61. - 70. izlaidumi

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Izlaidumi"

61. izlaidums

2009.g. audzinātāja -S.Stumbiņa.

2009.g. audzinātāja -I.Laizāne.

 

 1. Bērziņš Elvijs

 2. Cišs Andris

 3. Davidāne Dagnija

 4. Druveniece Laima

 5. Grieķere Baiba

 6. Grinciuns Jānis

 7. Iļuka Oksana

 8. Jaundālders Ēriks

 9. Lapiņa Indra

10. Liepkalns Juris

11. Linītis Jānis

12. Lūse Everita

13. Malcs Arturs

14. Nažinskis Dainis

15. Prokofjevs Edžus

16. Rostokina Sabīne

17. Rubena Ginta

18. Strauss Didzis

19. Šimanauskis Jānis

20. Tīrumnieks Rolands

 

 1. Baklāne Sanita

 2. Balzeris Artūrs

 3. Beļinska Jevgēnija

 4. Biteniece Solvita

 5. Feldmane Ieva

 6. Grāvele Santa

 7. Grigs Elmārs

 8. Hritonenko Kristīne

 9. Jeluškins Nauris

10. Jukša Ilze

11. Kagaine Klinta

12. Kalniņa Zane

13. Kokainis Mārtiņš

14. Medveckis Jānis

15. Salenieks Uģis

16. Sarancevs Andris

17. Saturiņš Zigmārs

18. Siliņa Inga

19. Upesjure Ieva

20. Verzemnieks Oskars

21. Vītols Lauris

22. Zenkova Elīna

 

62. izlaidums

2010.g. audzinātāja - S.Stumbiņa.

 

1. Bērziņš Raivis

2. Bumbiere Brigita

3. Čačs Māris

4. Dāboliņa Līga

5. Dronka Santa

6. Eiduks Krists

7. Fedotova Laura

8. Grāvelis Jānis

9. Griškena Laima

10. Groms Arnolds

11. Izkalne Ilze

12. Jasinaite Guna

13. Kalnieša Inga

14. Kiseļovs Aleksandrs

15. Kļaviņa Ārija

16. Krastiņš Nauris

17. Krodziniece Baiba

18. Lapiņš Ingus

19. Margaļiks Mareks

20. Mežaraups Jānis

21. Mutulis Artis

22. Nikolajeva Nora

23. Pastare Sintija

24. Plīte Signe

25. Pura Zane

26. Raščevska Jana

27. Skrode Klinta

Uz sākumu

63. izlaidums

2011.g. audzinātāja - I.Daņiļeviča.

1. Balodis Alberts

2. Bērziņš Edijs

3. Botvinova Anna

4. Bubnovičs Alvis

5. Davidāne Zane

6. Demjanovs Elvijs

7. Dronka Aija

8. Dzikovičs Rihards

9. Grava Edgars

10. Igaunis Kristians

11. Ivanovs Kaspars

12. Kalačinskis Arturs

13. Liepkalns Mārtiņš

14. Nažinskis Aigars

15. Pastars Arvis

16. Piekuss Didzis

17. Ribakovs Aigars

18. Šolmane Guna

19. Tīrumnieks Ingars

20. Vītols Emīls

21. Žuka Sabīne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz sākumu

64. izlaidums

2012.g. audzinātāja -M.Kivleniece.

2012.g. audzinātāja -M.Gabuža.

