Sāk putniņi gavilēt!

Sāk putniņi gavilēt!

Ar putnu dienām pavasarī sagaidām mājās gājputnus. Jau vairākus gadus Viesītes vidusskolā skolēni piedalās “Putnu dienu” pasākumā.

Šopavasar siltais laiks ilgi kavējās, tomēr gājputni rindām vien lidoja mājup pār Latvijas mežiem un pļavām. Skolēni tika aicināti vērot, klausīties un izzināt Latvijas putnus. No 12.aprīļa pirmās līdz piektās klases skolēni gatavojās “Putnu dienas 2021” viktorīnai. Bērni pētīja putnu dzīvi, skatījās attēlus, klausījās putnu dziesmas, zīmēja zīmējumus un gatavoja plakātus par putniem. Dažas ģimenes gatavoja putnu būrīšus. Ar skolas bibliotēkas atbalstu skolā tika izveidota grāmatu izstāde par putniem. Daudziem skolēniem bija pārsteigums, ka ir tik daudz literatūras , kurā var iegūt ziņas par Latvijas dabu un putniem.

 15.aprīli pirmās līdz piektās klases skolēni aizrautīgi pildīja dažādus uzdevumus par putniem – testus, krust vārdu mīklas, minēja latviešu tautas mīklas, atpazina putnu balsis un vēl citus uzdevumus. Putnu dienas noslēdzās ar jaunu putnu “dzīvokļu” uzstādīšanu skolas apkārtnē, savukārt  1., 2.klases skolēni putnu būrīšus uzstādīja Viesītes “Riekstu” mežā. Mazajiem skolēniem putnu dienu viktorīnā un  būrīšu uzstādīšanā atbalstu sniedza 12.klases skolēni. Lielie bija ieradušies ar āmuriem un kāpnēm, lai būrīšus piestiprinātu visdrošākajās un labākajās vietās. Paldies visiem, kuri atbalstīja “Putnu dienas 2021”. Īpaši jauno putnu

” dzīvokļu” gatavotājiem: Adriana Lapiņa, Reiņa Grāveļa, Dāvja  Kirstuka, Oskara Slīpes, Dominika Brūvera, Ivo Manfelda un Litas Anastasijas Bērziņas ģimenēm. Cerēsim, ka skaistajos mājokļos ievāksies putnu ģimenes un veiksmīgi izaudzinās jauno dziedoņu paaudzi. Būsim saudzīgi pret dabu katru dienu, lai putnu dziesmas mūs priecē mežos, pļavās un dārzos!

 Sarmīte Milakne