Tikšanās ar biškopi Brigitu Stepu

Tikšanās ar biškopi Brigitu Stepu

19.oktobra pēcpusdienā 2.klases skolēni tikās ar biškopi Brigitu Stepu, kura ieradās ar lielu bagāžu – biškopības piederumiem un medus podiņiem. Vislielākā interese tika izrādīta par bitenieku cepuri un cimdiem, skolēni tos varēja pielaikot. Nedaudz varēja padarboties ar kvēpinātāju, uzzināt, kādēļ tāds nepieciešamas ejot dravā. Skolēni guva plašu priekštatu par bišu dzīvi, biškopju darbu un bišu produktiem. Noslēgumā visi cienājās ar B. Stepas dāvāto medu un liepziedu tēju.

Liels paldies B. Stepas kundzei par izzinošo tikšanos.

2.klases audzinātāja Aija Bērziņa