Noderīgs atbalsts karjeras plānošanai

Noderīgs atbalsts karjeras plānošanai

Šeit atradīsi astoņas noderīgas infografikas savas karjeras plānošanai. Katra infografika attēlo kādu svarīgu karjeras veidošanas jautājumu. Saite meklējot niid.lv:  http://niid.lv/infografikas

  1. Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi. Saite šeit: https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297mm_screen.pdf
  2. Kā iepazīt profesijas? Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev. Saite šeit: https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150x297mm_screen.pdf
  3. Tavs dzīves navigators. Karjeras vadības prasmes. Infografikā uzskaitītas svarīgākās karjeras vadības prasmes. Saite šeit: https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf
  4. Karjeras orientēšanās karte. Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties šajā ceļā. Saite šeit: https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf
  5. Tavas attīstības iespējas skolas laikā. Saite šeit: https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf
  6. Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases. Infografika skaidro tālākās izglītības iespējas pēc pamatskolas un vidusskolas. Norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katrā izglītības ceļā un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni iegūst. Saite šeit: https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf
  7. Kā plānot karjeru? Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem. Saite šeit: https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf
  8. Kar tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru? Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi. Saite šeit: https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf