Saites uz dokumentiem

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Karjera"

Karjeras izglītības skola ikdienas dzīvē

Jauniešu karjeras attīstības atbalstam tiek organizētas tikšanās ar absolventu K.Čibuli un Viesītes vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāju V.Zaļakmeni. K.Čibulis vecāko klašu jauniešus iepazīstināja ar Robežsardzes darba ikdienu, izglītības un sporta dzīvi, profesiju klašu un personīgās karjeras izaugsmes iespējām. Dalījās pieredzē no savas profesijas specifiskās ikdienas un apgūtā starptautiskajās misijās.

Daudzās audzināšanas stundās.t.i., sākot no 7.-12.klasēm profesijas ikdienas procesos  un personiskās karjeras izglītības pieredze dalījās Vilnis Zaļakmens.  Ļoti patīkami, ka jaunatnes karjeras jautājumu izglītošanas procesā atbalsta vecāki.

13.februārī norisinājās Ēnu dienas. Šo iespēju izmantoja 9.-12.kl.jaunieši. Paldies Viesītes domei, kura arī bija aktīva ar ēnošanas piedāvājumu, kuru daudzi skolēni izmantoja. Izglītojamie ēnoja visdažādākās profesijas plašās jomās; Vidzemes projektu aģentus, policistus, jaunatnes lietu speciālistus, aktierus u.c.  Pēc jauniešu iesniegto materiālu apkopošanas publicēsim interesantus stāstus un jauniešu iegūto pieredzi ēnojot skolas mājas lapā.

21.februārī notika karjeras konsultantu seminārs “Steriotipi un realitāte –karjeras iespējas būvniecības nozarē” Aizkrauklē. Pasākumu organizēja VIAA ar sadarbības partneriem RTU, PIKC Ogres tehnikums, GRIF.LV SIA PROFLINE. Tika papildināts izdales materiālu klāsts, iegūta jaunākā informācija profesionālajai izglītībai un uzklausīti pozitīvie pieredes piemēri, kas palīdz strādāt savā skolā un ieviest jauninājumus. Aplūkoti jautājumi par izglītības iespējām arhitektūrā un būvniecībā. Nozares speciālistu iespējas, drošības spilvens darbā u.c. jautājumi.

25.februārī skolā ciemojās Amanda Brizga ar kolēģiem no www.prakse.lv , lai sekmētu un iedrošinātu jauniešus plānot, analizēt, pētīt un uzdrošināties darboties pie savas karjeras strukturētas sakārtošanas jau sākot ar šodienu. Darbs tika organizēts divās grupās: 9.klasēm un vidusskolēniem. Aktivitātes apmeklēja 71 skolēns.

27.februārī skolā ciemojās Latvijas Dzelzceļa Korporatīvās komunikācijas daļas projektu vadītāja Māra Baumane ar lekciju “Drošības stunda “. Tikšanās tika organizēta 3.-4.kl. un 5.-6.kl. grupām (98 izglītojamie).

No  Karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanai  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma tiks atmaksātas  ieejas kartes vidusskolēniem mācību izpētes braucienā ”Skola 2019”.

Savukārt, marta beigās pamatskolēni projekta ietvaros piedalīsies radošajās labaratorijās un meistrdarbnīcās, ko noorganizēs Ventspils tehnoloģiju centrs.

Viesītes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Biznesa spēles  “Ceļš uz bagātību ”Latgalē

2019.gada 19.februārī  Austrumlatvijas radošajā pakalpojumu centrā “Zeimuļš” norisinājās Latgales reģiona pusfināls biznesa spēles “Ceļš uz bagātību”. Konkursu vidusskolēniem organizē projekts “Esi līderis!”. Šī gada tēma ”Piegāde laikā”. No mūsu skolas piedalījās 3 komandas: K.Jaškova un R.Lūsis -“RK Spice”; A.Heislere, P.Tīrumniece un K.Melderis – “Biz-ratons”; V.Zaļakmens, I.Aldiņa un A. Skvarnaviča –VIA “Kodol-zīle”.

