Akcenti attālinātajā mācību procesā

Akcenti attālinātajā mācību procesā

Tiek strādāts pie metodisko materiālu izstrādes, atlases, pilnveidošanas un plānošanas. Esošajai  Karjeras izglītības programmai tika izstrādāts detalizēts papildinājums. Veikta saskaņošana un ievietošana sadarbības partnera kā arī izglītības iestādes mājas lapās. Pedagoģiskās padomes sēdē, zoom tiešaistē, veidota papildinājuma aktualizācija un  interaktīvās karjeras spēles 1.-6. kl.popularizēšana. Ar skolas vadības atbalstu aizpildīta dokumentācija, noslēgta vienošanās un izveidots sadarbības līgums ar IT Karjeras izaugsmes lielāko platformu www.profolio.lv.

Gada sākums parasti ir aktīvs augstskolu un citu tālākās izglītības iestāžu aktivitāšu laiks periods. Saņemot informāciju, eklases sarakstē regulāri tiek  informēti arī 9.kl.,viduskolas posma jaunieši un vecāki par RBS Rīgas Bisnesa skolas atvērto durvju dienām, Sarkanā Krusta koledžas zoom vebināru vecākiem un jauniešiem -Jauniešu akadēmija “Pacel Pasauli”, LLU karjeras dienas tiešsaistē ,facebook.com Daugavpils būvniecības tehnikuma,  RISEBA nodarbību cikliem 12.klases jauniešiem.  Pakāpeniski sarakste tiek papildināts ar jaunumiem.

15.01.- Karjeras izglītības zoom diskusijas 11. – 12.klasēm. Nodarbības vadīja www.prakse.lv par tēmu “Jaunietis darba tirgū’. 12.02. – karjeras izglītības vebinārs ar  LU vēstnešiem par  studiju programmām, iespējām un projektiem 12.klasei.

Pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanās darbā   www.viaa.gov.lv  iesniegts stundas konspekts un analīzes izvētējums. Stundas tēma “Iekāp aktiera kurpēs”/7.b.kl. Teātra māksla + karjeras izglītības nodarbība (sk. I.Daņiļeviča un S.Ratiņa). Mācību stundu komplekti tiks iestrādāti metodiskajā krājumā. Paldies sk. I.Daņiļevičai!

Pilnveidojot profesionālo kompetenci tika apmeklētas divas karjeras supervīzijas nodarbības,“Pozitīvas AS veidošana ar izglītojamiem” zoom tiešsaiste programmā  Esi Līderis!, karjeras spēles “Kļūšu par profesionāli” zoom atklāšanas  vebinārs.

Jaunums! Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību , 1.-6.klašu skolēniem ir izstrādāta ditiāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”, kura ir pieejama tiešsaistē parprof.lv. Spēli izstrādājusi VIAA sadarbībā ar psiholoģi, karjeras konsultanti, Vidzemes augstskolas docenti Agitu Šmitiņu un SIA “MIDIS”.Tapusi ar ES fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Mūsu skola jau rudenī piedalījās spēles aprobācijas procesā. Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” neprasa iepriekšēju sagatavošanos vai speciālas zināšanas. Ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības, dalīties ar savu pieredzi un viedokli, tomēr rūpīgi sekot bērna domām un respektēt viņa vēlmes.Tāpat tās laikā ir iespēja rosināt idejas un sapņus par nākotnes profesijas izvēli, meklējot atbildes uz jautājumu – “Kas es būšu, kad izaugšu liels?”, jo nākotnes profesijas izvēle ir atbildīgs solis. Tā kā spēle “Kļūšu par profesionāli” paredzēta jaunāko klašu bērniem, tā ir spilgta, krāsaina, un to papildina dažādi skaņu efekti.

Spēli “Kļūšu par profesionāli” iespējams lietot gan datorā, gan mobilajā tālrunī tīmekļa lietotnes formātā www.parprof.lv, saglabājot telefonā vai datorā bez nepieciešamības to lejuplādēt. Plašāka informācija par spēli un tās metodiku skatāma VIAA Youtube kontā.

“Tiešām iesaku ar bērniem apskatīt un uzspēlēt spēli, jo tā ir vienkārša, bet bērniem saistoša ar savu interaktīvo vidi. Profesijas bērniem ir saprotamas un papildus funkcijas procesam piedod rozīnīti!”

Viesītes vsk. pedagogs karjeras konsultants: S.Ratiņa