Vides inteliģence Sēlijā – izprotošāka, uz līdzdarbību dizainēta sabiedrība

Vides inteliģence Sēlijā – izprotošāka, uz līdzdarbību dizainēta sabiedrība

Biedrība ”Sēlijas laivas” realizējusi apmācību ciklu “Vides inteliģences vasaras skola” par norisēm dabā ar dažādu speciālistu piedalīšanos. Šīs vasaras un rudens sākumā notika apmācību cikls, kas sastāvēja no zināšanu iegūšanas dabas inteliģences stiprināšanai trīs lekcijās ar entomologu, ornitologu un hidrobiologu. Vasaras vidū notika praktisko nodarbību cikla par drošu un saudzīgu aktīvo atpūtu dabā: pārgājienos un atpūtā uz ūdens ar laivu. Noslēdzošā projekta daļa bija par sabiedrības iesaisti, izmantojot atkritumu mazināšanas kampaņu, kas tika īstenota ar plogging skrējienu un vides spēli, kurā apkopotas iepriekšējās apmācību daļās iegūtās zināšanas un prasmes.

Projekta laikā ar entomologu Jāni Saulīti devāmies nakts pārgājienā baltās pelēkpūcītes, āboliņu sprīžmešu, spīdvaboļu meklēšanā un saullēkta sagaidīšanā Sāra kalnā, Gārsenes pagastā; ar ornitologu Gaidi Grandānu piecos no rīta devāmies atpazīt purva kauķa, parastās žubītes un citu putnu dziesmas Gārsenes dabas takās; savukārt Dienvidusējā pie biedrības aktīvās atpūtas bāzes “Skārdupītes” ar laivošanas ekspertu Ričardu Šmitu pētījām dabiskos šķēršļus upē – ūdens augu biezokni, krūmu mežus un lēno straumi – un kā tos tehniski izlaivot.

Upings, krastings vai krastošana – ar pārgājienu treneri Māri Resni augustā meklējām labāko apzīmējumu upes brišanas pārgājienam, savukārt ar hidrobiologu Matīsu Žagaru Gārsenes dzirnavdīķi jeb Dienvidsusējas uzpludinājumā atradām pielietojumu seki diskam, Ekmaņa gruntssmēlējam un batometram. Septembra lietavu spirdzinoša un 7.,8. klašu skolēnu klātesoša bija projekta noslēdzošā nodarbība, kurā apkopojām šovasar projektā dzirdēto un iemācīto ar vides spēli, ko paspilgtināja vietējo uzņēmēju stāsti: video sveicieni no uzņēmuma “Spāre-L”, beziepakojuma veikala “Klētnīca” un bilžu stāsts no dārzniecības “Ratnieki”. Savukārt akīvā dzīvesstila uzņēmējs, fitnesa treneris Alens Sorokins no Aknīstes būtiski palielināja pusaudžu vēlmi kustēties. Pasākumu moderēja Jānis Dzimtais. Paldies visiem iesaisītajiem par atbalstu pasākuma organizēšanā, īpaši liels paldies Viesītes vidusskolai un skolotājai Sarmītei Ratiņai!

Ar šo pasākumu noslēdzam projektu “Vides inteliģences vasaras skola”, kas īstenots LEADER projektu atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai struktūrfonda ietvaros. Projekts atbalstīts biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” SVVA stratēģijas rīcībā “Apmācību nodarbības”. Projekta publiskais finansējums – 1800.00 EUR, biedrības “Sēlijas laivas” līdzfinansējums – 200.00 EUR. Ar šī projekta realizāciju tiks iegūta zinošāka, izprotošāka, domājošāka un uz līdzdarbību dizainēta sabiedrība.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevaldības organizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 8 dažādu finansētāju atbalstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas.

  • Sagatavoja
  • Santa Šmite, biedrības “Sēlijas laivas” projektu vadītāja