Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas” aktivitātes Viesītes vidusskolā

Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas” aktivitātes Viesītes vidusskolā

Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

“Ir liels gandarījums, ka šī gada Covid-19 ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa (info no www.viaa.gov.lv mājas lapas).

Viesītes vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumu ciklā bija ieplānots piesaistīt interesentus Tiešsaistes diskusijai jauniešiem un vecākiem- VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājaslapas Karjeras nedēļas sadaļā. Klātienē 5.-6.kl. izglītojamo nodarbības “ Profesiju mežs”(katrai klasei), 3.-6.kl.elektroniskās spēles “Kā kļūt par profesionāli” aprobācija, ko var spēlēt arī ģimenē/ saite www.parprof.lv /, tikšanās ar profesionāļiem 6.b.kl. (soc.ped. V.Safanova); 4.b.kl.(Viesītes novada apzaļumošanas spec. R.Feldmani), attālinātā mācību procesā dalībniekiem VIAA vidē piedāvātā metodiskā materiāla Karjeras infografika izpēte un analītiskās darbs/atgriezeniskie viedokļi 7.-9.kl. jainiešiem. Savukārt, mācību satura pilnveidei starppriekšmetu sadarbības stundas 8.b.kl. (viz.m. + angļu val.) – “Profesiju vizualizācija un apraksts”. Kopumā klātienes aktivitātēs piedalījās: spēlē 51; karjeras infogafikas izpētē 68; nodarbībās “Profesiju mežs 52. izglītojamie.
Daži Viesītes vsk.jauniešu viedokļi pēc Karjeras infografika izpētes:
8.a klase
1. Klases skolotājs ( kl. audz);
2. karjeras konsultants;
3. ģimene;
4. skolotājs;
5. uzņēmējs.
Papildinformāciju saņemtu no vietējā uzņēmēja, kurš visu sasniedzis pats, sadarbībā ( saprotu, ka pārrunās ) ar citiem skolēniem, profesijas pārstāvju ēnošanā.
7.b.klase
*Karieras izvēlē man liekas arī var palīdzēt tavi hobīji un domāt par to, kas tev visvairāk padodas(Sandija).
*Manuprāt, lai vieglāk izvēlētos karjeru vajag konsultēties ar karjeras konsultantu (Valters).
*Man vēl varētu palīdzēt karjeras lēmumu pieņemšanā vecāku, vevecāku un draugu padoms (Džerods).
*Vispamatīgāk varētu palīdzēt es pats! (Niks).
*Varētu palīdzēt izvēleties karjeru vēlmes testi un draugi (Adrians).
*Es domāju, ka tur viss jau ir nosaukts, varbūt kaut ko piemirsu, bet man liekas, ka pareizāk būtu tomēr pašam izvēlēties, kas patīk, ko labprāt darīsi katru dienu. Piemēram, man patīk trenēt suņus. Es gribu kļūt par kinologu, bet tomēr kādas konsultācijas man vajadzētu no profesionālā kinologa (Elīna).
*Stratēģiska domāšana un jāpievērš uzmanība tam, kas man patīk (Elīza).

Daži Viesītes vsk. skolēnu viedokļi par elektronisko spēli”Kā kļūt par profesionāli”:
3.c.kl. – spēle ir interesanta. Uzzinājām dažās nedzirdētas profesijas. Patika, ka var sev pielāgot profilu. Meklēt pareizās atbildes uz profesijas jautājumiem.
5.c.kl. – noteikti izpētīsim visas profesijas. Spēlēsim arī mājās. Tā pajautāt un izlasīt atbildes ir jautri!

Jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” 28.10. laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. Kopumā piedalījās vairāk nekā 4300 interesentu, to skaitā arī 17 Viesītes vsk. jaunieši. Aptaujā piedalījās 760 jaunieši.

Diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” 27.10., kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA mājaslapas Karjeras nedēļas sadaļā.

Karjeras nedēļu organizē VIAA, un tā notiek ar Latvijas pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) atbalstu. Izglītības iestādēs papildus pasākumus iespēju robežās attālināto mācību procesa laikā plānoja pedagogi karjeras konsultanti. Kas bija zināmā mērā izaicinājums, jo mērāuditorijai 7.-12.klasēm nevarēja nodrošināt klātienes pasākumus. “Karjeras nedēļa” notiek VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Viesītes vidusskolas ped.karjeras konsultants: Sarmīte Ratiņa