IU "ForeversG" veica septiņu datorkomplektu piegādi un uzstādīšanu skolas informātikas kabinetā. Līdz ar to kabineta 16 darba vietas ir aprīkotas ar mūsdienu prasībām atbilstošu datortehniku un programmnodrošinājumu. Tā ir ļoti jauka dāvana skolēniem uzsākot jauno - 2012./2013.mācību gadu! Paldies par sapratni un sniegto atbalstu.

 

Direktora vietnieks informātikā - R.Orups

Kad vasara iet pretī pilnbriedam, skolās ir izlaidumu laiks. Skolas cieļš ir sākums katrai gaitai, kas pēc tam aizved turp, kur esam nolēmuši nokļūt. Šogad 9.klasi beidz 26 skolēni, kuri dzīvei uzdod jautājumu - kurp tu mani vedīsi? Galvenais, lai jauniešiem nepietrūkst uzņēmības, drosmes, darba un mīlestības.

Mēs - audzinātājas Ilze un Maija - vēlam saviem audzēkņiem:

Lai vienmēr būtu sapnis, ko piepildīt,

Kādas alkas un ilgas, ko remdēt,

Laba un jūtīga sirds, kuru mīlēt,

Jauki draugi un patīkams darbs.

Pagājis 2011./2012.mācību gada 9.-to klašu izlaidums. Tā norisi var aplūkot fotoalbūmā.

   

Uz sākumu

2011./2012.mācību gads finišē...

Lielākā daļa skolēnu, apzinīgi veicot savus skolēna pienākumus, nu varēs atpūsties. Lai viņiem silta, piedzīvojumiem bagāta un droša vasara! Skolas līnijā tika izteikti pateicības vārdi tiem skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir augstāki par 7 ballēm. Priecē tas, ka šo skolēnu skaits nekļūst mazāks. Apbalvoto skolēnu sarakstus var apskatīt klikšķinot uz šo saiti - APBALVOTO SARAKSTS

Diemžēl vairākiem skolēniem mācību gads vēl turpināsies. Veicamo pasākumu grafiku skatīt sadaļā Paziņojumi!

Mācību gada pēdējās mācību dienas norisi var aplūkot arī fotoalbūmā. ( Fotoalbūms)

Devīto klašu skolēnu dāvana skolai - alpinārijā iestādīti ziedoši rododendru krūmi. Lai tie labi aug un krāšņi zied kā pateicība par skolā pavadītajiem deviņiem gadiem.

   

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Ventspilī

Jau daudzus gadus, sagaidot Vispasaules bērnu aizsardzības dienu, republikas dejojošie bērni pulcējas festivālam “Latvju bērni danci veda”. 2012.gada festivāla norises vietas ir divās pilsētās: 26.maijā Ventspilī un 2.jūnijā Gulbenē.  Festivāls norit divos līmeņos – ielu koncerti, uz kuriem var pieteikties ikviens kolektīvs, un noslēguma koncerts, kurā pilsētas/novadi demonstrē apvienotas programmas, apvienojot vairākus kolektīvus.

25. un 26. maijā Viesītes, Jēkabpils un Salas novadu skolu jaunatnes dejotāji, kopā 13 kolektīvi,  devās uz Ventspili, lai iepazītu pilsētu, tās kultūrvēsturisko vidi,  tradīcijas, lai priecātos un izklaidētos un piedalītos festivāla koncertā ar kopīgu programmu „Vai tu zini, vai tu proti ?”. Festivāla norisēs piedalījās arī Viesītes vidusskolas deju kolektīva „Augšzemīte” 9.-11.klašu dejotāji. Pirmajā festivāla dienā skolēni gides pavadībā iepazinās  ar vairākiem Ventspils kultūras, sporta, izglītības un izklaides objektiem, ar krāšņo un sakopto pilsētas vidi. Interesants bija Pārventas bibliotēkas un Ventspils Olimpiskā centra apmeklējums, bet īpašu sajūsmu radīja mācību nodarbība „Amatu mājā”. Otrā ekskursijas dienā jaunieši individuāli varēja iepazīt Ventspili, apmeklēt ūdens atrakciju parku vai citus objektus.

   

Galvenā festivāla norises vieta bija Reņķa dārzs, kur dejotāji no 31 Latvijas novada un 5 pilsētām gāja gājienā un koncertā dejoja iestudētās deju programmas. Festivāla izskaņā visi tika aicināti uz kopīgu atpūtas vakaru, lai šķiroties viens otram teiktu: “Uz redzēšanos nākamgad!”

    

Viesītes vidusskolas deju kolektīva „Augšzemīte” dejotāji un vadītāji pateicas skolai un pašvaldībai par finansiālu atbalstu līdzdalībai festivālā. Paldies pārējo skolu kolektīviem par kopīgo darbu programmas sagatavošanā un svētkiem Ventspilī.

Viesītes vidusskolas tautas deju kolektīva „Augšzemīte” vadītājs Andris Kivlenieks

 

21.maijā novada domes darbinieki aicināja uz tikšanos novada skolu skolēnus un skolotājus, kuri guva atzīstamus panākumus dažādu līmeņu olimpiādēs un konkursos. ( Fotoalbūms)

18.maijā izskanēja pēdējais zvans skolas 9.ab un 12.ab klašu skolēniem. ( Fotoalbūms)

2012.gada Arkādija Kasinska balva piešķirta Matīsam Vecumniekam - par kultūrvēsturiski nozīmīgu pētījumu  "Līču dzimta"

2012.gada Arkādija Kasinska balvas pretendenti:

1. Rainers Kravčenko, 8 gadi, - zīmējumi uz papīra:  „Mūsu kultūras pils”, „Viesītes ritmi” (guaša, zīmulis). Pedagogs Inga Kovaļevska – Viesītes MMS.

2. Eiva- Krista Dronka, 12 gadi, – zīmējumi uz papīra: „Tik tak - Viesītes laiks” „Viesītes ritmi” (jaukta tehnika). Pedagogs Inga Kovaļevska – Viesītes MMS.

3. Daiga Buceniece, 12 gadi, - zīmējumi uz papīra:  „Mana Viesīte” - tušas zīmējums, ”Krāsainā Viesīte” - pastelis. Pedagogs Inga Kovaļevska – Viesītes MMS.

4. Ieva Grigaloviča, Viesītes vidusskolas 11.kl., zinātniski pētnieciskais darbs „Latviešu tautas deju elementu pielietojums XV Deju svētku jauniešu repertuārā”, pedagogs Andris Kivlenieks.

5. Matīss Vecumnieks, Viesītes vidusskolas 11.kl., zinātniski pētnieciskais darbs „Līču dzimta”, pedagogs Sarmīte Stumbiņa.

