Putnu dienas 2024

Putnu dienas 2024

Noslēdzies “Punu dienas 2024” pasākumu maratons Viesītes vidusskolā.

Skolēnu Saeimas skolēni bija sagatavojuši stāstījumu par Latvijas gada putnu -mazo zīriņu un  dažādus āķīgus uzdevumus, lai veicinātu 1.-4. klašu skolēnu interesi un zināšanas pat Latvijas putniem.

Visi 1.-4.klašu skolēni aktīvi un ar lielu interesi darbojās individuāli un  grupās, pildot vieglākus un grūtākus uzdevumus.

Pasākuma noslēgumā  2.klases skolēni nodziedāja  “Pavasara dziesmiņu”, savukārt, 3a.klases skolēni, kopā ar vecākiem, bija sagatavojuši vairākus putnu būrīšus. Ar vecāko klašu skolēnu atbalstu, jaunās punu mājvietas tika uzstādītas Vales kalniņā pie skolas.

Tas bija interesants un izzinošs pasākums, kurš  rosinās  biežāk pavērot un atpazīt putnus, saudzēt vidi un dabu mums apkārt.

Viesītes vidusskolas skolēnu  Saeima.