Jaunieši sagatavoja mājas darbu, kas sevī ietvēra komandas devīzi, vienotu stilu un prezentāciju/pieteikumu. Spēles gaitā jauniešiem jāizprot biznesa spēles variācijas, jāspēj vienoties un  veiksmīgi sadarboties, veikt izdevīgus finanšu darījumus un tos precīzi aprēķināt. Savu lomu spēlē arī veiksme izlozē. Biznesā jāprot riskēt un reizē nepārkāp noteikumus.

Kopumā Latgales pusfinālā piedalījās 40. komandas no 17izglītības iestādēm (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Varakļānu vsk., Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Aglonas vsk., Viļakas Valsts ģimnāzijas, Viesītes vsk., Ilūkstes Raiņa vidusskolas u.c.) .Biznesa spēles savus spēkus un veiksmi  iemēģināja vairāk kā 110 jaunieši. 37. komandas saņēma pateicības par ieguldīto darbu spēles sīvajā konkurencē un šo komandu vidū bijām arī mēs. Trīs godalgotās vietas cīnīsies finālā Rīgā.

Jauniešu izjūtas un pārdomas:

Andžela, Kristaps un Paula: Tā atkal ir liela pieredze un milzīgs veiksmes faktors. Bija interesanti un komandas gars mūs vēl vairāk saliedē.

Viesturs, Annija un Ilvija: Saspringuma nebija, jo saprotami noteikumi un valdīja spēles gars. Vienmēr gribās labāk, bet iegūtā pieredze palīdzēs turpmāk. Brauksim nākamgad un tad jau redzēs. Patika. Jautri!   

Rodrigo un Kate: Šogad bija saprotamāk veikt uzdevumus un veikt aprēķinus. Tas palīdzēja, bet fartūna izlozēs pagrieza muguru.

Prieks, ka spēju aizraut un iedrošināt jauniešus jauniem izaicinājumiem, kas sekmē viņu personīgās karjeras izaugsmi. Tas palīdz noslīpēt uzstāšanas mākslu, sadarbības un līderības  prasmes, veselīgas konkurences sparu, uzdrīkstēšanos pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt.

Paldies jauniešiem par sadarbību! Vēlmi apgūt jaunas  zināšanas un prasmes, izejot no skolas sola un programmas prasībām!

Projekta “Esi līderis!” koordinatore S. Ratiņa


Karjeras nedēļas aktivitātes Viesītes vidusskolā

2018.gada 8.-12.oktobrim Latvijā tika atjaunotas Karjeras nedēļas tradīcijas. Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) aicināja izglītības iestādes pievērsties Karjeras izglītības atbalsta aktivitātēm.

Skolā 7.-12.kl. izglītojamie pildīja Karjeras aktivitāšu aptaujas. Savukārt, 1.-4.klašu skolēni ar klašu audzinātājiem darbojas pie VIAA rekomendētās 60.metodikas Prāta vētra „Profesijas apzināšana” aprobācijas, kura tiks iekļauta jaunajos metodikas materiālos, kuri tiks izdoti karjeras projekta ietvaros. Sākumskolas bērni  centās analizēt darba nozīmi cilvēka dzīvē un identificēt  dažādu profesiju nozīmīgos aspektus.  1.-12.klašu  izglītojamie atbilstoši vecumposmam klašu stundās pildīja Karjeras izpētes darba lapas. 8.-12.klases pasākuma „Būvē savu karjeru pats!” ietvaros tikās ar Viesītes novada domes pārstāvjiem: A.Žuku, I. Ponomarenko un D. Salu. Diskusijā tika pārrunāta mūžizglītības tendence un nepieciešamība. Izprastas nianses dažādās  profesionālajās jomās. Noskaidroti ikdienas pienākumi un atbildības slieksnis, darba vide un personības iezīmes karjeras izaugsmē.  Paldies domes pārstāvjiem par atbalstu Karjeras nedēļas pasākuma organizēšanā!

   

31.oktobrī notiks  Karjeras izglītības  atbalsta  pasākums projekta  ietvaros  sākumskolas grupai.

Pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa


Ir apstiprināts Jēkabpils novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g. un tā pielikumi “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Dokumenti:

-- Jēkabpils novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g.

-- Viesītes vidusskolas Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g.

-- Sadarbības veicināšana ar vispārējās vidējās un augstākās izglītības iestādēm.