 

Mātes dienas koncerts

Skaistā un saulainā 10.maija pusdienlaikā skolā notika Mātes dienas koncerts. Skolas 5.-9.klašu meiteņu koris, tautas deju 9.-11.klašu kolektīvs “Augšzemīte”, skatuves runas konkursu uzvarētāji, 1.-2.klašu koris, solisti, vidusskolas jauniešu ansamblis, sākumskolas bērnu dzejoļu kompozīcijas un vadītāja I. Bērziņa sniedza prieku, mīlestību un svētku sajūtu māmiņām, vecmāmiņām un omītēm. Paldies visiem pedagogiem par atbalstu skolēniem sagatavojoties koncertam. Paldies bērniem par atbildību un līdzdalību koncertā. Paldies arī vecākiem, kuri varēja atnākt uz koncertu, jo tas bija veltīts Jums. ( Fotoalbūms)

Vecāku kopsapulce

Skolas vecāku kopsapulci apmeklēja 41 vecāki. Sapulci atklāja skolas direktors A. Baldunčiks. Turpinājumā ar mācību procesiem un normatīvajiem aktiem  iepazīstināja direktora vietniece mācību pārzine A. Vanaģele. Ar aktivitāšu foto galeriju uzstājās direktora vietniece audzināšanas darbā S. Ratiņa. Diskusijā tika izrunāti daži jautājumi, kā arī vecāki iesniedza labus ierosinājumus: apbalvošanai, atjaunot pasākumu “Varavīksnes gaisma”, labinieku stendu izveidi u.c.. Aktuāls jautājums ir bezmaksas  kvalitatīvs dzeramais ūdens, kas būtu pieejams skolēniem. Par šo jautājumu noteikti jādomā un jāmeklē risinājums nākamajam mācību gadam. Paldies vecākiem par ierosinājumiem. Tāpēc jau mēs nākam kopā, lai risinātu jautājumus, labāk izprastu dažādas norises un kopīgi darbotos.

 

Akcija  "Palīdzēsim bērniem slimnīcā"

Viesītes vidusskolas 2.a un 2.b klašu skolēni piedalījās akcijā “Palīdzēsim bērniem slimnīcā”. Skolēni pirms Lieldienām sarūpēja  19 dāvaniņas, lai iepriecinātu mazos pacientus Jēkabpils slimnīcā. Bērni, skolotājas D. Vanagas vadībā un ar vecāku atbalstu, dāvaniņās ielika saldumus un rotaļlietas.

Akcijas dalībnieki:

2.a -  Bandere Neilande Sanija, Bīmanis Madars, Bruzgulis Kristers, Čakstiņš Elvis, Dambrāne Dita Rūta, Juškeviča Adriāna, Liepiņa Annija, Luksteniece Linda, Mutulis Nauris, Narkevičina Anta, Narkevičina Klinta, Orlovs Emīls, Palčejs Dāvis un Platgalvis Kristaps.

2.b – Zaļakmene Zanda, Naudiņa Elīna, Miltiņa Paula, Jancukovičs Armands un Anufrejevs Ralfs.

Paldies vecākiem un bērniem par atsaucību, izpratni un mīlestību.

 

Uz sākumu

Talkas diena divos piegājienos

20.aprīļa rīts atnāca ar lietu un drēgnu laiku. Tomēr, kā bija plānots uz talkošanu mežniecības teritorijā  devās 12.klašu jaunieši. Tika iestādīti jaunie kociņi. Skolotāja J. Kudiņa pavadībā uz Stendera piemiņas vietu brauca 6.a un 9.b klases. Skolēniem izzinošu informāciju izklāstīja viesītes tūrisma koordinatore I. Eglīte. Neskatoties uz lietu skolēni vareni pastrādāja pie zaru vākšanas un lapu grābšanas.

Savukārt, 26.aprīlī pēc pusdienām, talkot devās pārējie klašu kolektīvi. Tika sakopta skolas teritorija un daļa stadiona. Klases devās palīgā arī uz Mīlestības saliņu un Saukas pagasta “Bincāniem”.  Diena bija daudz siltāka nekā iepriekš plānotā talkas diena. Skolēniem izdevās paveikt ieplānotos darbus un sakopt sektorus. Paldies visiem par darbu. Kopā mums noteikti  izdosies dzīvot sakoptākā un skaistākā vidē. ( Fotoalbūms)

Sagatavoja d.v.audz.d : S. Ratiņa

 

Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegumu 2011./2012.m.g. novadu olimpiādēs, konkursos, atklātajās olimpiādēs, skolēnu ZPD lasījumos reģionā un valstī, skolu organizētajās olimpiādēs kopsavilkuma tabula.

 Sagatavoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu rezultāti 2011./2012.mācību gadā.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbību (ZPD) varētu iedalīt vairākos posmos.

Vispirms tā tiek īstenota skolā kā mācību procesa sastāvdaļa, veicot pētījumus dažādās zinātņu jomās. Skolēni padziļina zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, iepazīstas ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, pilnveido prasmes izvērtēt savu darbību, pamatot savu viedokli. Darbu izstrādi vada pedagogi - konsultanti, bet šo procesu koordinē un darbu aizstāvēšanas konferenci organizē ZPD koordinatore skolotāja Sarmīte Stumbiņa. Labākie darbi tiek izvirzīti uz reģionu. Šogad tika izraudzīti 2 darbi: Agneses Ribākas  darbs „Viesītiešu likteņi varu maiņas apstākļos 20.gadsimta 40.gados” (darba vadītāja Maija Gabuža) un Līvas Lūses darbs „Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akcija „Skābeklis” Lūšu ģimenes meža īpašumā” (darba vadītāja Mārīte Kivleniece).

ZPD konference reģionā.

2012.gada 20.martā Jelgavā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Zemgales plānošanas reģionu notika Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3.konference - konkurss. Konferencei tika pieteikti 147 darbi 19 sekcijās no 24 novadiem Zemgalē un Kurzemē.

„Balzaks ir teicis, ka īsts zinātnieks ir sapņotājs. Šodien šeit ir sapulcējušies īsti jaunie zinātnieki no visas Zemgales- sapņotāji, kam pieder nākotne” sveicot konferences dalībniekus, uzrunā teica LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

Notika darbu aizstāvēšana, kur izpaudās skolēnu radošums, prasme uzstāties un argumentēti atbildēt uz jautājumiem. Pēc tam visi devās ekskursijā pa LLU. Konferences noslēgums un rezultātu paziņošana notika LLU Lielajā aulā.

Viesītes vidusskolas skolēnu rezultāti:

Agnese Ribāka - 1.vieta Vēstures sekcijā, izvirzīta uz valsts 36.skolēnu zinātnisko darbu konferenci, saņēmusi tiesības ārpus konkursa iestāties LLU ekonomikas fakultātē.

Līva Lūse - 3.vieta Zemes zinātņu sekcijā, izvirzīta uz valsts 36.skolēnu zinātnisko darbu konferenci, saņēmusi tiesības ārpus konkursa iestāties LLU lauksaimniecības fakultātē vai lauku inženieru fakultātē.

Kā ekspertu komisijas vārdā informēja profesore Anita Aizsila „Skolēnu ZPD kvalitāte salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopumā uzlabojusies. Zinātnisko darbu izstrādē bija vērojama precizitāte un saskaņa zinātniskajos formulējumos, darba saturā un empīriskajos pētījumos, kā arī noformēšanā”.

Uz Latvijas 36.skolēnu ZPD konferenci no Zemgales reģiona tika izvirzīti 63 darbi. Viņu vidū bija arī abi mūsu skolas skolēnu darbi. Tagad bija jāsaņem uzaicinājums darbu prezentācijai Rīgā.

 To arī saņēma gan Līva, gan Agnese. Tā aizsākās starts trešajā posmā - valstī.

Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā 2012.gada 20.-21.aprīlī. Konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar LU. Konferencei pieteikti 365 skolēnu darbi 23 sekcijās. Ar svinīgu pasākumu 21.aprīlī Rīgā LU aulā notika Latvijas 36.skolēnu ZPD konferences atklāšana (skatīt attēlu Līva un Agnese LU pirms atklāšanas pasākuma).

