Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences Nr. V-2510

Licences izdošanas datums – 13.07.2010.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011013

Licences Nr. V-5492

Licences izdošanas datums – 05.09.2012.

Pamatskolas izglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences Nr. V-1452

Licences izdošanas datums – 04.02.2010.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences Nr. V-2511

Licences izdošanas datums – 13.07.2010.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Programmas kods: 31011011

Licences Nr. V-1453

Licences izdošanas datums – 04.02.2010.