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Pamatklašu skolēni iemēģina Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas

24.maijā  Viesītes vsk. un Rites pamatskolas 47 izglītojamie devās karjeras izpētes braucienā “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”& “Uzņēmēja gēns”. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīties ar ražošanas procesiem un tajos iesaistītajām profesijām, uzklausīt profesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas piemērus un pat aizdomāties par savas ģimenes iespējam.  

Tika apmeklētas divas dažādas jomas: kokaudzētava/dendrārijs “Mežarasas”un  latviskas dzīvesziņas lauku sētu - zirgaudzētavu/vasaras nometņu un treniņprogrammu “Ūsiņš’ .

Programmas pasākuma gaitā izglītojamie varēja:

*Izprast Latvijas lauku attīstības iespējas un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;

*Apzināties nepieciešamo un perspektīvo profesiju jomas un līmeņus;

*Aplūkot ražošanas un plānošanas procesus;

*Darba instrumentu klāstu un pielietojumu;

*Izprast kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

*Kā trenēt karjeras plānošanas prasmes?

*Izprast kā strādāt ar sevi un komandā?

   

Skolēni paši varēja iestādīt skaistumkrūmus un augus. Pabarot zirgus, doties izjādē un  piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. Profesionāļi dalījās savas karjeras plānošanas procesos, ikdienas plusos un mīnusos, izskaidroja tālākizglītības ceļus un fizisko aktivitāšu nozīmi uzņēmēja darba vidē.

Izglītojamie atzina, ka ļoti, ļoti patika karjeras izpētes brauciens, jo uzzināja daudz jauna par darbu Latvijas lauku vidē un labāk izpratīs uzņēmēja ikdienu. Redzēja daudz interesantu darba instrumentu, piemēram, augu stādāmās  lāpstas interesantas formas, obligātos zirgu aprīkojuma piederumus u.c. Saprata, ka atbildīgi jāmācās un jādomā, ko dari un kā dari? Karjeru veido pats?

 Materiālu sagatavoja: PKk Sarmīte Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas & uzņēmēja gēns

21.maijā  Viesītes vsk. un Rites pamatskolas izglītojamie devās karjeras izpētes braucienā “Latvijas ražotnēm nepieciešamās profesijas”& “Uzņēmēja gēns”. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīties ar ražošanas procesiem un tajos iesaistītajām profesijām, uzklausīt profesionāļu pozitīvos karjeras plānošanas piemērus un pat aizdomāties par savas ģimenes iespējam.

    

Tika apmeklētas trīs dažādas jomas: kafijas un sukāžu  ražošanas pēc ģimenes tradīcijām,  putnkopība un dārzkopība.

Programmas pasākuma gaitā izglītojamie varēja:

- Izprast Latvijas lauku attīstības iespējas un iepazīt uzņēmējdarbības vidi;

- Apzināties nepieciešamo un perspektīvo profesiju jomas un līmeņus;

- Aplūkot ražošanas un plānošanas procesus;

- Darba instrumentu klāstu un pielietojumu;

- Izprast kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas priekšnosacījumus biznesa izaugsmei;

- Kā trenēt karjeras plānošanas prasmes?

- Izprast kā strādāt ar sevi un komandā?

 Skolēni savām rociņām varēja palobīt produkciju kafijas sastāvdaļām, pabarot šķirnes putnus un trušus, iestādīt augus un piedalīties citās aktivitātēs dienas garumā. Profesionāļi dalījās savas karjeras plānošanas procesos, ikdienas plusos un mīnusos, izskaidroja tālākizglītības ceļus un fizisko aktivitāšu nozīmi uzņēmēja darba vidē.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Lielā Zinātkāres diena skolā

2.maijā Viesītes vsk. un Rites pamatskolas izglītojamos apciemoja Cēsu ZINOO centrs ar zinātnes un tehnoloģiju pētnieciskā un interaktīvā “Zinātkāres diena skolā” nodarbību ciklu  un eksperimentu parādi. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija atraisīt izglītojamo interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī  iepazīt inženieru, fiziķu, zinātnieku, matemātiķu, IT speciālistu, astronomu, ģeologu, arhitektu u.c. profesiju loka darba pasaules ikdienu, specifiku, vidi un pamatuzdevumiem. Tika piedāvāts eksperimentēt, pētīt, būvēt, plānot un dažādās aktivitātēs izzināt zinātnes pasauli. Izglītojamie piedalījās izzinošās nodarbībās, darbojās komandās, veica erudīcijas uzdevumus pie interaktīvajām ekspozīcijām un piedalījās eksperimentu parādē.

