Mācību vizīte Daugavpilī

Mācību vizīte Daugavpilī

Oktobra vidū Rites skolas skolēni devās, ilgi gaidītajā, mācību vizītē uz Daugavpili. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” vecāko klašu skolēniem, deva iespēju, savu vizīti sākt ar izzinošo ekskursiju Daugavpils skrošu rūpnīcā. Rūpnīcas gids, ļoti atraktīvi un interesanti, pastāstīja daudz svarīgu lietu. Gan to, ka rūpnīca ir viena no vecākajām strādājošajām rūpnīcām pasaulē, gan tās vēsturi,  gan pievērsa uzmanību skrošu un citas munīcijas ražošanas īpatnībām. Tas reizē bija arī ceļojums laikā.

Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Latgales Zoo. Bērniem tika dota iespēja iepazīties ar dažādiem peldošiem, lēkājošiem, kliedzošiem un klusējošiem dzīvnieciņiem. Redzēt čaklo skudru koloniju, kas nenogurstoši nes un nes lapas. Izzināšanas procesi nenoliedzami palīdzēs tālākajā mācību procesā dabas zinībās un arī ikdienas saskarsmē ar dzīvniekiem un dabu.

Pēcpusdienas laiks tika pavadīts Daugavpils inovāciju centrā. Vecāko klašu skolēniem “zemestrīces” nodarbībā, grupās bija jābūvē mājas. Spraiga darba rezultātā, tika uzbūvētas 7 mājas. Zemestrīces pārbaudes rezultātā, izturīgākās bija meiteņu būvētās mājas. Vienas puiši komandas māja, zaudēja tikai vienu balsta konstrukciju. Mazākie pētnieki varēja iepazīties ar ķīmijas eksperimentiem. Šņāca un burbuļoja, zaigojās dažādās krāsās, un tas viss iespējams arī mājās. Interesantā darbošanās beidzās ar to, ka skolotājas pat nobrauca ar velosipēdu pa trosi. Tas bērnos radīja apbrīnu, un dažam arī drosmi. Beigās Inovāciju centrā pavadītais laiks, bija piepildīts. Un, kā bērni teica, – ka visam jau pietrūcis laika.

Šādas interesantas un izzinošas mācību vizītes ne tikai papildina zināšanu bāzi, bet arī ļoti saliedē kolektīvu. Liels paldies arī mūs šoferītim Modrim, kurš mūs izvadāja tīri profesionāli.

Skolotāja Vita Liepiņa