1. Betkers Elgars

2. Broničs Rihards

3. Erta Agate Santa

4. Hmeļevska Laura

5. Jankovska Kristīne

6. Kerubīns Jānis

7. Liepiņa Lineta

8. Lūse Līva

9. Melderis Matīss

10. PavāreVineta

11. Pučinskis Didzis

12. Rubens Didzis

13. Skrupskis Edijs

14. Sladzs Jānis

15. Valainis Jānis

1. Broks Toms

2. Bērziņa Ieva

3. Bērziņa Madara

4. Groms Aigars

5. Krivko Ilvija

6. Laizāns Kristiāns

7. Liniņa Ieva

8. Liniņa Ilze

9. Maculeviča Laura

10. Milaknis Mārcis

11. Pērkone Elīna

12. Ribāka Agnese

13. Čačs Jānis

Uz sākumu

65. izlaidums

2013.gads - audzinātāja V.Korsiete

1. Baklāns Mairis

3. Dābols Kaspars

5. Galvanovskis Artūrs

7. Grigaloviča Ieva

9. Kalniņš Jānis

11. Kuzjumenko Samanta

13. Livdāns Dāvis

15. Tiltiņa Monta

17. Zeltiņš Matīss

2. Capa Viktorija

4. Fedotovs Nauris

6. Garolis Mārtiņš

8. Izkalne Līga

10. Kuklis Edgars

12. Laizāne Eva

14. Stahovska Renāte

16. Vecumnieks Matīss

Uz sākumu

66. izlaidums

2014.gads - audzinātāja I.Martuženoka

2014.gads - audzinātāja A.Brūvere

 

1. Čibulis Edijs

2. Hmeļevskis Edgars

3. Ivanova Santa

4. Jaškova Laura

5. Kleva Maira

6. Maslobojevs Kaspars

7. Platgalve Diāna

8. Pļavinska Zane

9. Pučinskis Uģis

10. Pupeļs Valerijs

11. Striks Pēteris

12. Vaļenieks Dāvis

1. Bogdanova Laura

2. Bruņeniece Aiva

3. Dāboliņš Kristaps

4. Erta Elīna

5. Griškēna

6. Indāne Elizabete

7. Kuzņecova Anna Paula

8. Laizāne Daina

9. Līce Liāna Linda

10. Līcis Edgars

11. Līcis Mārtiņš

12. Livčāne Imanda

13. Mazure Sintija

 

2014.gads - audzinātāja M.Lasmane

(neklātienes klase)

 

1. Ašuka Santa

3. Prodniece Solvita

5. Skreble Biruta

2. Indāne Laima Marta

4. Ribakova Sanita

6. Viese Kitija

   

Uz sākumu

67.izlaidums

2015.gads - audzinātāja L.Blumbeka

 

1. Ašuka Lāsma

3. Bārdule Guntra

5. Čibulis Kristaps

7. Gailīte Anete

9. Krišjāne Renāte

11. Ņikitina Laura

13. Skreblis Raimonds

15. Vingris Ralfs

17. Ziņkovskis Uldis

2. Ažušele Baiba

4. Capa Gaļina

6. Daģe Līga

8. Kļaviņa Amanda

10. Kuzjumenko Marina

12. Radziņa Lolita

14. Tīrumnieks Ritvars

16. Zālītis Helmuts

   

Uz sākumu

68.izlaidums

2016.gads - audzinātāja Z.Pomjalova

 

1. Ašuka Signe

3. Čerņauskis Jānis

5. Grods Vjačeslavs

7. Malnačs Ingars

9. Mazure Linda

11. Pastare Amanda

13. Sebeža Jeļena

15. Vecumniece Sindija

2. Ažušele Sabīne

4. Gailītis Oskars

6. Lisecka Kristiāna

8. Mašinska Ilva

10. Milaknis Jānis

12. Petraite Sanija

14. Tarvids Kristers

16. Zvaigzne Māris

 

17. Maslobojevs Vitālijs (neklātiene)

 

   

Uz sākumu

69.izlaidums

2017.gads - audzinātāja M.Zariņa

 

1. Berģis Jānis

3. Capa Ņina

5. Jaksteviča Melānija

7. Līce Kristīne

9. Oļševskis Dāvis

11. Upīte Krista Kristiāna

2. Betkers Kristiāns Ralfs

4. Grigorjeva Diāna

6. Kļaviņa Liene

8. Lisecka Marika

10. Šķimele Līva

 

   

Uz sākumu

70.izlaidums

2018.gads - audzinātāja S.Ratiņa

 

1. Bantauska Evelīna

3. Buceniece Daiga

5. Donaseviča Ieva

7. Jaškovs Markuss

9. Kalējs Dāvis

11. Kielbicka Līva

13. Matuks Dinārs

15. Meļehova Kristiāna

17. Petjukevičs Imants

19. Rudzāts Jānis Silvestrs

21. Skvarnavičs Eduards

2. Bērziņš Erlends

4. Cišs Aigars

6. Dronka Eiva Krista

8. Līcis Andris

10. Kalniņa Ance

12. Kivlenieks Rihards

14. Matuks Rolands

16. Milakne Ieva

18. Rijniece Elīna

20. Skrūzmanis Egīls Arvīds

22. Vrubļevskis Emīls