Mārtiņdienas tradīcijas Viesītes vidusskolā

Mārtiņdienas tradīcijas Viesītes vidusskolā

Mārtiņdiena latviešu tradīcijās bagāta ar ticējumiem un parašām. Latvieši Mārtiņa dienu uzskata par rudens beigu un ziemas sākumu. Līdz šai dienai jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Zeme dodas atpūtā. Ja to traucē arot, tad nākamā gadā nav gaidāma laba raža. Mārtiņa diena saistās arī ar veļu laika beigām. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemai vārtus.

Viesītes vidusskolā mazākajās klasēs dažādās mācību stundās pārrunātas tradīcijas un ticējumi, zīmēti gaiļi un izpētīts, kas ir Jumis?

Tomēr lielākais notikums Mārtiņdienā ir mājās gatavotu kulinārijas izstrādājumu tirdziņš. Arī šogad tas padevās varens, jo 1.-5.klašu skolēni un viņu ģimenes bija parūpējušies par visdažādākajiem kārumiem, kurus piedāvāt pircējiem. Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu saldumu gatavošanā un arī tirgojoties lielajā Mārtiņdienas tirgū!

Skolotāja Sarmīte Milakne