Foto konkurss ‘’Sniega dienas 2021”

Foto konkurss ‘’Sniega dienas 2021”

“Mirki apstājies, tu esi skaists..” tieši tāds moto varētu būt ļoti daudzām “Sniega dienas 2021” foto konkursā iesūtītajām fotogrāfijām. Tika iemūžināti šī gada ziemas skaistie mirkļi. Fotogrāfijās redzējām bērnu neviltoto prieku baudot sniegu, ledu un dabu. Ir veidotas sniega figūras, pilis, sniega alas, ledus gleznas un citi sniega vēstījumi. Īpašu prieku sagādāja fotogrāfijas ar trauslām un gaistošām dabas parādībām – sniegpārslām, leduspuķēm, saulrietiem un sarmas piebirušiem koku zariem.  Nominācija pienāktos arī mājas mīluļu un dzīvnieku foto sesijām – suņi, kaķi, putni un zirdziņš ziemas baltajos klajumos. Redzot iesūtīto foto līdzvērtīgo sniegumu, tika pieņemt lēmums pateikt paldies ar piemiņas balvu, katram skolēnam, kurš piedalījās konkursā. (Balvas būs pie klašu audzinātājiem.)

Paldies aktīvākajām klasēm!

Skaitliski visvairāk piedalījās 3.klase, tomēr darbi tika iesūtīti novēloti, tāpēc lielo balvu par aktivitāti saņem   7.b klase.

Paldies visiem dalībniekiem:

1.a klase

Monalīzai Keitai Andersonei, Litai Anastasijai Bērziņai, Ilgai Biteniecei, Dainim Biteniekam, Dominikam Brūverim, Samantai Eihmanei –Kamkinai.

1.b klase

Ernestam Dambrānam, Evelīnai Koriņevai, Lotei Leimanei, Letijai Maisakai, Raivo Platovam, Rinaldam Puišam, Saimonam Salmiņam.

2.klase

Patrikam Bērziņam, Loretai Krivko, Alisei Liepiņai, Gustavam Moisejevam, Mikam Viļumam.

3.klase

Martai Malceniecei, Aivai Manfeldei, Patrīcijai Kilbauskai, Esterei Benitai Rozītei, Līgai Līvijai Zvaigznei, Reinim Grāvelim, Dāvim Kirstukam, Markusam Juškevičam, Sandim Straumem, Tomam Tomasam Šadeikam, Danielam Grobiņam, Adrianam Lapiņam, Arvim Eihmanim –Kamkinam.

3.c klase

Enijai Beātei Kudlai.

4.a klase

Linardam Apsītim, Alekam Siņicinam, Patrīcijai Žukai.

4.b klase

Ričardam Bērziņam, Katrīnai Elīzai Milaknei, Vendijai Platovai,  Adriānai Romulānei, Madarai Tabitai Miezītei, Ievai Grīnbergai, Ērikai Krūmiņai.

5.a klase

Staņislavam Capam, Ralfam Jaundālderam, Raivo Mārtiņam Kadiķim, Renāram Osmem, Veronikai Ozolai, Alisei Pastarei.

5.b klase

Jānim Malnačam.

5.c klase

Vitai Kampei, Rodrigo Glaudānam.

6.a klase

Artūram Brunovskim, Amandai Bruzgulei, Emīlam Moļam, Nadīnai Pupelei.

6.b klase

Loretai Esterei Betkerei, Edgaram Drevinskim, Madarai Karziņinai, Alekam Liepiņam, Kristianam Nikam Ūzuliņam, Aināram Zālem.

7.b klase

Valteram Daģim,  Marekam Jaudzemam, Elīnai Lācei, Elīzai Līcei, Adrianam Maisakam, Kristapam Mežaraupam, Džerodam Ņesterovam, Nikam Šadeikam, Kristianai Ustiņenkovai.

8.a klase

Esmeraldai Misiņai, Naurim Miteniekam, Madarai Ribakovai.

8.b klase

Adrijai Bantauskai, Artim Zvaigznem.

9.a klase

Viktorijai Bruzgulei.

9.b klase

Ancei Bantauskai.

9.c klase

Tomam Ķiķēnam.

11.klase

Annijai Liepiņai.

Sagatavoja:

Direktora vietniece ārpusstundu darbā

Sarmīte Milakne