Stundu saraksts

Jūs atrodaties sadaļā "Mācībām"

Datnes informātikas stundām

 

Datnes M.G. noslēguma kontroldarbiem

molberts.png    teksts.docx    prezentacija.pptx    tabulas.xlsx

 

Materiāli DATORIKAS stundām:

4. klases skolēniem

5. klases skolēniem

6. klases skolēniem

Materiāli INFORMĀTIKAS stundām:

7. klases skolēniem

10. klases skolēniem

11. klases skolēniem

 4.klases skolēniem.

(start(it) projekta materiāli)

Datnes 30. stundai

4K_08_01_V1_Sagatave 4K_08_01_U2_Sagatave
4K_08_01_U1_Sagatave 4K_08_01_U3 (spēle)
uzdevumi  

Datnes 28. stundai

4K_07_05_SK (prezentācija)

4K_07_05_T (bloki - atgādne)

P_un_S

4K_07_05_V1_Izdale

4K_07_05_U1

4K_07_05_U2_Izdale

Datnes 23. stundai (kontroldarbs)

1. variants 2. variants
PD_1var_23_st PD_2var_23_st

Datnes 19. stundai (kontroldarbs)

1. variants 2. variants
4K_05_04_P1_Sagatave1 4K_05_04_P2_Sagatave1
4K_05_04_P1_Sagatave2 4K_05_04_P2_Sagatave2
vavere.png kakene.png

Datnes 18. stundai.

Datnes stundai

Datnes mājas darbam

4K_05_03_Sagatave.pptx 4K_05_03_U3_Izdale.pdf
4K_05_03_U2_Sagatave.pptx 4K_05_03_U3_Sagatave1.pptx
4K_05_03_V1_Izdale.docx 4K_05_03_U3_Sagatave2.pptx
4K_05_03_U1_Izdale.docx ziema.jpg
ziema.jpg  

Datnes 17. stundai.

4K_05_02_V1_Sagatave2 4K_05_02_U1_Sagatave2
4K_05_02_V1_Sagatave1 4K_05_02_U1_Sagatave1
  4K_05_02_U2_Sagatave
Datnes 16. stundai.
ziema tundra, tuksnesis, stepe, protu, macos, labi
Datnes 14. stundai.
Darbam klasē

4K_04_02_U1

4K_04_02_U2

4K_04_02_U3_Sagatave

Darbam mājās 4K_04_02_U4_Sagatave
Datnes 12. stundai (kontroldarbs).
1. variants 2. variants
4K_03_05_P1 4K_03_05_P2
zirgs briedis
aita, lacis, lapsa, pele, sivens, suns, tarps, varde, vista, zakis
Datnes 11. stundai.

4K_03_04_U1

kronis

istaba

4K_03_04_U2

4K_03_04_U3

4K_03_04_V1

meness

Mājas darbs - 4K_03_04_U4, iriss, kreimene

Datnes 10. stundai.

4K_03_03_V1 4K_03_03_U1
4K_03_03_U2 4K_03_03_U3
Datnes 9. stundai.

4K_03_02_U1_Sagatave

4K_03_02_V1

4K_03_02_U2

mājās darbs ar trenažieri: http://10fastfingers.com/typing-test/latvian
   

 

Datnes pirmajam kontroldarbam.

1. variants 2. variants
4K_02_05_P1_Sagatave1 4K_02_05_P2_Sagatave1
4K_02_05_P1_Sagatave2 4K_02_05_P2_Sagatave2
   

 


 

Materiāli DATORIKAS stundām 5.klases skolēniem.

(start(it) projekta materiāli)

   
4. stunda - PĀRBAUDES DARBS
1.variants 2.variants
5K_01_04_P1 5K_01_04_P2
5K_01_04_Brigadere 5K_01_04_Melnais
6.stunda - datnes darbam stundā
vingrinājums - 6st_5K_02_02_V1  uzdevums - 6st_5K_02_02_U1_Sagatave
7.stunda - datnes darbam stundā

5K_02_03_V1.docx – rindkopu formatēšana;

5K_02_03_U1.docx – atkārtojums par teksta formatēšanu;

5K_02_03_U2.docx – patstāvīgais darbs par rindkopu formatēšanu;

5K_02_03_U3.docx – mājas darbs.

