Karjeras nedēļas pasākumi mūsu skolā

Karjeras nedēļas pasākumi mūsu skolā

Šogad visi Viesītes vidusskolas izglītojamie Viesītes novadā piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Jauniešiem bija iespēja piedalīties Latvijas Neatkarības kara simtgadei veltītajos Nacionālo bruņoto spēku pasākumos – piemiņas pasākums, diskusijās ar vidusskolēniem, militārās tehnikas izstāde, paraugdemonstrējumi un ekipējuma demonstrējumi, maskēšanās treniņi, NBS Rekrutēšanas un atlases centra aktivitātes teltīs. Karjeras pasākumā  “Sporta virziens manā dzīvē” 10.-12. klašu jaunieši piedalījās diskusijā un uzklausīja veiksmes stāstus. Vieslektori Jēkabpils Lūši komanda, treneris, fizioterapeite.  Aktivitātē “Ideju siena” un profesiju plakātu izstrādē diskusijā pie sulas galda piedalījās 10.-11.kl. jauniešiem. Koordinēja skolas Pkk S.Ratiņa un Viesītes novada pašvaldības  Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika. Kopā visos pasākumos piedalījās 306 izglītojamie.

Karjeras nedēļas koordinatore pedagogs-karjeras konsultants Sarmīte skaidro, ka straujā tehnoloģiskā attīstība un pārmaiņu procesos mūsu ikdienā jauniešiem par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu liek domāt jau tagad. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē. Paši jaunieši norādīja, ka tikšanās  Karjeras nedēļā veltītās aktivitātes skolā un novadā palīdzēja gūt labāku priekšstatu gan par šī brīža darba tirgu un dažādām nozarēm, gan profesiju attīstību nākotnē.

Viesītes novada un Viesītes vidusskolas  Karjeras nedēļas foto galerija pieejama pašvaldības un skolas mājaslapā www.viesite.lv , www.viesite.edu.lv , laikrakstā “Brīvā Daugava”

Informāciju sagatavoja:  pedagogs karjeras konsultants  Sarmīte Ratiņa