Mūsu skola dzimusi un augusi reizē ar kluso pilsētiņu Viesīti, reizē ar Latvijas valsti. Skolas vēsturē kā mazā spogulī visas Latvijas likteņgaitas un Viesītes izveidošanās no Eķengrāves miesta par otro pilsētu Jēkabpils rajonā.

 • 1923. gada 20. februāris – Eķengrāves “Ratniekos” atver Eķengrāves miesta pamatskolu ar 1. un 2. klasi.
 • 1923. gada rudenī skolu pārceļ uz Biržu ielu 12, Roberta Dumpnieka namu, kur atver 3. un 4. klasi.
 • 1923. gada 18. novembrī Eķengrāves miesta valde nodibina skolas ēkas celšanas fondu.
 • 1925. gads – Viesītes 1. pakāpes pamatskola izveidojas Paula Stradiņa kungam piederošajā mājā “Beitānos”, tagad tā ir Raiņa iela 55.
 • 1929. gada oktobrī tiek uzsākta Viesītes pilsētas pamatskolas ēkas (tagad vidusskolas) jaunbūve. Pamatakmens ielikšanā piedalījās arī prof. P.Stradiņš, kurš turpmākos gados vienmēr ir palīdzējis skolai.
 • 1933. gada rudenī mācības sākas jaunajā pamatskolas ēkā.
 • 1939. gadā skolā atver 5. klasi.
 • 1940. gads – skola sāk darbu kā Viesītes pilsētas 6-klasīgā pamatskola.
 • 1944. gada rudens. Viesītei pāri aizgājis karš. Skolā tiek atvērta 7. klase, sākas mācības Viesītes pilsētas nepilnajā vidusskolā.
 • 1945. gadā 7. klasi beigušos sadala 8. un 9. klasē.
 • 1949. gadā Viesītes vidusskola svinēja savu 1. izlaidumu.

      Vilis (Vilhelms) Krēlis  1923.g. – 1941.g.  

      Teodors Blaus  1941.g. – 1947.g.  

      Jāzeps Lunis  1947.g. – 1948.g.  

      Vladimirs Poliektovs  1948.g. – 1972.g.  

      Anna Lapiņa  1972.g. – 1973.g.  

      Jānis Kivlenieks  1973.g. – 1987.g.  

      Andris Baldunčiks  no 1987.g.  

1993.gada 19.februārī, atzīmējot 70 gadus Viesītes pilsētas skolai, atklājām skolas muzeju. Daudzu gadu krātās ziņas un fotogrāfijas atradušas kopēju mājvietu. Savos darba gados materiālus vācis un skolas vēsturi pētījis mākslas zinātnieks skolotājs A.Kasinskis, kā arī vēstures skolotāja R.Daujate. Skolas muzejs nav iedomājams bez fotogrāfijām. Lielas daļas to autori ir Z.Rancāne un R.Orups. Muzeju iekārtoja un vada skolotāja I.Svilāne.

Šodienā iejūkot, mēs nedrīkstam aizmirst par skolas gara gaismu, kas atmirdz no pagātnes tālumiem. Katrs aizgājušais mirklis jau kļuvis par vēsturi. 

Muzejs ir tikšanās vieta atmiņām un pārdomām par laiku un dzīvi. Cerams, ka katram tās var palīdzēt kā apziņa par stabiliem pamatiem, ražīgiem aizvadītajiem gadiem, satiktiem gaišiem cilvēkiem un mūžīgām vērtībām.

      Pamatskola Eķengrāves “Ratniekos”  

      P.Stradiņa māja “Saulgozes”  

      “Melnā” skoliņa Viesītē, Skolas ielā 2  

      Jaunās pamatskolas pamatakmens likšana, piedaloties P.Stradiņam  

      Viesītes vidusskolas skolotāji 1946.gadā 

    Skolotājs K.Popelis sagatavo vēstījumu nākamajām paaudzēm, ko iemūrēs skolas piebūves pamatos. 1961.g.

  Skolas ēka 2002.gadā