Publicēto ziņu arhīvs

Šajā sadaļā skolas WWW lapā ievietotā informācija ir sagrupēta pa mācību gadiem un to mēnešiem.

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Ziņu arhīvs"

2012./2013. mācību gada notikumu hronika.

augusts     jūlijs     jūnijs     maijs     aprīlis    
marts     februāris     janvāris     decembris
novembris     oktobris     septembris

Viesītes vidusskola izsludina uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmās 2013./2014.m.g.:

1. Izglītības programmas kods 31011011;

2. Izglītības programmas kods 31011013 (neklātiene)

1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam (direktoram) adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

1.2. izvēlēto izglītības programmu;

1.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2. Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

2.1. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī,

pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no

stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

Dokumentus iesniegt skolas kancelejā darba dienās pl.9.00 - 13.00 līdz 26.08.2013.

Tel./fax – 65245214, e-mail viesite@latnet.lv, intag@viesite.edu.lv  

Izglītības un zinātnes ministra

Vjačeslava Dombrovska

apsveikums vispārizglītojošo skolu absolventiem!

 

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas! Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.

Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.

Z.Mauriņa

Godātie absolventi!

Šis ir svarīgs brīdis gan Jums, gan Jūsu skolotājiem un vecākiem, jo skolas izlaidums ir vērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un ideju laiks par turpmāko!

Mūsu jauniešos ir Latvijas nākotne, tādēļ visdziļāko cieņu izjūtu pret cilvēkiem, kuri mūsu bērnus audzina un skolo, lai viņi kļūtu par izciliem mūsu valsts pilsoņiem – tikumiskiem, gudriem, pārtikušiem un laimīgiem!

Lai izglītībā, kultūrā un ekonomikā panāktu strauju augšupeju, mums ir jāpaļaujas uz jauno paaudzi, kas ienāk mūsu sabiedrībā ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavību uzņemties atbildību par sevi un citiem, kas ir spējīga pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumus un turpmākajā dzīvē nodrošināt Latvijai stabilu un godpilnu vietu Eiropā un pasaulē!

Novēlu visiem šā gada vispārējo izglītības iestāžu absolventiem daudz spēka, jaunu dzīves ceļu uzsākot, daudz radošu ideju, ieceru piepildījumu, priecīgu un cerīgu skatu uz pasauli.

Priecīgus svētkus!

Turpmākus panākumus vēlot, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 

2013.gada 15.jūnijs

12.klases skolēni atvadās no skolas... (fotoalbūms)

9.klases skolēnu izlaidums. (fotoalbūms)

2013.gada 31.maijs - mācību gada pēdējā mācību diena. Skati tās norisi fotoalbūmā.
 

Ekskursija, kuru nopelnījām ar darbu

 28. maijā 1. – 4. klašu skolēni , kuri gada laikā centīgi un labi mācījās, bija kārtīgi un regulāri pildīja mājas darbus, iesaistījās dažādās klases un skolas aktivitātēs, labi uzvedās, nopelnīja mācību ekskursiju uz Rīgu. Paldies Viesītes domei par apmaksātajiem ceļa izdevumiem.

Ekskursija sākās Vecrīgā, kur gidu pavadībā staigājām pa vecpilsētas šaurajām ieliņām, apskatījām ievērojamākās vietas un klausījāmies interesanto stāstījumu, tā iepazīstot Rīgas vēsturi. Tika dots uzdevums būt vērīgiem un pa ceļam skaitīt gaiļus, uzmanīgākie ieguva saldas balviņas.

Pēc interesantās pastaigas pa Vecrīgas ielām nonācām pie Saules muzeja. Tur klausījāmies ne tikai interesanto stāstījumu par mūsu zvaigzni – Sauli -, bet varējām arī apskatīt dažādu pasaules valstu sauļu izstādi. Noslēgumā katrs varēja darboties praktiski un izkrāsot savu sauli, kuru aizveda kā suvenīru mājās.

Tālākais ceļš mūs veda uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Tur mēs centāmies apskatīt pēc iespējas vairāk zvēru, bet droši vien kāds tā arī palika nepamanīts, tāpēc iesaku turp doties vēlreiz un apskatīt neapskatīto. Visvairāk bērni gribēja redzēt ziloni, kura tur nav, toties varēja apskatīt žirafes. Zilonim tiek plānota mītnes celšana.

Noslēgumā pārpalikušo enerģiju bērni varēja atstāt Mežaparka bērnu rotaļu laukumā kāpelējot, ložņājot, šļūcot un citādi izkustoties.

Gandarījums, pieredze un iegūtās zināšanas atpakaļceļā mijās ar patīkamu nogurumu, kuru tikai retais aizstāja ar miegu.

Arī skolotājas jutās ļoti apmierinātas ar paveikto, jo mērķis, sniegt jaunu pieredzi, zināšanas, patīkamu atpūtu, bija sasniegts. Bērni bija atsaucīgi, uzmanīgi un nevienam nebija jāaizrāda par nedisciplinētību. Diena pagāja ļoti patīkamā, rosinošā gaisotnē. Paldies visiem par to!

I.Bantauska un B. Masuleviča

   

Maijs – dzejnieka Imanta Ziedoņa mēnesis

11.b klases skolēni  izveidoja kompozīciju „Mans Imants Ziedonis”. Ar šo darbu viņi uzstājās Lones Tautas namā, ciemojās pie 9. un 11.a klases vienaudžiem, bet 24.maijā uz Ziedoņa pusstundu aicināja skolotājus un darbiniekus.

Par dzirdēto un izdzīvoto 9.klases skolniece Ilva Mašinska raksta: "Katra dzirdētā rinda lika aizdomāties par visdažādākajām lietām. 11.b klases skolēnu radītais Ziedonis lika domāt dziļāk, saskatīt  skaisto dzejā. Mēs visi redzējām, kāpēc Ziedoni tā godinām, kāpēc viņa dzeja tik daudziem ir tuva."

Un turpina Sanija Petraite: "…tās emocijas, ko runātais un izdziedātais radīja, dažubrīd lika uzmesties zosādai …tik uzrunājoši un emocionāli."

   

   

20.maijā Viesītes kultūras pils Tradīciju zālē Viesītes novada pašvaldības amatpersonas aicināja novadu skolu skolēnus un skolotājus, lai pateiktos par skolēnu sasniegumiem reģionālajās, atklātajās un starpnovadu olimpiādēs, konkursos.