8.stunda - datnes darbam stundā
5K_02_04_V1 5K_02_04_U1
9.stunda - kontroldarbs
Datne kontroldarba izpildei

9_stunda_KD

10.stunda - datnes darbam stundā

10_st_5K_03_01_V1_Sagatave

10_st_5K_03_01_V2_Sagatave

10_st_5K_03_01_V2_Izdale

17.stunda - datnes darbam stundā

uzdevumi

scenāriji

5K_05_02_U1

5K_05_02_U2

5K_05_02_V1.sb2

5K_05_02_V2.sb2

18.stunda - datnes darbam stundā
5K_05_03_V1 5K_05_03_U1_Sagatave
19.stunda - datnes darbam stundā
5K_05_04_P_Sagatave_1.variants 5K_05_04_P_Sagatave_2.variants
20.stunda - datnes darbam stundā
5K_06_01_U1_Sagatave 5K_06_01_V1
  5K_06_01_V2_Sagatave
21.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
5K_06_02_V3_Izdale 5K_06_02_V3_Sagatave
5K_06_02_U1_Izdale 5K_06_02_U1_Sagatave
5K_06_02_U3 5K_06_02_U3
5K_06_02_U4 5K_06_02_U4_Sagatave
22.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
5K_06_03_V2 5K_06_03_V2.sb2
5K_06_03_U1 5K_06_03_U1_Sagatave.sb2
5K_06_03_U2 5K_06_03_U2_Sagatave.sb2
5K_06_03_U3 5K_06_03_U3_Sagatave.sb2
23.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
5K_07_01_V2 5K_07_01_V2_Sagatave.sb2
5K_07_01_U1 5K_07_01_U1_Sagatave.sb2
5K_07_01_U2 5K_07_01_U2_Sagatave.sb2
5K_07_01_U3 5K_07_01_U3_Sagatave.sb2
24.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
5K_07_02_V2_Izdale 5K_07_02_V2_Sagatave.sb2
5K_07_02_U1 5K_07_02_U1_Sagatave.sb2
Datnes mājas darbam!
5K_07_02_U2 5K_07_02_U2_Sagatave.sb2
25.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji

5K_07_03_V1_Izdale

5K_07_03_V2_Izdale

5K_07_03_U1

5K_07_03_U2

5K_07_03_V1_Sagatave.sb2

5K_07_03_V2.sb2

5K_07_03_U1_Sagatave.sb2

5K_07_03_U2_Sagatave.sb2

Datnes mājas darbam!
5K_07_03_U3 5K_07_03_U3_Sagatave.sb2
26.stunda - PĀRBAUDES DARBS
5K_07_04_P1_Sagatave.sb2 5K_07_04_P2_Sagatave.sb2
   

 


 

 

Materiāli DATORIKAS stundām 6.klases skolēniem.

(start(it) projekta materiāli)

   
4. stunda - PĀRBAUDES DARBS
Arhīva datnes darba izpildei  -  Kopijas.zip   Slepenais.zip
1.variants 2.variants
6K_01_04_P1_Sagatave 6K_01_04_P2_Sagatave
6.stunda - datnes darbam stundā
stundā - 6st_6K_02_02_Sagatave-1 mājās - 6st_6K_02_02_U
7.stunda - datnes darbam stundā
stundā - 7st_6K_02_03_Sagatave mājās - 7st_6K_02_03_U1
8.stunda - datnes darbam stundā
stundā - 6K_02_04_Sagatave mājās - 6K_02_04_U_Sagatave
9.stunda - datnes darbam stundā

stundā - 6K_02_05_U1_Izdale

6K_02_05_U1_Sagatave

6K_02_05_U2_Sagatave

mājās - 6K_02_05_U3_MD

11.stunda - DATNES KONTROLDARBAM
1.var. - 6K_02_07_P1_Sagatave 2.var. - 6K_02_07_P2_Sagatave
12.stunda - datnes darbam stundā
6K_03_01_V1_Sagatave  
6K_03_01_V2_Sagatave 6K_egles

6K_03_01_U1

6K_apsveikums

6K_03_01_U1_Sagatave

Mājas darbs: 6K_03_01_U2
13.stunda - datnes darbam
stundā

6K_03_02_V1

6K_03_02_Sagatave

mājas darbs

6K_03_02_U_Sagatave

16.stunda - datnes darbam stundā
6K_04_01_U1_Sagatave1 6K_04_01_U1_Sagatave2
6K_04_01_U1_Sagatave3 6K_04_01_U1_Sagatave4
lente  
17.stunda - datnes darbam stundā
6K_04_02_V 6K_04_02_U2
18.stunda - datnes darbam stundā
6K_04_03_V 6K_04_03_U1_Sagatave
  6K_04_03_U2
  6K_04_03_U3
19.stunda - datnes darbam stundā

