Bibliotekārā stunda par gājputniem

Bibliotekārā stunda par gājputniem

26.03. 1.-2. klasēm notika izzinoša bibliotekārā stunda par gājputniem veltīta Putnu dienām. Pasākumu sagatavoja un vadīja bibliotekāre Gunta Plēsuma.