Projekta “PuMPuRS” ietvaros individuālās konsultācijas notiek attālināti

Projekta “PuMPuRS” ietvaros individuālās konsultācijas notiek attālināti

Ārkārtējās situācijas laikā visās skolās Latvijā mācību process tiek nodrošināts attālināti. Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas Viesītes vidusskolā no oktobra tiek realizētas attālināti. Pedagogi, kuri projekta ietvaros sniedza individuālu atbalstu 7. – 12. klašu skolēniem, dara to attālināti. Skolotāju un skolēnu galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, lietotne WhatsApp, zoom platformās. Pirms attālinātu individuālo konsultāciju īstenošanas skolotāji, kas vada konsultācijas, sazinājās ar skolēniem, kurus māca, lai informētu par turpmāko mācību un konsultāciju saņemšanas procesu. Šobrīd īpaši aktīvi individuālo atbalstu mācībās izmanto Viesītes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni, gatavojoties eksāmeniem. Skolēni attālināti saņem individuālu atbalstu latviešu valodā un matemātikā.

Viesītes vidusskola jau trešo gadu turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā pašvaldība iesaistījās 2017.gadā. Šī projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.Pasākumi projektā ir vērsti uz agrīnu skolēna problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu un varētu būt mazāk efektīva. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs vai sociālais pedagogs izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku novēršanai.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta koordinatore Viesītes novada pašvaldībā Dita Mažeika