Vecāku atbalsts bērnam karjeras izvēlē

Vecāku atbalsts bērnam karjeras izvēlē

Profesijas izvēli ietekmē daudzi faktori un cilvēki, tomēr lēmums karjeras izvēlē katram jaunietim jāpieņem pašam. Nenovērtējama ir ģimenes, vecāku loma bērna profesijas un izglītības ceļa izvēlē. Kam pievērst uzmanību, kā  palīdzēt, lai sniegtu labāko atbalstu savam  bērnam  karjeras plānošanā un vadībā?  

Kas ietekmē profesijas izvēli?

 • Vērtības (kas jaunietim pašam šķiet vissvarīgākais). Vērtību izvērtējams palīdz saprast rīcību, saprast, kāpēc jaunietis dara to, ko viņš dara.
 • Personības īpašības un veselības stāvoklis (jāņem vērā, izvēloties darba apstākļus).
 • Spējas, talanti, prasmes.
 • Jaunieša intereses. Tie ir hobiji, mīļākie mācību priekšmeti, internetā interesējošas tēmas, dažādas ārpusskolas aktivitātes, kurās bērns labprāt iesaistās.
 • Profesiju pieprasījums darba tirgū. Svarīgi saprast vai profesija būs perspektīva. Ja ieinteresētība ļoti liela, ir atbilstošs liels radošs potenciāls un talants, tomēr ir iespējas kļūt par labāko un pieprasītāko speciālistu konkurences apstākļos.
 • Ģimenes atbalsts. Bez atbalstošiem un bērnam ļoti grūti vai pat neiespējami realizēt savu karjeras izvēli.

Vecāki var uzdot sev jautājumus, lai novērtētu savu lomu bērna karjeras izvēlē!

 • Vai vienmēr uzklausu sava bērna domas un viedokli nekritizējot?
 • Vai esmu gatavs vienmēr sniegt padomu savam bērnam, kad viņš to lūdz?
 • Vai pamanu un novērtēju sava bērna pozitīvās rakstura īpašības, prasmes, intereses, dotumus? Spēju par to runāt un ieteikt tās nākotnes profesijas, kur bērna stiprās puses būtu noderīgas.
 • Vai spēju iedvesmot, motivēt savu bērnu aktīvi darboties, iesaistīties?
 • Vai rādu, atklāju jaunas iespējas savam bērnam?
 • Vai manus ieteikumus bērnam profesijas izvēlē nenosaka stereotipi vai mīti?

Ko vecāki var darīt, atbalstot bērnu karjeras izvēlē?

 • Izmantot plašos un daudzveidīgos interneta resursus karjeras izglītības un profesiju izpētei. Skolas mājaslapā apkopota informācija ar noderīgākajām interneta adresēm karjeras atbalstam.
 • Apmeklēt izglītības izstādi Ķīpsalā Skola, kurā iespēja iepazīties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestāžu piedāvājumu. Konsultācijas, sarunas ar studentiem.
 • Mudināt un atbalstīt bērnu piedalīties Ēnu dienās, kas katru gadu tiek organizētas februārī. Iespēja redzēt un piedzīvot izvēlēto profesiju ikdienā.
 • Kopā ar bērnu apmeklēt izglītības iestādes Atvērto durvju dienās.
 • Stāstīt, dalīties savā karjeras pieredzē ar bērnu.
 • Atbalstīt un rosināt savu bērnu iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, projektos, kursos, aktivitātēs, kas saistīti ar iespējamo nākotnes nodarbošanos.
 • Rosināt pastiprināti ievērst uzmanību mācību priekšmetiem, kuriem būs svarīgi nākotnē
 • Atbalstīt un rosināt pastiprināti apgūt svešvalodas, jo nākotnē svešvalodu zināšanai lielākas iespējas karjeras izaugsmē.
 • Ieteikt apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas.
 • Ja iespējams, iesaistīt bērnu vasaras darbā, brīvprātīgo darbā, lai veidotos izpratne par darbu un darba attiecibām, pieredze, prasmes, kontakti.

Informāciju sagatavoja Viesītes vidusskolas PKk S.Ratiņa