Draudzīga tikšanās ar policistiem

Draudzīga tikšanās ar policistiem

Piektdien, 29.09. pie Viesītes vidusskolas 1.klašu skolēniem viesojās pašvaldības policisti Jānis Pučinskis un Deniss Petjukevičs. Viņi atgādināja skolēniem par drošības noteikumiem, kuri jāievēro skolā, pagalmā un uz ielas. Tikšanās laikā tika izanalizētas dažādas situācijas, kurās skolēni pauda savas zināšanas. Plašāka saruna izvērtās par braukšanu ar velosipēdiem. Policisti atgādināja, ka ārpus pagalma ar velosipēdu skolēni varēs braukt, kad sasniegs 12 gadu vecumu un nokārtos braukšanas tiesības.
Katrs skolēns no policistiem saņēma dāvanu – atstarojošu vesti. Tikšanās noslēgumā bija iespēja apskatīt un iepazīt policistu dienesta automašīnu un tās aprīkojumu. Pirmklasnieku apņemšanās – būsim zinoši un piesardzīgi!
Skolotājas Nellija Ribicka un Elita Kalnieša
Elita Kalnieša