2023./24. mācību gada noslēguma pasākums

2023./24. mācību gada noslēguma pasākums

Izskanējusi pēdējā 2023./24. mācību gada diena. Katram gadam ir savs graudu birums, kas piepilda maizes klētis ar bagātu ražu. Mācību gada izskaņā pārskatījām savu “Graudu klēti” un esam lepni par paveikto. 1.-3.klases posmā 34 skolēni saņēmuši pateicības par labu sniegumu mācību darbā. 4.-12.klašu posmā 19 skolēni ieguvuši bronzas liecības, 24 skolēni saņēma sudraba liecības un 5 skolēni izcīnījuši zelta liecības. Gada laikā daudzi skolēni piedalījušies dažādu mācību priekšmetu II posma olimpiādēs un 27 skolēni par iegūtajām godalgotajām vietām saņēma Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes pateicības.

Lai jauka, silta un labiem piedzīvojumiem piepildīta vasara! Tiksimies septembrī, lai veidotu jaunu birumu savai “Zelta graudu klētij”!

Direktora vietniece ārpusstundu jomā S. Milakne