Rezultāti ir iepriecinoši. Zemes zinātnes sekcijā 2.pakāpes diplomu ieguva Viesītes vidusskolas 12.klases skolniece Līva Lūse ar darbu „Vislatvijas koku sēšanas un stādīšanas akcija ”Skābeklis” Lūšu ģimenes meža īpašumā” , darba vadītāja M.Kivleniece. Valsts konferences laureātiem tiek paredzētas priekšrocības uzņemšanā LU pamatstudiju programmās.

Šogad Viesītes vidusskolas rezultāti Latvijas skolēnu ZPD Jēkabpils reģionā ir vislabākie. Skolēnu pētījumi ir ieguldījums skolas, sava novada, reģiona, arī pat valsts zinātnes attīstības veicināšanā.

Paldies skolai un vecākiem, kas palīdzēja, iedvesmoja un sekmēja zinātnisko darbu praktisko izstrādi.  

Skolotāja Mārīte Kivleniece.

 

Noslēgušās tautas deju kolektīvu skates

    

Kā jau ierasts, Viesītes kultūras pilī arī šogad aizvadītas kārtējās deju kolektīvu skates. 4.aprīlī savu dejas prasmi rādīja Viesītes, Jēkabpils un Salas novadu skolu jaunatnes tautas deju dejotāji, kopā 16 kolektīvi. Skolu jaunatnes deju kolektīvu repertuārs šajā starpsvētku gadā nebija stingri noteikts. Lielākā daļa kolektīvu dejoja festivāla „Latvju bērni danci veda” novadu programmā iekļautās dejas, bet 10.-12.klašu kolektīvi izpildīja nākamo Vispārējo dziesmu un deju svētku repertuāra dejas. Šī gada skatē dažu skolu kolektīvi izpildīja arī vairākas kolektīvu vadītāju veidotās horeogrāfijas. Augstvērtīgākie deju izpildījumi bija skatāmi Biržu internātpamatskolas, Zasas vidusskolas, Viesītes vidusskolas un Viesītes mūzikas un mākslas skolas kolektīvu izpildījumā. Šo skolu kolektīvi žūrijas vērtējumā saņēma 1. pakāpes diplomus. Izaugsme, labs deju izpildījums bija vērojams arī Rites, Rubenes, Biržu pamatskolu un Salas kultūras nama dejotāju sniegumā. Viesītes vidusskolas deju kolektīvu „Augšzemīte” skolu skatē pārstāvēja gan 12.klašu, gan 9.-11.klašu kolektīvs. Diemžēl 12.klašu kolektīvam šī bija pēdējā skate esot skolēnu statusā. Paldies visiem dejotājiem par daudzu gadu garumā ieguldīto darbu deju nodarbībās, par sniegumu koncertos, par Viesītes vidusskolas un pilsētas pārstāvēšanu festivālos un deju svētkos. Abi dejotāju sastāvi rādīja labu sniegumu un šī skate bija kā ģenerālmēģinājums 14.aprīļa skatei, kad jauniešu, vidējās paaudzes un senioru kolektīvus vērtēja autoritatīva Rīgas žūrija.

  Lai arī līdz nākamajiem Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem vēl priekšā nākamā sezona, jau šogad visus Latvijas pieaugušo deju kolektīvus skatēs vēro un vērtē svētku virsvadītāji, deju horeogrāfi, kompetentākie tautas deju mākslas speciālisti. Skatē Viesītē žūrijas sastāvā bija J.Purviņš, J. Ērglis, I.Saulīte, Z.Mūrniece un R.Juraševskis. Kolektīvi izpildīja divas obligātās dejas un vienu izvēles deju no nākamo svētku repertuāra. Viesītes vidusskolas kolektīvs „Augšzemīte”, apvienojot vienā sastāvā abu kolektīvu dejotājus, saņēma 39,67 punktus un  II pakāpes diplomu, bet Viesītes kultūras pils jauniešu deju kolektīvs „Augšzeme” ar iegūtajiem 40,56 punktiem- I pakāpes diplomu. Gan skolas, gan kultūras pils jauniešu kolektīvos šogad dejoja D.Rubens, A.Bruņeniece, I.Grigaloviča un M.Melderis. Viesītes jauniešu kolektīvu sniegums ir labs un ļauj pretendēt uz līdzdalību nākamā gada svētkos, tomēr nākamgad darāmā vēl daudz. Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes dejotāji šī gada skatē rādīja izcilu sniegumu, ar iegūtajiem 47,22 punktiem (no 50) saņemot žūrijas vērtējumā augstākās pakāpes diplomu. Lai arī visas deju skates noslēgsies tikai 6.maijā ar Rīgas kolektīvu uzstāšanos, pagaidām starp vidējās paaudzes deju kolektīviem „Augšzemes” vērtējums ir pats augstākais. Pateicos skolotājiem M.Zariņai, ,M.Kivleniecei un J.Osim par darbu ar kolektīvu vai dejošanu un panākumu kaldināšanu.

  Jau daudzus gadus ierasts, ka Viesītē darbojas vairāki augstas kvalitātes dažāda vecumposma dejotāju kolektīvi. Ar pašvaldības, skolu un kultūras nama vadības atbalstu lielā mērā dejotāji ir nodrošināti ar tautas tērpiem, nodarbību telpām, bet ļoti maz tiek darīts iesaistot cilvēkus mākslinieciskajā pašdarbībā. Reālā situācija ir tāda, ka tautas dejās nav iesaistīts neviens 5.-9.klases zēns un kultūras nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvos darbojas tikai daži viesītieši. 

 Paldies visiem Viesītes kolektīvu dejotājiem par latviskuma kopšanu un mūsu mazpilsētas vārda daudzināšanu.

Novadu skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītājs A.Kivlenieks

 

Š.g. 11. aprīlī Rīgā notika 8. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Uguns”, kuru organizēja Rīgas Amatniecības vidusskola. Sponsors –SIA „Robert BOSCH”. Olimpiāde norisinājās divās kārtās: 1.kārta- atlases konkurss notika neklātienē un līdz š.g.26.martam bija jāiesūta mājas darbs „Sērkociņu kastīte”. 2.kārta – olimpiāde Rīgā, kur Viesītes vidusskolu pārstāvēja 9.a klases skolnieks Matīss Kļaviņš un skolotājs Guntars Grieķeris.

Skolēni savā meistarībā sacentās trijās vecuma grupās. 8.-9.klašu grupā Matīsam kokapstrādes tehnoloģijās bija jāizgatavo dekoratīva kompozīcija „Ugunsputns”. Skolēniem tika radīta iespēja izpaust sevi kokapstrādē, izmantojot olimpiādes organizētāju materiālu, aprīkojumu un pieejamās tehnoloģijas, reizē arī iejūtoties Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu lomā, kuri šajās darbnīcās darbojas ikdienā. Olimpiādes dalībnieku darbu uzmanīja ļoti pieredzējuši šajā jomā Rīgas Amatniecības vidusskolas pedagogi.

Matīss olimpiādē ieguva godpilno 2.vietu un  noslēgumā   saņēma olimpiādes atbalstītāja - firmas „Robert BOSCH”  - piemiņas veltes, un arī savus darinātos darbus. Matīsam tika piedāvāta  iespēja bez konkursa iestāties Rīgas Amatniecības vidusskolas metālapstrādes un kokapstrādes nodaļās.

Apsveicam Matīsu un skolotāju

Guntaru Grieķeri ar sasniegtajiem rezultātiem!

 

Mūsu skolēnu sasniegumi

Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu

mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.mācību gadā.

