Saites uz dokumentiem

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Karjera"

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Pamatklašu skolēni iemēģina Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas

24.maijā  Viesītes vsk. un Rites pamatskolas 47 izglītojamie devās karjeras izpētes braucienā “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”& “Uzņēmēja gēns”. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīties ar ražošanas procesiem un tajos iesaistītajām profesijām, uzklausīt profesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas piemērus un pat aizdomāties par savas ģimenes iespējam.  

Tika apmeklētas divas dažādas jomas: kokaudzētava/dendrārijs “Mežarasas”un  latviskas dzīvesziņas lauku sētu - zirgaudzētavu/vasaras nometņu un treniņprogrammu “Ūsiņš’ .

Programmas pasākuma gaitā izglītojamie varēja:

*Izprast Latvijas lauku attīstības iespējas un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;

*Apzināties nepieciešamo un perspektīvo profesiju jomas un līmeņus;

*Aplūkot ražošanas un plānošanas procesus;

*Darba instrumentu klāstu un pielietojumu;

*Izprast kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

*Kā trenēt karjeras plānošanas prasmes?

*Izprast kā strādāt ar sevi un komandā?

   

Skolēni paši varēja iestādīt skaistumkrūmus un augus. Pabarot zirgus, doties izjādē un  piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. Profesionāļi dalījās savas karjeras plānošanas procesos, ikdienas plusos un mīnusos, izskaidroja tālākizglītības ceļus un fizisko aktivitāšu nozīmi uzņēmēja darba vidē.

Izglītojamie atzina, ka ļoti, ļoti patika karjeras izpētes brauciens, jo uzzināja daudz jauna par darbu Latvijas lauku vidē un labāk izpratīs uzņēmēja ikdienu. Redzēja daudz interesantu darba instrumentu, piemēram, augu stādāmās  lāpstas interesantas formas, obligātos zirgu aprīkojuma piederumus u.c. Saprata, ka atbildīgi jāmācās un jādomā, ko dari un kā dari? Karjeru veido pats?

 Materiālu sagatavoja: PKk Sarmīte Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas & uzņēmēja gēns

21.maijā  Viesītes vsk. un Rites pamatskolas izglītojamie devās karjeras izpētes braucienā “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”& “Uzņēmēja gēns”. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīties ar ražošanas procesiem un tajos iesaistītajām profesijām, uzklausīt profesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas piemērus un pat aizdomāties par savas ģimenes iespējam.

    

Tika apmeklētas trīs dažādas jomas: kafijas un sukāžu  ražošanas pēc ģimenes tradīcijām,  putnkopība un dārzkopība.

Programmas pasākuma gaitā izglītojamie varēja:

- Izprast Latvijas lauku attīstības iespējas un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;

- Apzināties nepieciešamo un perspektīvo profesiju jomas un līmeņus;

- Aplūkot ražošanas un plānošanas procesus;

- Darba instrumentu klāstu un pielietojumu;

- Izprast kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

- Kā trenēt karjeras plānošanas prasmes?

- Izprast kā strādāt ar sevi un komandā?

 Skolēni savām rociņām varēja palobīt produkciju kafijas sastāvdaļām, pabarot šķirnes putnus un trušus, iestādīt augus un piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. Profesionāļi dalījās savas karjeras plānošanas procesos, ikdienas plusos un mīnusos, izskaidroja tālākizglītības ceļus un fizisko aktivitāšu nozīmi uzņēmēja darba vidē.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Lielā Zinātkāres diena skolā

2.maijā Viesītes vsk. un Rites pamatskolas izglītojamos apciemoja Cēsu ZINOO centrs ar zinātnes un tehnoloģiju pētnieciskā un interaktīvā “Zinātkāres diena skolā” nodarbību ciklu  un eksperimentu parādi. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija atraisīt izglītojamo interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī  iepazīt inženieru, fiziķu, zinātnieku, matemātiķu, IT speciālistu, astronomu, ģeologu, arhitektu u.c. profesiju loka darba pasaules ikdienu, specifiku, vidi un pamatuzdevumiem. Tika piedāvāts eksperimentēt, pētīt, būvēt, plānot un dažādās aktivitātēs izzināt zinātnes pasauli. Izglītojamie piedalījās izzinošās nodarbībās, darbojās komandās, veica erudīcijas uzdevumus pie interaktīvajām ekspozīcijām un piedalījās eksperimentu parādē.

