Karjeras izglītības programma

Karjeras izglītības programma

Pedagogs karjeras konsultants
Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Viesītes novada pašvaldībā Viesītes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:
 konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
 sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
 koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
 organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Viesītes vidusskola strādā pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Ratiņa, pie kura var saņemt individuālo karjeras konsultāciju.
Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?
 labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
 padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
 iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras
izvēlē;
 gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
 uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām.
Individuālās karjeras konsultācijas tiek organizētas:
* (Viesītes vsk.) trešdiena un ceturtdiena no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
* (Ritē) otrdiena no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00.
Iepriekš pieteikšanas konsultācijai ir obligātā! Pieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta pa tālruni: 29461906, vai e-klasē: Sarmīte Ratiņa Skolēni aicināti pieteikties individuālai karjeras konsultācijai (gan klātienē, gan attālināti): sūtot ziņojumu E-klases pastā.

Kontaktinformācija:

  • Pedagogs karjeras konsultants – Sarmīte Ratiņa,
  • e-pasts sarmite_ratina[et]inbox.lv
  • Tālrunis: 29461906

Karjeras izglītības programma 2017

Karjeras izglītības programma 2019./2020. – 2020./2021.m.g.

Karjeras izglītības programmas papildinājums 2020./2021.m.g.