21. - 30. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

21.izlaidums

 1969.g. audzinātāja- I. Kasinska.

1969.g. audzinātāja - J. Kivleniece.

 

 1. Antonova Gunta

 2. Bērziņa Ināra

 3. Bogdanovs Juris

 4. Caune Aivars

 5. Drikāne Silvija

 6. Gailīte Mirdza

 7. Grišule Veneranda

 8. Jasmane Lilija

 9. Karčevska Gaida

 10. Krasovska Mairita

 11. Lapšuka Ina

 12. Maksimoviča Inna

 13. Miķēns Gedimins

 14. Mežaraupe Ērika

 15. Ribicka Rita

 16. Ritenbergs Harijs

 17. Staškevica Maija

 18. Talalajeva Valentīna

 19. Tučeka Antra

 20. Žinko Biruta

1.     Bišofs Gunārs

2.     Broka  Anfija

3.     Budena Inta

4.     Budena Valda

5.     Černauska Inta

6.     Čudarāne Klementina

7.     Kasteine Ritma

8.     Klāsone Laimdota

9.     Kupre Ināra

10.   Lejiņa Inta

11.   Mūrnieks Egils

12.   Pupiņa Biruta

13.   Slikšāne Skaidrīte

14.   Strujevics Guntars

15.   Taškovs Jānis

 

22.izlaidums

 Uz sākumu

1970.g. audzinātāja - I.Burjote

 

1.     Berģe Ārija

2.     Bremze Sarmīte

3.     Cilevičs Gunārs

4.     Dimitrijevs Jānis

5.     Drošprāte Rudīte

6.     Eihmane Pārsla

7.     Grigaloviča Geņa

8.     Grūdiņa Sarmīte

9.     Kerubina Irēna

10.   Krasovska Vita

11.   Lapuša Biruta

12.   Lejiņš Aivars

13.   Liepiņš Laimonis

14.   Liepkalne Vija

15.   Millere Velga

16.   Nitce Ira

17.   Pālīte Daina

18.   Priekulis Andris

19.   Putniņš Pēteris

20.   Rūtiņš Vilis

21.   Sirmovičs Pēteris

22.   Skruže Ingrīda

23.   Stiprā Valda

24.   Stirāne Ingrīda

25.   Tazejeva Brigita

26.   Viļumāns Juris

27.   Zemniece Anna

28.   Zirnīte Valda

Uz sākumu

 23.izlaidums.

 

1971.g. audzinātāja -  E.Reinholde

 

1971.g. audzinātāja - G.Godiņa.

 

 1. Balode  Benita

 2. Baumanis  Arturs

 3. Bārzdainis  Valdis

 4. Bremze  Benita

 5. Godiņa   Anita

 6. Kalvītis  Egīls

 7. Krepša  Vera

 8. Logina   Leontīne

 9. Tučeka   Ingrīda

 10. Upesdegle   Gunta

 11. Upmale   Ligita

 12. Vaičikovska  Daina

 13. Varekojs   Alis

 14. Zandersone   Aija

 15. Zemberga  Inta

 1. Bogdanovičs   Jānis

 2. Dzenis   Andris

 3. Ģirģene   Agrīte

 4. Kasparovičs   Dainis

 5. Kārīte   Anita

 6. Kivleniece   Veronika

 7. Kucinčeirs  Andris

 8. Laimiņš   Modris

 9. Līcis   Dainis

 10. Laisonīte   Ora

 11. Lukstenieks   Ēriks

 12. Maseviča  Aina

 13. Mežaraupe   Mirdza

 14. Mičko   Vera

 15. Naudiņa   Tamāra

 16. Rozenberga   Ausma

 17. Salmiņš   Jānis 

 18. Strujevics  Sigurds

 19. Stumbiņš   Edvīns

 20. Upīte   Aina

 21. Vjakse   Aija 

Uz sākumu

 24.izlaidums.

 

1972.g. audzinātāja - R.Mitre.

 

1972.g. audzinātāja - A.Šekiļevska.

 

 1. Butāns Andris

 2. Bērziņa Ruta

 3. Eižvērtiņš Evalds

 4. Genca Sigita

 5. Grišulis Juris

 6. Kalniņa Asja

 7. Kalniņš Andris

 8. Kļava Maija

 9. Ķepule Inese

 10. Lagzdiņš Kaspars

 11. Leimanis Aivars

 12. Pūpols Guntars

 13. Rosčenkova Anita

 14. Rosčenkova Līga

 15. Stumbiņa Astrīda

 16. Trifonova Malda

 17. Upīte Valda

 1. Blaže Zita

 2. Briška Eduards

 3. Broka  Vija

 4. Caune Irisa

 5. Dāboliņš Juris

 6. Gerane Daina

 7. Lencberga Ināra

 8. Linde Irēna

 9. Luika Dzintra

 10. Maizīte Vaira

 11. Midere Daina

 12. Odiņa Iluta

 13. Ozoliņa Dace

 14. Paegļkalns Jānis

 15. Ratiņa Lolita

 16. Reppo Ņina

 17. Skroma Maiga

 18. Tervide Skaidrīte

 19. Zakare Dzidra

Uz sākumu

 25.izlaidums.

