Karjeras izglītības atbalstam nepārtrauktība ir būtisks faktors

Karjeras izglītības atbalstam nepārtrauktība ir būtisks faktors

Mācību gada noslēguma mēnešos joprojām turpinās darbs pie karjeras atbalsta aktivitāšu realizācijas iespēju robežās. Izglītojamie regulāri tiek informēti par tālākizglītības iespējām, studiju programmām, budžetu vietām u.c. Infomācijas dienas, Atvērto durvju dienas, Virtuālās tūres un zoom diskusijas piedāvāja:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Riseba, RTU (VASSI) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Aizkraukles Profesionālā vidusskolā, “Lauksaimniecība, mežsaimniecība-stabīlas nākotnes profesijas” LLU, Smiltenes tehnikums, “Uzņēmēju dienas 2021” 23.un 24.aprīlī  u.c. Skolas ietvaros tiek sniegtas  individuālās karjeras konsultācijas 9.klases un 12.klases interesentiem. Katra velmes un nepieciešamība ir specifiskas, kas iezīmē personīgu redzējumu un karjeras izaugsmi. Darbs ar vecākiem ir mazliet apgrūtināts esošajā situācijā, bet  individuālās sarunas whatApp un saziņa eklases sarakstē ar vecākiem nav liegta. Atbalsts nepieciešams gan augsstoku meklējumos, gan budžeta vietu un līdzīgu profesiju konkrētās jomās atlasi, gan sociālo vietņu noskaidrošanā.

Starp mācību darbu tika  koordinētas un vadītas  karjeras nodarbības dažādu vecumposmu izglītojamiem. 20.aprīlī zoom tiešsaiste  “Randiņš ar pedagogu karjeras konsultantu un skolas absolventu”. Karjeras nodarbība “Svarīgas pofesijas vasarā” sākumskolas bērniem Ritē. Kopīga saruna kas, kāpēc? Praktiskais individuālais darbs- vizualizēt un aprakstīt. Ideju zirneklis ar skolēnu domām. Darbu prezentācija un  personīgo redzējumu. Karjeras atbalsta programmas izmantošana “TavaKlase’ “Būvinženieris”  pamatskolas klasēm. Individuāla noskatīšanās TV un saruna klātienē. Ideju zirneklis ar skolēnu veidotām domu kartēm. Klases stunda/ karjeras nod.”Profesiju pasaule un Tavas iespējas”10.kl. jauniešiem zoom tiešsaistē. Digitālo darbu mape papildināšana 7. a.b.kl..

Pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā  vadīta  karjeras nodarbība vizuālajā mākslā “Profesija – mākslinieks” www.youtbe.com video materiāls” Sapņu upe”, aprakstoši secinājumi 8.a, 8.b., 8c.kl.. Savu pienākumu, atbildības un spēju, izpratnes analītiskais darbs  “Mani darbi skolā un mājās” 3.c-4.ckl. izglītojamiem. Integrēta nodarbība  sociālo zinību un  mājturības mācību priekšmetos.

Apmeklēti profesionālo kompetenču pilnveides vebināri: “Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotajā mācību saturā –sasniegumi un izaicinājumi” (VIAA speciālisti); “Uzņēmējdarbības pamati – risku analīze”, “Menedžments. Līderība”, “Tavs talants-Tavs darbs”.   “Informatīvais dizains. Informācija.” Svarīgi nosacījumi sevis pieteikšanai. Sekmīgas prezentācijas izstrāde- balsts pārliecībai  uzstājoties! Esi līderis zoom nodarbības vadīja LUMA centra direktore S.Enkuzena, vad. J. Stabiņš, lektore R. Stabiņa.

Vadības informatīvajā apspriedē izglītības iestādes administrācijas iepazīstināšana ar plānoto projekta turpmāko darbības virzieniem un skolas karjeras izglītības atbalsta plāna provizorisko  redzējumu, ieceres un virzības posmus. Aizpildīta www.visidati.lv/aptaujas  “Skolēnu karjeras attīstības atbalsta īstenošana Latvijas izglītības iestādēs”(LLU Mūžizgl. centrs /Z.Zeltiņa). Apkopota informācija publicitātei.

Materiālu sagatavoja Viesītes vidusskolas Pkk Sarmīte Ratiņa