Vēl rudenī pašvaldībā tika pārskatīts un atjaunots Nolikums „Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos”, kurš krīzes gados bija atcelts. Nolikums paredz, ka naudas balvas tiek piešķirtas 1.-3.vietu ieguvējiem valsts, reģiona un starpnovadu mācību olimpiādēs un ZPD konkursos.

No mūsu skolas uz šo pasākumu bija uzaicināti 27 skolēni un 16 skolotāji.

Skatīt fotoalbūmu.

            

Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs J.Līcis klātesošajiem veltīja atzinīgus vārdus, aicināja veiksmīgi startēt arī nākamā mācību gada olimpiādēs un konkursos, novēlēja jauki, saturīgi pavadīt vasaru.

Jāsaka, ka gan skolēnu, gan skolotāju acis, aptaustot pašvaldības priekšsēdētāja pasniegtās pateicības un izpilddirektora A.Žuka pasniegtās aploksnītes, iemirdzējās neviltotā priekā un visu sejās bija lasāma apņēmība nākamgad strādāt vēl labāk. Visiem ļoti patika arī pasākuma noslēgums, kad  skolēni un skolotāji tika aicināti nobaudīt saldumus, kafiju un atspirdzinājumus. Par visu labsajūtu gādāja pašvaldības.kancelejas vadītāja D.Vītola. Kad ārā un telpās termometra stabiņš ir pakāpies līdz +300 C atzīmei, ir tik patīkami baudīt saldējumu un saprast , ka esi nozīmīgs un vajadzīgs.

Viesītes novada pašvaldībai liels paldies par jauko atmosfēru un patīkamiem mirkļiem šajā pasākumā!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece mācību darbā Aija Vanaģele
 

17.maijā pēdējais  zvans izskanēja arī mūsu skolas devītās un divpadsmitās klases skolēniem.  Skolēnu sasniegumus savā uzrunā analizēja direktora vietniece  mācību darbā Aija Vanaģele.

„Tautā cienītai dzejniecei K.Apškrūmai pieder dzejas rindas, kurās cilvēki tiek salīdzināti ar kokiem, kas dzīvo ne jau ar lapām, kas krīt, bet gan ar pumpuriem un ziediem, ar labām domām par to, ko labu var paveikt rīt. Jāsaka, ka mūsu izlaidumu klasēm šis mācību gads tiešām ir dzīvots ar labām domām un darbiem, ka šodien ar gandarījumu, lepnumu varam rezumēt paveikto mācību darbā. Divpadsmitās klases skolēniem mācību sasniegumu dinamika salīdzinoši, ar iepriekšējo mācību gadu un šī mācību gada pirmo semestri, ir izteikti pozitīva. Pateicības par labāko liecību saņems trīs skolēni: vislabākie sasniegumi ir Viktorijai Capai – vidējais vērtējums 9,42 balles. Viktorijas izaugsme ir no 9,21 balles pagājušajā mācību gadā līdz 9,25 ballēm pirmajā semestrī un 9,42 ballēm šī mācību gada noslēgumā. Viktorijas gada vērtējums visos mācību priekšmetos ir 9 un 10 balles (augstā līmenī).

Labāko liecību saņems Matīss Vecumnieks - vidējais vērtējums 8,58 balles (1.semestrī – 8,33 balles), un Monta Tiltiņa - vidējais vērtējums 8,33 balles (1.semestrī – 8,00 balles). Pateicības par labiem sasniegumiem mācību darbā saņems: Renāte Stahovska – 7,50 balles, Ieva Grigaloviča – 7,33 balles, Kaspars Dābols – 7,25 balles, Eva Laizāne – 7,00 balles un Nauris Fedotovs – 7,00 balles. Klases vidējais vērtējums – 6,98 balles (1. semestrī – 6,75 balles). Pirmajā mācību semestrī pateicības saņēma 23,5% 12.klases skolēnu, mācību gada noslēgumā jau 47%. Arī pārējo skolēnu sasniegumi ir optimāli un pietiekami, lai sekmīgi absolvētu 12.klasi.

Arī 9.klases skolēni pierādījuši, ka var saņemties un mācību gada noslēgumā varam apbalvot jau piecus skolēnus, kuru izaugsme ir vērā ņemama, ja pirmā semestra noslēgumā skolas apbalvojumus saņēma tikai 2 skolēni. Pateicības šodien saņems: Kristiāna Lisecka – 7,49 balles, Amanda Pastare – 7,64 balles, Ilva Mašinska – 7,29 balles, Dāvis Toms Dārziņš – 7,20 balles un Sindija Vecumniece – 7,13 balles. Klases vidējais vērtējums ir 6,15 balles (1. semestrī – 6,18). Optimāli un pietiekami ir arī pārējo skolēnu sasniegumi, izņemot divus skolēnus.

        

Šodien jāuzteic arī mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvēji. (TABULA)

Pateicības par piedalīšanos Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotajā, Ozoliņam veltītajā, skolēnu karikatūru zīmējumu konkursā ieguva Amanda Pastare,  Kristiāna Lisecka un Sanija Petraite.

Tā, redziet, labo darbu un sasniegumu saraksts mums ir pietiekami garš. Un domāju, piekritīsiet tam, ka visi sasniegumi rokās dodas tiem, kas daudz un pacietīgi strādā.

Ne vienmēr grūtums
mūsu spārnus saista,
ne vienmēr vieglums
vieglus spārnus dod.

Vissvarīgākais,
lai kā putni skaisti
līdz savam mērķim
protam aizlidot.

                                              /K.Apškrūma/

Lielu apņemšanos, izturību, nopietnu darbu un veiksmi eksāmenos!”

Skatīt fotoalbūmu!

Mātes dienai veltīts koncerts 2013.gada 9.maijā. Fotoalbūms.
 

2013.gada vides uzkopšanas talka. Fotoalbūms.
 

Uz sākumu

Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference

2013.gada 26.-28.aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference, kurai tika pieteikti 424 skolēnu darbi. Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana norisinājās 23 sekcijās. Mūsu skolu šajā konferencē, piedaloties fizikas sekcijas darbā, pārstāvēja 12.klases skolnieks Jānis Kalniņš ar darbu "Rezonatora izmantošana dzinēja jaudas palielināšanai" Fizikas sekcijā tika pieteikti 25 darbi, kuru izstrādē piedalījās 35 skolēni.

