51. - 60. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

51.izlaidums

 1999.g. audzinātāja - M.Kivleniece.

 

 

 1. Balodis Mārtiņš

 2. Boļšakovs Vladimirs

 3. Cālīte Inese

 4. Cibiņa Vineta

 5. Čikute Iveta

 6. Dimitrijevs Edgars

 7. Kažoka Guna

 8. Kļaviņa Līga

 9. Korsiets Māris

 10. Kricka Gunita

 11. Lapušinska Līga

 12. Malcenieks Miaris

 13. Ņekrasova Dina

 14. Puzāne Sanita

 15. Šupiņa Līga

 16. Upesjure Mārīte

 17. Kokina Aira

Uz sākumu

52.izlaidums

 

2000.g. audzinātāja - S.Stumbiņa.

 

 

 1. Aleksandrova Agita

 2. Blumberga Ilona

 3. Bogdāns Andris

 4. Isakovs Valdis

 5. Kivlenieks Māris

 6. Kuzņecova Rometa

 7. Lejiņa Evija

 8. Loginova Ilze

 9. Orups Jurģis

 10. Pudža Inese

 11. Maldutis Dainis

 12. Sarkane Linda

 13. Timko Sanita

 14. Tomiņa Vineta

Uz sākumu

53.izlaidums.

 

2001.g. audzinātāja -  J.Kivleniece.

 

 1. Balodis Jānis

 2. Buiķe Vita

 3. Franckeviča Lilita

 4. Garole Ilze

 5. Grieķeris Kaspars

 6. Juškeviča Indra

 7. Karabanova Kristīne

 8. Klevs Jānis

 9. Lapušinska Inita

 10. Līcīte Indra

 11. Logins Raimonds

 12. Malceniece Lelde

 13. Matačina Diāna

 14. Nitcis Māris

 15. Ņikitina Ina

 16. Orlovs Pēteris

 17. Paegļkalne Zane

 18. Plikša Dana

 19. Prodniece Ilze

 20. Sipovičs Kaspars

Uz sākumu

 54.izlaidums.

 

2002.g. audzinātāja - R.Aukšpole.

 

 1. Auziņš Valdis

 2. Baldunčiks Jānis

 3. Bogdāne Agita

 4. Budena Ilvija

 5. Caunīte Gita

 6. Caunīte Zita

 7. Dāboliņa Sigita

 8. Eglītis Mārtiņš

 9. Fišers Kaspars

 10. Groma Jolita

 11. Grūbe Kristīne

 12. Jukšinska Kristīne

 13. Jurjāns Māris

 14. Kancītis Lauris

 15. Kirijenko Jana

 16. Kukle Inga

 17. Kuzņecova Līva

 18. Muižniece Iluta

 19. Neifelde Līga

 20. Pintāne Sintija

 21. Ribicka Ilze

 22. Rieksts Helmuts

 23. Rožkalne Indra

 24. Sitko Inese

 25. Subatovičs Gints

 26. Svirskis Gatis

 27. Ūzuliņa Linda

 28. Zemniece Vineta

Uz sākumu

 55.izlaidums.

 

 2003.g. audzinātāja - M.Kivleniece.

 

2003.g. audzinātāja - I.Žinko.

 

 1. Blitsone Marita

 2. Brūveris Mārtiņš

 3. Cibiņa Oksana

 4. Drozdova Marita

 5. Elksne Mairita

 6. Gailītis Jānis

 7. Griškēna Līga

 8. Groms Reinis

 9. Jaundālders Agnis

 10. Kadirovs Rihards

 11. Kavriga Natālija

 12. Kļaviņš Aivis

 13. Lāce Ilona

 14. Saleniece Irita

 15. Skreblis Artūrs

 16. Stalidzāne Linda

 17. Širokovs Valdis

 18. Vītols Zigmārs

 19. Žinko Raitis

 1.  Butāne Līga

 2.  Cibiņa Vita

 3.  Davidāne Daiga

 4.  Grava Elīna

 5.  Grigs Egīls

 6.  Kalniņa Agnese

 7.  Kiseļeva Iveta

 8.  Kivlenieks Jānis

 9.  Lejiete Velta

 10.  Lejietis Jānis

 11.  Maksimovičs Elvis

 12.  Maksimovičs Arvijs

 13.  Maseviča Maruta

 14.  Plēsuma Vineta

 15.  Saranceva Ina

 16.  Semjonova Solvita

 17.  Sitko Andris

 18.  Slogs Jānis

 19.  Zdanovskis Mairis

Uz sākumu

 56.izlaidums.

 

2004.g. audzinātāja - A.Brūvere

 1. Černauska Laura

 2. Dambrovskis Aigars

 3. Eglīte Ilze

 4. Groza Mārtiņš

 5. Juškeviča Sandra

 6. Kalniņa Aija

 7. Kalva - Vaivode Sanita

 8. Kukle Ilona

 9. Kupre Laura

 10. Kupris Māris

 11. Lejiņa Lelde

 12. Linītis Arnolds

 13. Malnača Aiva

 14. Masulevičs Uldis

 15. Muižniece Agnese

 16. Paegļkalns Mārcis

 17. Rozalinska Kristīne

 18. Subatoviča Zane

Uz sākumu

 57.izlaidums.

