Dzejas dienas 2023

Dzejas dienas 2023

Septembris tradicionāli ir dzejas dienu mēnesis. Šogad Viesītes vidusskolā “dzeja elpo”’ katrā klasē. Skolēniem bija iespēja pārskatīt dažādu dzejnieku dzejas krājumus. Katrs izvēlējās sev atbilstošas, šim mirklim uzrunājošas dzejas rindas, kuras uzrakstīja uz krāsainām kļavu lapām. Izvēlētie dzejoļi, kā atgādinājums par mūsu tautas bagāto mantojumu,  kļuva par skolas noformējumu. Lielāko klašu skolēni, skolotājas iedvesmoti,  izvēlētās dzejas rindas uzrakstīja skolas pagalmā uz asfalta. Sākumskolas klašu skolēni devās uz bibliotēku, tur  izvēlētās dzejas rindas deklamēja citiem klašu skolēniem. Aktīvi iesaistījās arī skolotāji, jo katram atradās mīļas un iedvesmojoša dzejas rindas, kuras uzrakstīt uz krāsainajām kļavu lapām.

Sarmīte Milakne