      

 

26.aprīlī VISC telpās Fizikas sekcijas dalībnieki uz stendiem izvietoja savus darbus prezentējošos materiālus, kurus laikā no 14.00 līdz 16.00 verēja aplūkot gan paši dalībnieki, gan skolotāji, gan arī citi interesenti. Darbu autori dalījās gūtajā pieredzē savā starpā kā arī ar skolotājiem. Līdz ar to dalībniekiem radās vēl viena iespēja "patrenēties" ZPD aizstāvēšanā. Savstarpējās sarunās tika gūta arī interesanta informācijas par ZPD izstrādes un pētniecības gaitu, iegūti jauni draugi, jauni kontakti, noderīga pieredze.

27.aprīlī plkst.10.00 LU Lielajā aulā norisinājās oficiāla Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences atklāšanas ceremonija, kuras gaitā dalībniekus uzrunāja LU vadības pārstāvji un vadošie pētnieki. Pēc apsveikumu runām un laba vēlējumiem konferences dalībnieki atgriezās savās "darba vietās" lai plkst. 11.30 sāktu aizstāvēt savus ZPD. Fizikas sekcijā darbu aizstāvēšana tika organizēta divās "plūsmās" un norisinājās raitās diskusijās ar komisiju locekļiem. Pēc darbu izvērtēšanas komisija, pēc neilgas apspriedes, paziņoja godalgoto vietu darbu autorus. To vidū Jānis Kalniņš, diemžēl, neiekļuva:-))

28.aprīlī plkst.9.30 LU Bioloģijas fakultātes telpās norisinājās konferences noslēguma plenārsēde, kurā par savu pētījumu referēja viens pārstāvis no katras sekcijas.

Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences gaitu vari aplūkot fotoalbūmā.

Materiālu sagatavoja skolotājs R.Orups

Latvijas kristīgo skolotāju asociācijas

organizētā RADOŠĀ KONKURSA

 Tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie,

kas slavējam Tavas godības Vārdu.” (1. Laiku 29:13) rezultāti.

Skolēniem, kuri izcīnīja galveno balvu tika piešķirtas ceļazīmes

kristīgajā nometnē "Gančauskas" 2013.gadā no 28.07 līdz 2.08.


Aprīlis - melu vai joku mēnesis.

Ir pienācis viens no pavasara vēstneša mēnešiem – aprīlis -, kuru bieži vien tautā dēvē par melu vai joku mēnesi. Šogad aprīlī jokojas ne tikai cilvēki, bet arī daba.

4 b. klasē tika rīkotas melu pasaku stāstīšanas sacensības. Bērnu un skolotājas atzinību izpelnījās šīs divas pasakas.

Zēnu diena.

Es beidzot nonācu lejā, zaļajās debesīs un gaidīju savu mājdzīvnieku - kaimiņu zēnu; kurš man nopirka konfektes, kuras es ar prieku izmetīšu miskastē. To gaidīju veselu vienu minūti.

Tad mēs abi lidojām ar velosipēdu uz Zemes kodolu. Tur mēs paspēlējām „sunīšus”, jo suņi mūs ķēra.

Tad mēs rāpojām uz mēnesi uzbūvēt māju. Mēs atrāpojām, un māja bija gatava, jo tā bija neredzama. Tā bija ar pieciem stāviem un vienu istabu, kura bija tik maza, kā sērkociņu kastīte.

Tad mēs šļūcām ar dibenu uz Zemi, lai ietu gulēt. Bija tik gaišs, ka nokavējām gulētiešanas laiku. Mēs apgūlāmies uz zemes un apsedzāmies ar savām rokām.

 Tā paiet mūsu garās dienas!

Viesturs Zaļakmens 

 

Lācītis Garausītis.

Lācītis Garausītis ir liels, skaists lācis ar garām zaķa ausīm un jauku raksturu.

Kādu dienu Garausītis nolēma iet pastaigāties uz Mežpilsētu. Tur Garausītis satika zaķi. Tas palūdza lācīti paturēt arbūzu. Garausītis piekrita. Vēlāk lācītis gribēja palīdzēt lapsai, jo tā lūdza paturēt kaktusu. Bet kad lācītis spēra pirmo soli, viņš uzreiz nokrita un arbūzs uzkrita uz galvas, un kaktusa adatas sadūrās arbūza mizā. Tagad garausītis izskatījās pēc eža! Un nu lācītis nevarēja arbūzu dabūt no galvas nost.

Garausītis devās uz mežu un nodomāja:”Es vairs nevienam nepalīdzēšu.”

Lācītis gāja, un pēkšņi dinozaurs sauca palīgā, jo mazs kaķītis viņam skrēja pakaļ. Bet Garausītis nepalīdzēja.

Un tā visu laiku, kad lācītis gribēja palīdzēt, bija slikti un, kad nepalīdzēja, arī bija slikti.

Annija Estere Skvarnaviča

Materiālu sagatavoja skolotāja Iluta Bantauska
 

Uz sākumu

2013.gada 28.martā skolā norisinājās starpnovadu konkurss "Mosties, rosies, kukainīti!". Tajā piedalījās 1. - 4. klašu skolēni no Mazzalves un Rites pamatskolām, Neretas J.Jaunsudrabiņa un Viesītes vidusskolām.

“Mosties, rosies, kukainīti!”

 28. marta rīts Viesītes vidusskolā atausa rosības pilns. Pa skolas gaiteņiem tekalēja 1. - 2. klašu skolēni ietērpušies skudriņu, bitīšu, taureņu un mārīšu kostīmos. Kopā ar viņiem bija lielā un atraktīvā bite – skolotāja Baiba Masuleviča un pārējās sākumskolas skolotājas: Daina Vanaga, Elita Kalnieša, Nellija Ribicka, Aija Prokofjeva, Iluta Bantauska, Aija Bērziņa, Inta Caune. Lai gan vairums skolēnu baudīja brīvdienas, mazā “kukaiņu saime” sagaidīja ciemiņus no Neretas vidusskolas, Rites pamatskolas un Mazzalves pamatskolas, kuri ieradās Viesītē uz sākumskolas starpnovadu olimpiādi 1.- 4. klasēm „Mosties, rosies, kukainīti!”. Lasi visu rakstu!


Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

2013.gada 21. martā, Jelgavā

Šī gada 21. martā, Jelgavā notika Zemgales reģionālā 4. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – konkurss. Jau ceturto gadu pēc kārtas tajā piedalījās Viesītes vidusskolas 12. klašu skolēni. Mūsu skolu dabaszinātņu cikla sekcijā pārstāvēja divi skolēni. Fizikas sekcijā savu darbu “Rezonatora izmantošana dzinēja jaudas palielināšanai” prezentēja Jānis Kalniņš, bet ķīmijas sekcijā Monta Tiltiņa klātesošos iepazīstināja ar savu pētījumu “Dzelzs jonu kvantitatīvā izpēte Viesītes novada dzeramajā ūdenī”. Abu jauno pētnieku darbus rūpīgi pētīja un recenzēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēji, kā arī prezentācijās uzdeva jautājumus, kas ļauj pārliecināties par autoru kompetenci un vispusīgām zināšanām. Ar gandarījumu jāatzīst, ka mūsu jaunieši teicami pierādīja savas spējas veikt nopietnus pētījumus un veiksmīgi tos prezentēt.

Noslēguma konferencē mūs ar savu sniegumu priecēja universitātes studentu Tautas deju ansamblis “Kalve”, bet vislielākais prieks bija par Jāņa Kalniņa iegūto 2. vietu konkursā. Tā kā fizikas sekcijā šogad bija neierasti liels dalībnieku skaits, tad šis panākums un izvirzīšana uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci ir nopietns sasniegums. Monta Tiltiņa saņēma atzinību un ļoti vērtīgu pieredzi, kas noderēs turpmāko studiju pētnieciskajā darbā.

Labāko darbu autoriem LLU rektors Juris Skujāns pasniedza sertifikātus, kas ļauj uzsākt studijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem. Šādu sertifikātu saņēma arī Jānis, kurš varēs studēt informācijas un tehnoloģiju fakultātē. Kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka Viesītes vidusskolas skolēni ir nopietni konkurenti citu vidusskolu un ģimnāziju skolēniem pētnieciskās darbības jomā, spēj mūsu skolas godu pārstāvēt ar labiem panākumiem. Par to pateicamies visiem skolotājiem, kas attīstījuši viņu prasmes veikt pētījumus, pilnveidojuši daudzveidīgas zināšanas un radījuši interesi par zinātnes pasauli. Īpašs paldies Jāņa Kalniņa pētnieciskā darba vadītājam skolotājam Robertam Orupam par padomu un atbalstu darba izstrādē.

Skolotāja Sanita Berģe

Vidusskolas jaunieši apliecinājuši savu dejotprasmi.

No 22.02. līdz 28.04. Latvijas pilsētās un novados norisinās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma „Tēvu laipas” repertuāra pārbaudes  un  svētku dalībnieku atlases skates. Aizvadītajā sestdienā, 16.martā arī Viesītē savu dejotprasmi rādīja un deju izpildījumā sacentās 20 Jēkabpils deju apriņķa jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi.

Tāpat kā pirms pieciem gadiem arī šogad līdzās Viesītes Kultūras pils jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīviem svētkiem gatavojas arī Viesītes vidusskolas 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs „Augšzemīte”.

Jau pagājušajā sezonā gatavību svētku repertuāra apguvē pārbaudīja kompetenta deju autoru un virsvadītāju žūrija un tad mūsu skolēni no 50 iespējamiem punktiem tika novērtēti ar 39,67 punktiem, kas pērn Latvijā bija 41.rezultāts no 128 C grupas deju kolektīviem. Pēdējais sagatavošanās gads „Augšzemītes” dejotājiem pagāja rūpīgos deju mēģinājumos. Daudzi jaunieši acīmredzami progresēja gan attieksmē pret darbu un kolektīvu, gan dejotprasmē. Saprotams, ka C grupas deju kolektīva dejotājiem vēl ir milzīgas iespējas attīstīties un pilnveidot savu dejas prasmi, bet priecē tas, ka šobrīd ir iespēja strādāt ar spējīgiem, atraktīviem, dejot gribošiem un ļoti jaukiem jauniešiem. Tas šogad nepalika nepamanīts arī svētku atlases skatē no žūrijas puses. Vidusskolas jauniešu sniegums starp mūsu deju apriņķa C grupas kolektīviem tika novērtēts visaugstāk - ar 43,6 punktiem. Par sniegumu skatē „Augšzemītes” dejotāji saņēma I pakāpes diplomu.

Nu atliek sākt gatavošanos svētkiem, sarūpēt mēģinājumu tērpus un jūnijā apgūt deju laukuma rakstus.

Dejotāju vārdā PALDIES visiem kolektīva atbalstītājiem - draugiem, vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem, kas turēja īkšķi un aplaudēja mūsu jauniešiem.

Pateicamies arī Kultūras pils darbiniekiem par atbalstu deju atribūtu izgatavošanā, par iespēju regulāri darboties siltās un sakoptās telpās.

Viesītes vidusskolas deju kolektīva „Augšzemīte” vadītājs Andris Kivlenieks


Mūsu skolēnu sasniegumi

Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu

mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.mācību gadā.

Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem

plašsaziņas līdzekļu un dažādu institūciju organizētajos

konkursos, atklātajās reģionālajās olimpiādēs u.c. aktivitātēs.

