Projekta “Labbūtības ceļa kartes Viesītes vidusskolā” norise un īstenošana

Projekta “Labbūtības ceļa kartes Viesītes vidusskolā” norise un īstenošana

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju vasarā aicināja Latvijas izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībniekus un aktīvus jauniešus pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Viesītes vidusskolas četras jaunietes Klinta Narkevičina, Anta Narkevičina, Linda Luksteniece, Dita Rūta Dambrāne un skolotāja Sarmīte Milakne atsaucās šīm aicinājumam.

Vasaras izskaņā notika trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai, tika  apgūtas zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī  izstrādāta savas skolas Labbūtības ceļakarte – labsajūtas celšanas plāns savas skolas kopienai.

Septembra sākumā tika izstrādāts projekts “Labbūtrības ceļa kartes Viesītes vidusskolā”’ un iesniegts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.  Projekts tika atbalstīts, kura ietvaros piešķirti 1000 eiro dažādu aktivitāšu īstenošanai.

 Novembra beigās un decembra sākumā sākās projekta īstenošanas posms, kura ietvaros Viesītes vidusskolā tika aktualizēts jautājums par jauniešu mentālas veselības problēmām valstī. Lai visas aktivitātes būtu profesionālas tika piesaistīti kompetenti un pieredzējuši pakalpojumu sniedzēji. Saliedēšanas, līderības un izaicinājumu nodarbībām – biedrība “Piedzīvojumu gars”. Lai problēmas apskatītu vispusīgi un dziļāk  -psiholoģe Dzintra Anspoka. Ar visām projekta aktivitātēm tika veidota pozitīvāka vide katrā klasē un skolā kopīgi. Veicot dažādus sadarbības uzdevumus, klases kolektīvos bija jāiesaistās visiem skolēniem, jācenšas tikt galā ar uzdotajiem uzdevumiem, jāveido kopīgi darbi. Tas  veicināja  neformālu un pozitīvu attiecību veidošanos starp  skolēniem un klašu kolektīviem. Projekta laikā iesaistītie jaunieši  ieguva lielu pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Jauniešiem bija jāveic pasākuma sagatavošanas darbi, jāveido scenāriji, jāvada nodarbības.  Iegūtā pieredze ir labs pamats turpmākai aktīvai skolēnu pasākumu organizēšanai mācību iestādē.

Direktora vietniece ārpusstundu jomā Sarmīte Milakne

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.