Izglītojamiem ļoti saistošas šķita Gaisa raķetes un Lego Mindstorms NXT nodarbības.

Zinātnes un tehnoloģiju pētniecisko un interaktīvo “Lielā Zinātkāres diena skolā” nodarbību uzdevumi: paplašināt zināšanu loku par materiālu elektriskajām un tehniskajām īpašībām un pārbaudīt to patiesumu darbībā, darba pasaules iespēju un izaicinājumu iepazīšana, iepazīt tehnoloģijas, ko izmanto elektriķi, inženieri, fiziķi, ķīmiķi un zinātnieki u.c., apgūt prasmi interaktīvi, praktiski un pētnieciski darboties  individuāli un komandā.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Absolventu pēdas karjeras takās

20.04. Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros viesojās absolventi – Sanita Lūse un Gatis Puzāns. Tematiskās tikšanās mērķis bija nostiprināt izglītojamo izpratni par dažādām profesijām darba tirgū, tālākās izglītības izvēlēm un karjeras plānošanas nozīmi. Sarunas laikā izglītojamie iepazina absolventu pieredzi, uzklausīja par radniecīgām profesijām, kā arī nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām. Pārrunāja, kāda veida iestādēs, uzņēmumos vai cita rakstura struktūrās var strādāt ar izvēlēto profesiju. Noskaidroja, kādi ir darba instrumenti un tipiskā darba nedēļa. Diskutēja par rakstura īpašībām, kāda būtu nepieciešamas. Aizdomājās par profesiju plusiem un mīnusiem. Noskaidroja, ko darīt  jaunietim tālāk, ja viņu  interesē šīs profesijas.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


Tālākizglītības  piedāvājums

     

11.aprīlī skolā ciemojās  Jēkabpils agrobiznesa koledžas dir. v. audz. jomā S. Strušele un jaunieši iepazīstināja ar mācību iestādes programmām, dažādām iespējām piedalīties ārpusnodarbību jauniešu aktivitātēs, pasākumiem un tālākizglītības iespējām karjeras izaugsmei. Ļoti pozitīvi ir fakts, ka mūsu sadarbība ilgst jau vairākus gadus. Jaunieši šo iespēju izmanto, un gandrīz katru gadu ir izglītojamie, kuri turpina savu izglītību Jēkabpils agrobiznesa koledžā pēc 9.klases. Izglītojamiem patīk uzklausīt savu vienaudžu pieredzi un skaidrojumu. Informatīvie baneri un jauninājumi palīdz nostiprināt dzirdēto informāciju un izvērtēt to.

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Globāla mēroga darba tirgus profesijas

6.aprīlī  Viesītes vidusskolā  tika organizēta interaktīva diskusija - tikšanās ar A/S "Sadales tīkls" Mācību centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni enerģētikā, kā arī ieskicēt tuvākās nākotnes aktualitātes - IT tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz par silikona ieleju. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.

     

Tika strukturēti secīgi  uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras plānošanas prasmes.

Lasi visu rakstu šeit!

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Radošie procesi izglītojamos vienmēr aizrauj!

29.martā Viesītes vidusskolā Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros norisinājās meistardarbnīcas “Karjeras ceļš Sēlijas profesiju klāstā” Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 1.-7.klasēm.   

  

Skolēniem bija iespēja iedziļināties tirdzniecības sektorā strādājošo, uzņēmējdarbības un pārdevēja profesijas niansēs, apzaļumošanas un daiļdārzniecības speciālista darba laukā, pašnodarbinātās personas un amatniecības nozaru cilvēku darba iespējās, IT un robotikas virzienu iespējas, dekorēšanas un floristikas jomas karjeras ceļi. Meistardarbnīcas - ”Lieldienas gaidot!” /Olita Baklāne un Evita Kilbauska/;  ”Es savai pilsētai pavasarī!” /Rudīte Feldmane/; ” Es un Latvijai 100 “/Santa Driba/;  “Robotikas mači” /Raimonds Driba/.