 

1973.g. audzinātāja - B. Kazakeviča.

 

1973.g.  audzinātāja - M. Linīte.

 

 1. Aukšpole Ruta

 2. Avena Ligita

 3. Butāns Jānis

 4.  Ezeriņa Benita

 5. Haitova Lija

 6. Jurušs Arnis

 7. Krasovskis Egons

 8. Lapšuka Daina

 9. Maksimovičs Valdis

 10. Ozola Ingrīda

 11. Reppo Natālija

 12. Rieksta Anita

 13. Rudzīte Ārija

 14. Salenieks Māris

 15. Šnore Māra

 16. Vītoliņa Anita

 17. Volkova Zina

 1. Bērziņa Ilze

 2. Bērziņš Andris

 3. Dāboliņš Andris

 4. Govčis Imants

 5. Grigas Pāvils

 6. Kapele Dzintra

 7. Lejiņš Imants

 8. Lisecka Daina

 9. Malcs Dainis

 10. Mašinskis Jānis

 11. Meškova Ludmila

 12. Mucelāne Ligita

 13. Ozoliņa Ingrīda

 14. Palčevska Ingrīda

 15. Poliektova Tatjana

 16. Sīpoliņa Dzintra

 17. Skolniece Inta

 18. Steps Elmārs

 19.  Vaivariņa Vija

Neklātienes konsultgrupa.

 1. Druveniece Astra

 2. Gulbis Viesturs

 3. Meškovs Genādijs

 4. Raupe Anastasija

 5. Vītols Ivars

Uz sākumu

 26.izlaidums.

 

1974.g. audzinātāja - Dz.Zandersone.

 

1974.g.  audzinātāja -  A.Šekiļevska.

 

1.       Anģēna Rita

2.       Anufrejevs Jānis

3.       Brālītis Visvaldis

4.       Caune Leons

5.       Caune Jānis

6.       Jaungaile Marija

7.       Kovalova Lilija

8.       Kārīte Gaida

9.       Lapiņa Ināra

10.   Lagzdiņa Velga

11.   Lasmane Betija

12.   Omeļina Valentīna

13.   Ozols Aigars

14.   Podāne Zenta

15.   Prodniece Ingrida

16.   Prodniece Vaira

17.   Ukriņa Mārīte

18.   Upīte Vija

1.      Auzāne Valda

2.      Bērziņš Bruno

3.      Druvinieks Aivars

4.      Gudženova Valda

5.      Jasikeviča Vija

6.      Jaundāldere Māra

7.      Kalvīte Elita

8.      Kļaviņa Anita

9.      Kuzņecovs Valerijs

10.  Mūrniece Vaida

11.  Naudiņa Skaidrīte

12.  Plikša Ligita

13.  Runika Silvija

14.  Ružello Laimdota

15.  Stirāns Ainis

16.  Zemberga Ligita

17.  Zemitāne Ingrīda

18.  Žinko Gunārs

19.  Vēgners Arturs

 

Uz sākumu

 27.izlaidums.

 

1975.g.  audzinātāja - S.Bruņeniece.

 

1975.g.  audzinātāja - O. Klodāne.

 

1.      Arbidāne Mudīte

2.      Drošprāte Mārīte

3.      Drukaļska Lilita

4.      Haitovs Igors

5.      Janovskis Guntis

6.      Jodele Mārīte

7.      Malceniece Baiba

8.      Pauniņa Vija

9.      Plikšs Zigmunds

10.  Pupiņa Marta

11.  Pūpola Biruta

12.  Ribāks Andris

13.  Ribāks Ilmārs

14.  Treimane Alda

15.  Upe Ligita

16.  Upītis Arturs

17.  Ūdrsala Jānis

18.  Zandersone Zaiga

1.       Andžāns Andris

2.       Anģēna Rasma

3.       Avens Vilnis

4.       Balule Biruta

5.       Freja Pārsla

6.       Jaksteviča Ilze

7.       Jaksteviča Sarmīte

8.       Kastaine Edīte

9.       Kozule Edīte

10.   Lazda Ilze

11.   Leimanis Imants

12.   Lesnieks Aigars

13.   Liepiņa Ligita

14.   Masule Ināra

15.   Naudiņš Valdis

16.   Saldatāne Biruta

17.   Salmiņa Sarmīte

18.   Selepa Vija

19.   Setkovska Ligita

20.   Sniķe Ārija

21.   Šanturovs Anatolijs

22.   Šteinberga Elita

23.   Virbale Selga

 

Uz sākumu

 28.izlaidums.

 

1976.g.  audzinātājs - A.Kasinskis.

 

1976.g.  audzinātāja - R.Popele.

