Sadraudzības pasākums Aknīstes vidusskolā

Sadraudzības pasākums Aknīstes vidusskolā

8.decembrī Viesītes vidusskolas un izglītības programmu īstenošanas vietas “Rites pamatskola” 16 jaunieši apmeklēja Aknīstes vidusskolas sadraudzības pasākumu.

Aknīstes vidusskolas skolēnu Parlaments bija sagatavojis dažādas interesantas aktivitātes, uzdevumus un konkursus. Jauniešiem bija iespējas parādīt spējas Eiropas lietās, matemātikā, valodā un arī veiklībā. Paldies par jauko pasākumu Aknīstes vidusskolas jauniešiem.

Skolotāja: Sarmīte Milakne