6. klašu skolēni dodas izzināt mežu mācību pārgājienā brīvā dabā

6. klašu skolēni dodas izzināt mežu mācību pārgājienā brīvā dabā

21.septembrī 6. klases skolēni pavadīja vērtīgu mācību vizītes dienu Tomes mežos. Bērni baudīja Latvijas Valsts meži (LVM) organizēto meža ekspedīciju, kurā uzzināja visu par mežu un meža zinātni – sākot no plānošanas, koku stādīšanas, audzēšanas, atjaunošanas, kopšanas, aizsargāšanas, līdz pat koksnes produktiem.Pasākuma saturs veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai. Pirms ekspedīcijas bija jāveic arī mājas uzdevums – jāapgūst zināšanas par meža nozīmi Latvijā, meža atjaunošanu un kopšanu, apsaimniekošanas ciklu un daudzveidīgo izmantošanu.

Vispirms skolēnus uzrunāja Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vidusdaugavas reģionā Jānis Belickis. Viņš bērnus iepazīstināja ar noteikumiem, kuri būs jāievēro nodarbību laikā, kā arī izsniedza katram ekspedīcijas darba burtnīcu, kur fiksēt paveiktos uzdevumus un atziņas.

Latvijas valsts mežu ekspedīcijas maršruts bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Tajās pēc vadītāja informācijas un norādījumiem bija jāveic kāds konkrēts uzdevums, piemēram, jāatklāj koksnes produkti. Neviens pat iedomāties nevarēja, ka arī ziepju burbuļu un aspirīna ražošanā izmanto koksni!

Visas nodarbības bija saistītas ar kompetenču ieviešanu skolās, jo darbības stacijās balstījās uz praktisku pielietojumu, paša izpēti un arī radošu darbību, piemēram – koka augstuma mērīšana, kur ar divu kociņu, savu soļu un pēdu palīdzību varēja samērā precīzi noteikt norādītā koka augstumu. Noslēgumā visi kopā izveidoja Leonardo da Vinči tiltu bez naglām, izmantojot tikai dēļus. Leonards da Vinči 1486. gadā radīja viegli saliekamu, izjaucamu un pārvietojamu tiltu armijas vajadzībām. Uzdevums bija godam izpildīts, par ko paši varēja pārliecināties.

Skolēni mācību vizītes laikā paplašināja zināšanas par meža nozīmi, bagātību un daudzveidību, kā arī uzzināja lietas, par ko iepriekš nebija aizdomājušies. Paldies LVM par izglītojošo programmu!

  • 6.klašu audzinātājas Ligita un Vineta
  • Foto: Ligita Levinska-Drozdova, Vineta Tutāne