DABASZINĪBU KONKURSĀ - 19.04.2012.
Jaškovs Markuss 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele II vieta
Bērziņš Erlends 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele III vieta

ANGĻU VALODAS KONKURSĀ - 30.03.2012.
Milakne Ieva 6.klase Skolotāja Vineta Tutāne Atzinība
Dronka Eiva 6.klase Skolotāja Vineta Tutāne  

SOCIĀLO ZINĪBU KONKURSĀ 4.KL. - 28.03.2012.
Kovrigo Artūrs 4.klase Skolotāja Baiba Masuleviča Atzinība
Heislere Andžela 4.klase Skolotāja Baiba Masuleviča Atzinība

KRISTĪGĀS MĀCĪBAS OLIMPIĀDĒ 3.-4.KL. - 26.03.2012.
Mola Amanda 3.klase Skolotāja Nellija Ribicka II vieta
Mols Matīss 3.klase Skolotāja Nellija Ribicka II vieta
Zaļakmens Viesturs 3.klase Skolotāja Nellija Ribicka II vieta
Aldiņa Ilvija 3.klase Skolotāja Nellija Ribicka III vieta
Mols Kristaps 3.klase Skolotāja Nellija Ribicka Atzinība
Kosakovska Tīna 4.klase Skolotāja Baiba Masuleviča  
Strode Viktorija 4.klase Skolotāja Baiba Masuleviča  

Zemgales novada matemātikas 11. olimpiādĒ 7. klasei - 15.03.2012.
Balode Beāte 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka II vieta
Berģis Jānis 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Henrijs Zālītis 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  

Zemgales novada matemātikas 11. olimpiādĒ 6. klasei - 15.03.2012.
Kalniņa Ance 6.klase Skolotāja Ausma Brūvere II vieta
Milakne Ieva 6.klase Skolotāja Ausma Brūvere  

LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ 4.KL. - 15.03.2012.
Kosakovska Tīna 4.klase Skolotāja Baiba Masuleviča Atzinība
Bravacka Lelde 4.klase Skolotāja Valentīna Korsiete  

EKONOMIKAS OLIMPIĀDĒ - 24.02.2012.
Milaknis Mārcis 12.klase Skolotājs Jānis Skutelis II vieta
Pučinskis Didzis 12.klase Skolotājs Jānis Skutelis III vieta
Capa Viktorija 11.klase Skolotājs Jānis Skutelis Atzinība

MĀJTURĪBAS UN KOKAPSTRĀDES TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDĒ - 22.02.2012.
Bērziņš Erlends 6.klase Skolotājs Guntars Grieķeris I vieta

ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDĒ - 21.02.2012.
Dābols Kaspars 11.klase Skolotāja Sarmīte Stumbiņa III vieta
Vecumnieks Matīss 11.klase Skolotāja Sarmīte Stumbiņa III vieta
Tiltiņa Monta 11.klase Skolotāja Sarmīte Stumbiņa  

MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ - 17.02.2012.
Balode Beāte 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka III vieta
Berģis Jānis 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka Atzinība
Kalniņa Ance 6.klase Skolotāja Ausma Brūvere I vieta
Mucenieks Artūrs 6.klase Skolotāja Aija Prokofjeva  
Aldiņš Sandis 5.klase Skolotāja Aija Prokofjeva  

KRIEVU VALODAS
(svešvalodas) OLIMPIĀDĒ - 16.02.2012.
Capa Gaļina 9.klase Skolotāja Inna Eiduka III vieta
Skreblis Raimonds 9.klase Skolotāja Inna Eiduka Atzinība

MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ - 03.02.2012.
Milaknis Mārcis 12.klase Skolotāja Ilze Martuženoka II vieta
Pučinskis Didzis 12.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Pučinskis Uģis 10.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Capa Viktorija 11.klase Skolotāja Ausma Brūvere  

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ - 30.01.2012.    
Gailīte Anete 9.klase Skolotāja Ilze Paegļkalne Atzinība

ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDĒ - 27.01.2012.

Laizāns Kristiāns

12.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

I vieta

Pučinskis Didzis

12.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

Atzinība

Ribāka Agnese

12.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

 

 

KRIEVU VALODAS (svešvalodas)  OLIMPIĀDĒ - 25.01.2012.

Lūse Līva

12. klase

Skolotāja Inna Eiduka

 

Jankovska Kristīne

12. klase

Skolotāja Inna Eiduka

Atzinība

 

FIZIKAS OLIMPIĀDĒ - 20.01.2012

Milaknis Mārcis

12. klase

Skolotāja Līga Blumbeka

Atzinība

 

VĒSTURES  OLIMPIĀDĒ - 18.01.2012.

Bērziņa Ieva

12. klase

Skolotāja Maija Gabuža

3. vieta


BIOLOĢIJAS  OLIMPIĀDĒ  - 1.12.2011.
Capa Viktorija 11.klase Skolotāja Sanita Berģe Atzinība
Vecumnieks Matīss 11.klase Skolotāja Sanita Berģe Atzinība
Pučinskis Didzis 12.klase Skolotāja Mārīte Kivleniece Atzinība
Milaknis Mārcis 12.klase Skolotāja Mārīte Kivleniece  
Laizāns Kristiāns 12.klase Skolotāja Mārīte Kivleniece  

VĀCU VALODAS  OLIMPIĀDĒ  - 7.12.2011.
Broks Toms 12.klase Skolotāja Maija Lasmane II vieta
Pučinskis Didzis 12.klase Skolotāja Maija Lasmane Atzinība

Uz sākumu

Decembrī 8., 10. un 11.klasē notika publiskās runas konkurss ar devīzi „Es piedzimu laikā...”. Piedalījās 55 skolēni. No tiem 11 tika izvirzīti uz skolas publiskās runas konkursu, kurš notika 5.martā. Šajā konkursā piedalījās 8 skolēni: L.L.Līce, A.Bruņeniece, D.Platgalve, L.Jaškova, I.Gragaloviča, M.Tiltiņa, L.Mazure un S.Petraite. Jautājumi tika uzdoti angļu valodā. Tos uzdeva skolotāja V.Tutāne un 10.klases skolēns U.Pučinskis.

Par to, kādas emocijas un pārdomas radās, raksta paši skolēni.

Klausoties citus, es mācījos no viņu kļūdām un centos labot savas. Izvērtējot dalībnieku sniegumu, jāsecina, ka nebija vienādu runu, kas ir augsts rādītājs. Man bija interesanti. (Aiva B.)

Domāju, ka būs tīrās mokas klausīties. Bet, kad dalībnieki sāka runāt, sajūtas mainījās. Jutos tuvāka ar cilvēkiem, kuri runāja, varēju viņus vairāk iepazīt. Arī man pašai šis pasākums deva jaunu pieredzi. (Laura B.)

Es nebiju gaidījis tik pārdomātas un interesantas runas. Man šķiet, ka konkurss ir izdevies. Konkurence bija sīva, runātāji bija noslīpējuši savu prasmi uzstāties un parādīja savas angļu valodas prasmes. (Uģis P.)

Kad es klausījos, nemaz nejutu, cik ātri paiet laiks. Pat nepamanīju, ka ir neērti sēdēt, ka ir auksti, jo runas mani ļoti ieinteresēja. (Kristaps D.)

Manī palika labas emocijas, kaut ko arī mācījos, pārdomāju. Arī motivēja nākotnē pašai sadūšoties un piedalīties konkursā. (Amanda P.)

Skolā varētu rīkot vairāk tāda veida pasākumus, jo te var izpausties. (Edijs Č.)

Šādi konkursi attīsta mūs, saliedē, ļauj izpausties. Tas nāk par labu ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. (Elizabete I.)