 

2013.gada 4.aprīlī - bioloģijas konkurss "Ieskaties dabā"
Milakne Ieva 7.klase Skolotāja Aija Vanaģele Atzinība
Jaškovs Markuss 7.klase Skolotāja Aija Vanaģele Atzinība

2013.gada 3.aprīlī - mājturības un tekstiltehnoloģiju olimpiāde.
Dronka Eiva Krista 7.klase Skolotāja Dina Laizāne-Šēnberga  

2013.gada 3.aprīlī - mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju olimpiāde.
Bērziņš Erlends 7.klase Skolotājs Guntars Grieķeris 1.vieta
Bistrovs Viktors 9.klase Skolotājs Guntars Grieķeris 3.vieta

2013.gada 27.martā - Zemgales novada matemātikas 12. olimpiāde.
Aldiņš Sandis 6.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Kalniņa Ance 7.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Milakne Ieva 7.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Mucenieks Artūrs 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka 3.vieta
Līcis Andris 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Skrūzmanis Egīls Arvīds 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Balode Beāte 8.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Berģis Jānis 8.klase Skolotāja Ilze Martuženoka Atzinība
Čerņauskis Jānis 9.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Milaknis Jānis 9.klase Skolotāja Ausma Brūvere  

2013.gada 27.martā - SOCIĀLO ZINĪBU konkurss
Aldiņa Ilvija 4.klase Skolotāja Iluta Bantauska 1.vieta
Zeltiņa Zane 4.klase Skolotāja Inta Caune 2.vieta

2013.gada 27.martā - DABASZINĪBU konkurss
Aldiņš Sandis 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele 2.vieta
Asaris Zigmārs 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele 3.vieta
Skutelis Juris 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele  
Bārbele Līga 6.klase Skolotāja Aija Vanaģele  

2013.gada 26.martā - LATVIEŠU VALODAS olimpiāde
Aldiņa Ilvija 4.klase Skolotāja Iluta Bantauska 1.vieta
Zeltiņa Zane 4.klase Skolotāja Inta Caune 3.vieta

2013.gada 26.martā - MATEMĀTIKAS olimpiāde
Zaļakmens Viesturs 4.klase Skolotāja Iluta Bantauska 2.vieta
Heislere Alīna 4.klase Skolotāja Iluta Bantauska Atzinība

2013.gada 22.martā - KRISTĪGĀS MĀCĪBAS olimpiāde
Zaļakmene Zanda 3.klase Skolotāja Baiba Masuleviča 3.vieta
Narkevičina Anta 3.klase Skolotāja Baiba Masuleviča 3.vieta
Liepiņa Annija 3.klase Skolotāja Baiba Masuleviča Atzinība
Narkevičina Klinta 3.klase Skolotāja Baiba Masuleviča  

2013.gada 22.martā -
Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference
Tiltiņa Monta 12.klase Skolotāja Sanita Berģe Atzinība
Kalniņš Jānis 12.klase Skolotājs Roberts Orups 2.vieta

2013.gada 14.martā - ANGĻU valodas konkurss
Čerņauskis Jānis 9.klase Skolotāja Vineta Tutāne 2.vieta
Dārziņš Dāvis Toms 9.klase Skolotāja Vineta Tutāne 3.vieta

2013.gada 11.martā - LATVIEŠU VALODAS olimpiāde
Kosakovska Tīna 5.klase Skolotāja Valentīna Korsiete 3.vieta
Ļahtiņina Aiva 5.klase Skolotāja Valentīna Korsiete 3.vieta
Jaškova Kate Katrīna 5.klase Skolotāja Valentīna Korsiete Atzinība

2013.gada 8.martā - EKONOMIKAS 14. valsts olimpiāde
 Capa Viktorija 12.klase Skolotājs Jānis Skutelis Atzinība

2013.gada 7.martā - KRIEVU VALODAS konkurss "Valodas varavīksne"
Frolova Diāna 7.klase Skolotāja Inna Eiduka 3.vieta
Beļavska Diāna 6.klase Skolotāja Inna Eiduka Atzinība
Pupeļa Jana 6.klase Skolotāja Inna Eiduka  

2013.gada 25.februārī - LATVIEŠU VALODAS olimpiāde
Capa Viktorija 12.klase Skolotāja Iveta Daņiļeviča  
Jaškova Laura 11.klase Skolotāja Rita Sirmoviča  
Pučinskis Uģis 11.klase Skolotāja Rita Sirmoviča  
Līce Liāna Linda 11.klase Skolotāja Rita Sirmoviča  
Bruņeniece Aiva 11.klase Skolotāja Rita Sirmoviča  

2013.gada 22.februārī - MATEMĀTIKAS olimpiāde.
Aldiņš Sandis 6.klase Skolotāja Ausma Brūvere Atzinība
Milakne Ieva 7.klase Skolotāja Ausma Brūvere 3.vieta
Kalējs Dāvis 7.klase Skolotāja Ausma Brūvere  
Mucenieks Artūrs 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Līcis Andris 7.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  
Berģis Jānis 8.klase Skolotāja Ilze Martuženoka 1.vieta
Balode Beāte 8.klase Skolotāja Ilze Martuženoka  

2013.gada 21.februārī - ANGĻU valodas konkurss
Aldiņš Sandis 6.klase Skolotāja Mārīte Kivleniece 3.vieta
Skutelis Juris 6.klase Skolotāja Mārīte Kivleniece Atzinība
 

2013.gada 6.februārī - EKONOMIKAS olimpiāde

 Capa Viktorija 12.klase Skolotājs Jānis Skutelis 1.vieta
Kalniņš Jānis 12.klase Skolotājs Jānis Skutelis Atzinība
Pučinskis Uģis 11.klase Skolotājs Jānis Skutelis  
 

2013.gada 1.februārī - MATEMĀTIKAS olimpiāde.

Pučinskis Uģis

11.klase

Skolotāja Ilze Martuženoka

 

 

2013.gada 24.janvārī - ANGĻU valodas olimpiāde.

Tiltiņa Monta

12.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

3.vieta

Pučinskis Uģis

11.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

Atzinība

Laizāne Daina

11.klase

Skolotāja Vineta Tutāne

 

 

2013.gada 15.janvārī - VĒSTURES olimpiāde

Vecumnieks Matīss

12.klase

Skolotāja Mija Gabuža

Atzinība

 

2012.gada 5.decembrī - VĀCU valodas olimpiāde.

Pučinskis Uģis

11.klase

Skolotāja Maija Lasmane

Atzinība

 

2012.gada 29.novembrī - BIOLOĢIJAS olimpiāde.

Vecumnieks Matīss

12.klase

Skolotāja Sanita Berģe

 

Capa Viktorija

12.klase

Skolotāja Sanita Berģe

 

Jaškova Laura

11.klase

Skolotāja Mārīte Kivleniece

 

Platgalve Diāna

11.klase

Skolotāja Mārīte Kivleniece

 

Pučinskis Uģis

11.klase

Skolotāja Mārīte Kivleniece

Atzinība

Pastare Amanda

9.klase

Skolotāja Aija Vanaģele

 

Petraite Sanija

9.klase

Skolotāja Aija Vanaģele

 

12.klases jauniešu iespaidi Ēnu dienā 2013

Ēnu diena Latvijā skolēniem sniedza  iespēju pavadīt vairākas stundas kopā ar interesējošās profesijas pārstāvjiem un reālā praksē iepazīt savas nākotnes nodarbes visdažādākos aspektus. Akcijas mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties savu profesiju un atbilstoši darba tirgum, kā arī pierādītu saistību starp izglītību un karjeru, tā rosinot skolēnus atbildīgi pievērsties mācībām. Ēnu dienas aktivitātes veido sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, kā arī sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā.

