Noslēdzies Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Noslēdzies Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par radošo darbu un bagāto iztēli, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī visiem pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 45 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” tika iesūtīti 187 zīmējumi, domrakstu konkursa “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā tika iesūtīti 38 domraksti, bet 12. klašu grupā tika iesūtīti 40 domraksti. No Viesītes vidusskolas piedalījās 12.klases skolnieces Andželika Geroimova, Dita Rūta Dambrāne, Linda Luksteniece.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

Zīmējumu konkursā piedalījās arī Viesītes vidusskolas 6.klašu jaunietes: Vita Kampe, Adriāna Lasinska, Alise Tiļiņina, Nata Bravacka un Samanta Murāne.

  1. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji ir :

Zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” uzvarējuši, t.i.,10 atzinības raksti un 3 godalgotas vietas.  Šogad esam ieguvuši augstu novērtējumu.

I vieta – Viesītes vidusskolas skolniece Samanta Murāne. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Tuklāt, Samantas Murānes darbu atzinīgi novērtēja un  specbalvu  piešķīra Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīna Čakste. Noslēgumā no Publisko tiesību institūta direktora Arvīda Dravinieka specbalvas ieguva:  Alise Tiliņina un Samanta Murāne.

Apbalvošanas tiešsaistes ceremonijā Samanta visiem dalībniekiem, sponsoriem, atbalstītājiem un Satversmes tiesas tiešnešiem  pastāstīja par sava darba ideju, izpratni par Satversmes tiesu un vizuālo vēstījumu.

Apsveicu meitenes ar atzinīgo novērtējumu. Radošas idejas un prieku radīt vēl daudzus jaunus mākslas darbus!

Informāciju apkopoja viz.m. sk. Sarmīte Ratiņa