Arī mums, klausītājiem, tā bija pieredzes stunda. Mums nācās likt lietā savas klausīšanās prasmes un izvērtēt katru dalībnieku. Vēlos, lai šādi konkursi būtu biežāk. Kas to zina, varbūt arī es kādreiz kļūšu drosmīga un piedalīšos. (Zane P.)

Šāds konkurss varētu notikt katru gadu. Skolēnu gūtu pieredzi gatavot runas, uzstāties, klausīties, vērtēt. Man šajā konkursā gūtais noderēs turpmākajās mācībās un dzīvē. (Laura J.)

Konkursā dzirdētais man lika aizdomāties par laiku, kurā es dzīvoju. Pat galvenais – sapratu, kāpēc mans laiks ir pats labākais. (Valērijs P.)

Zelta vērtas atziņas varēja dzirdēt teju katra dalībnieka runā. (Mārtiņš L.)

Mūsdienās daudz kas ir mainījies. Katram no mums ir savi uzskati par to, kas ir svarīgs. Tomēr es domāju (un uz to mani mudināja konkursā dzirdētais), ka viena no nemainīgajām vērtībām ir ģimene, tie, kas mūs mīl. Mūsu tuvākie vienmēr mūs pieņems, atbalstīs un mīlēs. (Imanda L.)

Skolēnu rakstīto apkopoja R.Sirmoviča

   

2012. gada 3.martā daudzās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas skolās tika novadītas labestības stundas. 2011.gada jūlijā humānās pedagoģijas manifesta veidotāji vienojās, ka šādām stundām jākļūst tradicionālām, tādēļ arī šogad 1.martā mūs aicināja vienoties labestībā, novadot skolās Labestības stundas.

Šī gada devīze: „Vārdu labestība rada uzticību.

Domu labestība rada dziļumu.

Dāvināšana labestība rada mīlestību.”

/Lao-Dzi./

Viesītes vidusskolas skolēni ar lielāko prieku atsaucās labestības aicinājumam. Gan pamatskolas skolēni, gan vidusskolēni veidoja mākslas un literārus darbus, ar ko iepriecināt bērnu nama „Līkumi” bērnus.

Krievu valodas (kā svešvalodas) stundās tika veikti radošie darbi gan krievu, gan latviešu valodās.

Katra klase dalījās iespaidos no savām Labestības stundām. 6.klases skolniece stāsta: „Labestības stundās mēs runājām par bērniem, kas dzīvo bērnunamos. Šīs stundas bija labestīgas un sirsnīgas. Mēs visi ļoti centāmies gatavot zīmējumus, grāmatiņas un mīklas. Man šīs stundas ļoti patika. Vēlētos, lai šādas stundas būtu katru gadu.” 7.klases skolniece, Kristīne arī padalījās savos iespaidos: „Visi ļoti gribēja, lai sanāktu ļoti skaisti un interesanti zīmējumi, stāstiņi. Kāda meitene ar labu izdomu vēlējās uzrakstīt vēstuli kādam bērnam. Citi uzzīmēja zīmējumu un pievienoja stāstu, pasaku vai mīklu.”

Savā labestībā dalījās arī 11.klases skolēni. Viņi rūpīgi zīmēja, rakstīja, sacerēja dzejoļus un sastādīja uzdevumus, lai bērniem „Līkumos” būtu interesantāk un siltāk, sagaidot pirmās pavasara dienas. Bet 12.klases skolēni radīja pašsacerētu pasaku krājumu.

Darbiņi tika sagatavoti dažāda vecuma bērniem.

Bija skolēni, kuri izcēlās ar īpašu radošumu savos darbos. Tie ir Erlends Bērziņš, Diāna Frolova, Jānis-Silvestrs Rudzāts, Antoņina Strode, Ieva Donaseviča no 6.a klases, Daiga Buciniece, Aigars Cišs, Sabīne Grinciuna, Andris Līcis, Kristiāna Melehova, Egīls-Arvīds Skrūzmanis, Imants Petjukevičs - 6.b klase, Helēna Rozalinska, Kristīne Līce, Liene Kļaviņa, Beāte Balode no 7.a klases, Melānija Jaksteviča, Aļona Gatmane, Marika Lisecka, Līva Šķimele. Kā arī vidusskolēni Aiva Bruņeniece, Elizabete Indāne, Edijs Čibulis, Santa Ivanova - 10.klase, Viktorija Capa, Nauris Fedotovs, Dāvis Livdāns, Samanta Kuzjumenko no 11.klases un visi 12.klases skolēni.

.

Labo darbu darīdams, radi labu pasauli! Šādas labestības stundas vajadzētu piedzīvot ikvienam.

Materiālu apkopoja 11.klases skolnieces: Viktorija Capa un Renāte Stahovska

 

Uz sākumu

Skolas tradīciju un karjeras ceļu meklējumos

    

Laikā, kad dienas, kaut tikko manāmi, bet tomēr kļūst garākas, cilvēki īpaši ilgojas pēc drīzāka pavasara. Ir  svarīgi, lai kaut kur paliktu tas, ar ko cilvēks dzīvojis. Un paražas. Un ģimenes svētki. Un atmiņu mājas. Svarīgi ir dzīvot, lai atgrieztos.

Antuāns de Sent-Ekziperī

Februāra mēneša pirmā nedēļa vidusskolā vienmēr noslēdzas īpaši. Skolas tradīcijas  turpinot, 3.februārī notika  Žetonu vakars. 12.klases jaunieši sarīko pasākumu, kurā tika meklēta atbilde uz jautājumu: „Kas ir mīlestība?” Jaunieši pārtapa dažādos tēlos un vārdos, mīmikā, attēlos un kustībā radīja mīlas apburošo gaisotni. 28 talantīgi, drosmīgi, atbildīgi, ar izdomu apveltīti jaunieši radīja patiesi jautru, izjustu un aukstajam laikam neierasti siltu noskaņu KP zālē.

9. februārī Karjeras seminārs „Plāno savu nākotni”. Skolā ciemojās LLU(Latvijas Lauksaimniecības Universitātes) vieslektore I. Graudiņa, lai sniegtu ieskatu piedāvātajās studiju programmās, iepazīstinātu ar aktivitātēm un karjeras iespējām.

Tradicionāli  dažādas aktivitātes notika Valentīndienā. Mūzika, dāvaniņas, sveicienu sūtīšana un vēstulīšu rakstīšana.

15. februārī skola norisinājās 1.-4.klašu daiļlasītāju konkurss. Piedalījās 12.klases skolēni, kuri bija sagatavojuši dzejoļi un daiļdarba fragmentu. Izvēle un sniegums bija radošs un interesants. Pirmo vietu ieguvējas: M. Kamišova, Z. Zaļakmene, Z. Zeltiņa, A. Vītola gatavosies dalībai Jēkabpils novadu daiļlasītāju konkursam. Paldies skolotājiem par atbalstu skolēniem sagatavojoties konkursam!

    

15. februārī 12.klases jaunieši piedalījās „Ēnu dienas 2012”  profesiju pasākumā. Jaunieši bija ēnas daudziem profesiju pārstāvjiem mūsu novadā, Jēkabpilī un Rīgā.  Viesītē skolēni ēnoja Viesītes transportā, Socialās aprūpes centrā, pašvaldībā, SIA „ Aibe”, pilsētas bibliotēkā u.c. Plašāku informāciju apkoposim pēc jauniešu sagatavoto prezentāciju noklausīšanās. Vienu gan var teikt, jauniešu atziņas ir pozitīvas un  emociju pilnas par Ēnu dienu. Bija interesanti un labi, ka tika sniegta šāda iespēja! Tā atzina jaunieši.

17. februārī skolas administrācijas un 9. Skolēnu saeimas parstāve devās ciemos pie 1.klases bērniem, lai sveiktu ar 100 dienām skolā. Ar jaukiem un sirsnīgiem sveicieniem pievienojās arī 2.klases bērni un kl. audzinatajas.  Tas ir zināms laika posms, kurā skolēni apguvuši jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas. Ir paskrējušas daudzas mācību stundas un starpbrīži, lai mazais pirmklasnieks varētu pagūt apliecināt savu darbošanos, draudzēšanās prasmes, izpalīdzēšanas iemaņas un tā varētu uzskaitīt līdz bezgalībai. Nu vārdu sakot, sevi pierādīt, kā jau visi lieli vīri valstī. Tiem arī pietiek ar 100 dienām. Ceram, ka mazie bērni un klašu audzinātājas priecājas par jaunas tradīcijas ieviešanu skolas dzīvē. Tā ir iespēja mums visiem pabūt kopā un darīt jaukas lietas, pateikt labus vārdus, kuru nekad nav par daudz.  Paldies par jauko uzņemšanu un sadarbību mazo klašu audzinātājām!

        

Februāra mēnesis ir laiks, kura skola ciemojas daudz karjeras un dažādu augstskolu vieslektori, lai sniegtu ieskatu interesantās un perspektīvās profesijās, studiju iespējās un karjeras ceļa meklējumos.

17. februārī 10.-11.klases audzināšanas stundā piedalījas lekciju ciklā „Ģimeniskās vērtības. Cilvēks. Attieksme un attiecības” Kp konfereču zālē. Paldies mūsu skolas absolventei E. Pintānei par sarūpēto izzinošo lekciju vidusskolēniem.

27. janvārī Ērgļu arodvidusskolas pasniedzēja/projektu koordinatore iepazīstināja ar profesiju izvēles interesanto pusi, ko piedāvā skolas studiju programmas.

Dienas kļūst garākas un arī aukstums tomēr ir savādāks. Pamazām varēsim sākt gatavoties Lieldienu pasākumiem, pavasara dienām un citām aktivitātēm.

Sagatavoja d.v.audz.d.: S. Ratiņa

 

Uz sākumu

Žetonu vakars Viesītes vidusskolā 03.02.2012.

3.februāra aukstais ziemas vakars pulcināja absolventus un viesītiešus Kultūras pilī uz 12.klašu Žetonu vakaru.

1.daļā tika meklēta atbilde uz jautājumu: „Kas ir mīlestība?” Jaunieši pārtapa dažādos tēlos un vārdos, mīmikā, attēlos un kustībā radīja mīlas apburošo gaisotni. 28 talantīgi, drosmīgi, atbildīgi, ar izdomu apveltīti jaunieši radīja patiesi jautru, izjustu un aukstajam laikam neierasti siltu noskaņu KP zālē. Visas jauniešu ieceres prasmīgi apvienoja vienotā uzvedumā viņu latviešu valodas skolotāja I. Paegļkalne. Paldies viņai par uzņēmību un radošumu.

2.daļā 28 jauniešu plaukstās svinīgi iegūla direktora A. Baldunčika pasniegtie žetonu gredzeni. Audzinātājas (M. Kivleniece un M. Gabuža) apsveikumā divpadsmitajiem stāstīja savu stāstu par mīlestību. Tā bija A. Sakses pasaka par „Granātkoku”. Vēlējums bija tikai viens : „Bez mīlestības nedzīvojiet...”. „Mīlestība ir tikai viena, bet tai ir neskaitāmi daudz izpausmju”. Katram tika pasniegts Laimes koka auglis – granātābols. Lai tas mīlestībā izgaismo ceļu gatavojoties eksāmeniem, lai tas stiprina jauniešu savstarpējas attiecības, lai tas nes sevī vecāku prieku par savu lolojumu.

Paldies sakām Viesītes KP direktorei R. Vasiļjevai un visiem darbiniekiem par sadarbību šī pasākuma norisē.

 Žetonu vakars ir pieturas punkts kopīgi noietam ceļam, tāpēc saviesīgajā daļā tie, kuri nenobijās no lielā aukstuma - audzēkņi, vecāki un skolotāji bija kopā svinību turpinājumā Viesītes vidusskolā.

M. Kivleniece

     

Skolēnu ZPD lasījumi 2012.gada 25. - 26.janvārī.

Kārtējā janvāra trešā nedēļa...

Tradīcijas turpinās, jo janvāra trešā nedēļā trešdienā un ceturtdienā notika tradicionālie P.Stradiņa lasījumi. Tos atklāja muzeja "Sēlija" vadītāja Sarmīte Milakne ar ļoti interesantu stāstījumu par Viesītes skolām un muzeja tālākās attīstības perspektīvām.

Tad, kā katru gadu, vienpadsmito klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Pēc lasījumu kvalitātes var secināt, ka šī gada vienpadsmitie pie saviem ZPD ir strādājuši ļoti nopietni. Darbu kvalitāte bija laba, pārdomātas prezentācijas, labas atbildes uz klausītāju un vērtēšanas komisijas locekļu jautājumiem - tas viss liecina par ieguldītā darba labo kvalitāti.

Darbu izvērtēšana notiks nākošajā nedēļā, bet jau tagad gribas pateikt par nopietno darbu "paldies" visiem vienpadsmitajiem un viņu darbu vadītājiem.

Skolas ZPD koordinatore - skolotāja S.Stumbiņa

Uz sākumu

Balto Ziemassvētku brīnuma gaidās.

Sniega baltuma patiesību, saules mirdzumu un egles varenumu redz bērnu acis. Protams, ja tici... viss notiek, arī brīnumi.

Tā arī Viesītes vidusskolā Ziemassvētku noskaņā rotājām skolu un klases, piedalījāmies dažādās aktivitātēs un pasākumos.

Lai bērni aizdomātos un izprastu Adventes laika norises un būtību, skolā ciemojās mācītājs J.Grigs, kurš caur brīnišķīgu stāstījumu un diskusiju aprunājās ar 1. - 8. klašu skolēniem. Paldies mācītājam par atbalstu!

Savukārt 10. - 12. klāsu audzēkņi 15.decembrī tikās ar Daugavpils diecēzes bīskapu E.Alpi, lai aprunātos par vispārcilvēciskajām vērtībām, šo nemitīgi skrienošo laiku un citiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

No 1.decembra skolā 9.skolēnu saeima organizēja Labdarības akciju "Svētītus un gaišus Ziemassvētkus vēlot!" Par tās rezultātiem informēsim tuvākajā laikā.

No 16.decembra skolā tiek rīkotas klašu eglītes.

22.decembrī plkst. 11.00 Kultūras pilī notika Viesītes vidusskolas 1. - 12.klašu Ziemassvētku pasākums.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audz. darbā S.Ratiņa

 

 

 

Noslēdzot 2011./2012. mācību gada pirmo semestri tika apkopoti skolēnu mācību darba sasniegumi. Tie ir sagrupēti pēc vidējā vērtējuma, ievērojot nolikuma noteikumus, divās grupās:

Labākā liecība
(ļoti labi, teicami un izcili mācību sasniegumi)
 Labi un ļoti labi mācību sasniegumi

Viktorija Capa      - 9,07

Zanda Zaļakmene - 9,0

Zane Zeltiņa         - 9,0

Ilvija Aldiņa          - 9,0

                                           Viss saraksts.