 

2005.g.  audzinātājs - J.Kudiņš

 

2005.g.  audzinātāja - R.Kivleniece

 1. Bērziņa Elīna

 2. Biteniece Ilze

 3. Blumbeka Linda

 4. Elberte Iveta

 5. Elpere Evija

 6. Grūbe Evita

 7. Jase Ilze

 8. Kalniešs Māris

 9. Malcenieks Agnis

 10. Orbidāns Ivo

 11. Pintāne Evija

 12. Spēka Antra

 13. Spīdaine Laura

 14. Šimanauskis Ģirts

 15. Tutāne Zane

 16. Ziemāns Mārtiņš

 1. Brūveris Gunārs

 2. Dāboliņa Gunta

 3. Grāvele Līga

 4. Kalniņa Zaiga

 5. Kalnupelnieks Māris

 6. Krievāne Evija

 7. Lubāns Andris

 8. Mežaraups Guntars

 9. Petjukeviča Jevgeņija

 10. Plāne Agita

 11. Poluškins Aleksandrs

 12. Salenieks Māris

 13. Saranceva Marina

 14. Saturiņa Indra

 15. Timko Sintija

 16. Zdanovska Līga

Uz sākumu

 58.izlaidums.

 

2006.g.  audzinātāja - Z.Pomjalova

 

2006.g.  audzinātāja -M.Lasmane

 1. Avena Līga

 2. Biteniece Dace

 3. Brūveris Einārs

 4. Cālīte Elīna

 5. Fišers Lauris

 6. Gailītis Einārs

 7. Grigs Edgars

 8. Groza Mairita

 9. Hodaseviča Mairita

 10. Jukšinskis Edgars

 11. Jurjāns Mārtiņš

 12. Kastaine Linda

 13. Kārkliņš Kalvis

 14. Kricka Inese

 15. Krivko Igors

 16. Matačina Kristīne

 17. Puzāns Gatis

 18. Žindigs Kaspars

 1. Blumberga Kristīne

 2. Donaseviča Gita

 3. Dronka Jana

 4. Frolova Karīna

 5. Kavriga Nadežda

 6. Larionova Dace

 7. Muižniece Rudīte

 8. Piegāzne Viktorija

 9. Rancāne Inese

 10. Rusiņa Dace

 11. Senjo Olga

 12. Zvaigzne Ivo

 

 

 

 

Uz sākumu

 59.izlaidums.

 

2007.g.  audzinātāja - S.Birste

 

2007.g.  audzinātāja - I.Daņiļeviča

 1. Bērziņš Arvis

 2. Botvinovs Dmitrijs

 3. Gudženova Lāsma

 4. Jančevska Santa

 5. Jaškova Evija

 6. Kiseļova Olga

 7. Kļaviņš Oskars

 8. Kvitkova Diana

 9. Lavrinoviča Inga

 10. Liepiņa Līva

 11. Lodziņš Andris

 12. Matuks Māris

 13. Mežaraups Edgars

 14. Piļipecs Juris

 15. Reča Māra

 16. Žindiga Liena

 

 1. Bistrovs Ivars

 2. Černauska Madara

 3. Heislere Līga

 4. Kalniņš Aigars

 5. Kalniņš Edgars

 6. Kamerāde Sintija

 7. Kukule Inga

 8. Levinska Ligita

 9. Līcis Reinis

 10. Loginova Kristīne

 11. Mucenieks Kaspars

 12. Pečauska Kristīne

 13. Pokšta Renāte

 14. Sladzis Romāns

 15. Strause Baiba

 16. Strēlniece Ligita

 17. Zariņš Jānis

Uz sākumu

 60.izlaidums.

 

2008.g.  audzinātāja - V.Tutāne 

 

2008.g.  audzinātāja - S.Berģe 

 

 1. Avens Kaspars

 2. Baldunčiks Juris

 3. Beļinskis Aleksandrs

 4. Bistrova Elīna

 5. Bistrova Zaiga

 6. Broniča Madara

 7. Davidāne Elīna

 8. Dronka Juta

 9. Gailītis Zintis

 10. Grāvele Liene

 11. Grinciuns Mārcis

 12. Jankovskis Genādijs

 13. Jodguds Edgars

 14. Kiseļeva Inese

 15. Korosteļovs Juliāns

 16. Kuzņecova Krista

 17. Līcis Mārtiņš

 18. Matačina Kaspars

 19. Pērkone Evija

 20. Purene Līga

 21. Sirmoviča Santa

 22. Skutele Santa

 23. Zana Diāna

 1. Dāboliņš Andris

 2. Dinaburskis Kristaps

 3. Grigoroviča Guna

 4. Jevtušenko Kalvis

 5. Kalnieša Ilze

 6. Kivlenieks Juris

 7. Kvitkova Inga

 8. Lapiņš Sandis

 9. Linīte Baiba

 10. Maļinovskis Mārtiņš

 11. Melderis Kristaps

 12. Ose Ilze

 13. Osis Pauls

 14. Piekuse Laura

 15. Ratniece Dace

 16. Rudene Elvīra

 17. Salmiņš Ingus

 18. Sladzis Alvis

 19. Strautnieks Edgars

 20. Valainis Nauris

 21. Vērenieks Ainārs

 

Uz sākumu