 

1.     Arbidāne Ligita

2.     Audze Velga

3.     Balodis Jānis

4.     Bogdonova Silvija

5.     Čačs Jānis

6.     Davidāns Aivars

7.     Glindziņš Vilnis

8.     Ivanova Svetlana

9.     Jeluškina Valentīna

10.   Kasparjoste Anita

11.   Kārkliņš Ivars

12.   Krastiņš Ilgonis

13.   Kulačenoka Anita

14.   Kviliuns Valdis

15.   Nitcis Juris

16.   Ribāka Līga

17.   Robežniece Ingrīda

18.   Rusiņa Irina

19.   Skopāne Daina

20.   Šopeiko Anita

21.   Zemrace Sandra

 1. Bagātā Vaida,

 2. Bagātā Vēsma

 3. Bērziņš Ivars

 4. Caune Jānis

 5. Druveniece Zeltīte

 6. Galvanovska Ilona

 7. Goldbergs Aivars

 8. Ģēģeris Juris

 9. Kalniņa Skaidrīte

 10. Kaņeps Pēteris

 11. Kapača Maija

 12. Kapača Valija

 13. Kastainis Aivars

 14. Liniņa Ausma

 15. Malcenieks Māris

 16. Millere Anita

 17. Mukāne Marija

 18. Rusiņa Baiba

 19. Saduka Inta

 20. Stelione Ilze

 21. Sviestiņš Jānis

 22. Upītis Dainis

 23. Upmalis Uģis

Konsultgrupa - neklātiene.

 1. Artemjeva Genovefa

 2. Bardavskis Valdis

 3. Danenbergsone Dzidra

 4. Bērziņš Imants

 5. Brūvere Margita

 6. Cīrulis Andris

 7. Deksne Lidija

 8. Grigas Jānis

 9. Ozols Jānis

 10. Priede Guntis

 11. Purens Aivars

 12. Rubenis Aivars

 13. Veinštoks Ilmārs

 14. Vilks Dainis

Uz sākumu

 29.izlaidums.

 

1977.g.  audzinātāja -  A.Šekiļevska.

 

1977.g. audzinātāja - S.Birste.

 

1.       Avens Gunārs

2.       Bancāne Anita

3.       Braucēja Aina

4.       Brūvere Iveta

5.       Gureckis Aivars

6.       Karass Aivars

7.       Kupčiuna Jānis

8.       Kvederoviča Gunta

9.       Lapinskis Juris

10.   Lapiņa Daina

11.   Lazdāne Sarmīte

12.   Masule Astrīda

13.   Muižnieks Ilmārs

14.   Pastiņa Anita

15.   Plūme Gunta

16.   Zemniece Mārīte

17.   Zobina Sarmīte

1.       Bērziņa Daina

2.       Dzikoviča  Biruta           

3.       Dzikoviča  Ligita

4.       Ēķe Anita

5.       Godiņš Aigars

6.       Godiņš Guntars

7.       Groza Juris

8.       Jevtušenko Aija

9.       Kapačs Vladislavs

10.   Kāršeniece Lolita

11.   Kovaļova Zinaida

12.   Mikitina Skaidrīte

13.   Možeika Rita

14.   Ormane Anita

15.   Ribickis Jānis

16.   Salmiņa Anita

17.   Sarkisjane Olita

18.   Sīle Aija

19.   Viļuma  Anna

 

Konsultgrupa – neklātiene.

1.       Dambrovskis Jānis

2.       Goldbergs Imants

3.       Lapšuks Andrejs

4.       Lisecka Skaidrīte

5.       Skrimble Vija

6.       Tutāns Juris

7.       Vēsma Laimonis

 

Uz sākumu

 30.izlaidums.

 

1978.g.  audzinātāja - I.Burjote.

 

1978.g.  audzinātāja - R.Kivleniece.

 

 1. Anufrejeva Irēna

 2. Bērziņa Aija

 3. Birste Skaidrīte

 4. Butāne Ausma

 5. Caune Gunta

 6. Čukure Inta

 7. Fonabergs Leons

 8. Ivanova Zinaīda

 9. Kalniņš Aivars

 10. Kalvāne Līga

 11. Kerubina Ausma

 12. Klīve Līga

 13. Lasmane Mudīte

 14. Lasmanis Arnis

 15. Lazdiņa Sandra

 16. Lejietis Andris

 17. Lejiņa Elita

 18. Malcenieks Uldis

 19. Murāne Lilija

 20. Piekuss Valdis

 21. Pudžs Eriks

 22. Reidzāne Sandra

 23. Rimeiķe Biruta

 24. Stabiņa Sarmīte

 25. Šķietiņa Gundega

 26. Šteinberga Anita

 27. Upīte Ruta

 28. Vuškāne Ināra 

 1. Avens Zigmunds

 2. Bagātā Ingrīda

 3. Baleiša Līga

 4. Brakša Daina

 5. Caune Dzidra

 6. Caune Edvīns

 7. Čerņauskis Dainis

 8. Draņeviča Brigita

 9. Dudeka Mārīte

 10. Gailīte Inese

 11. Kalniņš Jānis

 12. Kamerāde Vita

 13. Lase Anita

 14. Malceniece Lidija

 15. Petraite Regīna

 16. Prauliņa Laima

 17. Rumjancevs Arnis

 18. Saleniece Anita

 19. Salenieks Jānis

 20. Šķimele Vita

 21. Vītola Ingrīda

 22. Zaļakmene Daina

 23. Žindika Veronika

 

 

 

Uz sākumu