Rudens sporta diena Rites skolā

Rudens sporta diena Rites skolā

21.septembrī Rites skolā tika rīkota rudens sporta diena. Direktora vietniece S.Tučas uzmundrinājuma vārdi, cēla sportisko tonusu ikvienam klātesošajam. Dažādas sporta spēles ievadīja aktivitāšu gaitu. Jaunāko klašu skolēni izmēģināja spēkus tautas bumbā, bet vecāko klašu skolēni raidīja bumbu pāri tīklam. Paralēli katrs varēja sevi pārbaudīt komandu saliedējošās aktivitātēs un stafetēs. Šoreiz akcents tika likts uz darboties prieku un saliedētību. Jaunāko klašu skolēnu komandām tika savi “šefi” – Samanta, Lita un Sanija. Īpaši pirmās klases jaunajām meitenēm, tā bija arī iepazīšanās ar skolasbiedriem. Vislielākais prieks, ka sporta diena izdevās, ne tikai labo laika apstākļu dēļ, bet arī tāpēc, ka jauniešiem sportošanas process bija svarīgāks par uzvaru. Tāpēc uzvarētāji bija visi! Skolēni atzina, un izteica vēlmi, šādas sporta dienas rīkot katru mēnesi. Vai tas, līdzās pozitīvām emocijām, nav jaukākais novērtējums?

Sporta skolotāja Vita.