41. - 50. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

41.izlaidums

 1989.g. audzinātāja - M.Lasmane.

 

 

 1. Berģis  Laima

 2. Bērziņa  Diāna

 3. Broks  Aivars

 4. Gasperoviča Iluta

 5. Griškena Līga

 6. Jevdokimovs Valdis

 7. Kalvāne  Ilze

 8. Kovnacka  Jolanta

 9. Liepiņa Vineta

 10. Malceniece Gunita

 11. Mazure Inita

 12. Mols Edgars

 13. Orlova  Ina

 14. Ratiņš Arnis

 15. Rauza  Ilona

 16. Romanovskis  Raivo

 17. Rožkova Daina

 18. Šileiko Līga

 19. Šuķe Regīna

 20. Turļuks Jurijs

 21. Vilcāne Inese

 22. Zobena Gunita

Uz sākumu

42.izlaidums

 1990.g. audzinātāja - A.Šekiļevska.

 

 

 1. Birste  Māris

 2. Bībere Daiga

 3. Blūzmane Ilgona

 4. Bruņenieks Didzis

 5. Brūveris Aigars

 6. Draveniece Sanita

 7. Ikoņņikova Marika

 8. Juste Inese

 9. Juškevics Mareks

 10. Kalvāns Salvis

 11. Kasinskis Kaspars

 12. Kļaviņa Elita

 13. Krūzkopa Sigita

 14. Kukuškina Ilga

 15. Lāce Ineta

 16. Mikitina Inita

 17. Osipenko Viktorija

 18. Ribakova Ināra

 19. Rozalinska Loretta

 20. Rudzīte Aiga

 21. Staltmane Santa

 22. Žikare Sanita

Uz sākumu

 43.izlaidums.

 1991.g. audzinātāja -  S.Stumbiņa.

 

 

 1. Akmentiņa Dace

 2. Alksne Mareks

 3. Andruna Nadina

 4. Beķers Imants

 5. Brīvule Dina

 6. Daujats Andis

 7. Grundmane Dzintra

 8. Jakovels Andris

 9. Jase Andra

 10. Kazakeviča Aija

 11. Korjakina Kristīne

 12. Krama Agnese

 13. Krišjāne Solvita

 14. Krūzkops Ģirts

 15. Liniņa Sarmīte

 16. Milaknis Ģirts

 17. Misiņa Daina

 18. Podžus Sanita

 19. Spārniņa Gunita

 20. Zilgalvis Haralds

Uz sākumu

 44.izlaidums.

 1992.g. audzinātāja - S.Bruņeniece.

 

 

 1. Bārbale  Iveta 

 2. Brūvere  Agnese

 3. Bogdanova  Gunita

 4. Bubnoviča  Liāna 

 5. Buka Diāna

 6. Dāboliņš Helmuts

 7. Gulbinskis Māris

 8. Krukovska Solvita

 9. Krūmiņa Iluta 

 10. Laizāne Dace

 11. Līcītis Edgars

 12. Lūsis Guntars

 13. Meldrājs Jānis

 14. Miezītis Valdis

 15. Ruciņš-Vējiņš Aigars

 16. Šimkūne Ināra

 17. Šmuidriņa Sanita

 18. Turļuks Andrejs

 19. Vaivade   Dace

 20. Veinštoks Aldis

Uz sākumu

 45.izlaidums.

 1993.g. audzinātāja - R.Aukšpole.

 

 

 1. Baltbārzde Ilva

 2. Bandere Antra

 3. Baumanis Juris

 4. Berģe Anita

 5. Birznieks Juris

 6. Blumberga Iluta

 7. Broka Anda

 8. Caune Oskars

 9. Lāce Vineta

 10. Mistere Evita

 11. Patupa Līga

 12. Prenko Mārīte

 13. Puinovska Maija

 14. Rūrāns Aigars

 15. Rūrāns Ivars

 16. Spārniņš Lauris

 17. Svilāne Inga

 18. Zepa Evita               

Uz sākumu

 46.izlaidums.

1994.g. audzinātāja - I.Žinko.

 

 

 1. Ābola Gunta

 2. Būka Vineta

 3. Grieķere Vineta

 4. Ievīte  Intra

 5. Kaniņa Agnese

 6. Linaberga Gunita

 7. Līce Santa

 8. Ruskis Dzintars

 9. Svirskis Aivis

 10. Tutāne Vineta

 11. Vaidere Inga

 12. Vītoliņa Inga

Uz sākumu

 47.izlaidums.

1995.g.  audzinātāja - M.Rulle.

 

 

 1. Frolova Viktorija

 2. Kļaviņa Vineta

 3. Kokina Diāna

 4. Orupa Dina

 5. Paegļkalne Ilze

 6. Ribāka Jolanta

 7. Seikste Solvita

 8. Stepa Sandra

 9. Vaļivačova Kristīne

Uz sākumu

 48.izlaidums.

1996.g.  audzinātāja - J.Jakovļeva.

 

 

 1. Anufrejeva Sigita

 2. Caune Agnese

 3. Fjodorova Ļubova

 4. Gerasimova Ilze

 5. Kauliņš Aigars

 6. Lejiņš Intars

 7. Maizīte Solvita

 8. Malceniece Līga

 9. Naudiņa Inese

 10. Paupere Inga

 11. Pudāne Ieva

 12. Raščevska Kristīne

 13. Stumbiņš Māris

 14. Tāle Sintija

Uz sākumu

 49.izlaidums.

1997.g.  audzinātāja -  Z.Pomjalova.

 

 

 1. Brakovska Alīna

 2. Grigoroviča Gita

 3. Igaune Eva

 4. Jansons Mārcis

 5. Leimane Sanita

 6. Malceniece Dace

 7. Maršante Zane

 8. Miezāne Agnese

 9. Neifelde Gita

 10. Potašovs Ģirts

 11. Pučka Mārīte

 12. Putniņa Inese

 13. Sniķe Ina

 14. Staškeviča Inga

 15. Strode Inese

 16. Strušele Dace

 17. Volfa Sandra

 18. Zilgalvis Armands

Uz sākumu

 

 

50.izlaidums.

 

1998.g.  audzinātāja - M.Lasmane.  

 

1998.g.  audzinātāja - M.Kivleniece.  

 

 1. Audze Indra

 2. Bērziņa Raivita

 3. Brūvere Ieva

 4. Caunīte Sintija

 5. Čereškevičs Artis

 6. Čerņonoka Ramona

 7. Germanova Jūlija

 8. Kauliņš Romāns

 9. Lasmane Gita

 10. Lazdiņa Ivita

 11. Loginova Inga

 12. Pečauskis Rinalds

 13. Rācenis Uldis

 14. Sarkanis Roberts

 15. Vidže Evita

 16. Vītola Magda

 17. Žinko Gunita

 1. Agafonova Natālija

 2. Akmene Velga

 3. Andruškevičs Aleksandrs

 4. Bērziņa Anda

 5. Grava Rolands

 6. Grinciuna Aiga

 7. Juškeviča Marika

 8. Kovrigo Valentīns

 9. Kucenčeire Sanita

 10. Liepiņa Evita

 11. Līcis Edgars

 12. Upīte Jana

 13. Veinštoka Ilona

 14. Zibene Linda

 

Uz sākumu