Matīss Vecumnieks - 7,93

Elīna Pērkone         - 7,9

Sandis Aldiņš         - 7,9

Sindija Bantauska   - 7,9

                                           Viss saraksts.

Skolēnu mācību darba sasniegumus apkopoja direktora vietniece mācību darbā A.Vanaģele

 

Uz sākumu

Dzimtais pavards pie debesīm kuras.
Lai pārnāktu mājās,
mēs neveram durvis,

bet grāmatu vākus
un brīvojam telpu sevī,
kur dzimtenei būt.

No gliemeža mācīties nevaram,
jo mājas nav patvērums mums,
bet mēs būsim patvērums mājām.

                                          /Māra Zālīte/

17.novembrī  skolā  notika  svinīgais  pasākums LR 93.gadadienai. Dodot svinīgo zvērestu jaunsargu rindas papildināja jauni dalībnieki: H. Zālītis, I. Tīrumnieks, J. Čerņauskis, V. Grods, J. Milaknis un M. Zvaigzne. Ar nedzirdētām un skanīgām dziesmām , savdabīgi saliktu dzejas kompozīciju koncertu sniedza skolas audzēkņi. Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu!

Pasākumā piedalījās Viesītes pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks I. Vingris. Turpinot aizsākto šefību par mūsu skolu I. Vingris piedalījās apbalvošanā, un ar milzīgu saldumu tūti palutināja čempionātos godalgas vietas izcīnījušās  futbola komandas meitenes: L. Liepiņu, I.Liniņu, L. Lūsi un I. Liniņu. Paldies!

 “Lāčplēša 2011” titulus izcīnīja R. Tīrumnieks (8.-9.kl.grupā) un T. Broks (10.-12.kl.grupā).

 Skolu rotāja krāsaino zīmējumu galerija, ko sarūpēja 1.-9.klašu audzēkņi. Sveicienus valsts svētkos uz Latvijas kontūrām sagatavoja 5.-6.klašu skolēni skolotājas S.Stumbiņas vadībā. Dažādu  vecumu skolēni domāja par  vēstures jautājumiem  konkursā  “Ko es zinu par Latviju?”, ko organizēja skolotāja M. Gabuža.

Tika pasniegtas vēl daudzas pateicības un balvas, kas  apliecināja mūsu radošo darbošanos un panākumus, spēju augt kopā ar valsti.

Kur koki aug visstaltākie?

Kur mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?

Dzimtenē.

                        / Peters Brūveris/.

Uz sākumu

Apsveicam!!!

Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendiātu saimei piepulcējušies 106 šā akadēmiskā gada stipendiāti, kuri, pateicoties mecenātu un labvēļu atbalstam, ieguvuši kādu no LU Fonda stipendijām. Šogad stipendiju fonda kopējais fonds ir 160 500 latu; vienas stipendijas apjoms ir no 750 līdz 5500 latiem gadā.

Šogad Kristapa Morberga stipendiju izdevies iegūt arī LU Ekonomikas un vadības fakultātes studentam, Viesītes vidusskolas absolventam Jurim Baldunčikam.

Laine Dobulāne

Komunikācijas speciāliste

LU rektors Mārcis Auziņš sveic 2011./2012.ak. gada Kristapa Morberga stipendiātu Juri Baldunčiku.

No kreisās puses 2.rindā otrais 2011./2012.ak. gada Kristapa Morberga stipendiāts Juris Baldunčiks kopā ar visiem šā gada Kristapa Morberga stipendiātiem, LU rektoru Mārci Auziņu, LU Fonda valdes priekšsēdētāju Ivaru Lāci, LU Fonda direktori Lailu Kundziņu- Zvejnieci.

2011./2012.ak. gada LU mecenātu stipendiju ieguvēji kopā ar LU un LU Fonda vadību un mecenātiem, stipendiju komisiju dalībniekiem.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

26.oktobrī skolā notika apmācības seminārs skolotājiem par e-klase sistēmas izmantošanas iespējām.

   

21.oktobrī skolā notika vecāku dienas pasākumi. Tajos par savas profesijas pievilcību pastāstīja:

1.a klasē – S. Bruņeniece, D. Bruņenieks un I. Caune;

1.b klasē – J. Grundmanis un N. Prihodjko;

2.a klasē – Dz. Kleščevska;

2.b klasē – A. Kāršenieks, N. Beļajeva un I. Koļesņika;

3. - 5.klasēm - E. Melderis;

6. - 7.klasēm - Jānis Pauļuks;

8. un 11.klasēm - Guna Purene-Bīriņa;

10.klasē - Aina Pečauska;

12.klasēm - Valdis Broničs un kl.audz. Maija Gabuža, Mārīte Kivleniece.

Dienas noslēgumā skolotāju kolektīvs tikās ar novada pašvaldības deputātiem Ivaru Vingri un Valdi Broniču. Tikšanās laikā tika pārrunāti skolas un pašvaldības sadarbības aspekti un attīstības perspektīvas.    Bilžu albūms.

 

2011.gada 13.oktobrī 7.a un 6.b klases devās ikgadējā rudens ekskursijā. Mūsu mērķis bija pabūt netālajā Vecumnieku novadā.

Ekskursiju sākām ar viesošanos Bārbeles pagasta „Ausekļa dzirnavās”, kur apmēram 6-7 gadu laikā tapusi sakopta vide Iecavas upes ielokā, izveidota un vēl tiek attīstīta latviešu lauku sēta ar seno darbarīku kolekciju (spēkratiem, mehānismiem, mājsaimniecības priekšmetiem), ugunskura vietām, telšu vietām, bērnu rotaļu laukumu, peldvietām u.c. Laukumā starp ēkām ir vieta gan dekoratīviem ratiem, gan seniem dzirnakmeņiem. Zemnieka sētu galvenie darba agregāti – arkli, ecēšanas „federes” un visi zirga iejūga piederumi sakārtoti vienuviet, bet latviešu sievietes pasaule – tā dēvētajā omītes istabā. Ir arī kalēja kalve – pašu spēkiem izmūrēta darba vieta ar laktu, plēšām, ratu šķūnis – ar kuļmašīnām un citiem darbarīkiem, ūdensdzirnavas, kas gaida savu „atdzimšanu”. Arī bērni varēja izmēģināt roku pie zāģēšanas ar divroci, ēvelēšanas u.c. Nobaudījuši karstu tēju ar līdzpaņemtajām maizītēm tālāk devāmies uz Vecumniekiem. Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja- lija, tomēr guvām priekšstatu par ceļa malā redzamajām mājām „Jūras” .Laipnais saimnieks- koka skulptūru autors mūs izvadāja un pastāstīja par savu aizraušanos.

Un tad...ilgi gaidītais peintbols, kur zēni aizrautīgi izšaudījās.

Tad jau arī bija pienācis ekskursijas pēdējā objekta – Skaistkalnes klostera apskates laiks. Tur mūs sagaidīja tēvs Jānis, kurš ļoti interesanti pastāstīja gan par baznīcas vēsturi, gan tagadni, gan ar stingru vārdu nobāra tos, kuri neprata pieklājīgi klausīties. Izmantojām arī iespēju pabūt baznīcas kapenēs un apskatīt mirušos, kuri tur guļ jau pat 300 gadus. Beigās visi saņēmām tēva Jāņa svētību.

Ekskursija bija ļoti izdevusies!

 

 

Maruta Zariņa, 7.a klases audzinātāja.

