11. - 20. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

11.izlaidums.

 1959.g.  audzinātāja - G.Godiņa.

1959.g.  audzinātāja - M.Linīte.

 

1.    Arāja Sniedze

2.    Balulis Pēteris

3.    Berķis Uldis

4.    Krūmiņa Ruta

5.    Lagzdiņš Hugo

6.    Lote Dzidra

7.    Naglis Viktors

8.    Nebēdniece Aija

9.    Ozoliņa Līga

10.  Pastara Rasma

11.  Paupere Maija

12.  Pūriņa Dzidra

13.  Rautiņa Vija

14.  Sarkisjane Rima

15.  Ušerovskis Juris

16.  Ūdre Anita

17.  Virbale Ilga  

 

Eksternis.

1.    Mežkrūmiņš Arvīds

 1. Bērziņš Jānis

 2. Birste Ārija

 3. Blīve Biruta

 4. Brūvere Vija

 5. Galdiņš Haralds

 6. Gudrā Inta

 7. Ivanova Valija

 8. Jurjāns Ēriks

 9. Kalniņa Elga

 10. Kozlovskis Gedimins

 11. Ļaksa Valija

 12. Mičule Eleonora

 13. Neimane Elga

 14. Pauperis Jānis

 15. Pētersone Zenta

 16. Plepe Aina

 17. Reinsone Sarmīte

 18. Robežniece Ruta

 19. Skurule Irēna

 20. Spoģe Benita

 21. Šidlovskis Jānis

 22. Upelnieks Ojārs

 23. Vasiļonoks Venceslavs

 24. Vērdiķe Aina

12.izlaidums.

 

1960.g . audzinātājs - K.Purens.

Uz sākumu

1960.g . audzinātāja - R.Popele.

 
 1. Aļeiņikova Anna

 2. Jauzeme Silvija

 3. Kļaviņa Ilga

 4. Kohanovičs Jānis

 5. Krūmiņš Guntis

 6. Masāns Valdis

 7. Paegle Biruta

 8. Sniķe Daina

 9. Ušerovskis Andrejs

 10. Zariņš Pēteris

 11. Zavickis Uldis

Eksterņi.

 1. Dorofejeva Aija

 2. Elksnis Edvigs

 3. Peļņiks Pēteris

 4. Sirsniņš Valdis

 

 1. Balule Biruta

 2. Bērziņa Maija

 3. Bišofs Arvīds

 4. Brasaua Vilma

 5. Broka Marija

 6. Caune Vilnis

 7. Griškēna Emīlija

 8. Jakovļeva Ļubova

 9. Kielbickis Romāns

 10. Krākops Ģirts

 11. Kuprāns Nikolajs

 12. Kūms Uldis

 13. Lindenberga Ilga

 14. Lukaševica Vanda

 15. Misiņa Ildze

 16. Naglis Roberts

 17. Ošiņa Zinaida

 18. Pauls Jānis

 19. Reguts Vilnis

 20. Robežniece Austra

 21. Spīdaine Laimdota

 22. Robežnieks Ēriks

 23. Strautiņa Mudīte

 24. Vasiļonoka Zofija

13.izlaidums

 

1961.g. audzinātājs - A.Kasinskis.

Uz sākumu

1961.g. audzinātāja - O.Koleda.

 
 1. Dābola Velta

 2. Dombrovskis Varonis

 3. Druveniece Rūta

 4. Gencas Zigmantas

 5. Greiškalns Kārlis

 6. Holandere Vija

 7. Jēriņa Maija

 8. Krātiņš Pēteris

 9. Kuciņš Jānis

 10. Lakājs Jānis

 11. Lazdiņš Gatis

 12. Līce Maija

 13. Lote Ruta

 14. Purviņa Aina

 15. Ribāka Dzidra

 16. Skrastiņš Kārlis

 17. Spārniņš Gaitis

 18. Stašķeviča Agra

 1. Budena Aija

 2. Dudeka Helēna

 3. Gasiņa Ilze

 4. Graviņa Vaira

 5. Grebeža Lidija

 6. Jelinska Maija

 7. Klodāns Jānis

 8. Lambergs Mārtiņš

 9. Liesma Ilgonis

 10. Lindenberga Velta

 11. Pauperis Oskars

 12. Rauza Andris

 13. Sātniece Mārīte

 14. Siņicina Astra

 15. Urkevics Modris

 

14.izlaidums

 

1962.g.   audzinātājs - K.Lapiņš.

