Projekts-Pumpurs

Nov
30

Projekta “PuMPuRS” ietvaros individuālās konsultācijas notiek attālināti

Ārkārtējās situācijas laikā visās skolās Latvijā mācību process tiek nodrošināts attālināti. Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas Viesītes vidusskolā no oktobra tiek realizētas attālināti. Pedagogi, kuri projekta ietvaros sniedza individuālu atbalstu 7. – 12. klašu skolēniem, dara to attālināti. Skolotāju un skolēnu galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, lietotne [...]
DETAIL
Okt
12

Projekts PUMPURS turpinās arī 2020./2021. mācību gadā

Viesītes vidusskola 2020./2021.mācību gadā turpina īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā [...]
DETAIL
Mar
30

Izsludina pieteikšanos jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

Viesītes novada pašvaldība izsludina jau otro projektu konkursu organizācijām, lai neformālā vidē motivētu jauniešus mācīties! Viesītes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 30. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās [...]
DETAIL
Sep
02

Turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Viesītes vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001) arī šajā mācību gadā. Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Izglītības [...]
DETAIL
Feb
15

Noslēdzies projektu konkurss

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātais jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību motivācijas palielināšanai Viesītes novada pašvaldībā. Konkursā pieteikumu iesniedza viens pretendents. Tika apstiprināts biedrības „Piedzīvojuma Gars” jaunatnes iniciatīvu projekts “Klases spēks -Viesīte”. Projekta laikā tiks strādāts ar 13-19 gadus veciem jauniešiem no Viesītes vidusskolas, lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un iegūtu iemaņas, [...]
DETAIL
Okt
09

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus

Viesītes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada [...]
DETAIL
Sep
11

Projekts Viesītes vidusskolā

Viesītes novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projektu realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests un Viesītes novada pašvaldība ir sadarbības partneris. Viesītes vidusskola septembrī ir uzsākusi veidot individuālos plānus izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Projektā iesaistīta Viesītes vidusskola. Projekts “PuMPuRS” turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim un projekta kopējais finansējums ir atkarīgs no projektā [...]
DETAIL

Kontakti

Viesītes vidusskola

Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, Latvija

  • Administrācija (kanceleja) +371 65245214
  • Administrācija (kanceleja) +371 26668445
  • Direktors +371 29461906
  • E-pasts  skola[et]viesite.edu.lv
  • Interneta saite   www.viesite.edu.lv

Sazinies ar mums

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
TOP