Kontaktinformācija

 

Viesītes vidusskola,

Vaļņu - 7, Viesīte,

Viesītes novads, LV-5237

tel./fax. - 65245214

direktors - 29491040

viesite@latnet.lv

intag@viesite.edu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Dokumenti"

Skolas administrācija

direktors - Andris Baldunčiks, andris@viesite.edu.lv

vietniece mācību darbā - Aija Vanaģele, aijavanagele@inbox.lv 

vietniece audzināšanas darbā - Sarmīte Milakne, sarma3@inbox.lv

vietnieks informātikā - Roberts Orups, roberts.orups@viesite.edu.lv  

 

Atbalsta personāls

saimniecības pārzinis - Aivars Kastainis

sekretāre lietvede - Inta Grieķere

izglītības psihologs - Jautrīte Grunte

sociālais pedagogs - Vita Safanova

logopēds - Sandra Skrupska

bibliotekāre - Gunta Plēsuma

medicīnas māsa - Ira Kerubīna

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi (2019.g. 25.03.)

Ētikas kodekss  (2019.g.5.02)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. (2019.g. 29. 01.)

Atbalsta komandas darbības reglaments. (2019.g.1.02.)

Skolas darba plāns 2017./2018.m.g.

Pielikumi skolas darba plānam 2017./2018.m.g.

Skolas pašvērtējums 2016./2017.m.g.

Uz sākumu