Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020./2021.m.g.

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos.

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Priekšmets Iegūtā vieta Skolotājs
1. Ilvija Aldiņa 12. ekonomika 1.* Jānis Skutelis
2. Paula Eglīte 9.b fizika 1. Līga Blumbeka
3. Elizabete Ieva Brīvule 5.b matemātika 1. Līga Blumbeka
4. Samanta Murāne 5.a matemātika 1. Ilze Martuženoka
5. Ilvija Aldiņa 12. bioloģija 2. Mārīte Kivleniece
6. Anželika Geroimova 11. angļu val. 2. Vineta Tutāne
7. Ralfs Jaundālders 5.a matemātika 2. Ilze Martuženoka
8. Mārcis Adrians Prodnieks 8.b matemātika 2. Ilze Martuženoka
9. Artūrs Brunovskis 6.a matemātika 2. Andris Kivlenieks
10. Amanda Bruzgule 6.a matemātika 2. Andris Kivlenieks
11. Nadīna Pupele 6.a matemātika 2. Andris Kivlenieks
12. Samanta Murāne 5.a vizuālā māksla 2. Sarmīte Ratiņa
13. Laura Diāna Karziņina 10. angļu val. 3. Vineta Tutāne
14. Iveta Elksne 10. matemātika 3. Ilze Martuženoka
15. Paula Eglīte 9.b matemātika 3. Ausma Brūvere
16. Nata Bravacka 5.b vizuālā māksla 3. Sarmīte Ratiņa
17. Loreta Estere Betkere 6.b vizuālā māksla 3. Sarmīte Ratiņa
18. Laura Diāna Karziņina 10. bioloģija A Mārīte Kivleniece
19. Elvis Čakstiņs 11. fizika A Līga Blumbeka
20. Zane Zeltiņa 12. latviešu val.un literatūra A Iveta Daņiļeviča
21. Adrians Ritelis 6.b matemātika A Andris Kivlenieks
22. Miks Melderis 6.a matemātika A Andris Kivlenieks
23. Reinis Rugainis 6.a matemātika A Andris Kivlenieks
24. Linards Aldiņš 6.b matemātika A Andris Kivlenieks

*- uzaicinājums uz valsts olimpiādi

Valsts olimpiādēs

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Priekšmets Iegūtā vieta Skolotājs
1. Ilvija Aldiņa 12. ekonomika 2. Jānis Skutelis

SZPD

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Konference Zinātņu nozaru grupa Iegūtā vieta Skolotājs
1. Kristers Bruzgulis Zemgales reģ.SZPD 12.konference Lauksaimniecī-bas, meža un veterinārās zinātnes III pakāpe Sarmīte Stumbiņa
2. Linda Luksteniece Zemgales reģ.SZPD 12.konference Humanitārās un mākslas zinātnes III pakāpe Līga Blumbeka
3. Klinta Narkevičina Zemgales reģ.SZPD 12.konference Humanitārās un mākslas zinātnes III pakāpe Līga Blumbeka
4. Kristaps Moļs Zemgales reģ.SZPD 12.konference Lauksaimniecī-bas, meža un veterinārās zinātnes III pakāpe Sanita Berģe

Skatuves runas konkurss

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Konkurss Pakāpe Skolotājs
1. Ernests Dambrāns 1.b kl. Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. I pakāpe Aija Bērziņa
2. Mārtiņš Čibulis 2.kl. Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. I pakāpe

 

Nellija Ribicka
3. Mārtiņš Čibulis 2.kl. II kārta I pakāpe Nellija Ribicka
4. Artūrs Brunovskis 6.a kl. Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. II pakāpe Ligita Levinska Drozdova
5. Alise Maisaka 9.a kl. Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. I pakāpe

 

Iveta Daņiļeviča
6. Alise Maisaka 9.a kl. II kārta I pakāpe Iveta Daņiļeviča
7. Sanija Dzikoviča 11.kl. Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. I pakāpe Ligita Levinska Drozdova

Valsts institūciju organizētajos konkursos

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds/skolēnu grupa Klase Konkurss Iegūtā vieta Skolotājs
1. Reinis Rugainis 6.a LV Satversmes tiesas   konkurss “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” A Sarmīte Ratiņa