   

Latvijas skolu sporta federācijas rīkotajā "Latvijas Avīzes kauss 2011." un Latvijas skolēnu 65. spartakiādes finālsacensībās rudens krosa stafetēs distancē 4 X 1000m mūsu meitenes - Ilze Liniņa, Ieva Liniņa, Elizabete Indāne un Renāte Stahovska - izcīnīja bronzas medaļas.

Rudens krosa sacensībās Jēkabpilī 1500m distancē 2. vietu izcīnīja Ilze Liniņa bet 3.vietu - Renāte Stahovska. 1000m distancē 3.vietu ieguva Henrijs Zālītis. H.Zālītis, A.Cišs, J.Gruņins un D.Oļševskis piedalījās arī republikas krosā, kur 4 X 800m stafetē izcīnīja 6.vietu.

Informāciju sniedza sporta skolotājs J.Kudiņš

Skolotāj!

Diendienā spožu acu pāris nebeidz Tev sekot. Diendienā ausis tver katru Tavu vārdu. Rokas alkst darīt jau šodien - nevis rīt vai parīt - visu, ko dari Tu. Tu esi tik gudrs! Tev tic. Ko proti Tu, to viņi reiz pratīs, ko saki Tu, to viņi reiz sacīs.

Viņi klausās, katrā Tavā vārdā un nebeidz skatīties ar paļāvību uz Taviem darbiem, lai atdarināt Tevi spētu, kad būs lieli kā Tu.

Pasaulē gandrīz nekas nav tik iedarbīgs kā pamudinājums, smaids, optimisms un cerību pilni vārdi. Vienmēr ir vajadzīgs kāds, kurš pasaka: "Tu vari to izdarīt!"

Skolotāj! Veiksmi! Sekmes savu zināšanu papildināšanā un to nodošanā jaunajam, zinātkārajam CILVĒKAM! Tikai tie, kas zina, kāds spēks ir patiesā un nesavtīgā došanā, piedzīvo dzīves visdziļāko prieku - patiesu piepildījumu.

Sveicu visus Viesītes novada pedagogus un izglītības darbiniekus Skolotāju dienā!

Viesītes novada pašvaldības vārdā - domes priekšsēdētājs Juris Līcis

Uz sākumu

Septembra aktivitātes skolā

Kļavlapu putenī stāvēt, dvēseli atvērt rudens smaržām, sajust rudens elpu sevī plūstam, krāsainu gaismu ietekam, savu sapni rokās satvert, pret debesīm pacelt, ļaujot rudens gaismai svētīt to. Vēlu visu to izjust skaistajās rudens dienās.

29.septembrī  notika Skolotāju dienas pasākums.

29.septembrī mazie skolēni pulcējās Miķeļdienas  pasākumā, lai piedalītos konkursos, rotaļās un mīklu minēšanā.

No 26. septembra līdz 29.septembrim skolā bija apskatāma krāsainā un bagātīgā izstāde „Rudens dārzs”.

23.septembrī  12.klašu audzēkņi noorganizēja 10.klases iesvētību ceremoniju. Nedēļas garumā 12.klašu audzēkņi sagādāja pārbaudījumus un grūtību šķēršļus 10.klases audzēkņiem.

23.septembrī notika akcija  „Drošības dienas 2011”.

1.-2.kl. – drošība uz ielas (JRPP vecākais inspektors S. Ozoliņš);  

3.-7.kl. – nepilngadīgo tiesiskā atbildība, patvaļīga dzīvesvietas atstāšana (klaiņošanas), nelaimes gadījumi un citi aktuāli jautājumi par drošības pasākumiem un atbildību (Viesītes novada teritoriālais iecirkņa inspektors J. Ozoliņš);    

8.-9.kl. – ugunsdrošības jautājumi, rīcība ekstremālās situācijās (Jēkabpils VUGD priekšnieks Dz. Cvilikovskis);    

10.-12.kl.- atkarību izraisošās vielas un to ietekme uz veselību (sekas), kā arī tiesiskā atbildība par lietošanu, glabāšanu un izplatīšanu (lektore U. Tihomirova).

Latvenergo piedāvā videofilmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un izsludina konkursu.

Lasi vairāk Latvenergo mājas lapā!!!

CSDD rīko konkursu 6.–8. klašu skolēniem. Pieteikuma anketas, konkursa nolikums un plašāka informācija ir pieejama konkursa mājas lapā.
 

20.-21.septembrī  notika skolas rudens kross 1.-12.klašu skolēniem. Uzvarētāji tuvākajā laikā dosies uz sacensībām Jēkabpilī.

Pamazām savu gaitu rit mācību darbs. Šogad skolu apmeklē 320 audzēkņi. No 2.-30.septembrim 1., 3., 5. un 10.klašu audzēkņiem tiek organizētas adaptācijas dienas.

9.septembrī  pirmo sportisko pasākumu ir noorganizējuši Ielu vingrotāji.

16.septembrī novadu lielo skolu grupā skolēnu sporta spēlēs futbolā Viesītes vidusskolas  komanda izcīnīja 3.vietu. Apsveicam un vēlam veiksmīgus startus arī turpmāk!
 

Pirmā septembra rīts. Pirmklasnieki, vecākiem pie rokas, satraukti  dodas uz skolu. Ne mazāk satraukti ir arī 12.klašu audzēkņi, kuriem tas ir pēdējais mācību gads baltajā skolā.

    

Sagatavoja d.v.audz.d.: S. Ratiņa
 

Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku,

Ar atvasaras lietus staru sev blakus

Es nāku no vasaras tveicīgām naktīm

Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm.


1.septembra notikumi skolā skatāmi fotoalbūmā!
 

Izglītības un zinātnes ministra R.Broka apsveikums 1.septembrī 

 

Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs un radošs!

Jauns mācību gads ir jauns posms dzīvē visiem, kas ar to ir saistīti, solot iespējas, kas iepriekš nav bijušas vai izmantotas. Daudziem šis ir pirmais skolas gads, daudziem  pirmie soļi jaunā klasē vai kursā, bet galvenais ir ikdienas darbā neaizmirst, ka jūs esat visplašāko iespēju posmā. Izmantojiet to, jo izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet turpmākā darbība – kā rīkojamies ar to, kas mums pieder.
 Skolotājiem kopā ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu rītdiena, un šīs komandas darba uzdevums ir izveidot personību, kas spēj patstāvīgi domāt un vienlaikus sadzirdēt citus, kas pieņem godprātīgus lēmums un spēj izmantot jaunākos sasniegumus. Valsts var dot tikai vadlīnijas, tāpēc patiess gandarījums par visiem izglītības procesā iesaistītajiem, kuri ikvienu ideju spēj attīstīt prasmīgi, radoši un mērķtiecīgi, ņemot vērā bērnu individualitāti un ikdienā tik strauji notiekošos pārmaiņu procesus.
 Šis gads izglītības nozarē raksturojas ar stabilitāti, kuru izdevies noturēt finanšu jomā, un kvalitāti, kuru palīdz uzturēt mūsdienīgu mācību materiālu un tehnoloģiju izplatība visās skolās. Tāpēc, sākot jauno mācību gadu, novēlu visiem skolēniem, studentiem, pedagogiem un mācībspēkiem interesi par vēl neapgūto, neatlaidību un savstarpēju sapratni. Lai jums ir gandarījums par ceļā apgūto un draudzīgs sacensību gars!

 

Ar izglītības un zinātnes ministra R.Broka apsveikumu var iepazīties:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/RBroks_apsveikums_1septembris.pdf

Uz sākumu