Continuous Developmen

 

Katrs Erasmus + projekts paver kādu jaunu priekškaru uz neizzinātu pasauli

Astoņi Viesītes vidusskolas skolotāji no 30.janvāra līdz 3.februārim Somijā mācījās un dalījās pieredzē Erasmus+ projekta "The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” 2016-1-BE02-KA219-017374_3 ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt nepārtrauktu pedagoģiskā personāla attīstību, izstrādājot un organizējot apmācību programmu, kas balstīta uz nepieciešamām prasmēm nemitīgi mainīgajā sabiedrībā, un uzlabot migrantu un minoritāšu integrāciju attīstot apmācību rīkus skolotājiem, lai dažādotu darbu klasē

Pagājušā gada nogalē un šā gada janvārī notika intensīvs sagatavošanās darbs dalībai skolotāju apmācībām. Mācībās piedalīties pieteicās astoņi skolotāji, kā tas bija paredzēts pieteikuma veidlapā. Projekta partneri ir skolas no Beļģijas, Dānijas, Somijas un Turcijas. Katrs skolotājs gatavoja kādu metodi, kuru demonstrēja saviem kolēģiem no partneru skolām. Tamperē mūsu skolotājiem bija iespēja strādāt ne tikai ar skolotājiem, bet arī ar somu skolēniem. Tas bija liels izaicinājums, tomēr ieguvumi ir novērtējami tikai pozitīvi. Paralēli sagatavošanās darbam skolotāju apmācībām tika strādāts pie projekta logo izveides. Skolotāja Sarmīte Ratiņa iesaistīja arī skolēnus un arī pati izstrādāja vairākus paraugus. Apmācību laikā notika arī koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās L. Levinska. Tajā apsprieda nākošo skolotāju apmācību sesiju, kura notiks no 2017.gada 13.-18.martam Viesītē.

(Lasi visu rakstu!)

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

G. Dimitrijeva, projekta koordinatore

 
 

 

Projekta nosaukums

The continuous development of teaching staff in a multicultural environment

Līguma Nr.

 2016-1-BE02-KA219-017374_3

 

Erasmus+ programmas KA2 darbības ”Sadarbība inovācijām un labās prakses apmaiņai” skolu stratēģisko partnerību projekta

Partneri

Heilig Graf, Turnhout pilsēta, Beļģija (projekta koordinators);

Stensballeskolen, Horsens pilsēta, Dānija;

Takahuhdin koulu, Tamperes pilsēta, Somija;

Viesītes vidusskola, Viesīte, Latvija,

Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa, Turcija

Beļģija

Heilig Graf, Patersstraat 28, Turnhout, Belgium

www.heilig-graf.be

Dānija

Stensballeskolen, Bygaden 59, Horsens, Denmark

www.stensballeskolen.dk

Latvija

Viesītes vidusskola, Vaļņu 7, Viesīte, Latvia, LV – 5237

www.viesite.edu.lv

Somija

Takahuhdin koulu, Hanhenmäenkatu 2, Tampere, Finland

http://koulut.tampere.fi/takahuhti//index.html

Turcija

Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mürsel Mah. 21.Yüzyıl Cad. Bademli mevkii Mudanya/BURSA, Turkey

www.mudanyamurselasml.meb.k12.tr

Projekta mērķis

Sekmēt nepārtrauktu pedagoģiskā personāla attīstību, izstrādājot un organizējot apmācību programmu, kas balstīta uz nepieciešamām prasmēm nemitīgi mainīgajā sabiedrībā.

Uzlabot migrantu un minoritāšau integrāciju attīstot apmācību rīkus skolotājiem, lai dažādotu darbu klasē.

Projekta nepieciešamība

Pielāgot skolotāju kompetences balstoties uz nepārtrauktām izmaiņām sabiedrībā un inovācijas metodoloģijā, rīki, lai sekmētu integrāciju klasē.

Galvenās aktivitātes

Konkrētu vajadzību apzināšana, veicot aptaujas skolās, organizēt divas īstermiņa apmācības skolotājiem Somijā un Latvijā, kuru laikā tiks veidota un pielietota apmācību programma skolotājiem. Paredzēts piesaistīt Antverpenes Universitāti. Projekta vadība, publicitāte un rezultātu izplatīšana.

Sasniedzamie rezultāti

Iesaistīti astoņi skolotāji no Viesītes, kuri strādās pie metožu sagatavošanas un prezentācijas. Šie skolotāji dosies uz apmācībām Tamperē, Somijā, kur kopā ar kolēģiem no visām partneru skolām prezentēs savas izstrādātās metodes, diskutēs par to pielietošanas rezultātiem, uzlabos programmu, kuru vēlāk aprobēs savās skolās. Otro skolotāju apmācību plānots organizēt Viesītē. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt instrumentu kopumu (toolbox), kas būs atbalsts skolotājiem jaunu un inovatīvu metožu pielietošanai.

Mērķa grupa

pedagoģiskais personāls un izglītojamie

Projekta īstenošanas laiks

24 mēneši – no 01.09.2016. līdz 31.08.2018

Projekta vadība un īstenošana

Uzraudzības un īstenošanas grupas

Koordinators

Kontakti

Gunta Dimitrijeva 26463817

gunta.dimitrijeva@gmail.com