31. - 40. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

31.izlaidums

 1979.g. audzinātājs - R.Orups.

1979.g. audzinātāja - M.Rulle.

 

 1. Auciema Ligita

 2. Aukšpole Benita

 3. Ābola Inta

 4. Bagātā Elita

 5. Bondars Māris

 6. Bogdanova Sandra

 7. Erdlāne Anda

 8. Glindziņa Sandra

 9. Krūmiņa Anita

 10. Kuzņecovs Jurijs

 11. Martinova Ausma

 12. Pauniņa Gunta

 13. Rusāns Ilmārs

 14. Ruzgis Ingrīda

 15. Stepa Lija

 16. Stūrāne Inita

 17. Šimanovskis Edvīns

 18. Upīte Inga

 19. Vītoliņa Biruta

 20. Zvaigzne Sarmīte

 1. AleksandrovaGunta

 2. Dobulāne Vija

 3. Gors Aleksandrs

 4. Grunda Genovaite

 5. Justs Vilnis

 6. Kapele Guntra

 7. Lamberga Irina

 8. Lasis Andris

 9. Linītis Modris

 10. Lisecka Gunta

 11. Masule Mārīte

 12. Mihailovs Juris

 13. Pelčers Andris

 14. Pusbarniece Vēsma

 15. Širokova Aina

 16. Verzemnieks Aivars

 17. Vjakse Gita

 

 

Uz sākumu

32.izlaidums

 1980.g. audzinātāja - G.Godiņa.

 1980.g. audzinātāja - A.Šekiļevska

 

 1. Diedrika  Brigita

 2. Galvanovskis  Ivars

 3. Ģēģere  Dace

 4. Ģēģere Ieva

 5. Kasparjoste Larisa

 6. Kārkliņš  Jānis

 7. Kivlenieks Andris

 8. Kivlenieks Māris

 9. Klubure Ingrīda

 10. Kļaviņš  Vilnis

 11. Krilovs Juris

 12. Ormane Ērika

 13. Plikša Lauma

 14. Ratnieks Uldis

 15. Rozalinskis Egīls

 16. Salmiņš Modris

 17. Setkovska Ligita

 18. Skrandovska  Astra

 19. Šopeiko Valentīna

 

 1. Bļodža Daiga

 2. Brakša Aina

 3. Dambrāne Aija

 4. Gavare Sarmīte

 5. Goba Dina

 6. Grīsle Dina

 7. Jaksteviča  Vija

 8. Jegorovs  Juris

 9. Jurjāns  Oskars

 10. Kalniškāns  Dainis

 11. Kāršeniece Alita

 12. Klimoviča Aija

 13. Krišjānis Māris

 14. Lisecka  Daina

 15. Orlova  Anita

 16. Polāns Imants

 17. Sarkisjane Agita

 18. Skuja Rasma

 19. Solosteja  Vanda

 20. Viļumāne Ilze

Uz sākumu

 33.izlaidums.

 1981.g. audzinātāja -  S.Birste.

1981.g. audzinātāja - Dz.Zandersone.

 

 1. Bravacka  Larisa

 2. Čermaka Sandra

 3. Dābola Iveta

 4. Grigas Juris

 5. Gudjānis Jānis

 6. Ivanova  Alla

 7. Jaunzeme Daina

 8. Kastaine Elita

 9. Kļaviņš Jānis

 10. Krūmiņa Valda

 11. Ķiete  Iveta

 12. Lasmane Ilze

 13. Medveckis Modris

 14. Ose Ingrīda

 15. Platgalve Gaida

 16. Pudāns  Hardijs

 17. Putniņa Silvija

 18. Trupa  Ruta

 19. Vītoliņa Ilze            

 

 1. Aleksandrova  Anita

 2. Biteniece Aina

 3. Brakšs Jānis

 4. Dāboliņa Maira

 5. Gailītis Dainis

 6. Grincuns Aigars

 7. Ivane Inga

 8. Jaksteviča Aija

 9. Kozule Silvija

 10. Krišjānis Modris

 11. Līdaka Iveta

 12. Malceniece  Maija

 13. Markeviča Aija

 14. Možeiks Maigurs

 15. Pērkone Juta

 16. Reinis Māris

 17. Strautnieks Māris

 18. Vēsma Ligita

 19. Vintere Inese

 20. Zadovskis Guntis

 21. Zariņš Andris

Uz sākumu

 34.izlaidums.

 1982.g. audzinātājs - R.Stiprais.

 

 

 1. Auzāne Sandra

 2. Banders Valdis

 3. Bērziņš Aldis

 4. Bogdanova Sarmīte

 5. Caune Gita

 6. Cvetkova Dace

 7. Čeņauska Ingrīda

 8. Dābola Ingrīda

 9. Dubults Agris

 10. Eiduka Skaidrīte

 11. Gailīte Sanita

 12. Glumāns Gunārs

 13. Lāčplēsis Modris

 14. Ļevāne Vaira

 15. Pastars Valdis

 16. Platgalve Dzintra

 17. Polāne Inita

 18. Salmiņa Mudīte

 19. Spoģe Sarmīte

 20. Strautnieks Aldis

 21. Vītola Daina

 22. Ziemāns Aivars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 35.izlaidums.

 1983.g. audzinātāja - S.Bruņeniece.

