Veiksmīgas karjeras izaugsmes ABC

Veiksmīgas karjeras izaugsmes ABC

29.oktobrī Viesītes vsk. 5.-6.klašu 57 izglītojamiem piedalījās profesionāļa lekcija ar praktiskiem piemēriem “Atspēriens profesionālajā izaugsmē!” Pasākums notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Aktivitātes mērķis bija sekmēt izglītojamo zināšanas par profesiju daudzveidību, darba specifikas īpatnībām, personīgajām īpašībām, izaicinājumiem medijos, reklāmā un mārketingā u.c.

Profesionālis/žurnālists veica sekojošus uzdevumus:

  • Izveidoja ieskats mediju pasaules/žurnālista, reportiera, fotogrāfa ikdienā: darba instrumentos, aprīkojumā,  un vidi (apstākļus).
  • Uzturēja sarunu ar skolēniem par profesijas pārstāvju pienākumiem, izaicinājumiem un panākumiem,  kā arī veiksmes stāstiem.
  • Noskaidroja, kādi talanti būs aktuāli un pieprasīti globālajā nākotnes profesiju lokā un mediju jomas darbos.
  • Izglītojamos iesaistīja praktiskos procesos(raksta intervija, korekcijas process, foto sesija u.c.), lai ar piemēriem noskaidrotu interesējošos jautājumus. Karjeras pasākuma sasniedzamais rezultāts bija izglītojamo iepazīstināšana ar profesiju daudzveidību konkrētā jomā, ikdienas pienākumus, darba instrumentus un apstākļus. Sakārtot sev aktuālās vērtības. Uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

30.oktobrī Viesītes vsk. 9.klašu un 12.klašu 52 izglītojamiem notika karjeras izglītības atbalsta pasākums – praktiskais seminārs  izaugsmes treneri/kouča vadībā. Treniņš notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Praktiskā semināra mērķis bija sekmēt izglītojamo prasmes pašvērtējuma veikšanā, karjeras lēmumu pieņemšanā un motivācijas veidošana savu talantu apzinātā izkopšanā.

Secīgi pakārtoti uzdevumi:

  • Veiksmīgas karjeras modeļu aplūkošana un ieskats kā to veido dažādu profesiju pārstāvji.
  • Uzzināja kā orientēties mūsdienu darba tirgū un progresīvajās nākotnes profesijās. Darba pasaules iespēju un izaicinājumu iepazīšana.
  • Noskaidroja, kādi talanti būs aktuāli un pieprasīti globālajā nākotnes darba tirgū.

Sasniedzamais rezultāts bija aktivizēt jauniešu iesaistīties praktiskā darbošanās procesā karjeras modeļu izpētē un savas karjeras iespēju apzināšanā. Rosināt domāt par darba pasaules iepazīšanu nākotnes profesiju kontekstā. Savu talantu apzināšanu un iespējams izkopšanu karjeras izaugsmei.

Izdevumus par karjeras pasākumu  „Veiksmīgas karjeras ABC”  un „ Atspēriens profesionālajā izaugsmē” plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Izglītojamo atzina, ka: “Sākumā šķita garlaicīgi, bet treneris ir prasmīgs un mūs aizrāva gan praktiskos procesos, gan lika par daudz ko aizdomāties! Noderīga aktivitāte ikvienam.”

Sagatavotāja: pedagogs karjeras konsultants  Sarmīte Ratiņa