Izglītojamiem ļoti saistošas šķita Gaisa raķetes un Lego Mindstorms NXT nodarbības.

Zinātnes un tehnoloģiju pētniecisko un interaktīvo “Lielā Zinātkāres diena skolā” nodarbību uzdevumi: paplašināt zināšanu loku par materiālu elektriskajām un tehniskajām īpašībām un pārbaudīt to patiesumu darbībā, darba pasaules iespēju un izaicinājumu iepazīšana, iepazīt tehnoloģijas, ko izmanto elektriķi, inženieri, fiziķi, ķīmiķi un zinātnieki u.c., apgūt prasmi interaktīvi, praktiski un pētnieciski darboties  individuāli un komandā.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Absolventu pēdas karjeras takās

20.04. Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros viesojās absolventi – Sanita Lūse un Gatis Puzāns. Tematiskās tikšanās mērķis bija nostiprināt izglītojamo izpratni par dažādām profesijām darba tirgū, tālākās izglītības izvēlēm un karjeras plānošanas nozīmi. Sarunas laikā izglītojamie iepazina absolventu pieredzi, uzklausīja par radniecīgām profesijām, kā arī nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām. Pārrunāja, kāda veida iestādēs, uzņēmumos vai cita rakstura struktūrās var strādāt ar izvēlēto profesiju. Noskaidroja, kādi ir darba instrumenti un tipiskā darba nedēļa. Diskutēja par rakstura īpašībām, kāda būtu nepieciešamas. Aizdomājās par profesiju plusiem un mīnusiem. Noskaidroja, ko darīt  jaunietim tālāk, ja viņu  interesē šīs profesijas.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Tālākizglītības  piedāvājums

     

11.aprīlī skolā ciemojās  Jēkabpils agrobiznesa koledžas dir. v. audz. jomā S. Strušele un jaunieši iepazīstināja ar mācību iestādes programmām, dažādām iespējām piedalīties ārpusnodarbību jauniešu aktivitātēs, pasākumiem un tālākizglītības iespējām karjeras izaugsmei. Ļoti pozitīvi ir fakts, ka mūsu sadarbība ilgst jau vairākus gadus. Jaunieši šo iespēju izmanto, un gandrīz katru gadu ir izglītojamie, kuri turpina savu izglītību Jēkabpils agrobiznesa koledžā pēc 9.klases. Izglītojamiem patīk uzklausīt savu vienaudžu pieredzi un skaidrojumu. Informatīvie baneri un jauninājumi palīdz nostiprināt dzirdēto informāciju un izvērtēt to.

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Globāla mēroga darba tirgus profesijas

6.aprīlī  Viesītes vidusskolā  tika organizēta interaktīva diskusija - tikšanās ar A/S "Sadales tīkls" Mācību centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni enerģētikā, kā arī ieskicēt tuvākās nākotnes aktualitātes - IT tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz par silikona ieleju. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.

     

Tika strukturēti secīgi  uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras plānošanas prasmes.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Radošie procesi izglītojamos vienmēr aizrauj!

29.martā Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās meistardarbnīcas “Karjeras ceļš Sēlijas profesiju klāstā” Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 1.-7.klasēm.   

  

Skolēniem bija iespēja iedziļināties tirdzniecības sektorā strādājošo, uzņēmējdarbības un pārdevēja profesijas niansēs, apzaļumošanas un daiļdārzniecības speciālista darba laukā, pašnodarbinātās personas un amatniecības nozaru cilvēku darba iespējās, IT un robotikas virzienu iespējas, dekorēšanas un floristikas jomas karjeras ceļi. Meistardarbnīcas - ”Lieldienas gaidot!” /Olita Baklāne un Evita Kilbauska/;  ”Es savai pilsētai pavasarī!” /Rudīte Feldmane/; ” Es un Latvijai 100 “/Santa Driba/;  “Robotikas mači” /Raimonds Driba/.

