Re - engage

 

Viesītes vidusskolas skolotāji kopā ar starptautiskajiem partneriem

Maltas Republikā paaugstina savas profesionālās kompetences

Turpinās Erasmus+ programmas līdzfinansēta skolu stratēģisko partnerību projekta „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ īstenošana.

Šogad oktobrī apmācībās, kas notiek Maltā, iesaistīti vēl trīs skolotāji - M. Kivleniece, L.Blumbeka un S. Berģe. Skolotāji uz Maltu devās 23.oktobrī, mācības notiek 5 dienas līdz 28.oktobrim. Projekta ietvaros ir veiktas līdz šim plānotās skolēnu un skolotāju aptaujas, organizēta inovatīvo mācību metožu pielietošana, apkopoti aptauju rezultāti.

(Lasi visu rakstu - PDF dokuments)

 

Projekta partneri gatavojas mācību sesijai un projekta sanāksmei Maltā

Turpinās Erasmus+ programmas līdzfinansēta skolu stratēģisko partnerību projekta „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ īstenošana. Partneru organizācijas - Luxembourg Institute of Science and Technology (Luksemburga), Maria Regina College Mosta Boys Secondary (Malta), St Benedict College Secondary School (Malta), Institut Sainte Marie (Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée Marie-Consolatrice (Luksemburga), DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID (Spānija), ADEFIS ONG (Spānija) un Viesītes vidusskola strādā, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

(Lasi visu rakstu - PDF dokuments)

 

Projekta partneri pulcējas Viesītes vidusskolā dalībai starptautiskajā sanāksmē

   

Erasmus+ programmas līdzfinansēta skolu stratēģisko partnerību projekta „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ ietvaros no 9 līdz 10.maijam  ieradās pārstāvji no visām partneru organizācijām - Luxembourg Institute of Science and Technology (Luksemburga), Maria Regina College Mosta Boys Secondary (Malta), St Benedict College Secondary School (Malta), Institut Sainte Marie (Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée Marie-Consolatrice (Luksemburga), DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID (Spānija), ADEFIS ONG (Spānija), lai piedalītos projekta starptautiskajā sanāksmē. Šī jau ir trešā no piecām plānotajām sanāksmēm. Viesītē katrs partneris informēja par savām aktivitātēm, kuras ir notikušas saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu. Sanāksmes galvenais mērķis bija izvērtēt paveikto darbu un plānot nākamās aktivitātes.

(Lasi visu rakstu - PDF dokuments)

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki no Luksemburgas, Beļģijas, Maltas un Spānijas

11.05.2016.

Otrdien, 10.maijā Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojās pārstāvji no Luksemburgas, Beļģijas, Maltas un Spānijas izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas kopā ar Viesītes vidusskolu īsteno starptautisku Erasmus+ programmas projektu „RECOGNIZE, REMEDY AND REENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ un ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē.

Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks pastāstīja, ka projekta galvenais mērķis ir nodrošināt skolas un skolotājus ar jaunām metodēm un instrumentiem, lai efektīvi un profesionāli organizētu darbu skolēnu priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai un izplatītu labas prakses piemērus. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Luksemburgas Zinātnes un tehnoloģiju institūts, un tajā piedalās skolas, pētniecības un inovāciju institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas no Luksemburgas, Beļģijas, Malas, Spānijas un Latvijas.

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesi tika iepazīstināti ar kvalitātes dienesta mērķi, funkcijām un darbības virzieniem. Sīkāku informāciju kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Jānis Mihailovs un vecākā eksperte Jana Veinberga sniedza par darbu priekšlaicīgas mācību pamešanas risku novēršanā. Projekta dalībnieki varēja iepazīties ar prezentāciju un saņemt atbildes uz jautājumiem par prakses izpēti neattaisnotu kavējumu daudzuma un iemeslu apzināšanai, informācijas apkopošanu par skolās nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem, kā arī gatavošanos specifiskā atbalsta mērķa 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanai.

 

TV sižeti par skolas dalību projektos - klikšķini uz atbilstošā projekta logo un skaties!

    

Re - engage  (video file)         Words Unite Us  (video file)

 

 

Sekmīgi aizvadīta skolotāju sesija un vadības grupas sanāksme Madridē

Erasmus+ programmas līdzfinansēta skolu stratēģisko partnerību projekta inovācijām un labas prakses apmaiņai „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ ietvaros trīs skolotājas – Aija Vanaģele, Aija Bērziņa un Mārīte Kivleniece papildināja savas profesionālās, un vispārējās prasmes piedaloties apmācību sesijā Madridē, no 2016.gada 25. – 29.janvārim. Kopā Spānijā mācīties bija ieradušies skolotāji no visām partneru organizācijām - Maria Regina College Mosta Boys Secondary (Malta), St Benedict College Secondary School (Malta), Institut Sainte Marie (Beļģija), Lycée Technique Ecole Privée Marie-Consolatrice (Luksemburga). Apmācības organizēja partneris no Spānijas DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID, savukārt apmācības vadīja partneru pārstāvji no ADEFIS ONG para el Desarrollo, Institut Sainte Marie, Lukxemburg Institute of Science and technology.  Mūsu projekta galvenais mērķis ir nodrošināt skolas un skolotājus ar jaunām metodēm, lai efektīvi un profesionāli organizētu darbu skolēnu agrīnas skolas pamešanas novēršanai, izplatītu labas prakses piemērus. Projekta vadošais partneris Luksemburgas zinātnes un tehnoloģiju institūts, projektā esam dažādi partneri – skolas, pētniecības un inovāciju institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas. ...

    

... Atbilstoši projekta aktivitāšu plānam, no 28. – 29. janvārim Madridē arī notika projekta vadības grupas 2.starptautiskā darba sanāksme, kurā satiekoties partneru iestāžu vadītājiem tika risināti projekta operatīvās un finanšu vadības jautājumi. Samērā daudz laika patērējām, apzinot projekta riskus, un veidojot risku novēršanas plānu, kā arī ierosinot nepieciešamās izmaiņas un noskaidrotu jautājumus, kuri saistīti ar projekta īstenošanu. Sanāksmē apstiprinājām projekta logo.

Projekta īstenošana ir plānota no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.  Kopējais projekta plānotais budžets ir EUR 231528.00, Viesītes vidusskolai paredzētais finansējums 19850.00 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības ERASMUS+ programma.

 (Lasi visu rakstu - PDF dokuments)

Informāciju apkopoja Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks

 

1st_meeting_October19-22_2015