Lasi visu rakstu šeit! 

Informāciju apkopoja PKK (pedagogs karjeras konsultants): S.Ratiņa


 

Izglītojamie apmeklē Starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018’”

23. februārī, Ķīpsalā atklāja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” un grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”. Šie pasākumi allaž guvuši lielu atsaucību, piesaistot tūkstošiem izglītības iespēju meklētāju un grāmatu lasītāju.

Arī mūsu jauniešiem izglītības izstāde „Skola 2018”ir viens no nozīmīgākajiem  notikumiem Latvijas pasākumu klāstā. Ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm, ļauj jauniešiem iepazīsties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.

Šogad uz izstādi devās 9.-12.kl. izglītojamie. ESF Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ieejas kartes tika segtas 41 izglītojamam. Skola sedz transporta izdevumus.

Līva 12.kl.: Izstāde ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un bieži vien palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.

Evelīna un Elīna 12.kl.: Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolām un citām mācību iestādēm; to piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu.

Annija 9.kl.: interesanti arī  iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


 

Skolēni ar interesi apmeklē 3D mobilo planetāriju

Viesītes vidusskolā pirmo reizi viesojās viens no dažiem Baltijas valstīs esošajiem trīsdimensiju (3D) mobilajiem planetārijiem - Continent PLANETAARIUM – Sfēriskais kinoteātris  ar izglītojošu un interesantu programmu 1.- 12.klašu skolēniem. Šo pasākumu Viesītes vsk. un Rites p.-sk. 93 izglītojamie varēja apmeklēt karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Kopumā planetāriju apmeklēja vairāk kā 160 izglītojamie.

Izbraukuma apmācības programma - “Virtuālais planetārijs”  ir ar astronomiju un dabaszinātnēm saistīta aizraujoša mācību vide izglītojamiem. Sfēriskais  kino  ir pasaule,  kur dzimst jauna realitāte! 3D efekts bez brillēm.

Pārvietojamais PLANETĀRIJS tā ir mūsdienu cipartehnoloģija, kompakta un viegla ierīce, kuru ātri un viegli var uzstādīt jebkurā piemērotā telpā. Tā kupola diametrs ir 5,5m, augstums 4,0m un tajā vienlaikus var atrasties līdz pat 30 cilvēkiem, tas ļauj aplūkot  aizraujošas 3D programmas. Kupola projekcijas formāts (360), piedāvā pilnīgi jaunu un unikālu vizuālo panorāmu. Speciāli planetārijam izstrādātas mācību un uzziņas programmas tiek demonstrētas uz sfēriska ekrāna ar mūsdienu cipartehnoloģijas palīdzību. Pateicoties tam tiek sasniegts „virtuālās klātbūtnes” efekts. Filmas demonstrēšana notiek mūzikas un mācību stāstījuma pavadījumā. Skolēni pēc savas izvēles varēja noskatīties vairākas filmas. Seanss ilga aptuveni 25 - 40 minūtes.

Madara 9.kl.: Tas bija neierasti un interesanti. Labprāt vēl apmeklētu planetāriju un noskatītos vairākas filmas.

Rendijs, Valērijs un Kristiāns 5.kl.: Filma bija interesanta un saprotama. Tikai ātri beidzās. Tā var daudz interesanta ieraudzīt debesīs.

Loreta un Denija 3.kl.: Ļoti patika. Teltī interesanti un jauki. Īpaši debesis ar zvaigznēm.

Mēs katrs esam unikāli. Mums katram apkārt ir unikāla vide un unikāli cilvēki. Neviens nekad nebūs tāds pats kā citi. Visas šīs lietas veido mūsu dzīvi un karjeru - dzīves ceļu. Katram ir iespēja izvēlēties to kas raksturīgs tieši viņam. Katrā no mums ir ielikts potenciāls. Tāds kurš ir tikai tavs! Un kurš ir teicis, ka tas nav saistīt ar varenā debess juma profesijām?

PKK /pedagoģe karjeras konsultante/ S.Ratiņa


 

Uz sākumu