Lasi visu rakstu šeit! 

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Izglītojamie apmeklē Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018’”

23. februārī, Ķīpsalā atklāja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” un grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”. Šie pasākumi allaž guvuši lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju.

Arī mūsu jauniešiem izglītības izstāde „Skola 2018”ir viens no nozīmīgākajiem  notikumiem Latvijas pasākumu klāstā. Ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm, ļauj jauniešiem iepazīsties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.

Šogad uz izstādi devās 9.-12.kl. izglītojamie. ESF Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ieejas kartes tika segtas 41 izglītojamam. Skola sedz transporta izdevumus.

Līva 12.kl.: Izstāde ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un bieži vien palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.

Evelīna un Elīna 12.kl.: Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām mācību iestādēm; to piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu.

Annija 9.kl.: interesanti arī  iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


 

Skolēni ar interesi apmeklē 3D mobilo planetāriju

Viesītes vidusskolā pirmo reizi viesojās viens no dažiem Baltijas valstīs esošajiem trīsdimensiju (3D) mobilajiem planetārijiem - Continent PLANETAARIUM – Sfēriskais kinoteātris  ar izglītojošu un interesantu programmu 1.- 12.klašu skolēniem. Šo pasākumu Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 93 izglītojamie varēja apmeklēt karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Kopumā planetāriju apmeklēja vairāk kā 160 izglītojamie.

Izbraukuma apmācības programma - “Virtuālais planetārijs”  ir ar astronomiju un dabaszinātnēm saistīta aizraujoša mācību vide izglītojamiem. Sfēriskais  kino  ir pasaule,  kur dzimst jauna realitāte! 3D efekts bez brillēm.

Pārvietojamais PLANETĀRIJS tā ir mūsdienu cipartehnoloģija, kompakta un viegla ierīce, kuru ātri un viegli var uzstādīt jebkurā piemērotā telpā. Tā kupola diametrs ir 5,5m, augstums 4,0m un tajā vienlaikus var atrasties līdz pat 30 cilvēkiem, tas ļauj aplūkot  aizraujošas 3D programmas. Kupola projekcijas formāts (360), piedāvā pilnīgi jaunu un unikālu vizuālo panorāmu. Speciāli planetārijam izstrādātas mācību un uzziņas programmas tiek demonstrētas uz sfēriska ekrāna ar mūsdienu cipartehnoloģijas palīdzību. Pateicoties tam tiek sasniegts „virtuālās klātbūtnes” efekts. Filmas demonstrēšana notiek mūzikas un mācību stāstījuma pavadījumā. Skolēni pēc savas izvēles varēja noskatīties vairākas filmas. Seanss ilga aptuveni 25 - 40 minūtes.

Madara 9.kl.: Tas bija neierasti un interesanti. Labprāt vēl apmeklētu planetāriju un noskatītos vairākas filmas.

Rendijs, Valērijs un Kristiāns 5.kl.: Filma bija interesanta un saprotama. Tikai ātri beidzās. Tā var daudz interesanta ieraudzīt debesīs.

Loreta un Denija 3.kl.: Ļoti patika. Teltī interesanti un jauki. Īpaši debesis ar zvaigznēm.

Mēs katrs esam unikāli. Mums katram apkārt ir unikāla vide un unikāli cilvēki. Neviens nekad nebūs tāds pats kā citi. Visas šīs lietas veido mūsu dzīvi un karjeru - dzīves ceļu. Katram ir iespēja izvēlēties to kas raksturīgs tieši viņam. Katrā no mums ir ielikts potenciāls. Tāds kurš ir tikai tavs! Un kurš ir teicis, ka tas nav saistīt ar varenā debess juma profesijām?

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


 

Uz sākumu