Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis:

  • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

  • Pašvaldības
  • Profesionālās izglītības kompetences centri