 

 

 1. Aukšpole Inta

 2. Avena Aija

 3. Bindemane Skaidrīte

 4. Bļudže Ruta

 5. Bravacka Sandra

 6. Damberga Daina

 7. Davidāns Andris

 8. Gaile Anita

 9. Gaile Ligita

 10. Glūmāne Silvija

 11. Grīnberga Iveta

 12. Grīnmane Daiga

 13. Hista Dace

 14. Igaunis Raitis

 15. Kalniņa Maija

 16. Kleščevska Inita

 17. Krišjāne Dzintra

 18. Kuzma Aurika

 19. Laškova Vita

 20. Reidzāne Daiga

 21. Saldatāne Vija

 22. Šimanovska Anda

 23. Švābe Ilze

 24. Švābe Sandra

 25. Vintere Maija

 26. Zariņa Anita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 36.izlaidums.

1984.g. audzinātāja - R.Aukšpole.

 

 

 1. Balule Edīte

 2. Barkoviča Vita

 3. Bērziņš Zintis

 4. Brūvere Sarmīte

 5. Čakstiņš Arnis

 6. Čerņauskis Māris

 7. Draveniece Sandra

 8. Eiduks Lauris

 9. Gorovņeva Daina

 10. Gudjānis Valdis

 11. Hmeļevskis Arnis

 12. Jodguds Edvīns

 13. Kalniņa Inita

 14. Kaniņš Armands

 15. Krišjānis Vilnis

 16. Lase Lāsma

 17. Lejiņa-Kaltiņa Aija

 18. Paegļkalns Ivars

 19. Petjukeviča Marita

 20. Rauza  Modris

 21. Safanova Silvija

 22. Skrimble Ilze

 23. Skrupska Sandra

 24. Šķimele Ieva

 25. Žuks Alfons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 37.izlaidums.

1985.g.  audzinātāja - I.Burjote.

 

 

 1. Bandere  Ingūna

 2. Biršte   Gunta

 3. Čepase  Inese

 4. Dinaburskis  Rihards

 5. Gabuža  Rudīte

 6. Graviņa  Marita

 7. Igaune  Una

 8. Kalniņa  Ingrīda

 9. Kazakeviča  Laila

 10. Kāršenieks  Ainis

 11. Kerubina  Valda

 12. Kirstuks  Edmunds

 13. Kudlis  Jānis

 14. Kupšāne  Dace

 15. Lisecka  Ingūna

 16. Pastare  Sanita

 17. Pastars  Mairis

 18. Priede  Māris

 19. Stagare  Anita

 20. Šteinarte  Lita

 21. Zariņa  Ināra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 38.izlaidums.

1986.g.  audzinātāja - R.Kivleniece.

 

 

 1. Avens  Andris

 2. Baltušs Andris

 3. Bekasova  Mārīte

 4. Birste Jānis

 5. Bļodža Maruta

 6. Bravacka   Daiga

 7. Čerņauska Sarmīte

 8. Grinciuna Ingūna

 9. Grīslis Normunds

 10. Ivana Zaiga 

 11. Ivans Alvis

 12. Jasinaite  Sandra

 13. Justs Jānis

 14. Krukovska  Sandra

 15. Lūsis Aivars

 16. Reine  Inese

 17. Romanovskis  Romāns

 18. Steimakova   Ligita

 19. Šimanauska   Ilvita

 20. Veigurs Andis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 39.izlaidums.

1987.g.  audzinātāja -  J.Jakovļeva.

 

 

 1. Alksne Ineta

 2. Birzniece Alda

 3. Brūveris Andris

 4. Dāboliņa Solvita       

 5. Graviņa Sanita

 6. Grigorjeva Ina

 7. Jakovele Zinta

 8. Johansone Ginta

 9. Kilbovska Ligita

 10. Kudlis Jānis

 11. Malcenieks Jānis

 12. Medne Iveta

 13. Paškova Benita

 14. Paupere Laila

 15. Ratiņa Sarmīte

 16. Ražinska Inese

 17. Robežniece Daira

 18. Sipoviča Edīte

 19. Spunīte Indra

 20. Strupa Inga

 21. Tučeks Alvils

 22. Vecumnieks Gundars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

 40.izlaidums.

1988.g.  audzinātāja - Z.Pomjalova.

 

 

 1. Asars Ainārs

 2. Baranovska Līga

 3. Brūvere Kristīne

 4. Dambrāns Aigars

 5. Davidāne Inga

 6. Gailītis Salvis

 7. Glindziņa Anda

 8. Igaunis Andis

 9. Krišjāne Līga

 10. Markovska Anita

 11. Narkevičina Velta

 12. Rasiņa Solvita

 13. Rimšāne Dzintra

 14. Rizga Sandra

 15. Safanova Vita

 16. Saliņa Antra

 17. Tetere Ilze

 18. Upelniece Raivita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu