Mana dažādā — vienīgā Latvija

Mana dažādā — vienīgā Latvija

Latvijas izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā — vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai.

Projekta mērķi:

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību, dodot iespēju izjust piederību savai valstij, pilsētai, novadam, kopienai, skolai un apzināties indivīda saikni starp sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē, kā arī atbildību par nākotni.

Veicināt iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšanu un neiecietības mazināšanu, kā arī dažādu sociālo grupu savstarpējo sapratni un sadarbību Latvijas izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā.

Viesītes vidusskolas skolēni, piedaloties šajā projektā, īstenoja sadarbības un karjeras izglītības  projektu “Rudzu maize”.

“Tradicionālā rudzu maize ir svarīga latviešu materiālās un garīgās kultūras daļa, kas saistās ar tautas identitāti un ir tās nozīmīgs simbols. Gadsimtiem ilgi rudzu maize latvietim ir bijusi dienišķā maize. Joprojām maizi cep pašu mājās, savu kukulīti izcept piedāvā ceptuvēs, lauku sētās un muzejos. Rudzu maize latvietim simbolizē mājas, un uzturoties ilgāk prom no Latvijas, daudzi ilgojoties tieši pēc rupjmaizes garšas…”

Viesītes vidusskolas  skolēni, piedaloties projektā “Mana dažādā –  vienīgā Latvija”, veikuši vairākus darbus, piedalījušies aktivitātēs, iesaistījuši vecākus un devušies mācību vizītēs.

Katra klase veica uzticēto uzdevumu:

3.,4. klašu skolēni pētīja latvju dainas, ticējumus, pasakas par zemi, maizi un graudiem.

Uzzināja, kādus darbus jāveic, lai izaudzētu graudus, iegūtu miltus un izceptu maizi.

Lasīja un ilustrēja pasakas par zemi, graudiem un maizi. Zīmēja plakātus “Rudzu maize”. Izveidoja grāmatu un dažādu izdevumu izstādi, kurā meklēt informāciju par zemi, graudiem un maizi. Uzzināja par daudzām profesijām, kuras iesaistītas, lai uz galda būtu maize.

1. klases skolēni pētīja maizes etiķetes. Zīmēja savas etiķetes, degustēja maizi, reklamēja savā ģimenē iecienīto maizi.

2.klases skolēni tikās ar uzņēmējiem Zani un Māri Lāčiem, kuri izstāstīja par maizes tapšanu, notika maizes cepšana un degustācija.

6.klases skolēni veidoja krustvārdu mīklas, kuras izmantot mācību stundās vai pasākumos.

Vecāko klašu skolēni ( 7.-12.klase) iepazinās ar vietējām zemnieku saimniecībām. Devās uz saimniecībām un tikās ar to īpašniekiem, lai uzzinātu vairāk par uzņēmējdarbību laukos. Skolēni apmeklēja  zemnieku saimniecības ”Sīpoli”, “Oši” un uzņēmumu “Alīdas kafeja”.

Atbildēt