Klasē

6K_04_04_V

6K_04_04_U2

6K_04_04_U3

Mājas darbs

6K_04_04_U5

20.stunda - DATNES KONTROLDARBAM
6K_04_05_P1 6K_04_05_P2
6K_04_05_Sagatave1, 6K_04_05_Sagatave2, 6K_04_05_Sagatave3, 6K_04_05_Sagatave4
21.stunda - datnes darbam stundā
6K_05_01_V2_Sagatave 6K_05_01_U1_Sagatave
22.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
6K_05_02_Izdale

6K_05_02_V1_Sagatave.sb2

6K_05_02_V2_Sagatave.sb2

6K_05_02_U1_Sagatave.sb2

M.D. 6K_05_02_U3 6K_05_02_U3_Sagatave.sb2
23.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji
6K_05_03_Izdale

6K_05_03_V1_Sagatave.sb2

6K_05_03_V2_Sagatave.sb2

6K_05_03_V3_Sagatave.sb2

6K_05_03_U1_Sagatave.sb2

6K_05_03_U2_Sagatave.sb2

24.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji

6K_06_01_Izdale

6K_06_01_V1.sb2

6K_06_01_V2_Sagatave.sb2

6K_06_01_V3_Sagatave.sb2

6K_06_01_U2_Sagatave.sb2

Datnes mājas darbam!
6K_06_01_U3 6K_06_01_U3_Sagatave.sb2
25.stunda - datnes darbam stundā
Uzdevumi Scenāriji

6K_06_02_Izdale

6K_06_02_V1_Sagatave.sb2

6K_06_02_V2_Sagatave.sb2

6K_06_02_U1_Sagatave.sb2

6K_06_02_U2_Sagatave.sb2

6K_06_02_P.sb2

26.stunda - PĀRBAUDES DARBS

6K_06_03_P1_Sagatave1.sb2

6K_06_03_P1_Sagatave2.sb2

6K_06_03_P2_Sagatave1.sb2

6K_06_03_P2_Sagatave2.sb2

   

 

Materiāli stundām 7.klases skolēniem.

        Materiāli tēmai "ALGORITMI"

                +     Logo the Turtle

                +     RobotProg

Vingrinājumi Patstāvīgie uzdevumi
EXCEL
VINGR_01 (20.stunda) PATSTAVIGAIS_01 (20.stunda)
VINGR_02 (21.stunda) PATSTAVIGAIS_02 (21.stunda)
VINGR_03 (22.stunda) PATSTAVIGAIS_03 (22.stunda)

VINGR_04 (24.stunda)

diagrammas

PATSTAVIGAIS_04 (24.stunda)

WORD
vingrinajums_1 patstavigais_1
vingrinajums_2 patstavigais_2
vingrinajums_3 patstavigais_3
vingrinajums_3_5st patstavigais_4
putni.docx  
vesture1.docx (8. stunda) sugas.docx
vesture2.docx (8. stunda)  

Datnes 30.stundas vingrinājumam.

sistema1.docx

sistema2.docx

 

Datnes gada noslēguma kontroldarbam:

                          
                           


Materiāli informātikā 10.klases skolēniem.

3_Modulis (Word) Nepieciešamās datnes
  Anketa.doc
  Ezeri.doc
  Dati.doc
  Lubans.jpg

Darbs ar tekstiem.

 

Ieteikumi veidojot prezentācijas (prezentācija)

Materiāli ieskaitēm:

PD par tēmu "EXCEL"
Par tēmu "PowerPoint"
Par tēmu "ACCESS"
2015./2016. mācību gads Eksamens.accdb
Darba izpildei nepieciešamās datnes Atbildes.docx
Eksamens_2007.accdb
Dators.jpg
Par tēmu "EXCEL" (2015./2016.m.g.) datumi.xlsx
lapas.xlsx
dati.xlsx
Par tēmu "WORD"  

 


 

Materiāli informātikā 11.klases skolēniem.

 

Tēmas "GIMP" apguvei nepieciešamo datņu mape - "Sagataves"

 

 

Materiāli HTML valodas pamatu apgūšanai

CompoZer materiāli:

        compozer_4.3.pdf

        compozer_4.4.pdf

        compozer_4.5.pdf

        compozer_4.6.pdf

        compozer_4.7.pdf

        compozer_4.8.pdf

        compozer_4.9.pdf

        compozer_4.10.pdf

        compozer_4.11.pdf

Izdevniecības "Zvaigzne ABC"  K.Veisa mācību grāmatas "Informātika vidusskolai" nodaļas "Tīmekļa lappušu veidošana" materiāli Vingrinājumu (lpp.140) izpildei.