Jaunie mākslinieki iekāpj vasaras kurpēs konkursā “Vasaras pļavas stāsts”

Jaunie mākslinieki iekāpj vasaras kurpēs konkursā “Vasaras pļavas stāsts”

No 25.marta līdz 30.aprīlim norisinājās Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novadu izglītības iestāžu atklātā vizuālās mākslas konkurss “Vasaras pļavas stāsts”. Konkurss tika organizēts sadarbībā ar Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas koordinatoru D. Ķiploku un Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi. Atbildīgā par konkursa plānošanu un realizāciju Viesītes vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja S.Ratiņa. Atklātajā konkursā dalību pieteica 11izglītības iestādes: Zasas vidusskola, Salas vidusskola, Viesītes vidusskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Vairiešu sākumskola, Mežāres pamatskola, Sūnu pamatskola, Ābeļu pamatskola,  Krustpils pamatskola, Dignājas  pamatskola un Vīpes pamatskola. Kopā piedalījās 35 jaunie mākslinieki no 5.-6.klasēm. Mākslinieciskos procesus atbalstīja 10 pedagogi: I.Vilcāne, G.Klauža, D.Ķiploka, S. Kaļeiņikova, S.Erdlāne, I.Zālīte, T. Tkačova, I.Kalniškāne, L.  Upeniece un S.Ratiņa.
Konkursa mērķis bija aktualizēt 5.- 6. klašu izglītojamiem gleznošanas tehnikas iespējas radošos procesos; rosināt  izglītojamos pētīt savā novada daudzveidīgo dabu; iepazīt kustību tajā, dzīvības procesus, apbrīnojamo rosību, krāsas  un gaismas spēli; atklāt patstāvīgus, jaunus, radošus talantus; noorganizēt 1.-3.vietu godalgoto darbu izstādi Jēkabpils novada izglītības pārvaldē.
Konkursa dalībnieki uzdevumu veica uz A3 formāta lapas (30cm × 42 cm), izmantojot gleznošanas tehnikas (guaša krāsas) pieeju darba izpildei. Materiālus darba veikšanai nodrošina paši dalībnieki. Jaunieši savu darbu izstrādāja attālināti. Izvērtēšanai zīmējumi tika iesūtīti līdz 6.maijam. Konkursa darbu vērtēšana tika oganizēta pēc  kritērijiem: atbilstība uzdevumu nosacījumiem un izpildījuma kvalitāte; radošs, patstāvīgs un oriģināls tēmas risinājums; kompozīcijas izpildījums. Žūrijas komisiju pārstāvēja: I.Kursīte (Viesītes Mūzikas un mākslas skolas pedagogs), L.Jonaste (Viesītes KP un Viesītes novada māksliniece) D. Mažeika (Viesītes novada Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste). Komisija atzina, ka viņu pienākums bija patīkams un reizē grūts, jo jauno mākslinieku darbi katrs bija unikāls ar  savu stāstu un izpildījuma tehniku.
5.klašu grupā 1.,2.,3.vietai tika izvirzīti: Mārtiņš Geižāns Alise Grāviņa, Sintija Zemīte, Patrīcija Lejiņa, Samanta Murāne, Nata Bravacka, Milana Višņakova, Alekss Maculevičs; atzinības – Dāvis Kupšis, Santa Kozule un Vita Kampe; specbalvas-Santa Kozule un  Endžijai Andriksonei; pateicības- Renāts Bogdanovs, Elīna Krilova un Matīss Soroka. Apsveicam!
6.klašu grupā 1.,2.,3.vietai tika izvirzīti:Alise Zvejniece, Endija Aleksejeva, Sanija Sasa, Laura Meikstuma, Diāna Orlova, Alise Kusiņa un Lorete Estere Betkere; atzinības- Estere Kusiņa, Viktorija Voitenkova, Meldra Janušāne, Emīlija Ivanova, Anastāsija Tumāne un Justīne Čerņavska; specbalva- Sindija Minalto; pateicības-Gabriels Mičulis, Karīna Petrova, Evelīna Mutule, Daniels Kuzmins, Luīze Lāčplēse un Aļona Polijektova. Apsveicam!
Balvu fondu sarūpēja Viesītes vidusskola un uzrunātie sponsori, kuru atbalsts bija noteicošais faktors iespējai sarūpēt dāvanas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Neizsakāms prieks par līdzcilvēku atbalstu un idejām. Milzīgu paldies kā šī pasaule vēlos teikt – SIA “Ratnieki” īpašniekiem Ievai un Gatim Puzāniem, Baptistu draudzes mācītājam Jurim Grigam un viņa komandai, Z/S “Kaupres” kokaudzētavas speciālistei Ingai Miezītei  , SIA Puķu bode “Tatija” floristei Olitai Baklānei, specbalvu sponsoriem/kolēģēm Līvijai Levinskai,  Vitai Liepiņai un Irinai Vaverei. Brīvprātīgajiem palīgiem Klintai, Antai, Annija un Lindai (11.kl.).Paldies!
I.Kursītes uzrunas vēstule un novēlējums dalībniekiem. Patīkami pārsteidza kolorītie un fantāzijas apvītie jauno mākslinieku darbi! Uz brīdi tas ļāva aizmirsties no pandēmijas noguruma, “izstaigāties” pa ziedošajām pļavām un nokļūt citā realitātē. Paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem un organizatoriem, kas ir ieguldījuši savu darbu un mīlestību, lai viss izdotos! Prieks , ka bērni ir tik dažādi, ar savu “rokrakstu”, ka šajā tehnoloģiju laikmetā viņiem ir interese un mīlestība uz mākslu! Uzrunāja darbiņi, kuros bija piedomāts, lai skatītājam “nolasītos” autora ideja , viņa  – vasaras pļavas stāsts. Novēlu arī turpmāk visiem nepazaudēt mīlestību uz mākslu, radīt daudz jaunu, iedvesmojošu mākslas darbu! ….kā arī vasarā izskraidīties basām kājām pa ziedošajām pļavām, sasmaržoties ziedu aromātu ,lai jauniem spēkiem rudenī ar saviem skolotājiem turpinātu iesākto!
Atklātā konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana notika 11. maijā  tiešsaistes Zoom platformā noslēguma pasākumā –“Vasaras pļavas stāsts”, kā arī balvu nogādāšana Jēkabpils novada Izglītības  pārvaldē. Savukārt, darbu izstāde tiks noorganizēta Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē no 1.jūnija – 30.jūnijam.
Novadu atklātā konkursa tradīcija ir iedvesma radošajiem jaunajiem māksliniekiem, jo īpaši šī mācību gada situācijā. Taču jādomā, ka stafeti pārņems kāda no izglītības iestādēm, un spēsim saglabāt šo kopā būšanu mākslas pasaulē.
Lielu un neaprakstāmu paldies saku, savām novada skolu mākslas kolēģēm par atsaucību un skolēnu iedrošināšanu radošiem darbiem.  Veiksmīgi viss var noritēt, ja ir sadarbība, izpratne, velme un atbalsts. Paldies Jēkabpils novada  Izglītības pārvaldei par līdzdalību organizatoriskos jautājumos.Paldies Dacei Ķ. par pārliecības vairošanu un uzticēšanos.  Virtuālos ziedu pušķus sūtu dalībniekiem par spilgtajiem, radošajiem un ziedošajiem stāstiem darbos! Vēl daudz fantastisku un radošu ideju piepildījumu!”


Viesītes vidusskolas vizuālās mākslas sk. S.Ratiņa