Šogad no mūsu skolas Ēnu dienā piedalījās 12.klases jaunieši. Neierobežojot jauniešu izvēli, tika piedāvāta iespēja brīvi un patstāvīgi sameklēt darba vietas un profesijas, kuras apmeklēs Ēnu dienas ietvaros. Jāsaka, bijām patīkami pārsteigti par jauniešu daudzpusīgo interesi un prasmi dažādus jautājumus nokārtot patstāvīgi. Nu un kur tad devās mūsu jaunieši Ēnu dienā?

(Lasi visu rakstu!)

Ēnu dienas iespaidus un viedokļus
apkopoja d.v.audz.d.: S. Ratiņa

Uz sākumu

Publiskās runas konkurss „Es gribu runāt par...”

Jau otro gadu skolā notika publiskās runas konkurss. Šogad tā moto – „Es gribu runāt par...”. Līdz ar to tematika bija ļoti plaša: brīvā laika plānošana, socializācija, prasme klausīties, audio narkotikas, nākamās profesijas izvēle, eitanāzija, anoreksija, jaunsargu darbība... Skolēni runāja dzimtajā valodā, bet jautājumi un atbildes skanēja angļu valodā.

Pēc konkursa klasēs uz skolas konkursu tika izvirzīti labākie: I.Mašinska, K.Lisecka, S.Petraite, L.Jaškova, P.Striks, L.L.Līce, A.Bruņeniece, D.Laizāne, A.Kļaviņa.

Ko par konkursu raksta paši skolēni?

Mēs, cilvēki, esam orientēti uz materiālo, taustāmo un ticam reti kam, ko nevaram aptaustīt. Lai veicinātu jaunradi, kas novēršas no materiālisma un ielaužas jūtu pasaulē, skolā tika rīkots publiskās runas konkurss „Es gribu runāt par...”, kas aicināja jauniešus uz jaunradi un deva iespēju jaunākajai sabiedrības daļai runāt. Cik skaļi, tas gan palika katra izvēle. Personīgi man visvairāk patika runa par socializāciju, jo rosināja uz pārdomām par krietna cilvēka darbu. Šajā konkursā sapratu to, kādu runu nevajadzētu rakstīt, kā prast aizstāvēt savu viedokli.  /D.Platgalve/

Man visvairāk patika A.Kļaviņas, D.Platgalves un L.L.Līces runas, jo viņas prata piesaistīt gan saturiski, gan ar uzstāšanos. Liāna runāja par smaidu. Es nemaz nezināju, cik atšķirīga nozīme smaidam ir dažādās valstīs. Kad Liāna runāja par smaidu ar smaidu uz lūpām, tas piesaistīja un arī es smaidīju. /M.Kleva/

Īpaši būtu jāizceļ I.Mašinskas runa. Nevis tāpēc, ka viņa runāja par eitanāziju, bet galvenokārt tāpēc, ka prasmīgi, droši un pārliecinoši atbildēja uz manis uzdotajiem jautājumiem. Uz manu jautājumu, vai eitanāzija ir labāka par pašnāvību, viņa atbildēja – pašnāvība ir bēgšana no visa sliktā dzīvē. /U.Pučinskis/

Mani visvairāk pārliecināja un saistīja D.Platgalves runa. Šķiet, ka tā bija vienīgā īstas jaunrades runa: pārdomāta, līdzdomāt aicinoša un pārliecinoša. Pēc runas noklausīšanās jau klases konkursā es daudzkārt aizdomājos par Diānas skartajiem jautājumiem.

Konkursu vērtēja 11.a klases skolēni. Jautājumus angļu valodā uzdeva skolotāja V.Tutāne un U.Pučinskis. Vairākkārt iesaistījās arī pārējie. Paldies visiem par atbalstu.

Lūk, vērtējums!

9.klasē: 1.vieta I.Mašinskai, 2. – S.Petraitei, 3. – K.Liseckai.

Vidusskolā: 1.vieta A.Kļaviņai, 2. – D.Platgalvei, 3. – L.Jaškovai.

Skolotāja R.Sirmoviča
 

Mācību darbs un aktivitātes mīlestības mēnesī.

 Februāris - ziemas mēnesis, bet tajā pašā laikā gadskārtu tradīciju, sveču siltuma un mīlestības laiks.

Mīlestība un naids... lai kā tur arī nebūtu, katrs no mums dzīvē var nonākt tādās situācijās, kad visu izšķirs mūsu attieksme, rīcība un mīlestības spēks. Jebkurā situācijā mēs varam palīdzēt citiem, varam aiziet vienaldzīgi garām, varam nodarīt citiem sāpes gan ar vārdiem, gan savu rīcību. Mums vienmēr ir dota izvēle. Mums daudzos sevī jāatmodina mīlestība, jo: Mīlestība kā doma ir Patiesība, kā darbība ir Pareiza Uzvedība, kā izpratne ir Miers, kā jūtas ir Nevarmācība. Visiem cilvēkiem jādalās nesavtīgās universālās mīlestības dārgajā mantojuma un tas jāattīsta ar praksi ikdienas dzīvē. Lai mums visiem izdodas ar savām domām un darbiem vairot pasaulē  Mīlestību! (Lasi vairk!)

Informāciju apkopoja un iesniedza dir.v.audz.d.: S. Ratiņa

2. februāris - Žetonu vakars (Skaties fotoalbūmu!)
 

Uz sākumu

23. - 24. janvāris - skolēnu ZPD lasījumi.

 

 

Un atkal janvāra trešā nedēļa... Divas dienas šai nedēļā – trešdiena un ceturtdiena ir bijušas uztraukuma, atbildības un jaunatklāsmes pilnas.