Uz sākumu

1962.g.   audzinātāja - I.Kūma.

 
 1. Balule Zigrīda

 2. Birste Jānis

 3. Gurecka Ženija

 4. Kārkliņa Tamāra

 5. Klinģere Aija

 6. Ķepiņa Daina

 7. Lazdiņa Sarmīte

 8. Monkevičs Jānis

 9. Orlēna Inta

 10. Polāne Laima

 11. Ruģelis Laimonis

 12. Stepens Edvīns

 13. Šupinš Jānis

 14. Ušerovska Baiba

 15. Vendiņa Dzintra

 16. Virbale Ārija

 

 1. Ābols   Vilnis

 2. Baumane   Aina

 3. Birzniece   Aija

 4. Brūvere   Agra

 5. Čevere   Ruta

 6. Eiduka   Paulīna

 7. Graviņš   Jānis

 8. Kiopa   Gunta

 9. Kivleniece   Zenta

 10. Krākupe Māra

 11. Lejiņa Līvija

 12. Linaberga Maija

 13. Mājniece Rita

 14. Mihelsone Maija

 15. Peļņika Vita

 16. Pētersone Taiga

 17. Pusvāciete Aina

 18. Rimele   Ieva

 19. Vorfolomejevs   Jānis

 20. Žakare   Ilizandra

15.izlaidums

 

1963.g. audzinātāja - G. Godiņa

Uz sākumu

 
 1. Anspaka Mudīte

 2. Borovska Astrīda

 3. Borovska Ināra

 4. Bērziņa Lilija

 5. Bērziņš Guntis

 6. Blūzmane Ausma

 7. Celmiņš Miervaldis

 8. Davidāne Ruta

 9. Dāboliņa Laima

 10. Grundmane Selga

 11. Kalvišķis Juris

 12. Kļaviņa Vija 

 13. Krasovska  Astra

 14. Lamberga Ilga

 15. Lapiņa Rita

 16. Linabergs Juris

 17. Lots Jānis

 18. Pauperis Voldemārs

 19. Poļaka Ilga

 20. Rūrāns Žanis

 21. Spīdainis Gunārs

 22. Staķāne Skaidra

 23. Staltmanis Ilgonis

 24. Tučeks Dainis

 25. Vecumniece Dzintra

 26. Zvejniece Ārija

 

16.izlaidums

 

1964.g.  audzinātāja - R. Treija.

Uz sākumu

 
 
 1. Ābols Tālis

 2. Bancāne Dzidra

 3. Bārzdaine Modrīte

 4. Birne Inta

 5. Bruņeniece Inta

 6. Brūveris Juris

 7. Caune Vaira

 8. Caune Valda 

 9. Geidāns Ēvalds

 10. Jūrmalniece Vera

 11. Kalniņa Dzidra        

 12. Koņeševska Veneranda

 13. Kriškāne Astrīda

 14. Liseckis Valdis

 15. Ločmele Ieva

 16. Markovska Valija

 17. Mihelsons Pēteris

 18. Onužāns Jānis

 19. Sirmovičs Jānis

 20. Skrupska Dzintra

 21. Tamane Dzintra

 22. Visnoliņš Kārlis

 23. Zavicka Skaidrīte

 24. Znotiņa Ausma

 25. Žurauska Rita

 

17.izlaidums

 

1965. g. audzinātāja - E. Reinholde.

Uz sākumu

 
 
 1. Alksne Kārlis

 2. Eižvērtiņš Jānis

 3. Ērglis Māris

 4. Graviņa Ruta

 5. Groza Veronika

 6. Kohanovičs Juris

 7. Lazdiņa Lita

 8. Rūtiņa Inta

 9. Skiba Valija

 10. Stelione Brigita

 11. Štāls Valdis

Neklātienes konsultācijas punktā:

 1. Anģēna Līvija

 2. Bremze Lilija

 3. Brūvere Minna

 4. Dābols Ferdinands

 5. Eižvērtiņa Monika

 6. Kalvāne Valija

 7. Matuka Ance

 8. Ribāka Mirdza

 9. Znotiņš Edvīns

18.izlaidums

 

1966.g.  audzinātāja - I.Burjote.

Uz sākumu

1966.g.  audzinātāja - M.Linīte.

 
 1. Antonova Mārīte

 2. Čudars Rolands

 3. Dāboliņa Arta

 4. Jaundālders Valdis

 5. Kaminska Mārīte

 6. Kāpostiņš Gunārs

 7. Kāposts Agris

 8. Kārkliņa Silvija

 9. Korsikovs Genādijs

 10. Krepša Daina

 11. Lisovska Valija

 12. Lukjanovičs Eduards

 13. Masule Ruta

 14. Miezeris Jānis

 15. Piekuss Imants

 16. Popelis Andris

 17. Pučka Vija

 18. Pundure Marija

 19. Purene Elita

 20. Ruskule Janīna

 21. Streņģeniece Astrīda

 22. Streņģeniece Ārija

 23. Šekaļevska Raisa

 24. Veidemane Skaidrīte

 25. Vjakse Ārija

 

 1. Ablēna Ludmila

 2. Bejere Ritma

 3. Čiževska Janīna

 4. Daģis Jānis

 5. Dišlers Jānis

 6. Dudeks Roberts

 7. Eižvertiņa Marta

 8. Gaspars Vilnis

 9. Jurkevica Irma

 10. Kleinbergs Jānis

 11. Kļaviņš Guntis

 12. Krūmiņš Kārlis

 13. Lejiņa Gunta

 14. Martuženoks Māris

 15. Piekuse Ausma

 16. Pozņaks Andris

 17. Priedāja Antra

 18. Purviņa Ērika

 19. Roščenkovs Andrejs

 20. Rudzītis Juris

 21. Sladze Ruta

 22. Sokolovska Lolita

 23. Šķibere Vija

 24. Teivāns Rihards

 25. Tutāns Jānis

 26. Zeltiņa Maija

 27. Znotiņš Valdis

19.izlaidums

   
     

20.izlaidums

 

1968.g audzinātājs - A.Kasinskis

Uz sākumu

 
 

1.     Aperāne Ruta

2.     Balode Silvija

3.     Baļķīte Ināra

4.     Beinarte Lilita

5.     Bremze Dzintra

6.     Brūvere Inta

7.     Danēviča Gunta

8.     Dābola Vija

9.     Dišlers Juris

10.   Dišlers Laimonis

11.   Doroškevičs Valentīns

12.   Grinsone Indra

13.   Jēriņa Anita

14.   Jurkevica Zenta

15.   Kadcina Elita

16.   Kalniņš Guntis

17.   Kastaine Aina

18.   Koņeševskis Juris

19.   Krēsliņa Daina

20.   Malce Inta

21.   Palčevskis Eriks

22.   Pauniņa Valda

23.   Sļadzis Jānis

24.   Spārniņa Dacīte

25.   Spuldzenieks Valdis

26.   Šmuidriņa Valda

27.   Tarvids Jānis

28.   Vaivade Laima

29.   Vavilovs Nikolajs

30.   Vecumniece Ligita

31.   Zandere Ārija

32.   Zavickis Guntis
33.   Zemberga Malda

Eksternis.

  1.   Ozols Andrejs  

 

Konsultgrupa - neklātiene.

1.     Aldiņš Jānis

2.     Balode Valija

3.     Daņiļeviča Valentīna

4.     Dāboliņa Liene

5.     Glindziņa Ruta

6.     Graviņa Aina

7.     Klīve Dzidra