100 dienas skolā

100 dienas skolā

Katram pirmklasniekam skolas gaitas ir jauns sākums. Pirmā mācību stunda, pirmie skolas draugi, pirmais skolotājs. Šogad mazos skolniekus zinību kalnā aicina skolotājas Daina  un Aija. Pirmklasniekiem tik daudz jāapgūst –jāiemācās visi burti, jāprot lasīt, minēt mīklas, jāiemācās draudzēties, jāizprot cipariņu gudrības, jāskaita dzejoļi un vēl un vēl…Šajā mācību gadā daudzas lietas bija jāapgūst savādāk, tomēr simts dienas mācoties ir aizritējušas un pirmklasnieki sekmīgi iesākuši zinību ceļu.

12.martā pirmklasnieki saņēma draudzības saitītes, diplomus un dāvaniņas, kuras sagatavoja  2.klases skolēni. Ar labiem vēlējumiem dāvinājumus izdalīja 2. klases audzinātāja skolotāja Nellija.

Pirmklasniekiem šī bija svētku diena. Skolēni pārrunāja pirmos skolas iespaidus un baudīja svētku torti.

Novēlu mazajiem skolniekiem veiksmīgi ceļot pa zināšanu pasauli, atrast savas stiprās puses un  vienmēr būt  labākajiem!

Sarmīte Milakne