Šajās dienās 11.a un 11.b klašu skolēni nodeva vērtējumam savus ZPD un tradicionālo P.Stradiņa lasījumu laikā Viesītes KP konferenču zālē prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Vērtēšanas komisijai vēl priekšā punktu skaitīšana, bet aizstāvēšanas laikā jau ir radušies pirmie iespaidi un priekšstati par darbiem.

Interesanti darbi – Aivai – pašas veidotas ziepes un šī darba tehnoloģijas analīze, Liānai – mājās gatavota zobu pasta un tās vērtējums,  Annas Paulas darbs pie analogās fotogrāfijas izpētes, Diānas vērtējums par eiro Latvijā, Kristapa suņa dresūras apraksts, Edija darbs par bebriem Latvijā un Viesītes apkārtnē. Tā šo uzskaitījumu vēl varētu turpināt, taču jāatzīmē arī dažu skolēnu ZPD nepilnības noformējumā, plānojumā un uzstāšanās veidā, kuri neatbilda nolikuma prasībām.

Gribas pateikt lielu paldies visiem skolotājiem, kuri strādāja ar skolēniem, lai tie varētu sekmīgi aizstāvēt savus darbus – Sanitai Berģei, Robertam Orupam, Ausmai Brūverei, Līgai Blumbekai, Jānim Skutelim, Guntaram Grieķerim un Ilmai Svilānei.

Šie bija 17. P.Stradiņa lasījumi un tiem emocionālu ievadu deva Ilmas Svilānes uzstāšanās.

Tagad gribētos vēlreiz teikt visiem „paldies” un uz tikšanos 18. P.Stradiņa lasījumos 2014.gada janvārī.

Skolas SZPD koordinatore Sarmīte Stumbiņa

Jaunā gadā jauni darbi

Ziema ir sevi pieteikusi kā tas dabas likumos paredzēts. Pilna pārslu, sala, klusināta miera un gaismas. Tā nes līdzi baltus piedzīvojumus un iedvesmas mirkļus. Jauns rīts, jauna diena – atkal jaunas iespējas. Katrs smaids sastop daudzus citus smaidus. Šķiet tie ir aizvien vairāk un tas ir ļoti labi. Tas atbrīvo jaunām idejām un radošiem darbiem.

Atceros kā bērnībā ziemā bija tik liela sniegavīru un cietokšņu celšana, uz kalniņa slēpošana. Tagad mums pieaugušajiem biežāk sanāk sēdēt darba vietā siltā telpās, un nemaz neiziet laukā, bet izejot liekas pavisam auksti.
Bērns pasauli uztver citām acīm, pieaugušais jau skatās uz priekšu, - būs auksti. Dažreiz tas palīdz, bet dažreiz tieši otrādi, neļauj izdarīt kaut ko pavisam neparastu.
Varbūt par to ir vērts padomāt.....

Ir sācies atkal jauns darba cēliens. 7. janvārī skolēni atgriezās no ziemas brīvdienām. Daudz darāmā otrā semestra laikā. Skolēni sāk gatavoties skatuves runas konkursam, muzikālajam konkursam „Balsis”, skolas un starpnovadu olimpiādēm. (Lasi vairāk!)

Uz sākumu

Es palūgšu baltajam eņģelim,

Kurš man tik pazīstams šķiet –

Lai aiziet pie Tevis un palūko,

Kā Tev šais Ziemsvētkos iet?

Lai uzliek roku uz pleca,

Un nekad vairs nenoņem nost.

Lai liktens asie zobi,

Jaunas brūces nespēj vairs kost.

Es palūgšu baltajam eņģelim,

Kurš man tik pazīstams šķiet.

Lai pēc tumsas atnāk gaisma,

Un projām vairs neaiziet.

21.decembrī Viesītes KP notika VIesītes vidusskolas Ziemassvētku koncerts un labāko skolēnu sveikšana. Pasākuma apmeklētājus uzrunāja skolas direktors Andris Baldunčiks. Ar 2012./2013.m.g. pirmā pusgada mācību darba rezultātiem klātesošos iepazīstināja direktora vietnece mācību darbā Aija Vanaģele. Apbalvoto skolēnu &saraksts un notikumu fotoalbūms.

Uz sākumu


2012.g. 20.novembris. Viesītes novada pašvaldības un vidusskolas pārstāvju vizīte uz patruļkuģa P-07 "Viesīte". ( fotoalbūms)
 

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

                                                / Lūcija Sāgameža-Nāgele, 1945/

Lasīt vairāk

2012.g. 16.novembris. Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums. ( fotoalbūms)


2012.g. 9.novembris. Mārtiņdienas tirdziņš ( fotoalbūms)

2012.g. 8.novembris. Patruļkuģa P-07 "Viesīte" apkalpes viesošanās skolā ( fotoalbūms)

Uz sākumu


Starp, ap un par kokiem

Kopš 2012. gada 2.marta Rīgā, Mežaparka estrādes iekštelpās,

ir aplūkojama izstāde „Iepazīsties – Koks!”.

Oktobrī Viesītes vidusskolas 8.b, 11.a un 11.b klašu skolēni pabija šajā izstādē. Par to, ka mēs tur bijām, pirmkārt, jāsaka paldies personīgi Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoram Kristapam Klausam. Ne tikai tāpēc, ka viņš informēja par izstādi, bet galvenokārt tāpēc, ka rada iespēju sponsorēt transportu. Šajā sakarā paldies Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijai. Paldies Kristapam arī par klātbūtni ekskursijas laikā, jo tieši viņa un gides Zanes stāstījums un diskusijas rosināja uz viedokļu apmaiņu un pārdomām. Par to, ko izstādē redzēja, par ko domāja un ko guva, stāsta vidusskolēni.  

Katrs no mums kādreiz ir apstājies pie koka, lai to apskautu, sajustu tā smaržu, līgotos tam līdzi vējā un ieklausītos tā dzīvībā. Koks vienmēr ir saistījis un pievilcis cilvēkus ne tikai tā miera, noslēpumainības un apburošā svaiguma auras, bet arī gluži praktiskās nozīmes dēļ. Tam kā pierādījums ir izstāde „Iepazīsties – Koks!”. Tā veidota kā vēstījums par koka praktisko nozīmi un nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. (Diāna Platgalve) Lasīt vairāk...

Skolēnu rakstīto apkopoja Rita Sirmoviča

Annas Paulas Kuzņecovas fotogrāfijas

 

Uz sākumu

10.klases skolēnu uzņemšana vidusskolā.

