Kontaktinformācija

Viesītes vidusskola,

Vaļņu - 7, Viesīte,

Viesītes novads, LV-5237

tel./fax. - 65245214

direktors - 29491040

viesite@latnet.lv

intag@viesite.edu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūs atrodaties sadaļā "Saziņai"

Skolas administrācija

direktors - Andris Baldunčiks, andris@viesite.edu.lv

vietniece mācību darbā - Aija Vanaģele, aijavanagele@inbox.lv 

vietniece audzināšanas darbā - Sarmīte Ratiņa, sarmite_ratina@inbox.lv

vietnieks informātikā - Roberts Orups, roberts.orups@viesite.edu.lv  

 

Skolas vecāku padome

Vecāki:

 

Skolotāji:

 

Skolēni:

 

Atbalsta personāls

saimniecības pārzinis - Aivars Kastainis

sekretāre lietvede - Inta Grieķere

izglītības psihologs - Jautrīte Grunte

sociālais pedagogs - Vita Safanova

logopēds - Sandra Skrupska

bibliotekāre - Gunta Plēsuma

medicīnas māsa - Ira Kerubīna

Uz sākumu

Audzinātāji

 

Mācību priekšmetu skolotāji