Šī gada septembra pēdējā nedēļā Viesītes vidusskolas 10.klases skolēnus sagaidīja viens no daudzajiem pārbaudījumiem vidusskolā - iesvētības, kuras visi ar nepacietību gaidīja...

Visas nedēļas garumā tika uzdoti dažādi uzdevumi spēka pārbaudei un fantāzijas parādīšanai. 10.klases skolēni bija apzinīgi pildot 12.klases uzdotos uzdevumus. Viņiem bija dota iespēja iejusties arī super varoņu tērpos, kas ne tikai padarīja interesantāku desmitklasnieku dienu, bet arī uzlaboja garastāvokli apkārtējiem.

Pēdējā un svarīgākajā iesvētību dienā 10.klase iepazīstināja ar sevi, parādot ilgi un rūpīgi gatavoto priekšnesumu,  kas lika smieties visiem skatītājiem. Paldies viņiem par to! Pēc tam visi devās uz sagatavoto šķēršļu joslu Z/S "Sausiņi", kura visiem bija pārvarama.

Desmitie pierādīja to, ka ir spējīgi un gatavi vidusskolas grūtībām. Svinīgā pasākumā, nododot zvērestu un saņemot caurlaidi, viņi kļuva par pilntiesīgiem vidusskolēniem.

Viktorija Capa, 12.klase.

       

Kad zeme kļūst

par ugunīgu buru,

šķiet, kapteinis

top katrs skolotājs,

kas jaunību

pa zināšanu jūru

uz brīnumzemi

vadīt nepāsrtāj.

                             /K.Apškrūma/

Pateicamies audzēkņiem un novada pašvaldībai par mīļiem apsveikumiem!

Fotoalbūmā neliels ieskats Skolotāju dienas pasākumu norisē!

 

Noslēgušās Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Viesītes novadā

Ik gadu valstī tiek organizētas Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas, šogad - 8. un 9. septembrī. Sakarā ar to, ka Viesītes novadā ir realizēti Eiropas Savienības fondu atbalstīti projekti, arī Viesītes novads 8. septembrī iekļāvās šajos pasākumos, kurus visā valstī organizēja SIA „Repute”. Pēc viņu izvēles Viesītes novada pašvaldība Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienās piedalījās ar projektu „Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas informatizācija”. Par šī projekta aktivitātēm un rezultātiem novada iedzīvotāji tika regulāri informēti visa projekta ieviešanas laikā, iespējams tādēļ apmeklētāju aktivitāte Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā nebija liela.

Paldies visiem, kas bija iesaistīti projekta ieviešanā un bija gatavi ar savu pieredzi dalīties Eiropas Savienības fondu projektu atvērtajās dienās!

Attīstības un plānošanas nodaļa

 

   

         

11. Grāmatu svētki

Viesītē, 2012. gada 14. septembrī

 

(Norises programma)

 

Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas arī Viesītes novadā.

Viesītes novada pašvaldība katru gadu piedalās Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienās, lai sniegtu informāciju par projektos piesaistītām Eiropas Savienības fondu investīcijām. Iepriekšējos gadus Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienās piedalījās Viesītes muzejs „Sēlija”, kur ar diviem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem tika renovētas četras Viesītes Mazā Bānīša kompleksa ēkas, labiekārtota piegulošā teritorija un iegādāts inventārs, un Viesītes kultūras pils, kur ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu tika rīkoti starptautiski Sēļu folkloras svētki, iegādāts aprīkojums un tautas tērpi.

Šogad Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienās no Viesītes novada pašvaldības piedalīsies Viesītes vidusskola un Rites pamatskola, kas projekta 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/548 „Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas informatizācija” ietvaros iegādājās stacionāros datorus, portatīvos datorus, multimediju tehniku un veica lokālo datortīklu attīstību. Eiropas Savienības fondu projektu atvērto dienu ietvaros visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt Viesītes vidusskolu un Rites pamatskolu 8. septembrī no plkst. 10:00 līdz 12:00, lai iepazītos ar projekta rezultātiem un saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Esiet laipni gaidīti!

Attīstības un plānošanas nodaļa

Plašāka informācija par projektu atvērtās dienas norisi Latvijas novados vietnē www.esfondi.lv

 

Roberts Ķīlis: Vēstule skolēniem, skolotājiem, vecākiem

Sveiki, skolēni!

Pamatā jūs esat tie, kuru dēļ notiek pārmaiņas Latvijas izglītībā. No jums ļoti daudz ir un būs atkarīgs. Pirmkārt jau jūsu pašu dzīves – tas, cik tās būs interesantas, jēgpilnas un bagātas – būs atkarīgs pirmkārt no jums pašiem. (Pilns vēstules teksts)

Klikšķinot uz šo saiti varat noskatīties un noklausīties šo uzrunu!

       http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/8974.html

 

Šodien, 3.septembrī, Viesītes vidusskolā notika jaunā mācību gada pirmā diena - Zinību diena. Tās norisi varat aplūkot klikšķinot uz šo saiti - fotoalbūms.

Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku,

Ar atvasaras lietus staru sev blakus

Es nāku no vasaras tveicīgām naktīm

Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm. 

Vēlam skolēniem degsmi un prieku, mācību  gadu uzsākot. Izglītība ir visvērtīgākais ieguldījums, ko cilvēks pats savā dzīvē var veikt, un, ko neviens viņam nevar atņemt. Visas lielākās pārmaiņas sākas tieši mūsu prātos.

Vēlam kolēģiem un vecākiem pacietību un aizrautību, jo tieši jūs savos bērnos un skolēnos spējat iedegt prieku par atklājumiem, iemācīt pozitīvo domāšanu un atbildību.

Sveicam Viesītes novada skolēnus, viņu vecākus un skolotājus Zinību dienā – jaunā mācību gada sākumā!

Uz tikšanos skolā - 3.septembrī, plkst. 9.00!

Viesītes vsk. administrācija

 

Uz sākumu

Viesītes vidusskola izsludina uzņemšanu

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas

(kods 31011013, neklātiene)

10.-12.klasēs 2012./2013.m.g.

 1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

1.2. izvēlēto izglītības programmu;

1.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

2.  Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

2.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

2.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

Dokumentus pieņems līdz 30.08.2012. skolas kancelejā.